quy trình lập kế hoạch

6 53 0
  • Loading ...
1/6 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:21

Quy Trình Lập Kế Hoạch Trong xu kinh tế nước ta thập kỷ gần khơng ngừng phát triển có ngành thuỷ điện có bước phát triển bậc, cung cấp nguồn điện quan trọng vào phát triển công nghiệp hố đất nước, thuỷ điện sơng Đà đóng góp nhiều thành đáng kể, ngành điện ghi nhận nhiều năm qua Để có kết nhà máy thuỷ điện sông Đà thực quy trình lập kế hoạch hàng năm triển khai thực kế hoạch sản xuất kinh doanh điện thực qua bước sau: Lập kế hoạch năm tiến độ chi tiết (Do phòng kế hoạch thực hiện) Các phòng ban có trách nhiệm thảo luận xây dựng dự thảo kế hoạch Quyết định chuyển kế hoạch báo cáo cấp (Ban lãnh đạo thực hiện) Thẩm tra kế hoạch (Ban kế hoạch cấp thẩm định) Phê duyệt kế hoạch (Ban lãnh đạo cấp trên) Triển khai thực kế hoạch (Phòng kế hoạch chủ trì phòng ban liên quan) Lập báo cáo tổng kết năm (Phòng kế hoạch) Khi thực xây dựng kế hoạch vào thơng tin, só liệu phòng ban liên quan cung cấp Ý đồ chiến lược ban lãnh đạo dự kiến tiến độ thực Từ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh điện năm báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt Trước gửi báo cáo kế hoạch lên ban lãnh đạo, phòng kế hoạch gửi dự thảo kế hoạch tới phòng ban để lấy ý kiến tham gia góp ý chỉnh sửa cho phù hợp Phòng kế hoạch phòng ban liên quan phải tiến hành bảo vệ kế hoạch trước ban lãnh đạo Ban lãnh đạo xem xét điều chỉnh định trình cấp phê duyệt Ban kế hoạch cấp phòng chức tiến hành thẩm tra kế hoạch để trình ban lãnh đạo cấp phê duyệt Khi kế hoạch cấp phê duyệt phòng kế hoạch phòng ban liên quan lập kế hoạch chi tiết tháng, quý để triển khai thực ban lãnh đạo phân công giao việc cụ thể cho phòng ban liên quan để thực sản xuất kinh doanh Phòng kế hoạch hàng tháng, quý tổng hợp kết thực phòng ban để báo cáo ban lãnh đạo Ban lãnh đạo vào chương trình hàng tháng, quý giao cho Phòng ban để theo dõi, đạo đơn đốc thực hồn thành kế hoạch năm cấp phê duyệt Căn vào kết thực hàng tháng, quý, năm báo cáo kết lên cấp Theo quy trình lập kế hoạch có bất cập cho công tác quản lý, cụ thể: - Kế hoạch nhà máy phải xây dựng sở kế hoạch chi tiết theo tháng, quý, năm phòng chức trực thuộc Ban Bởi triển khai thực cơng tác xây dựng kế hoạch từ phòng chức nghiệp vụ kế hoạch đưa chi tiết, cá nhân phòng tham gia trực tiếp vào công việc lập kế hoạch nên KH đưa cách phù hợp, sát với thực tế Ban hơn, phòng chức chủ động việc thực kế hoạch phòng có sở KH nhà máy kết nối, tổng hợp sở KH chi tiết phòng phản ánh cách đầy đủ chi tiết kế hoạch thực nhà máy tháng, quý năm; - Kế hoạch thực nhà máy hàng năm thường phải hiệu chỉnh sau tháng tháng thực hiện, mà làm cho người quản lý bị động công tác bố trí nguồn nhân lực cho việc thực KH năm, điều làm ảnh hưởng lớn đến kết hoạt động ban thu nhập người lao động bố trị cơng việc cho người lao động Theo phân tích vấn đề lập KH khơng phù hợp sát với thực tế nguồn lực nhà máy làm cho KH thực khơng thực phải hiệu sau thời gian triển khai thực Vì theo tơi nên bổ sung vào quy trình lập kế hoạch nhà máy Kế hoạch chi tiết đến phòng ban có liên quan nhiệm vụ chi tiết cụ thể hàng tuần, tháng, quý, năm Câu Những nội dung mơn học Quản trị Tác nghiệp áp dụng vào công việc nhà máy Quản lý sản xuất tác nghiệp tập hợp hoạt động nhằm tạo giá trị dạng sản phẩm dịch vụ thơng qua việc chuyển hóa yếu tố đầu vào thành yếu tố đầu Chất lượng tất đặc điểm tính sản phẩm hay dịch vụ đủ khả làm thỏa mãn nhu cầu định sản phẩm hay dịch vụ Đồng thời, loại bỏ lãng phí q trình thực quản lý dự án, cụ thể: - Lãng phí khơng mang lại giá trị gia tăng cho sản phẩm đứng quan điểm khách hàng; - Lưu kho, kiểm tra, chậm trễ, đợi chờ, sản phẩm sai hỏng yếu tố không mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng, 100% lãng phí; - Các loại nguồn lực khác lượng, nước, khí sản xuất hay bị sử dụng lãng phí; - Sản xuất hiệu quả, có đạo đức, quan tâm đến xã hội làm giảm thiểu việc sử dụng yếu tố đầu vào giảm lãng phí; - Việc giám sát sản xuất truyền thống chuyển sang thực 5S Mười bốn luận điểm Demming, cụ thể sau: - Xây dựng mục đích khơng thay đổi (về chất lượng); - Khuyến khích xu hướng đổi mới; - Xây dựng chất lượng sâu bên sản phẩm; ngừng việc lệ thuộc vào kiểm tra (cuối cùng); - Xây dựng mối quan hệ dài lâu dựa thực công việc, giá cả; - Liên tục cải tiến sản phẩm, chất lượng, dịch vụ; - Đào tạo nhân viên; - Nhấn mạnh tầm quan trọng lãnh đạo; - Loại bỏ sợ hãi; - Phá bỏ rào cản phận; - Chấm dứt việc diễn thuyết, kêu gọi công nhân; - Hỗ trợ, giúp đỡ, nâng cao; - Xóa bỏ rào cản để tự hào công việc; - Xây dựng chương trình giáo dục tự cải thiện; - Hướng tất người công ty làm việc theo xu hướng đổi 13 điều Vấn đề khuyến khích trao quyền cho nhân viên phải quan tâm sau: - Lôi nhân viên tham gia vào trình cải tiến sản phẩm trình; - Xây dựng mạng lưới truyền thông bao gồm người lao động; - Xây dựng nhóm giám sát viên cởi mở hỗ trợ; - Giao trách nhiệm cho người lao động; - Xây dựng tổ chức có phẩm chất đạo đức; - Xây dựng cấu trúc nhóm tắc Thường xun lắng nghe ý kiến khách hàng xử lý khắc phục kịp thời: - Tạo điều kiện để khách hàng đưa ý kiến khiếu nại dễ nhất; - Phản hồi nhanh than phiền; - Giải khiếu nại nhận được; - Sử dụng máy tính để quản lý khiếu nại; - Tuyển dụng nhân viên tốt cho vị trí dịch vụ khách hàng Tôi áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 phù hợp với nhiệm vụ quản lý đầu tư dự án thuỷ điện, qua nghiên cứu tiêu chuẩn ISO 9000 rõ nhà máy cần phải có hệ thống chất lượng sẵn, bao gồm thủ tục pháp lý, sách đào tạo để cung cấp chất lượng đáp ứng phù hợp với yêu cầu EVN Nhà máy thành lập ban đạo thực hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 giao ơng Phó Giám đốc làm Trưởng ban đạo kiểm tra chất lượng, để xây dựng lập quy trình, biểu đồ trình, hướng đẫn vận hành, phương pháp xem xét kiểm tra, mô tả công việc, biểu đồ tổ chức, đo lường mức độ hài lòng khách hàng trình liên tục cải tiến Triển khai đào tạo cho toàn thể nhân viên để đảm bảo tuân thủ trình làm việc họ, Nhà máy hoàn thành đầy đủ tài liệu hệ thống chất lượng, trình đào tạo hệ thống sử dụng tuân thủ theo mô tả hệ thống biểu mẫu Sau quan độc lập có thẩm quyền chứng nhận nhà máy triển khai thực quản lý chất lượng theo ISO 9000, nhà máy thực theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000 chứng nhận, hàng năm thường xuyên cải tiến phù hợp với trình phát triển Ban phù hợp với phát triển chung đất nước, chứng nhận ISO 9000 cần phải đổi định kỳ việc việc kiểm tra quan có thẩm quyền chứng nhận Mục đích áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 để đưa trình cần thiết để đảm bảo chất lượng sản phẩm làm hài lòng khách hàng Ngồi ra, với nhiệm vụ nhà máy thuỷ điện, quan tâm đến vấn đề quản lý mơi trường q trình thực đầu tư vận hành nhà máy thuỷ điện sau này; thời gian tới nhà máy xem xét để áp dụng tiêu chuẩn môi trường theo tiêu chuẩn ISO ... tra kế hoạch (Ban kế hoạch cấp thẩm định) Phê duyệt kế hoạch (Ban lãnh đạo cấp trên) Triển khai thực kế hoạch (Phòng kế hoạch chủ trì phòng ban liên quan) Lập báo cáo tổng kết năm (Phòng kế hoạch) ... định trình cấp phê duyệt Ban kế hoạch cấp phòng chức tiến hành thẩm tra kế hoạch để trình ban lãnh đạo cấp phê duyệt Khi kế hoạch cấp phê duyệt phòng kế hoạch phòng ban liên quan lập kế hoạch. .. duyệt Căn vào kết thực hàng tháng, quý, năm báo cáo kết lên cấp Theo tơi quy trình lập kế hoạch có bất cập cho cơng tác quản lý, cụ thể: - Kế hoạch nhà máy phải xây dựng sở kế hoạch chi tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: quy trình lập kế hoạch , quy trình lập kế hoạch

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn