Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 17 bài: Luyện từ và câuÔn tập về từ và cấu tạo từ

3 52 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:49

Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu ÔN TẬP VỀ TỪ CẤU TẠO TỪ I.- Mục tiêu: 1) Ôn kiến thức từ cấu tạo từ, nghĩa từ qua tập cụ thể 2) Biết sử dụng kiến thức có từ đồng nghĩa, trái nghĩa để làm tập từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa 3)Giáo dục HS tính cẩn thận,thích học văn II.- Đồ dùng dạy học: -GV : SGK Bảng phụ - HS : SGK, tập III.- Các hoạt động dạy – học: T/g Hoạt động giáo viên 1’ I – Ổn định lớp : KT đồ dùng HS 4’ II) Kiểm tra cũ : Kiểm tra HS Hoạt động học sinh - Xếp tiếng đỏ, trắng, xanh, điều, bạch, biếc, -Theo dõi bạn nêu ,cả lớp nhận đào, lục, son thành nhóm đồng nghĩa? xét - Đặt câu có sử dụng biện pháp so sánh nhân hoá - GV nhận xét,ghi điểm 32’ III) Dạy mới: a) Giới thiệu bài: Trong tiết LTVC hôm nay, 1’ em ôn tập từ cấu tạo từ Từ kiến thức có, em làm số tập cấu - HS lắng nghe tạo từ, từ đồng nghĩa, trái nghĩa b) Luyện tập: Bài tập1: Cho HS đọc yêu cầu tập TaiLieu.VN Page 9’ - GV giao việc: + Đọc lại khổ thơ -1HS đọc to, lớp đọc thầm + Xếp từ khổ thơ vào bảng phân loại + Tìm thêm ví dụ minh hoạ cho kiểu cấu tạo từ bảng phân loại - Cho HS làm ( GV phát phiếu cho nhóm) -Các nhóm trao đổi, ghi vào bảng phân loại - Cho HS trình bày kết - GV nhận xét chốt lại lời giải : -Đại diện nhóm lên trình bày a/ Lập bảng phân loại: Từ đơn Từ phức Từ ghép hai, bước, đi, trên, cát, cha con, ánh, biển, xanh, cha, mặt trời dài, con, tròn, bóng nịch -Lớp nhận xét Từ láy Rực rỡ Lênh khênh b/ Tìm thêm ví dụ 7’ 9’ Bài tập2 : - Cho HS đọc BT2 -1HS đọc to, lớp đọc thầm - Cho HS làm (GV đưa bảng phụ kẽ sẵn -1 HS lên bảng làm vào bảng bảng tổng kết) phụ, HS lại làm vào phiếu - GV nhận xét chốt lại kết giấy nháp Bài tập 3: - Cho HS đọc BT3 + đọc văn -1HS đọc to, lớp đọc thầm -GV giao việc: +Tìm chữ in đậm +Tìm từ đồng nghĩa với từ in đậm vừa tìm +Nói rõ tác giả chọn từ in đậm mà khơng chọn từ đồng nghĩa với - Cho HS làm việc + trình bày kết -HS làm cá nhân - GV nhận xét , chốt lại kết đúng: +Từ đồng nghĩa với từ tinh ranh : tinh khôn, tinh TaiLieu.VN Page nhanh, tinh nghịch dâng : hiến, tặng êm đềm : êm ả, êm lặng 6’ Bài tập4: Cho HS đọc yêu cầu BT4 -1HS đọc to, lớp đọc thầm -Cho HS làm -1 HS lên bảng, lớp làm giấy nháp -GV chốt kết đúng: a/ Có nới cũ … 3’ IV)) Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét tiết học -HS lắng nghe -Yêu cầu HS nhà làm lại vào BT1 BT2 - Chuẩn bị sau : ôn tập câu Rút kinh nghiệm: TaiLieu.VN Page ... lớp đọc thầm + Xếp từ khổ thơ vào bảng phân loại + Tìm thêm ví dụ minh hoạ cho kiểu cấu tạo từ bảng phân loại - Cho HS làm ( GV phát phiếu cho nhóm) -Các nhóm trao đổi, ghi vào bảng phân loại... loại: Từ đơn Từ phức Từ ghép hai, bước, đi, trên, cát, cha con, ánh, biển, xanh, cha, mặt trời dài, con, tròn, bóng nịch -Lớp nhận xét Từ láy Rực rỡ Lênh khênh b/ Tìm thêm ví dụ 7’ 9’ Bài tập2 ... với từ in đậm vừa tìm +Nói rõ tác giả chọn từ in đậm mà không chọn từ đồng nghĩa với - Cho HS làm việc + trình bày kết -HS làm cá nhân - GV nhận xét , chốt lại kết đúng: +Từ đồng nghĩa với từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 17 bài: Luyện từ và câuÔn tập về từ và cấu tạo từ, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 17 bài: Luyện từ và câuÔn tập về từ và cấu tạo từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn