(Khóa luận tốt nghiệp) Đánh giá hiệu quả áp dụng mô hình trồng rau theo ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn phường Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

58 115 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:05

Đánh giá hiệu quả áp dụng mô hình trồng rau theo ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn phường Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc KạnĐánh giá hiệu quả áp dụng mô hình trồng rau theo ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn phường Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc KạnĐánh giá hiệu quả áp dụng mô hình trồng rau theo ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn phường Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc KạnĐánh giá hiệu quả áp dụng mô hình trồng rau theo ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn phường Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc KạnĐánh giá hiệu quả áp dụng mô hình trồng rau theo ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn phường Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc KạnĐánh giá hiệu quả áp dụng mô hình trồng rau theo ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn phường Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc KạnĐánh giá hiệu quả áp dụng mô hình trồng rau theo ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn phường Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc KạnĐánh giá hiệu quả áp dụng mô hình trồng rau theo ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn phường Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc KạnĐánh giá hiệu quả áp dụng mô hình trồng rau theo ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn phường Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc KạnĐánh giá hiệu quả áp dụng mô hình trồng rau theo ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn phường Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc KạnĐánh giá hiệu quả áp dụng mô hình trồng rau theo ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn phường Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN DUY KIÊN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG HÌNH TRỒNG RAU THEO ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ CAO TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HUYỀN TỤNG, THÀNH PHỐ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Định hướng đề tài Chuyên ngành Khoa : Chính quy : Hướng ứng dụng : Phát Triển Nơng Thơn : KT PTNT Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên- năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN DUY KIÊN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG HÌNH TRỒNG RAU THEO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HUYỀN TỤNG, THÀNH PHỐ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Định hướng đề tài Chuyên ngành Khoa : Chính quy : Hướng ứng dụng : Phát Triển Nông Thôn : KT PTNT Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : ThS Đoàn Thị Mai Cán hướng dẫn : Nguyễn Thị Minh Thái Nguyên- năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực khóa luận: “Đánh giá hiệu áp dụng hình trồng rau theo ứng dụng cơng nghệ cao địa bàn phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn” nhận giúp đỡ nhiệt tình quan, tổ chức cá nhân Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực khóa luận Trước hết, tơi xin chân thành cảm ơn thầy giáo tận tình giảng dạy, hướng dẫn trình học tập, rèn luyện nghiên cứu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn giáo ThS Đồn Thị Mai trực tiếp bảo, hướng dẫn khoa học giúp đỡ suốt q trình thực đề tài Tơi xin gửi lời cảm ơn đến tập thể cán bộ, lãnh đạo UBND phường Huyền Tụng, Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giúp đỡ tơi nhiệt tình, tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành xuất sắc công việc suốt thời gian thực tập phường Do thời gian nghiên cứu có hạn, khóa luận tơi khơng tránh khỏi thiếu sót, sơ suất, tơi mong nhận đóng góp thầy giáo tồn thể bạn để khóa luận tơi hồn chỉnh Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Duy Kiên ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Chi phí đầu tư ban đầu hình nhà lưới 33 Bảng 3.2: Chi phí trồng rau an tồn nhà lưới 33 Bảng 3.3: Chi phí trồng rau vòm thấp hộ dân 34 Bảng 3.4: Chi phí trồng rau đồng hộ dân 34 Bảng 3.5: Hiệu kinh tế cho loại rau trồng nhà lưới 35 Bảng 3.6: Hiệu kinh tế cho loại rau vòm thấp 36 Bảng 3.7: Hiệu kinh tế cho loại rau trồng đồng 36 Bảng 3.8: Kết sản xuất ba hình trồng rau 37 iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Từ - Cụm từ Nguyên nghĩa BVTV : Bảo vệ thực vật CN - TCN - XD : Công nghiệp - Thủ công nghiệp - Xây dựng ĐVT : Đơn vị tính FAO : Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hợp Quốc HQKT : Hiệu kinh tế KH - KT : Khoa học - kỹ thuật KT - XH : Kinh tế - xã hội NN & PTNT : Nông nghiệp Phát triển nông thôn QĐ/HU : Quyết định/Huyện Ủy QĐ-CP : Quyết định - Chính phủ QĐ-UBND : Quyết định-Ủy ban nhân dân TM - DV : Thương mại - dịch vụ UBND : Ủy ban nhân dân RAT : rau an toàn iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết thực nội dung thực tập 1.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Nội dung phương pháp thực 1.3.1 Nội dung thực tập 1.3.2 Phương pháp thực 1.4 Thời gian địa điểm thực tập Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Về sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm liên quan đến nội dung thực tập 2.2 Cơ sở thực tiễn 13 2.2.1 Trên giới 13 2.2.2 Tại Việt Nam 14 2.2.3 Kinh nghiệm số địa phương 16 2.2.4 Bài học kinh nghiệm địa phương 18 Phần KẾT QUẢ THỰC TẬP 20 3.1 Khái quát sở thực tập 20 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 20 3.1.2 Những thành tựu đạt sở thực tập 22 3.1.3 Những thuận lợi, khó khăn phương hướng phát phát triển kinh tế - xã hội phường Huyền Tụng 22 3.1.4 Những thuận lợi khó khăn liên quan đến nội dung thực tập 23 3.2 Kết thực tập 24 3.2.1 Nội dung thực tập công việc cụ thể sở thực tập 24 v 3.2.2 Đánh giá hiệu hộ sản xuất rau theo ứng dụng cơng nghệ cao(nhà lưới, mái vòm thấp) 32 3.2.3 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế 37 3.2.4 Đề xuất giải pháp 38 Phần KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 42 4.1 Kết luận 42 4.2 Kiến nghị 43 4.2.1 Đối với Nhà nước 43 4.2.2 Đối với quyền địa phương 43 4.2.3 Đối với người nông dân 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết thực nội dung thực tập Rau loại thực phẩm thiết yếu sống người, cung cấp phần lớn khoáng chất vitamin, góp phần cân dinh dưỡng bữa ăn hàng ngày Rau trồnggiá trị kinh tế cao, mặt hàng xuất nhiều nước giới trồng chủ lực có tăng trưởng vượt bậc thời gian qua Sản xuất rau phận thiếu ngành nơng nghiệp nói riêng kinh tế đất nước nói chung Nhu cầu rau xanh bữa ăn hàng gia tăng số lượng chất lượng yêu cầu lương thực thức ăn giàu đạm đảm bảo Tuy nhiên, q trình thị hóa cơng nghiệp hóa làm thu hẹp đáng kể diện tích sản xuất nơng nghiệp nói chung diện tích sản xuất rau nói riêng Mặt khác, biến đổi khí hậu toàn cầu làm thay đổi điều kiện ngoại cảnh, tác động không nhỏ đến suất chất lượng rau Đây khó khăn việc tổ chức sản xuất rau Để khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao suất chất lượng rau, đòi hỏi phải có đầu tư thích đáng cơng nghệ, kỹ thuật sản xuất rau Trồng rau theo công nghệ cao trước hết việc gia tăng hàm lượng khoa học, kỹ thuật sản phẩm, từ việc tạo, chọn sử dụng giống có suất, chất lượng, kháng chống chịu tốt với loại dịch hại, giống lai hệ F1, gốc ghép, nuôi cấy mô; ứng dụng kỹ thuật tiên tiến canh tác từ gieo trồng, bón phân, tưới nước, phòng trừ dịch hại, thu hoạch, sơ chế, bảo quản tiêu thụ Các kỹ thuật canh tác thực nhà lưới, nhà kính nhà màng, mặt đất, khơng lòng đất, canh tác mơi trường đất, loại giá thể khác (địa canh), mơi trường nước (thủy canh) khơng khí (khí canh) Hoàn toàn chủ động, điều khiển quản lý chương trình, trang thiết bị phương tiện đại việc cung cấp dinh dưỡng theo nhu cầu trồng theo mục tiêu suất, chất lượng mong muốn nhà sản xuất Những nông dân canh tác theo phương thức phải đào tạo, thực hành ứng dụng nhuần nhuyễn, gọi cơng nhân nơng nghiệp Tất yếu tố nêu mang lại giá trị cao cho sản phẩm đưa vào thị trường Trong kinh tế nay, hình ứng dụng khoa học kỹ thuật đem lại nhiều lợi ích, đóng góp lớn vào việc phát triển kinh tế địa phương xây dựng chương trình nơng thơn Do vậy, việc canh tác nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ đại đa số hộ gia đình cần bước giảm thiểu, gây ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng kinh tế không địa phương mà đất nước Chúng ta cần phải có cách nhìn nhận cụ thể đưa giải pháp hữu ích để góp phần giảm đại phận canh tác nơng nghiệp theo hướng thủ công Đồng thời giúp cho có kiến thức hiểu biết cần thiết, biết khai thác tiềm sẵn có địa phương, nguồn nội lực gia đình thân Đưa nhận định, phương hướng giải pháp để giúp kinh tế phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện có địa phương Thành phố Bắc Kạn định thành phố trực thuộc tỉnh từ năm 2015 Q trình thị hóa dẫn đến việc thu hẹp diện tích đất trồng rau ven thành phố, dân cư ngày tăng nhu cầu rau xanh ngày lớn, sản xuất không đủ cung cấp cho nhu cầu hàng ngày thị trường Rau xanh phải nhập từ tỉnh lân cận Thái Nguyên, Bắc Giang…do chất lượng rau khơng quản lý Chính vậy, việc: Ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau nhằm đưa hướng phát triển sản xuất rau, nâng cao suất chất lượng, giảm tượng giáp vụ, đáp ứng nhu cầu rau địa phương việc làm cần thiết Từ lý tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiệu áp dụng hình trồng rau theo ứng dụng công nghệ cao địa bàn phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn” 1.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá hiệu hình trồng rau theo ứng dụng công nghệ cao đưa giải pháp thúc đẩy phát triển ứng dụng công nghệ cao lĩnh vực nơng nghiệp góp phần xây dựng nơng nghiệp phát triển tồn diện theo hướng đại, sản xuất hàng hố lớn, có suất, chất lượng, hiệu sức cạnh tranh cao 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.2.1 Về chuyên môn Đánh giá thực trạng sản xuất rau phường Huyền Tụng Tìm hiểu hình ứng dụng cơng nghệ cao sản xuất rau phường Huyền Tụng Phân tích thuận lợi khó khăn áo dụng hình sản xuất rau theo ứng dụng công nghệ cao đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển việc ứng dụng công nghệ cao lĩnh vực nơng nghiệp góp phần nâng cao hiệu sản xuất chất lượng sản phẩm 1.2.2.2 Về thái độ ý thức Sống vui vẻ, hòa đồng với người dân, với cán sở nơi tham gia thực tập Luyện tập cách ứng xử, cách giao tiếp, cách vấn tìm hiểu thơng tin với người nơng dân hiểu khó khăn vất vả người nơng dân gặp phải Có tinh thần trách nhiệm nhận công việc giao, làm việc chăm khơng ngại khổ, ngại khó Biết chủ động học hỏi, biết lắng nghe, ghi chép kiến thức, kỹ bổ ích liên quan đến cơng việc đời sống từ người xung quanh Chủ động công việc, sẵn sàng trợ giúp, hỗ trợ người dân 1.2.2.3 Về kĩ sống, kĩ làm việc Tuân thủ giấc làm việc nghiêm túc theo kế hoạch quy định Giao tiếp ứng xử trung thực, lịch nhã nhặn giữ thái độ khiêm nhường cầu thị 37 đến nguy hại cho người sử dụng người dân trực tiếp sản xuất doanh thu lợi nhuận chưa cao giá bán rau thấp Bảng 3.8: Kết sản xuất ba hình trồng rau ĐVT 1.000đ Chỉ tiêu nhà lưới vòm thấp ngồi đồng Thu nhập – GO 416.700 260.000 115.300 Chi phí trung gian – IC 133.700 50.000 40.000 Lợi nhuận TR (GO - IC) 283.000 210.000 75.300 Qua bảng ta thấy trồng rau an tồn nhà lưới chi phí đầu tư cao, chi phí trung gian cao nhiên lợi nhuận thu lớn nên sản xuất nhà lưới hướng để làm giàu phát triển bền vững cho người dân Đặc biệt suất lao động cao, có lợi mà diện tích đất canh tác ngày thu hẹp, sản phẩm rau phù hợp với thị trường trồng rau đồng độc hại phải dùng lượng lớn thuốc trừ sâu hóa học, gây hại cho người tiêu dùng trực tiếp tới người sản xuất mà vấn đề tực phẩm bẩn nhức nhối xã hội ngày Trồng rau vòm thấp cho lợi nhuận tốt, chi phí đầu tư khơng cao nhiên phải đầu tư liên tục sau đến vụ nhiều cơng làm mái vòm khó khăn tưới tiêu chăm sóc Và hướng cho bà trồng rau nay, đầu tư sản xuất vốn khơng cao.Trồng rau ngồi đồng cho thu nhập thấp suất không cao, giá thành lại thấp, dùng nhiều thuốc BVTV phí cao gây nhiễm mơi trường, rau tồn dư nhiều thuốc độc hại, ảnh hưởng trực tiếp đến người sản xuất người tiêu dùng 3.2.3 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế Trong thời thực tập UBND phường Huyền Tụng, vượt qua khó khăn, trở ngại ban đầu, khoảng thời gian để em học hỏi, tích lũy hành trang cho trước thức đến với cơng việc sau trường Qua q trình thực tập UBND ngày tiếp xúc với cán ủy ban người làm việc phát triển xã phát triển kinh tế nhân dân, tiếp xúc với người dân chất phác kiên trì chịu khó em học hỏi, trang bị cho kiến thức cần thiết sản xt nơng nghiệp 38 Khi đến sở thực tập, người có cơng việc riêng khơng phải họ có thời gian để quan tâm, theo sát bảo nên chủ động giúp nắm bắt hội học hỏi nhiều điều từ thực tế Những học nhỏ tích lũy dần trở thành hành trang quý báu để vững vàng rời giảng đường đại học để thực đến với nghề nghiệp lựa chọn Nắm tình hình sản xuất nơng nghiệp, diện tích trồng biết cách chăm sóc phòng chống sâu bệnh hại Được trao hội để áp dụng kiến thức học vào công việc với giúp đỡ người có kinh nghiệm sở nhanh chóng nhận thấy yếu thân để tiếp tục hoàn thiện Tinh thần ham học hỏi, khơng sợ sai tự tin: Với vai trò sinh viên thực tập, điều khơng biết khơng hiểu hỏi lại người xung quanh Kĩ hội mới: Kĩ mềm, điều sinh viên mong muốn có để thêm tự tin trường bắt đầu với công việc 3.2.4 Đề xuất giải pháp Phát triển sản xuất nâng cao chất lượng RAT theo tiêu chuẩn VietGAP từ khâu sản xuất tới khâu tiêu thụ vấn đề quan trọng, vấn đề riêng cá nhân Cần có đạo phối hợp cấp, ngành cần phối hợp chặt chẽ nhà: nhà quản lí, khoa học, doanh nghiệp nhà nơng Có thúc đẩy sản xuất theo hướng thực hành nông nghiệp tốt, đảm bảo đủ sản lượng, chất lượng tiêu thụ tốt 3.2.4.1 Quy hoạch vùng sản xuất RAT theo tiêu chuẩn VietGAP xây dựng hệ thống sở vật chất- hạ tầng, hệ thống thông tin RAT - UBND Phường Huyền Tụng phối hợp UBND thành phố Bắc Kạn cần thúc đẩy việc tổ chức vùng sản xuất rau an toàn theo hướng tập trung, quy lớn theo quy hoạch đề Để thực quy hoạch có hiệu cần thực biện pháp sau: + Xác định vùng trồng rau theo đối tượng, chủng loại rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP phù hợp với điều kiện đất đai, nguồn nước tưới tiêu + Tiến hành cải tạo đất có hiệu kinh tế thấp thành vùng sản xuất rau an tồn theo tiêu chuẩn VietGAP có hiệu kinh tế cao 39 + Xây dựng vùng sản xuất rau an tồn theo tiêu chuẩn VietGAP có chất lượng, gắn hiệu kinh tế với hiệu xã hội bảo vệ mơi trường - Hồn thiện hệ thống thủy lợi phục vụ cho sản xuất RAT theo tiêu chuẩn VietGAP đóng vai trò quan trọng việc sinh trưởng, phát triển suất chủng loại rau Chính vậy, UBND Phường Huyền Tụng cần có giải pháp thủy lợi đảm bảo tưới tiêu hợp lí như: Đầu tư xây mới, đào đắp kênh mương diện tích chưa có, thường xun nạo vét kênh mương, nghiên cứu lượng nước chất lượng nước để có giải pháp xử lí nước trước tưới tiêu - Xây dựng hệ thống thông tin để người sản xuất người tiêu dùng nắm rõ rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP việc làm cần thiết thời đại thông tin - Quảng bá thơng tin đại chúng rau an tồn khuyến khích sử dụng rau an tồn có nhãn mác, xuất xứ Cần phải quảng bá rộng rãi rau an tồn lợi ích rau an tồn cho người tiêu dùng 3.2.4.2 Tiếp tục thực sách hỗ trợ sản xuất khuyến khích sản xuất - Cùng với số tổ chức khác tiến hành hoàn thành thủ tục xin cấp giấy Chứng nhận Đạt tiêu chuẩn VietGap nhằm giữ uy tín cho người sản xuất, giúp họ an tâm tham gia phát triển sản xuất - Cần có hỗ trợ đầu tư sở vật chất, trang thiết bị ban đầu (nhà lưới, cột bê tông,…) nhằm giúp nông dân giảm bớt phần khó khăn Huy động vốn tự có người dân kết hợp với sách hỗ trợ vay vốn, sách hỗ trợ sản xuất… - Hỗ trợ nông dân việc học sản xuất rau an tồn theo tiêu chuẩn VietGAP quy trình kỹ thuật - Đưa số giải pháp khuyến khích sản xuất tiêu thụ như: Đẩy mạnh công tác khuyến nông, chuyển giao tiến kỹ thuật, tuyên truyền, động viên, khen thưởng sở sản xuất điển hình, nghiêm túc xử lí trường hợp vi phạm quy định sản xuất tiêu thụ RAT theo tiêu chuẩn VietGAP 40 3.2.4.3 Xây dựng hệ thống quản lí, kiểm tra chất lượng RAT theo tiêu chuẩn VietGAP - Cần có quản lí, kiểm tra chất lượng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP thường xuyên để phát trường hợp rau không đảm bảo chất lượng, cần có quản lí chặt chẽ để tránh tình trạng lẫn lộn rau an tồn rau thông thường 3.2.4.4 Tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức RAT theo tiêu chuẩn VietGAP người sản xuất người tiêu dùng - UBND Phường Huyền Tụng mở lớp đào tạo nông dân, tư vấn cho nông dân tiêu chuẩn rau an toàn, kỹ thuật sản xuất rau an toàn đạt chuẩn nhằm trang bị kiến thức, thay đổi tư duy, thói quen sản xuất truyền thống người dân, hướng đến sản xuất rau an tồn sức khỏe, bảo vệ môi trường Sử dụng tốt cấm sản xuất cung ứng + Cấm sử dụng phân tươi nước giải rau + Cấm lạm dụng phân hóa học vượt ngưỡng cho phép + Cấm sử dụng nguồn nước bẩn cấm theo quy định rau + Cấm lạm dụng thuốc BVTV rau + Cấm sử dụng hóa chất cơng nghiệp vòng 10 ngày trước thu hoạch sản phẩm - Cùng với Chi cục Bảo vệ mở lớp tập huấn để giới thiệu, phổ biến hình sản xuất rau an tồn, quản lí chất lượng rau an tồn phương pháp kiểm tra dư lượng thuốc BVTV, hàm lượng kim loại nặng… - Giải pháp thu hái, đóng gói, bảo quản RAT theo tiêu chuẩn VietGAP: Khuyến cáo hộ nông dân, người tham gia công đoạn thu hái, đóng gói, bảo quản RAT theo tiêu chuẩn VietGAP cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định sản xuất để đảm bảo rau tươi, không dập nát, héo úa giảm chất lượng Cần quan tâm, hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ sơ chế bảo quản đóng gói cho người sơ chế, thu gom 41 3.2.4.5 Giải pháp giúp người tiêu dùng nhận diện sản phẩm rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP Người tiêu dùng nên khắt khe chọn lựa thực phẩm cho gia đình, nên mua thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, không bảo vệ gia đình mà tạo nên áp lực để nhà sản xuất bắt buộc phải tham gia chuỗi thực phẩm an tồn, khơng sản phẩm khơng tiêu thụ Một số cách lựa chọn RAT theo tiêu chuẩn VietGAP như: - Về nguồn gốc RAT theo tiêu chuẩn VietGAP: Người tiêu dùng nên chọn sản phẩm RAT đóng gói, dán nhãn có thơng số kỹ thuật kèm theo, sản phẩm có nguồn gốc từ đơn vị sản xuất theo quy trình RAT theo tiêu chuẩn VietGAP - Chọn theo mùa vụ năm: Mỗi loại rau thường có vụ năm vụ thuận vụ trái Người tiêu dùng nên chọn rau vào vụ thuận thời điểm trồng phát triển bình thường, sâu bệnh, dấn đến số lần sử dụng thuốc BVTV giảm - Về hình thức bên ngồi: Khơng nên chọn bó rau có màu xanh q đậm, mướt, bóng mà nên chọn rau màu xanh nhạt, rau khằn chút Một số loại rau ăn củ, khơng nên chọn trái lớn, mà nên chọn trái có kích thước vừa phải nhỏ, không chọn trái da căng có vết nứt dọc theo thân, trái da xanh bóng 3.2.4.6 Xây dựng quảng bá thương hiệu RAT theo tiêu chuẩn VietGAP Điều kiện đặt cho sản phẩm RAT theo tiêu chuẩn VietGAP để thâm nhập vào thị trường phải tạo nhận biết người tiêu dùng sản phẩm, xây dựng thương hiệu RAT đ theo tiêu chuẩn VietGAP ể thu hút quan tâm khách hàng cạnh tranh với đối thủ thị trường Xây dựng thương hiệu RAT theo tiêu chuẩn VietGAP góp phần giúp người tiêu dùng nhận diện sản phẩm RAT theo tiêu chuẩn VietGAP, tránh nhầm lẫn RAT theo tiêu chuẩn VietGAP rau khơng an tồn Nếu khơng có dấu hiệu rau an tồn mang tính cụ thể sở sản xuất hay quan chức như: logo sản phẩm, tên thương hiệu, bao bì đóng gói, RAT theo tiêu chuẩn VietGAP bày bán chứng minh nguồn gốc Cần tiến hành quảng bá thương hiệu RAT theo tiêu chuẩn VietGAP để người tiêu dùng biết đến tạo chỗ đứng cho sản phẩm thị trường 42 Phần KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận - Với địa hình đa dạng, đất đai rộng lớn, nguồn nước dồi dào, khí hậu thuận lợi cho việc phát triển sản xuất nông lâm nghiệp.Nguồn lao động trẻ, có sức khoẻ, cộng đồng đoàn kết Đây thuận lợi lớn việc huy động nguồn lực chỗ hợp tác phát triển sản xuất Người dân có tập quán sản xuất tập trung diện tích lớn, người sản xuất có khả nắm bắt sẵn sàng tiếp cận nhanh tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên hoàn toàn đủ điều kiện để nhân rộng đầu tư dự án rau an tồn theo hướng cơng nghệ cao Qua theo dõi đánh giá thực tế đồng ruộng xây dựng hình sản xuất rau an tồn theo tiêu chuẩn VietGAP tơi có số nhận xét sau: - Lựa chọn giống rau có chất lượng tốt, thời gian sinh trưởng ngán, khả sinh trưởng phát triển tốt, suất cao giống rau sản xuất đại trà từ 15 - 20% nhiễm sâu bệnh, khả chống chịu thích nghi với điều kiện bất thuận tốt - Trồng theo mật độ dễ quản lý cỏ dại, rau bén rễ nhanh, sớm, tỷ lệ sống hữu hiệu cao, tỷ lệ cho thu hoạch cao, ruộng thơng thống hạn chế bệnh, loại bệnh gây hại, tiết kiệm 40-50% giống, giảm công lao động, áp dụng nhà lưới tiết kiệm 30% nước tưới, sử dụng thuốc BVTV nên khơng ảnh hưởng tới sức khỏe người, không ảnh hưởng đến môi trường, giảm dư lượng đạm rau Phường Huyền Tụng có thuận lợi đất đai, khí hậu, kinh nghiệm sản xuất, giao thơng; khó khăn chưa quy hoạch vùng sản xuất RAT theo tiêu chuẩn VietGAP, kỹ thuật sản xuất, giới hóa, vốn, thị trường, nhận thức người dân - Một số giải pháp đưa nhằm phát triển sản xuất nâng cao chất lượng RAT theo tiêu chuẩn VietGAP như: Giải pháp quy hoạch vùng sản xuất RAT theo tiêu chuẩn VietGAP xây dựng hệ thống sở vật chất, hạ tầng, hệ thống thông tin RAT; tiếp tục thực sách hỗ trợ sản xuất khuyến khích sản xuất; 43 Xây dựng hệ thống quản lí, kiểm tra chất lượng RAT theo tiêu chuẩn VietGAP; tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức RAT theo tiêu chuẩn VietGAP người sản xuất người tiêu dùng 4.2 Kiến nghị 4.2.1 Đối với Nhà nước - Nhà nước cần quan tâm đến việc phát triển mặt hàng nơng sản nơng thơn thơng qua sách hỗ trợ nơng dân như: Chính sách đất đai, sách tín dụng, sách phát triển sở hạ tầng, sách điều tiết thị trường thơng qua việc quy định mức giá sàn, sách liên kết nhà máy chế biến hộ sản xuất đặc biệt có sách bảo hộ hợp lý người sản xuất nhà máy chế biến - Có sách đầu tư, hỗ trợ sản phẩm nông sản đặc trưng vùng, tiến tới thực chế sách “mỗi vùng sản phẩm” để tăng tính cạnh tranh, hạn chế rủi ro đảm bảo thị trường đầu ra, nâng cao HQKT góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn phát triển kinh tế Đất nước 4.2.2 Đối với quyền địa phương - Thực tốt vai trò đạo trực tiếp mình, thực việc chuyển dịch cấu trồng cách hợp lý - Có sách tạo điều kiện cho hộ trồng mía, quy hoạch vùng mía theo hướng dồn điền đổi để việc chăm sóc, thu hoạch dễ dàng, thuận tiện - Tạo điều kiện vốn vay cho người dân, kiểm tra giám sát việc đầu tư, liên kết tư thương mía Bầu để phân phối rộng rãi bán tỉnh đảm bảo đầu - Tăng cường công tác khuyến nông chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn nơng dân phòng trừ sâu bệnh hại Giúp hộ sản xuất bền vững hiệu 4.2.3 Đối với người nông dân - Thường xuyên tham gia lớp tập huấn khuyến nông, trao đồi học hỏi kinh nghiệm lẫn nâng cao kiến thức kỹ thuật, xác định đầu tư mức, đồng thời phân bố sử dụng có HQ nguồn lực, sử dụng tiết kiệm, nâng cao HQKT sản xuất mía Bầu đặc sản 44 - Phải có liên kết hộ để hợp tác, góp vốn mua thiết bị máy móc đại việc sản xuất mía, để đạt suất cao hơn, giảm nguồn lao động tham gia vào sản xuất mía - Mạnh dạn đầu tư thâm canh sản xuất nông nghiệp Đa dạng trồng thêm giống mía nguyên liệu cung cấp cho nhà máy chế biến đường để đảm bảo thị trường đầu Tích cực thực hình kết hợp trồng mía với loại rau màu khác để sử dụng triệt để đất đai, tăng thêm thu nhập Đồng thời chăn nuôi gia súc nhai lại để tận dụng mía làm nguồn thức ăn 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2013) “Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013” Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, Tài liệu phát hành Ngơ Đình Giao (2010), Giáo trình Kinh tế học vi mô, NXB Giáo dục Đỗ Trung Hiếu (2011), Kinh tế hộ trang trại, Bài giảng môn kinh tế, Khoa KT & PTNT Nguyễn Tấn Hinh, Báo Nông nghiệp Việt Nam, số 150 ngày 29/7/2009) Đinh Ngọc Lan (2005), Tài liệu tập huấn phương pháp đánh giá nông thôn PRA lập kế hoạch khuyến nông, tài liệu nội Nguyễn Hữu Ngoan (2005), Giáo trình thống kê nơng nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Dương Hoa Xô, Báo Nông nghiệp Việt Nam ngày tháng 12 năm 2006) Mai Văn Xuân (2008), Bài giảng kinh tế Nông hộ Trang trại, NXB Đại học Huế Luật Công nghệ cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2008 11 UBND phường huyền tụng (2017), Báo cáo Tình hình phân bổ, sử dụng nguồn lực đất đai, dân số lĩnh vực theo giai đoạn (2014 - 2017) 12 UBND phường huyền tụng (2017), Báo cáo Kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 phương hướng phát triển năm 2018 II Tài liệu internet 13.https://backan.gov.vn/Pages/tin-tuc-su-kien-215/cho-moi-thu-hoach-mia-Bau [Ngày truy cập 25/12/2017] 14 http://gso.gov.vn, Tổng cục thống kê (2012) [Ngày truy cập 16/02/2018] 16 https://www.mard.gov.vn/, Thống kê NN&PTNT (2016) [Ngày truy cập 12/01/2018] PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ SẢN XUẤT RAU Phiếu số: Thôn: Ngày điều tra: Người điều tra: Nguyễn Duy Kiên A Thông tin chung hộ điều tra: 1.1 Họ tên chủ hộ: 1.2 Tuổi: 1.3 Số nhân khẩu: 1.4 Số lao động: 1.5.Trình độ học vấn: 1.6 Dân tộc: B Thông tin chi tiết Các ngành nghề tạo thu nhập gia đình Trồng trọt Chăn ni Ni trồng thủy sản Trồng trọt chăn nuôi kết hợp nuôi trồng thủy sản Khác Xin rõ:……………………………………………………………… Công cụ sản xuất gia đình sử dụng STT Loại cơng cụ, máy móc Trong trồng trọt - Phương tiện vận tải - Máy cài, bừa, máy tuốt, máy gặt,… - Máy xay xát - Máy khác: Đơn vị tính Chiếc Chiếc Chiếc Trong chăn nuôi - Khu chuồng trại m2 Số lượng Đơn giá (1000đ) Thời gian sử dụng (năm) Mức trích hàng năm (1000đ/năm) Các khoản chi phí sản xuất gia đình năm 2017 3.1 Chi phí trồng trọt Cây trồng Lúa Mía Ngơ Khoản chi Giống Phân vơ Phân hữu Thuốc BVTV Thuê máy cày bừa Chi phí khác Giống Thuê máy cày bừa Phân vô Phân hữu Chi phí khác Giống Phân vơ Phân hữu Thuê máy cày bừa Chi phí khác Đơn vị tính Kg Kg Kg Số lượng Đơn giá (1000đ) Thành tiền (1000đ) Ghi Thành tiền (1000đ) Ghi Công/năm Cây Công/năm Kg Kg Kg Kg Kg Công/năm 3.2 Chi phí chăn ni STT Khoản chi Giống: Gia Thức ăn súc: Phòng bệnh (tiêm phòng) Lợn Chi phí khác Giống Gia Thức ăn cầm Phòng bệnh (tiêm phòng) Chi phí khác Giống Vật Thức ăn ni Phòng bệnh, chữa bệnh khác Chi phí khác Đơn vị tính kg kg kg Số lượng Đơn giá (1000đ) 3.3.Chi phí ni trồng thủy sản STT Cá Đơn vị tính Con kg Khoản chi Giống Thức ăn Thuốc phòng chữa bệnh Chi phí khác Số lượng Đơn giá (1000đ) Thành tiền (1000đ) Ghi Cá khác Kết sản xuất thu nhập hộ 4.1 Kết sản xuất trồng trọt STT Nguồn thu nhập Lúa Ngô Rau Cây trồng khác Diện tích (m2) Giá bán (1000đ/kg) Năng suất (kg/1000m2) Thu nhập (triệu đồng) 4.2 Kết sản xuất chăn nuôi STT Nguồn thu nhập Lợn Gà Vật nuôi khác Số lượng (con) Năng suất Giá bán (kg/con) (1000đ/kg) Thu nhập (triệu đồng) 4.3 Kết sản xuất thủy sản STT Nguồn thu nhập Cá Cá khác Số lượng Năng suất Giá bán Ghi (con) (kg/con) (1000đ/kg) Kết sản xuất rau hộ qua năm (2014 - 2016) Loại rau Diện tích Sản lượng(tấn) Năng Đơn giá suất/1000m (1000đ) Thu nhập (triệu đồng) Cà chua Đỗ cove Rau cải Xà lách Các câu hỏi khác rau 6.1.Thị trường tiêu thụ 6.1.1.Trong tiêu thụ mía thường gặp khó khăn thị trường? Nơi tiêu thụ: Thông tin: Gía cả: Chất lượng: Vận chuyển: 6.1.2 Nơi tiêu thụ gia đình đâu? 6.1.3 Gia đình bán theo theo cân? 6.2.Hỗ trợ 6.2.1.Thực trồng rau gia đình hỗ trợ hay khơng? Nếu có: 6.2.2.Ý kiến gia đình mức độ hỗ trợ? Qúa lớn Lớn vừa phải Ít 6.2.3 Gia đình tiếp tục tham gia trồng sau hỗ trợ kết thúc khơng? Có Khơng Tại khơng? 6.2.4 Gia đình có cần nguồn vốn để mở rộng quy sản xuất khơng? Nếu có 6.3.Tập huấn kỹ thuật 6.3.1.Về kỹ thuật gia đình có thường xun tham gia buổi tập huấn không? Thường xuyên Không thường xuyên Không 6.3.2 Sau buổi tập huấn gia đình hiểu kỹ thuật nào? Hiểu kỹ thuật Hiểu kỹ thuật Khơng rõ 6.3.3 Gia đình có làm theo kỹ thuật tập huấn khơng? Áp dụng hồn tồn Áp dụng phần Khơng áp dụng 6.3.4.Tình hình sử dụng thuốc BVTV? Không sử dụng Không thường xuyên Thường xuyên Nếu dùng loại thuốc gì? 6.4 Môi trường 6.4.1 Theo gia đình trồng có tác động đến môi trường? Cải tạo đất, chống bạc màu, tăng suất cho vụ sau Tác động xấu, gây ô nhiễm môi trường, làm cho môi trường đất khô cằn, bạc màu, đất chai cứng, chua,… Khơng ảnh hưởng đến môi trường Ý kiến khác: 6.5.Xã hội 6.5.1 Tác động hình đến gia đình nào? Tạo cơng ăn việc là, tăng thêm thu nhập Tốn lao động, công sức cho kinh tế gia đình giảm Khơng có tác động gia đình Ý kiến khác: 6.5.2 Ý kiến gia đình khó khăn tác động đến hiệu trồng trình sản xuất? Về thị trường: Về giống: Về vốn: Về vật tư: Về thời tiết, khí hậu: Gía cả: Khó khăn khác: Xin chân thành cảm ơn gia đình! Người điều tra (Kí ghi rõ họ tên) Nguyễn Duy Kiên ... tài: Đánh giá hiệu áp dụng mơ hình trồng rau theo ứng dụng cơng nghệ cao địa bàn phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 1.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá hiệu mô hình. .. NGUYỄN DUY KIÊN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG MƠ HÌNH TRỒNG RAU THEO ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ CAO TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HUYỀN TỤNG, THÀNH PHỐ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào... thời gian nghiên cứu thực khóa luận: Đánh giá hiệu áp dụng mơ hình trồng rau theo ứng dụng công nghệ cao địa bàn phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn nhận giúp đỡ nhiệt tình quan,
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Đánh giá hiệu quả áp dụng mô hình trồng rau theo ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn phường Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn, (Khóa luận tốt nghiệp) Đánh giá hiệu quả áp dụng mô hình trồng rau theo ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn phường Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn