Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Tập làm vănLuyện tập tả cảnh

2 40 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:44

Giáo án Tiếng việt TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I Mục đích yêu cầu: Dựa KQ quan sát cảnh sông nước, dàn ý lập vốn hiểu biết, HS biết chuyển phần dàn ý thành đoạn văn, thể rõ đối tượng mưu tả có trình tự, tốt lên nét bật cảnh, cảm xúc người tả II Đồ dùng học tập: -Dàn chuẩn bị -1 số văn mẫu II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : GV nêu vai trò câu mở đoạn đoạn văn, đọc câu mở đoạn em làm tiết trước 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập - Gọi HS đọc yêu cầu tập số ,xác Lớp đọc thầm theo định yêu cầu ? đọc gợi ý SGK Cả lớp đọc thầm lần - Tổ chức hoạt động nhóm Từ ghi chép bước TaiLieu.VN Page xếp ý Mỗi đoạn có câu nêu ý bao trùm vào tả chi tiết - Gọi HS đọc nối tiếp HĐ3 :củng cố ,dặn dò HS luyện viết đoạn …… Lớp NX, bổ sung -Về nhà tiếp tục hồn thành đoạn văn Bình chọn viết hay nhất,có nhiều ý -Xem trước tiết văn tuần chuẩn bị sáng tạo TaiLieu.VN Page ... vào tả chi tiết - Gọi HS đọc nối tiếp HĐ3 :củng cố ,dặn dò HS luyện viết đoạn …… Lớp NX, bổ sung -Về nhà tiếp tục hồn thành đoạn văn Bình chọn viết hay nhất,có nhiều ý -Xem trước tiết văn tuần. .. tiếp tục hồn thành đoạn văn Bình chọn viết hay nhất,có nhiều ý -Xem trước tiết văn tuần chuẩn bị sáng tạo TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Tập làm vănLuyện tập tả cảnh, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Tập làm vănLuyện tập tả cảnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn