Quy trình tác nghiêp của tập đoàn dầu khí việt nam (petrovietnam)

16 42 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:21

QUY TRÌNH TÁC NGHIÊP CỦA TẬP ĐỒN DẦU KHÍ VIỆT NAM (PETROVIETNAM) Giới thiệu chung Petrovietnam Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Cơng ty nhà nước Thủ tướng Chính phủ Việt Nam định Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu (tên giao dịch Tập đồn Dầu khí Việt Nam) Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 18-6-2010 Tên giao dịch quốc tế VIETNAM OIL AND GAS GROUP; gọi tắt Petrovietnam, viết tắt PVN Tại Quyết định số 190//QĐ-TTg ngày 29-01-2011, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động Tập đồn Dầu khí Việt Nam PVN có chức năng, nhiệm vụ sau: - Tiến hành hoạt động dầu khí ký kết hợp đồng dầu khí với tổ chức, cá nhân; tiến hành hoạt động dầu khí theo quy định Luật Dầu khí; tổ chức quản lý, giám sát cơng tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biên dầu khí sở hợp đồng với nhà thầu dầu khí, với cơng ty với tổ chức, cá nhân khác - Trực tiếp sản xuất, kinh doanh mục tiêu lợi nhuận theo quy định pháp luật Các quan hệ kinh tế phát sinh PVN doanh nghiệp khác Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thể hợp đồng kinh tế - Đầu tư vào công ty con, công ty liên kết; chi phối công ty theo quy định pháp luật điều lệ - Thực quyền nghĩa vụ chủ sở hữu phần vốn nhà nước công ty công ty liên kết - Xây dựng tổ chức thực kế hoạch phối hợp kinh doanh Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - Thực công việc khác mà Nhà nước trực tiếp giao cho PVN theo quy định Điều lệ Sơ đồ tổ chức công ty: Quy trình cơng tác tìm kiếm thăm dò dầu khí PVN Hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí Việt Nam năm 60 với giúp đỡ chuyên gia Liên Xơ (cũ) Từ đến nay, cơng tác thăm dò khai thác (TD-KT) dầu khí triển khai mạnh mẽ, đặc biệt từ cuối năm 80 (thời kỳ kinh tế Việt Nam bắt đầu mở cửa), đầu tư nước ngồi đóng vai trò chủ yếu Tính đến cuối năm 2008, Việt Nam ký 64 hợp đồng TD-KT dầu khí thềm lục địa Việt Nam (khơng tính Hợp đồng liên doanh Chính phủ Việt Nam Liên bang Nga) Nhờ đó, đem lại nhiều thành đáng khích lệ cho phát triển ngành Dầu khí Việt Nam ngân sách quốc gia, xác định 80 phát dầu khí đưa vào khai thác 17 mỏ với sản lượng ngày tăng Bài viết với mong muốn tổng kết, đánh giá hoạt động đầu tư nước TD-KT dầu khí Việt Nam chặng đường qua, từ rút học kinh nghiệm thành công hạn chế để giúp cho nhà quản lý có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu cho hoạt động 2.1 Vai trò đầu tư nước ngồi phát triển ngành Dầu khí Việt Nam Đầu tư nước ngồi (ĐTNN) hình thức hữu hiệu thu hút nguồn vốn, tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới, công nghệ tiên tiến nước, nâng cao trình độ người lao động, tạo cơng ăn việc làm, góp phần mở rộng, thúc đẩy sản xuất nước đóng góp cho ngân sách quốc gia tạo phúc lợi kinh tế xã hội Từ đất nước giải phóng, kinh tế Việt Nam khơng ngừng phát triển, thu hút ngày nhiều tổ chức, cá nhân nước ngồi đầu tư vào Việt Nam Tính đến cuối năm 2008, Việt Nam thu hút hàng nghìn dự án ĐTNN với tổng vốn đăng ký 150 tỷ USD (vốn thực 50 tỷ USD), góp phần không nhỏ phát triển kinh tế đất nước Vài năm gần đây, sóng ĐTNN tăng cao, năm 2007 vốn ĐTNN vượt ngưỡng 20 tỷ USD (tăng 8% so với 2006, vượt tổng mức ĐTNN năm 2001-2005), đến năm 2008, sau Việt Nam thức gia nhập Tổ chức thương mại giới (WTO) mức độ thu hút vốn ĐTNN tăng đến mức kỷ lục, vốn đăng ký vượt ngưỡng 60 tỷ USD, vốn thực gần 13 tỷ USD, gấp lần so với năm 2007 ĐTNN vào ngành Dầu khí ln chiếm tỷ lệ cao, tính cho giai đoạn 1988-2008 ngành DK chiếm 17% tổng vốn ĐTNN nước chiếm khoảng 4,6% tổng số dự án ĐTNN nước Với đặc trưng ngành Dầu khí nhiều rủi ro, nhu cầu vốn đầu tư lớn, công nghệ cao nên hợp tác quốc tế ln Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) quan tâm đặc biệt nhằm chia sẻ rủi ro,thu hút vốn, công nghệ học hỏi kinh nghiệm Theo đó, hợp tác với nhà đầu tư nước tất lĩnh vực hoạt động Ngành phương châm hàng đầu Thực tế, thời gian hoạt động ĐTNN PVN triển khai phong phú, đa dạng, đóng góp đáng kể cho phát triển ngành Dầu khí Cụ thể: Về số dự án đối tác: Tính đến cuối năm 2008, PVN ký 80 hợp đồng hợp tác đầu tư khác nhau, có 65 hợp đTD-KT dầu khí (chủ yếu dạng liên doanh, hợp đồng chia sản phẩm PSC, hợp đồng dầu khí PC, 01 hợp đồng hợp tác kinh doanh vận chuyển khí 24 hợp đồng liên doanh lĩnh vực hạ nguồn dịch vụ Các đối tác đầu tư phần nhiều công ty quốc gia, đa quốc gia, có tên tuổi (BP, Statoil, Total, Talisman, Petronas, KNOC, Chevron, KPI, Idemitsu ), có lực tài chính, kinh nghiệm hoạt động dầu khí Kết đạt được: Tổng vốn đầu tư dự án có vốn ĐTNN tính đến cuối năm 2007 đạt khoảng 15 tỷ USD, lĩnh vực TD-KT chiếm 14 tỷ USD; đường ống khí 0,5 tỷ USD; hạ nguồn dịch vụ khoảng 0,5 tỷ USD (trong đó, vốn đối tác nước khoảng 9,6 tỉ USD, chiếm gần 69%) PVN tiếp cận nhận chuyển giao nhiều loại hình cơng nghệ mới, công nghệ đại, chủ yếu khoan, khai thác dầu khí; xây dựng cơng trình biển; xử lý minh giải tài liệu Ngoài ra, đến đội ngũ cán PVN trưởng thành nhanh chóng, tham gia điều hành dự án lớn, dự án trọng điểm, chí tự lực TD-KT, vận chuyển khí, phát triển hộ tiêu thụ khí (điện, đạm ) 2.2 Tình hình hoạt động ĐTNN TD-KT dầu khí Việt Nam a Tình hình ký kết hợp đồng dầu khí Trước năm 1975, quyền Sài Gòn ký hợp đồng dầu khí (HĐDK) dạng tô nhượng Từ đất nước giải phóng (năm 1975 đến nay, PVN (trước Tổng cục Dầu mỏ Khí đốt) ký nhiều thỏa thuận dầu khí với cơng ty dầu khí giới để TD-KT dầu khí thềm lục địa Việt Nam hình thức sau: - Hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) - Hợp đồng dầu khí (PC) - Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) - Hợp đồng liên doanh (JV) Điểm chung hợp đồng PVN thay mặt Chính phủ ký HĐDK với nhà đầu tư để TD-KT dầu khí phạm vi diện tích khoảng thời gian định; PVN thay mặt nước chủ nhà quản lý, giám sát hoạt động nhà thầu, có quyền phê duyệt: Chương trình cơng tác ngân sách (CTCT&NS), kế hoạch thẩm lượng phát triển khai thác; phương án kỹ thuật; diện tích phát triển Còn nhà thầu độc quyền TD-KT dầu khí diện tích hợp đồng có nghĩa vụ triển khai hoạt động dầu khí chi phí mình, tự chịu rủi ro, an toàn hiệu quả, phù hợp với thơng lệ cơng nghiệp Dầu khí quốc tế chấp nhận chung Sự khác biệt hình thức hợp đồng việc tổ chức điều hành chế chia quyền lợi Cụ thể: - Về hình thức tổ chức điều hành: Trong PSC BCC, bên nhà thầu cử nhà điều hành cho hợp đồng Nhà điều hành thay mặt bên nhà thầu thực hoạt động TD-KT dầu khí lơ hợp đồng ký phù hợp với định Ủy ban Quản lý (UBQL) Còn PC, bên nhà thầu đồng ý thành lập công ty điều hành chung (JOC), công ty trách nhiệm hữu hạn, đóng vai trò đại lý bên nhà thầu việc thực hoạt động dầu khí diện tích hợp đồng, hoạt động với tư cách người điều hành thay mặt bên nhà thầu phù hợp với định UBQL điều khoản thỏa thuận điều hành - Về chế chia quyền lợi: Đối với PSC PC, bên nhà thầu thực nghĩa vụ thuế chia sẻ quyền lợi từ sản phẩm dầu/khí khai thác; theo BCC, bên chia sẻ quyền lợi từ doanh thu bán dầu/khí (nhà thầu nước ngồi chia sẻ lỗ/lãi với công ty mẹ họ) Giai đoạn 1988-2008, PVN ký 65 hợp đồng dầu khí với cơng ty nước ngồi thăm dò khai thác dầu khí Việt Nam, đó, PSC dạng HĐDK phổ biến (55 hợp đồng, chiếm 84,38% tổng số hợp đồng ký), thứ đến dạng hợp đồng PC (9 hợp đồng, chiếm 14,06%) có hợp đồng BCC ký với nhà thầu ConocoPhillips năm 1996 để TD-KT dầu khí bể Nam Cơn Sơn Giai đoạn đầu thời kỳ mở cửa kinh tế, số hợp đồng ký tăng lên liên tục, sôi động năm 1992 (có 10 hợp đồng ký) Từ đến cuối năm 90, số hợp đồng ký giảm rõ rệt, mặt kết thăm dò từ hợp đồng ký cho thấy tiềm dầu khí Việt Nam hạn chế, mặt khác thời kỳ giá dầu thô giới hạ thấp kỷ lục (dưới 10 USD/thùng vào năm 1998) Chính vào thời điểm giá dầu hạ, Chính phủ Việt Nam ban hành sách ưu đãi, khuyến khích cho hoạt động dầu khí vùng nước sâu, xa bờ (Nghị định số 216/1998/NĐ-TTg ưu đãi nghĩa vụ quyền lợi tài cho nhà thầu), nhờ kéo hoạt động dầu khí sơi động trở lại năm 1999, 2000 (năm 2000 PVN ký hợp đồng) Tuy nhiên, với hạn chế tiềm nên nhà thầu dè dặt việc mở rộng phạm vi thăm dò, kết giai đoạn 2001-2005 trung bình năm ký hợp đồng Trong xu nguồn tài nguyên dầu khí cạn kiệt dần, giá dầu giới tăng cao có cải thiện sách thu hút ĐTNN Việt Nam, linh hoạt PVN nên từ 2006 đến số hợp đồng dầu khí tăng cao, năm ký 5-7 hợp đồng, phần nhiều hợp đồng áp dụng sách khuyến khích đầu tư (tồn số hợp đồng ký năm 2008 dự án khuyến khích – TD-KT vùng biển sâu, xa bờ) Các HĐDK ký tập trung nhiều bể Sông Hồng, Cửu Long Nam Côn Sơn, Nam Cơn Sơn bể có nhiều HĐDK ký (24 hợp đồng), chiếm 37,5% tổng số hợp đồng, thấp hai bể Malay-Thổ Chu Phú Khánh b.Tình hình triển khai HĐDK Trong số 65 HĐDK ký có 41 hợp đồng hiệu lực, 24 hợp đồng hết hiệu lực (chiếm 37%) Toàn hợp đồng hết hiệu lực PSC chủ yếu khơng có phát dầu khí có phát dầu khí khơng thương mại Trong số 41 hợp đồng hiệu lực (31 PSC, PC BCC - Hình 3), có 20 hợp đồng giai đoạn thăm dò, 11 hợp đồng phát triển chuẩn bị phát triển, hợp đồng khai thác (lô 15-1, lô 15-2, lô 01&02, lô 06-1, lô 11-2, 46-Cái Nước, lô PM3-CAA, lô 46/02 lơ 09-2) Tình hình triển khai kết đạt từ hợp đồng thể sau: Tình hình thực cam kết giai đoạn thăm dò Nhìn chung, HĐDK, Nhà Điều hành nghiêm túc thực khối lượng công việc bắt buộc, hầu hết vượt so với cam kết khối lượng tài Trong số hợp đồng hết giai đoạn thăm dò, có hai lơ 111 115 khơng hồn thành cam kết công việc không đủ lực kỹ thuật tài (Nhà thầu Sceptre hồn trả lô 111 chịu nộp phạt triệu USD, nhà thầu IPL hồn trả lơ 115 số tiền tương ứng với giếng chưa hoàn thành) Trong trình triển khai hoạt động thăm dò, nhà điều hành gặp phải nhiều khó khăn, kể khách quan chủ quan Do đó, đa số nhà điều hành xin gia hạn từ cuối giai đoạn (giai đoạn bắt buộc) với thời gian thường tháng, tháng, năm cho lần gia hạn, phổ biến năm với lý để có thời gian hồn tất khối lượng công việc cam kết Các nghĩa vụ tài khác phí đào tạo, tiền hoa hồng loại nhà thầu thực đầy đủ Đồng thời, chuyển giao toàn mẫu vật, báo cáo cho Petrovietnam theo quy định cụ thể hợp đồng Tính đến cuối năm 2007, nhà thầu dầu khí thu nổ khoảng 240.455km địa chấn 2D 33.633km2 địa chấn 3D Do kết thu nổ 3D đem lại độ xác cao nên nhà thầu áp dụng ngày nhiều (khối lượng thu nổ địa chấn 3D theo năm ngày tăng nhanh so với khối lượng thu nổ địa chấn 2D) Cùng với công tác thu nổ địa chấn, nhà thầu khoan 737 giếng khoan thăm dò, thẩm lượng, khai thác bơm ép nước với tổng chiều sâu giếng khoan 2.688.793m Trong giếng khoan tập trung nhiều bể Cửu Long (chiếm 36%) bể Sơng Hồng (chiếm 14%) Chi phí đầu tư Chi phí thăm dò thẩm lượng: Tính đến 31/12/2007, chi phí thăm dò thẩm lượng thực lơ hợp đồng vào khoảng 3,8 tỷ USD, tăng nhiều năm gần bể Cửu Long có chi phí lớn (54%), tiếp đến bể Nam Côn Sơn (26%) thấp bể Phú Khánh (2%) thực năm gần Chí phí thực theo năm theo bể trầm tích minh họa qua Hình Chi phí phát triển-khai thác mỏ: Chi phí phát triển khai thác năm 1994 mỏ Đại Hùng Trước năm 2002 chưa có nhiều hợp đồng có hoạt động phát triển khai thác nên tổng chi phí cho hoạt động chưa cao Từ năm 2002 đến nay, chi phí tăng dần, cao vào năm 2007 (đạt 1,8 tỷ USD) Tính đến cuối năm 2007, tổng chi phí phát triển cho lơ hợp đồng bể trầm tích 7,5 tỷ USD Trong chi phí phát triển khai thác bể trầm tích Nam Cơn Sơn lớn (chiếm 69%), bể Cửu Long MalayThổ Chu Kết thăm dò khai thác Gia tăng trữ lượng: Tính đến cuối năm 2007, việc thựchiện khối lượng cơng việc khổng lồ với chi phí vốn 11 tỷUSD, nhà thầu dầu khí xác định 73 phát dầu khí với trữ lượng thu hồi (2P)được đánh giá vào khoảng 601 triệu m3 dầu 694 tỷ m3khí Hầu hết bể trầm tích Việt Nam đánh giá có tiềm dầu khí, riêng bể Sơng Hồng có tiềm khí chủ yếu có hàm lượng CO2 cao (trung bình khoảng 80%) Sản lượng khai thác: Tính đến 31/12/2007, khơng kể mỏ Rồng Bạch Hổ thuộc lơ 09.1 Vietsovpetro, Việt Nam có lơ hợp đồng có hoạt động khai thác với tổng hợp sản lượng khai thác cộng dồn lên đến gần 79 triệu dầu quy đổi, có khoảng 53 triệu dầu thô,khoảng 1,4 triệu condensate 24 tỷ m khí Doanh thu từ hoạt động dầu khí: Nguồn khí thiên nhiên/đồng hành khai thác/thu gom từcác mỏ đưa vào bờ bán cho hộ tiêu thụ nước,chủ yếu Nhà máy điện Còn dầu thơ khai thác xuất (riêng từ đầu năm2009 phần dầu thô tiêu thụ nội địa, trước tiên cho nhà máy lọc dầu Dung Quất) Chỉ tính thời gian năm (2002-2007), tổng doanh thu từ lơ hợp đồng đạt 19 tỷ USD,trong phần thu phủ 6,5 tỷ USD (dầu lãi cho phủ gần 1,8 tỷ USD loại thuế 4,7 tỷ USD) Số liệu cho thấy tỷ lệ ăn chia lô hợp đồng, phần dầu khí lãi Chính phủ Việt Nam bình quân chiếm khoảng 9% doanh thu từ hợp đồng, loại thuế (thuế tài nguyên, thuế xuất dầu thô,thuế thu nhập doanh nghiệp) vào khoảng 25%, theo đó, tỷ lệ lợi ích trung bình Việt Nam với vai trò nước chủ nhà chiếm khoảng 34% hợp đồng Kết cho PVN: Thông qua hoạt động HĐDK,PVN thu kết không nhỏ Cụ thể: Không ngừng nâng cao lực đội ngũ cán quản lý, cán kỹ thuật công nhân kỹ thuật - người tham gia trực tiếp vào hoạt động TD-KT dầu khí Từ chỗ ta phải lệ thuộc hoàn toàn vào đối tác, dần bước tiếp cận chủ trì vị trí quan trọng quản lý điều hành kỹ thuật Đến PVN/PVEP đủ lực để tự đầu tư/điều hành lô hợp đồng dầu khí ngồi nước Đồng thời, tiếp thu nhận chuyển giao công nghệ kỹ thuật tiến tiến TDKT dầu khí kỹ thuật khoan ngang,khoan thân nhỏ; phương pháp khai thác dầu khí phương pháp tự phun, phương pháp gaslift; giải pháp kỹ thuật công nghệ nhằm gia tăng sản lượng khai thác áp dụng phương pháp xử lý vùng cận đáy giếng (bằng nứt vỉa thủy lực)…Phần lớn kết đạt từ hoạt động TD-KT dầu khí Việt Nam từ hoạt động HĐDK ký với nhà ĐTNN (công tác tự đầuTập đoàn trọng song chiếm tỷ trọng nhỏ) 3 Một số phân tích từ kết triển khai HĐDK Trên sở thống kê, tổng hợp tài liệu có trình triển khai HĐDK Việt Nam, tác giả có số phân tích sau: a Về suất đầu tư khoan, thăm dò Chi phí khoan: Theo số liệu thu thập từ 275 giếng thăm dò thẩm lượng (hầu hết cácgiếng khoan thẳng đứng khoan xiên) cho thấy chi phí khoan trung bình 10 triệu USD/giếng Bể Malay-Thổ Chu (MLTC) có chi phí khoan cho giếng thấp (9,54triệu USD/giếng), bể Sông Hồng (SH), Cửu Long (CL) Nam Côn Sơn (NCS) có mức chi phí 12 triệu USD/giếng Nếu tính chi phí trung bình theo mét khoan bể SH có đơn giá cao (5086 USD/m khoan),tiếp đến bể CL (3462 USD/mkhoan) thấp bể NCS (2870 USD/m khoan) Chi phí thăm dò thùng dầu: Số liệu tính tốn chi phí từ 44 hợp đồng kết thúc giai đoạn thăm dò cho thấy trung bình chi phí thăm dò thẩm lượng cho thùng dầu quy đổi (kể chi phí rủi ro lơ nhà thầu hồn trả) khu vực bể CL thấp (khoảng USD/thùng),trong khu vực bể SH số lại cao, 3,4USD/thùng, khu vực bể NCS có chi phí thấp hơn, khoảng 2,3USD/thùng Chi phí phát triển thùngdầu: Kết tính tốn chi phí đầu tư từ mỏ khai thác cho thấy chi phí phát triển mỏ(CAPEX) cho thùng dầu quy đổi khu vực bể CL bể NCS thấp (trung bình 1,5USD/thùng), khu vực bể ML-TC mức chi phí lại cao, khoảng 2,97 USD/thùng Điều phần cho thấy điều kiện khai thác bể ML-TC khó khăn Chi phí khai thác thùngdầu: Cũng từ tết tính tốn chi phí hoạt động mỏ khai thác cho thấy chi phí khai thác (OPEX) cho thùng dầu quy đổi dầu thô tất bể khoảng 4USD/thùng, với khí thấp (OPEX khai thác khí lơ 06.1 vào khoảng 2USD/thùng dầu quy đổi) b Khả thành cơng thăm dò Số hợp đồng dầu khí thành cơng Việt Nam có tỷ lệ cao Tính đến cuối năm 2007, trongsố 60 hợp đồng dầu khí đượcký có 36 hợp đồng hiệu lực (60%) Trong số 36 hợp đồngcó hiệu lực, có 13 hợp đồng có phát dầu khí/ thương mại(chiếm 36% số hợp đồng hoạt động 21,7% số hợp đồng ký) có lơ hợp đồng với 14 mỏ khai thác (lơ PM3-CAA có mỏ khai thác đồng thời) Con số thực cao, phản ánh mức độ thành cơng lớn tìm kiếm thăm dò dầu khí Việt Nam.Theo số liệu thu thập từ 700 giếng thăm dò, tỷ lệ thành cơng (có phát hiện/dấu hiệu dầu khí) khoan thăm dò tương đối cao, trung bình khoảng 30% (các khu vực khác giới có tỷ lệ thành cơng trung bình 15-25%) Trong bốn bể trầm tích có hoạt động khoan thăm dò, bể NCS có số lượng giếng khoan nhiều xác suất thành công đạt 21,05%, xếp sau bể CL ML-TC Mặc dù số lượng giếng khoan hai bể lớn lại có xác suất thành cơng cao, bể ML-TC 40% bể CL gần 36% c Tiềm DK khả khai thác Trong tổng số 73 phát hiện,có 43 phát khí (chiếm trên60%) Đặc biệt phát bể Sông Hồng khí nhiều phát lại có tỷ lệ CO2 cao, từ 60-93,5% Các mỏ/ phát dầu khí ViệtNam phần lớn có trữ lượng nhỏ đến trung bình phân tán Theo số liệu thống kê BP, đến cuối 2007, trữ lượng dầu khí xác minh Việt Nam đứng thứ khu vực Đông Nam Á(sau Inđônêsia Malaysia),đứng thứ 29 tổng số 52 nước giới có tài nguyên dầu khí Về sản lượng khai thác,sản lượng khai thác dầu khí củaViệt Nam năm qua tăng lên đáng kể, đạt đến 16triệu dầu thô/năm tỷm3/năm, tương đương 0,5% tổng sản lượng dầu thô 0,2% tổngsản lượng khí tồn giới So với nước khu vực, sản lượng khai thác Việt Nam đứng thứ dầu thô thứ tư sản lượng khí d Một số khó khăn công tác TD-KT thời gian tới Từ phân tích thực tế cho thấy bên cạnh hành tựu đạt được, hoạ tđộng TD-KT dầu khí VN phải đối mặt với khơng khó khăn thách thức Cơ bao gồm: - Về điều kiện địa chất, tựnhiên: Các phát dầu khí có trữ lượng nhỏ đến trung bình;diện tích cần mở rộng TD-KT chủ yếu nằm vùng nước sâu, xa bờ, có điều kiện kinh tế - kỹ thuật khó khăn, có độ rủi ro cao,chi phí lớn; tiềm lại có xu khí lớn dầu phân bố khơng điều làm giảm tính hấp dẫn nhà ĐTNN - Về khả tiêu thụ khí: Hạ tầng sở cơng nghiệp khí Việt Nam phát triển, chưa kích thích đáng kể phát triển thị trường tiêu thụ khí, nguyên nhân làm nhà ĐTNN nản lòng (đã có số mỏ khí phải kéo dài thời hạn giai đoạn thăm dò để chờ phát triển PSC lô 11.2, B&48/95 52/97) - Về mơi trường pháp lý: Đã có nhiều đổi mới, thơng thống theo hướng khuyến khích đầu tư song có thiếu thống văn luật dầu khí đặc thù (Luật ĐTNN Luật đấu thầu ); thủ tục hành rườm rà, phê duyệt dự án chậm; sách thuế lệ phí khơng ổn định, thay đổi nhiều lần(như thuế xuất dầu thô),đánh chồng chéo thuế xuất dầu thơ lên thu hồi chi phí; quy đinh tài hợp đồng chưa đủ linh hoạt, chưa tính đến biến động lớn giá dầu thô làm giảm quyền lợi nước chủ nhà trường hợp giá tăng cao - Mơi trường vĩ mơ: Ln có biến động lớn giá (dầu thô, vật tư, thiết bị) gây khó khăn kiểm sốt chi phí; cạnh tranh quốc tế thu hút vốn ĐTNN ngày gay gắt Nhiều nước mở thêm diện tích TD-KT, mời nhà thầu nước vào đầu tư với tiềm lớn nước ta nước Trung Đông, Nga, châu Mỹ La tinh, số địa bàn châu Phi… làm giảm tính hội điểm đến cho nhà đầu tư lớn vào Việt Nam Giải pháp khắc phục - Nhằm phát huy lợi vốn có, khắc phục phần tồn nêu, tăng cường khả thu hút ĐTNN, góp phần đạt định hướng đặt Tập đoàn hoạtđộng TD-KT dầu khí, tác giả xin có số đề xuất sau: - Đẩy mạnh công tác lưu trữ thông tin, quảng cáo để giới thiệu cho nhà đầu tư thành đạt được, thơng thống luật pháp, mong muốn tâm cải cách thủ tục hành Việt Nam, lực PVN, tiềm dầu khí lơ mở,đồng thời giới thiệu việc PVN có sở liệu tương đối đầy đủ kết hoạt động TD-KTdầu khí Việt Nam (do Trung tâm tư liệu Dầu khí PAC quản lý tổ chức khai thác) - Chủ động đẩy mạnh công tác khảo sát, điều tra nghiên cứu lơ mở, vùng tài liệu/chưa nghiên cứu làm sở để lựa chọn vùng có triển vọng, rủi ro thấp để đầu tư hoạch định phương hướng TD-KT dầu khí giai đoạn đến 2015 định hướng sau năm 2015 phục vụ thiết thực cho thu hút đầu tư nước vào TD-KT - Tập đoàn cần nghiên cứu để tham gia tỷ lệ thích hợp từ đầu đề án thăm dò để khích lệ nhà đầu tưn tâm mạnh dạn đầu tư - Đẩy mạnh phát triển thị trường cách đầu tư phát triển sở hạ tầng cho cơng nghiệp khí, dự án tiêu thụ khí để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tích cực đẩy nhanh tiến độ đưa mỏ khí thẩm lượng vào khai thác - Cải thiện hệ thống thủ tục hành chính, điều chỉnh/bổ sung để tạo thống quán văn Luật liên quan đến hoạt động dầu khí - Nghiên cứu điều chỉnh sách ưu đãi mềm dẻo, linh hoạt, cạnh tranh với khu vực để thu hút ĐTNN vào TD-KT dầu khí vùng triển vọng thấp,nước sâu, xa bờ… Một vài hướng nghiên cứu nên tập trung là: + Phân định mức độ ưu đãi theo cấp độ sâu mực nước biển khác nhau, ví dụ mức 1000m nước 1000m nước; + Nghiên cứu đưa quy định tài linh hoạt áp dụng với biến động lớn thị trường mà đảm bảo hài hòa lợi ích nhà đầu tư nước chủ nhà (chẳng hạn giá thiết bị vật tư tăng rủi ro địa chất cao/mỏ nhỏ nhà đầu tư đảm bảo có khoản lợi nhuận định, giá dầu/khí tăng cao nước chủ nhà hưởng lợi nhuận tương ứng với việc nhận tỷ lệ phần thu cao hơn) Hiện tại, Malaysia thành công giải toán Hy vọng rằng, đề xuất góp phần nâng cao hiệu tăng khả thu hút ĐTNN vào TD-KT dầu khí Việt Nam Đây trách nhiệm chung, khơng Tập đồn Dầu khí Việt Nam với vai trò người quản lý, giám sát HĐDK mà trách nhiệm Chính phủ Bộ, Ngành liên quan Câu 2: Quản trị tác nghiệp quy trình đồng giúp cơng ty quản lý hoạt động sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ hồn thành mục tiêu chung tổ chức Hoạt động quản trị tác nghiệp từ khâu thu mua nguyên vật liệu, sản xuất, cung ứng sản phẩm đến quản lý hàng tồn kho đóng góp vai trò quan trọng Trong đó, hoạt động có ý nghĩa lớn hoạt động quản lý chất lượng kiểm soát hàng tồn kho Trong chức kiểm sốt hệ thống sản xuất có hai nội dung quan trọng kiểm tra kiểm soát chất lượng quản trị hàng tồn kho Hàng dự trữ tồn kho yếu tố chiếm tỷ trọng chi phí lớn giá thành sản phẩm Ngồi dự trữ khơng hợp lý dẫn đến ứ đọng vốn, giảm hệ số sử dụng vòng quay vốn gây ách tắc cho q trình sản xuất khơng đủ dự trữ nguyên liệu cho trình sản xuất sản phẩm hồn chỉnh khơng bán Hoạt động quản trị hàng dự trữ đề cập đến với mơ hình cụ thể ứng dụng cho trường hợp cho tìm điểm cân tối ưu chi phí tồn kho lợi ích dự trữ tồn kho đem lại Quản trị hàng dự trữ, tồn kho phải đảm bảo mặt vật giá trị nhằm đảm bảo tối ưu, không tách rời hai luồng chuyển động giá trị vật Những phương pháp quản trị giá trị vật cho phép kiểm soát chặt chẽ lượng dự trữ tồn kho thời kỳ Quản lý chất lượng sản xuất yếu tố mang ý nghĩa chiến lược giai đoạn ngày Để sản xuất sản phẩm với chi phí sản xuất thấp, chất lượng cao đáp ứng mong đợi khách hàng hệ thống sản xuất doanh nghiệp phải có chất lượng cao thường xuyên kiểm soát Quản lý chất lượng nâng cao chất lượng cơng tác quản lý yếu tố, phận tồn trình sản xuất doanh nghiệp Trong quản lý chất lượng tập trung giải vấn đề nhận thức quan điểm chất lượng quản lý chất lượng doanh nghiệp kinh tế thị trường Phân tích mục tiêu, nhiệm vụ, đặc điểm, phạm vi chức quản lý chất lượng sản xuất sở khoa học để cán quản trị sản xuất xây dựng sách, chiến lược chất lượng cho phận sản xuất Một yêu cầu bắt buộc cán quản trị sản xuất cần hiểu rõ biết sử dụng công cụ kỹ thuật thống kê quản lý chất lượng Hệ thống công cụ thống kê kỹ thuật thống kê góp phần đảm bảo cho hệ thống sản xuất kiểm sốt chặt chẽ thường xun có khả thực tốt mục tiêu chất lượng đề Hoạt động quản trị tác nghiệp hoạt động mang tính tổng thể, nhiên hai chức bên quản trị tác nghiệp thực mang lại nhiều ý nghĩa khâu thiếu để hoàn thiện doanh nghiệp sản xuất thời đại kinh tế thị trường ngày ... ty: Quy trình cơng tác tìm kiếm thăm dò dầu khí PVN Hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí Việt Nam năm 60 với giúp đỡ chuyên gia Liên Xô (cũ) Từ đến nay, cơng tác thăm dò khai thác (TD-KT) dầu khí. .. Tổng cục Dầu mỏ Khí đốt) ký nhiều thỏa thuận dầu khí với cơng ty dầu khí giới để TD-KT dầu khí thềm lục địa Việt Nam hình thức sau: - Hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) - Hợp đồng dầu khí (PC)... dầu khí xác minh Việt Nam đứng thứ khu vực Đông Nam Á(sau Inđônêsia Malaysia),đứng thứ 29 tổng số 52 nước giới có tài ngun dầu khí Về sản lượng khai thác,sản lượng khai thác dầu khí củaViệt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình tác nghiêp của tập đoàn dầu khí việt nam (petrovietnam) , Quy trình tác nghiêp của tập đoàn dầu khí việt nam (petrovietnam)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn