quy trình này theo các bước công việc đang được thực hiện hiện nay (công ty phân phối hàng tiêu dùng)

4 59 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:21

1 Mơ tả quy trình theo bước cơng việc thực (Công ty phân phối hàng tiêu dùng): Bước – Xác định nhu cầu kinh doanh : Xuất phát từ định hướng chiến lược ý tưởng kinh doanh quản lý nhân viên Công ty Tổng GĐ Hội đồng quản trị họp bàn chọn lựa ngành hàng lĩnh vực tiến hành tìm đối tác kinh doanh Bước - Thông qua nguồn thơng tin tìm kiếm đối tác tiềm : Tìm hiểu thơng tin qua nguồn: báo chí, internet, hội chợ, triển lãm, văn phòng xúc tiến thương mại… Tìm hiểu đối tác qua : -Gặp gỡ, trao đổi với đối tác.Thăm thực địa sở, quy mô phương thức hoạt động đối tác tiến hành đánh giá lựa chọn đối tác tiềm theo mẫu biểu quy định Bước - Nghiên cứu thị trường: Các khía cạnh nghiên cứu bao gồm: Mơi trường kinh doanh vĩ mơ: Nghiên cứu tình hình kinh tế - trị - xã hội, quy mô dân số, điều kiện đặc thù địa phương sách Nhà nước có liên quan áp dụng… Mơi trường kinh doanh vi mơ: Phân tích quy mơ thị trường ngành hàng định kinh doanh, tâm lý thị hiếu tiêu dùng, phân tích đối thủ cạnh tranh, nguồn cung ứng, đặc tính sản phẩm, phân tích nội doanh nghiệp… Khách hàng: Kênh phân phối, mức lợi nhuận dự kiến… Người tiêu dùng: Nghiên cứu yêu thích người tiêu dùng đặc tính, mẫu mã, bao bì, giá cả… sản phẩm… Phương pháp nghiên cứu thị trường bao gồm: Thu thập số liệu thông tin liên quan đến khía cạnh nghiên cứu Phỏng vấn trực tiếp/gián tiếp qua bảng câu hỏi điều tra: Tuỳ thuộc vào chủng loại mặt hàng kinh doanh mà nội thiết lập phù hợp Khảo sát thực tế: mời khách hàng người tiêu dùng sử dụng thử sản phẩm mẫu sau lấy ý kiến phản hồi Phân tích liệu, thơng tin thống kê, thu thập thông qua việc sử dụng biểu đồ Kết công tác nghiên cứu thị trường nhằm: - Xác định mức độ chấp nhận người tiêu dùng & khách hàng - Dự kiến thị trường mục tiêu & kênh phân phối - Xác định phương thức cạnh tranh sản phẩm loại & sản phẩm thay - Xác định xu hướng phát triển & quy mô thị trường Bước – Đánh giá khả kinh doanh: Trên sở kết nghiên cứu thị trường, Giám đốc R & D Giám đốc kinh doanh nghành hàng đánh giá khả kinh doanh lập kế hoạch kinh doanh sơ để làm việc với đối tác Kế hoạch kinh doanh sơ gồm : - Kế hoạch sản lượng , kế hoạch bao phủ, cấu trúc giá , nhân sự, hậu cần & lỗ lãi… - Hình thức kinh doanh , Kênh phân phối & chương trình MKT Bước – Đàm phán với đối tác : Nội dung cần y đàm phán với đối tác : - Điều khoản kinh doanh : Sản phẩm, Giá , Chiết khấu, Thanh toán, Vận chuyển, Bản quyền độc quyền sản phẩm … - Các hỗ trợ khác ( hỗ trợ kinh doanh , POSM, thiết kế …) Bước – Lựa chọn đối tác : Căn qua đàm phán họp bàn đánh giá đối tác để lựa chọn đối tác tốt Bước – Đề phương án kinh doanh : Giám đốc Nghành hàng Giám đốc chiến lược, Giám đốc R & D , xuất nhập bàn bạc xây dựng Chiến lược; Kế hoạch kinh doanh ngành hàng theo mẫu biểu quy định Ban Kế hoạch Chiến lược Bước –Thực chiến lược & kế hoạch kinh doanh : Dựa chiến lược kế hoạch kinh doanh ngành hàng , Giám đốc kinh doanh nghành hàng trình lên TGĐ phương án sách kinh doanh cụ thể triển khai thực tế sau phê chuẩn Bước –Đánh giá thực chiến lược & kế hoạch kinh doanh: Định kỳ tháng –quy – nửa năm – năm , Giám đốc Chiến lược Kế hoạch với GĐ Tài , GĐXNK , GĐ R&D GĐ Ngành hàng đánh giá lại hiệu hoạt động ngành hàng đưa giải pháp điều chỉnh cho ngành hàng 2 Theo anh chị quy trình có bất cập hay nhược điểm cho cơng tác quản lý Vì sao? Theo anh /chị quy trình cần cải thiện để việc thực trở nên tốt - Những bất cập nhược điểm quy trình thường nằm Bước – thu thập thông tin Bước -Nghiên cứu thị trường - Nguyên nhân : Đây hai bước gần quan trọng quy trình nên sai sót có xảy bước dẫn đến sai lầm việc chọn lựa ngành hàng kinh doanh đối tác Sự thiếu hiểu biết lĩnh vực kinh doanh , hạn chế lực nghiên cứu phân tích thị trường đội ngũ R & D XNK nguyên nhân dẫn đến sai sót hai bước - Giải pháp cải thiện bất cập , nhược điểm hai bước & quy trình : Củng cố yếu tố người cách tìm tuyển, bổ sung xây dựng đội ngũ chuyên gia có thâm niên , giàu kinh nghiệm nhiều lĩnh vực khác cho Phòng XNK Phòng R & D  Những dự định áp dụng kiến thức vào công việc công ty sau : a.Xây dựng Chiến lược dài hạn & trung hạn cho Tập đoàn Quản trị thực thi : Xác định nhân tố định tới thành công Chiến lược phát triển Công ty trung hạn ngắn hạn : - Tập trung vào Quản trị tác nghiệp ( 28%) - Tập trung vào Marketing phân phối sản phẩm ( 18%) - Đầu tư vào Thương Hiệu sẵn có (17%) - Cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ phục vụ khách hàng (16%) - Sử dụng người lãnh đạo & quản lý giỏi ( 14% ) - Duy trì Nguồn lực Tài mạnh ( 4% ) - Các yếu tố khác ( 3% ) b Vạch nhiệm vụ Quản trị tác nghiệp Phòng/ Bộ phận ( BOD, MKT, Sales, HR, Financial ) , quản trị sản xuất phận ( Factory , Warehouuse & Logistics) :  Công nghệ cách thức thực  Mức độ sử dụng máy móc không gian  Các vấn đề chiến lược  Thời gian đáp ứng  Phát triển người / đội ngũ làm việc  Phục vụ khách hàng  Chất lượng  Tiết kiệm chi phí  Giảm hàng dự trữ  Nâng cao suất c Rà soát xác định loại lãnh phí Phòng phận chức cơng ty tìm giải pháp- biện pháp để khắc phục lãng phí d Xây dựng & củng cố tiêu chuẩn lĩnh vực ngành hàngCông ty dẫn dắt thị trường thông qua việc xác lập & cụ thể hóa tiêu chí đo lường chất lượng sản phẩm dịch vụ phục vụ khách hàng Cơng ty Qua tìm tiêu chí cần cải thiện để thỏa mãn ngày tốt nhu cầu khách hàng e Xây dựng hệ thống Kế hoạch tác nghiệp cho cấp quản lý Phòng ban , phận chức cơng ty , ưu tiên hàng đầu cho việc lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp ERP f Áp dụng phương pháp Quản trị dự trữ vào Bộ phận kho vận nhà máy Công ty ... cải thiện để việc thực trở nên tốt - Những bất cập nhược điểm quy trình thường nằm Bước – thu thập thông tin Bước -Nghiên cứu thị trường - Nguyên nhân : Đây hai bước gần quan trọng quy trình. .. Ngành hàng đánh giá lại hiệu hoạt động ngành hàng đưa giải pháp điều chỉnh cho ngành hàng 2 Theo anh chị quy trình có bất cập hay nhược điểm cho cơng tác quản lý Vì sao? Theo anh /chị quy trình. .. kiến thức vào công việc công ty sau : a.Xây dựng Chiến lược dài hạn & trung hạn cho Tập đoàn Quản trị thực thi : Xác định nhân tố định tới thành công Chiến lược phát triển Công ty trung hạn ngắn
- Xem thêm -

Xem thêm: quy trình này theo các bước công việc đang được thực hiện hiện nay (công ty phân phối hàng tiêu dùng) , quy trình này theo các bước công việc đang được thực hiện hiện nay (công ty phân phối hàng tiêu dùng)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn