Quy trình thi công tường barrette và những nhược điểm cho công tác quản lý

9 267 4
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:21

Quy trình thi cơng Tường Barrette nhược điểm cho công tác quản Hiện với phát triển đất nước, hàng loạt nhà cao tầng xây dựng khu đô thị lớn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng Cùng với tiến khơng ngừng cơng nghệ Xây dựng nhà cao tầng Quy trình tác nghiệp ta phân tích sau quy trình: “Thi cơng tường vây” hay gọi là: “Tường Barrette” I Quy trình thi cơng Tường Barrette nhược điểm cho công tác quản Khái niệm: Cọc Barrette thực chất loại cọc nhồi bê tông, khác cọc khoan nhồi hình dạng tiết diện, phương pháp tạo lỗ: tạo lỗ máy đào (cũng có gọi máy cạp) để đào đất phương pháp khác không dùng phương pháp khoan máy khoan Tiết diện cọc nhồi hình tròn barrette chữ nhật, chữ thập, chữ I, chữ H tạo lỗ gầu ngoạm Cọc Barrette người Pháp cải tiến từ cọc nhồi để tạo sức chịu tải lớn với thể tích bê tơng sử dung Tường Barrett phận kết cấu móng cơng trình gồm dãy cọc Barrett nối với tạo thành tường đất thường dùng làm vách cơng trình ngầm như: tầng hầm nhà cao tầng, đường tầu điện ngầm, cầu chui… Kỹ thuật thi cơng tường Barrette q trình thi cơng tường bê tơng cốt thép từ cao trình mặt đất tự nhiên cách sử dụng gầu ngoạm đào dung dịch Bentonite Trong trình đào, hai vách hố khoan giữ ổn định dung dịch giữ thành hố đào Hình ảnh máy thi cơng tường Barrette gầu đào: Quy trình thi cơng tường Barrette: Thi công tường dẫn Định vị phân chia tường Đào tường, bơm dd Bentonite giữ thành (1) Đổ bê tông thu hồi dd Bentonite (2) Thổi rửa, làm hố đào (4) Nghiệm thu kết thúc công tác đổ bê tông Vét lắng, kiểm tra chiều sâu Hạ lồng thép giữ gioăng (3) Kiểm tra chất lượng tường vây (Độ đồng nhất, khả chịu tải ) Nghiệm thu hố đào Hình ảnh minh họa quy trình: (1) Làm tường dẫn hướng: có tác dụng giữ thành miệng hố đào ổn định suốt q trình thi cơng (2) Đào đất, giữ vách dung dịch Bentonite (3) Đặt cốt thép gia cường: (4) Đổ bê tông cọc: (5) Lập lại trình đến để tạo tường Barrette: Nhược điểm cho công tác quản lý: Công nghệ thi công tường Barrette công nghệ thi công đại, giá trị lớn tổng giá trị công trình xây dựng nên việc giảm chi phí đảm bảo chất lượng vấn đề quan trọng Thế công nghệ nhiều yếu tố tác động, việc giảm chi phí đảm bảo chất lượng gặp khơng khó khăn tơi xin trình bày đây: Về chi phí: Do nhiều yếu tố trình độ quản lý, trình độ Cán kỹ thuật hạn chế, ý thức người lao động Việt Nam không cao làm cho phát sinh lãng phí khơng nên có Những lãng phí kể theo LEAN: - Lãng phí gia cơng thép: Cơng nhân khơng có kinh nghiệm cắt thép bị thừa nhiều đầu mẩu ngắn phải bỏ gây lãng phí; - Lãng phí lưu kho: Các công ty Xây dựng thường dự báo trước khả tăng giá nguyên vật liệu Khi nguyên vật liệu có xu hướng tăng giá họ thường dự trữ trước với khối lượng lớn cơng trình Tuy nhiên, giá nguyên vật liệu nguyên nhân giảm cơng ty thực chất lãng phí vốn chi phí lưu kho, ngồi bảo quản không tốt làm giảm chất lượng ngun vật liệu; - Lãng phí vận chuyển: Thơng thường mặt thi công tường Barrette lầy lội Công ty bố trí bãi gia cơng thép, tập kết Bentonite vị trí kho xa vị trí thi cơng chi phí vận chuyển phải dùng Máy cẩu vận chuyển nhiều đoạn - Lãng phí sửa chữa: Cọc barrette khó đảm bảo chất lượng, trình độ ý thức người lao động yếu có nguy làm cho Cơng ty phải chịu chi phí sửa chữa Cọc khơng đảm bảo chất lượng sau hoàn thành (trường hợp cá biệt chi phí sửa lần giá trị cọc) Về chất lượng: Tường Barrette thi công lòng đất chịu ảnh hưởng nhiều nước ngầm, cấu tạo địa chất trình thi cơng xảy cố khó kiểm soát chất lượng Giải pháp cải thiện: Thi công cọc tường Barrette công nghệ đại phức tạp, để khơng bị lãng phí đảm bảo chất lượng cọc tốt tương đối khó cho người quản Tuy nhiên, để giảm thiểu rủi ro Cơng ty cần có chiến lược cụ thể làm sau: - Đối với công ty Xây dựng tác phong làm việc thường thiếu chuyên nghiệp nên cần tìm hiểu để đạt Tiêu chuẩn Iso quản chất lượng quy trình; - Tìm hiểu nguyên nhân gây lãng phí; - Tham khảo giải pháp từ người lao động, khuyến khích trao quyền cho người lao động để họ công ty đưa giải pháp để tăng chất lượng giảm lãng phí; - Đưa quy trình thi cơng chuẩn hóa, giải pháp sử cố xảy ra; - Đảm bảo nguồn cung ứng nguyên vật liệu, vật tư ổn định giá chất lượng; - Liên tục đào tạo nguồn nhân lực công ty II Những nội dung môn Quản trị Tác nghiệp áp dụng cơng việc: Do cơng việc ngành Xây dựng, sau học xong môn học thấy rằng: Ngành Xây dựng nước ta phát triển kèm theo gây lãng phí lớn cho đất nước Ví dụ điển hình việc đầu tư hàng loạt khu đô thị không quản khiến giá bị đội lên nhiều lần mà phần lớn người dân có nhu cầu thực khơng có khả mua Trong người dân khơng có nhà để giá thành bất động sản cao, hàng loạt khu đô thị ế ẩm, xây xong bỏ hoang Sau học loại lãng phí LEAN, Tơi thấy việc giảm chi phí xây dựng vấn đề thiết đóng góp phần làm giảm giá thành xây dựng qua người dân thu nhập thấp có hội tiếp cận có khả mua nhà Nghiên cứu Quản trị hoạt động cho ta hiểu biết q trình chuyển hóa từ nguồn lực đầu vào sản xuất nguyên vật liệu, vốn, lao động, thành sản phẩm đầu cho khách hàng giúp ích nhiều cho tơi điều hành doanh nghiệp HẾT Tài liệu tham khảo: Giáo trình: Quản Trị Hoạt Động - Trường Đại học Griggs - Hoa Kỳ; Website: http://ketcau.wikia.com/wiki/C%E1%BB%8Dc_Barrette ... Lập lại q trình đến để tạo tường Barrette: Nhược điểm cho công tác quản lý: Công nghệ thi công tường Barrette công nghệ thi công đại, giá trị lớn tổng giá trị cơng trình xây dựng nên việc giảm... lượng: Tường Barrette thi cơng lòng đất chịu ảnh hưởng nhiều nước ngầm, cấu tạo địa chất q trình thi cơng xảy cố khó kiểm sốt chất lượng Giải pháp cải thi n: Thi công cọc tường Barrette công nghệ... 2 Quy trình thi cơng tường Barrette: Thi cơng tường dẫn Định vị phân chia tường Đào tường, bơm dd Bentonite giữ thành (1) Đổ bê tông thu hồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình thi công tường barrette và những nhược điểm cho công tác quản lý , Quy trình thi công tường barrette và những nhược điểm cho công tác quản lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn