Quy trình kinh doanh tiền tệ của ngân hàng TMCP hàng hải việt nam

10 40 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:21

Quy trình kinh doanh tiền tệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Lựa chọn quy trình tác nghiệp thông thường doanh nghiệp tổ chức anh/chị mà anh/chị tham gia vào Hãy mơ tả quy trình theo bước cơng việc thực Theo anh/chị, quy trình có bất cập hay nhược điểm cho cơng tác quản lý Vì sao? Theo anh/chị quy trình cần cải thiện để việc thực trở nên tốt Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ hay gọi nghiệp vụ kinh doanh vốn nghiệp vụ ngân hàng truyền thống lại quan trọng mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng Tạo nhiều lợi nhuận đồng nghĩa với việc mang lại nhiều rủi ro (high risk - high return) Vì để vừa đảm bảo mang lại lợi nhuận từ nghiệp vụ kinh doanh nguồn vốn hạn chế rủi ro lãi suất khoản việc xây dựng quy trình nghiệp vụ giao dịch kinh doanh vốn việc làm cần thiết Quy trình thiết kế cách hợp lý, nhuần nhuyễn phòng ban mang lại hiệu cao phòng tránh rủi ro cho ngân hàng Dưới sơ đồ Quy trình kinh doanh tiền tệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Mơ tả giải thích sơ đồ quy trình nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ: - Bước 1: Phòng Giao dịch tiền tệ tiếp nhận phân tích báo cáo GAP khuyến nghị đầu tư từ phòng Quản lý khoản Bảng cân đối kế toán (ALM), xác định mục tiêu giao dịch trading book banking book (phục vụ khoản cho hệ thống cân bảng cân đối kế toán) o Đối với giao dịch tự doanh (trading book): P GDTT thực cân đối nguồn kinh doanh phạm vi hạn mức o Đối với giao dịch banking book: P.GDTT thực mua/bán vốn với phòng ALM - Bước 2: Phòng Giao dịch kiểm tra thông tin thị trường nhu cầu đối tác giao dịch qua hình thức ủy thác đầu tư, vay/gửi trực tiếp thị trường Liên ngân hàng, định chế phi ngân hàng khác … - Bước 3: Sau tiếp nhận nhu cầu khách hàng, chuyên viên giao dịch phòng Giao dịch Tiền tệ thông báo lãi suất, số lượng, kỳ hạn giao dịch với đối tác đảm bảo giao dịch tuân thủ hạn mức quy định QUY TRÌNH KINH DOANH TIỀN TỆ LẬP BÁO CÁO GAP VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐÂU TƯ PHÂN TÍCH BÁO CÁO GAP KIỂM TRA THƠNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ NHU CẦU CỦA ĐỐI TÁC XÁC NHẬN GIAO DỊCH BÀN GIAO DEAL TICKETS BÁO LÃI SUẤT KIỂM TRA THÔNG TIN GIAO DỊCH CẬP NHẬT HẠN MỨC ĐỐI TÁC LẬP XÁC NHẬN GIAO DỊCH VỚI ĐỐI TÁC THEO DÕI GIAO DỊCH THEO DÕI TSĐB (nếu có) THỰC HIỆN THANH TOÁN KIỂM TRA & XÁC NHẬN GIAO LƯU HỒ SƠ DỊCH CHỨNG TỪ PHỤC VỤ ĐỐI CHIẾU PHÊ DUYỆT GIAO DỊCH THƠNG BÁO NGUỒN CHO PHỊNG ALM LẬP BÁO CÁO GIAO DỊCH TRONG NGÀY - Bước 4: Sau thực giao dịch, chuyên viên giao dịch phòng Giao dịch Tiền tệ nhập liệu giao dịch vào hệ thống, viết phiếu giao dịch chuyển sang phòng Giám sát rủi ro thị trường - Bước 5: Phòng Giám sát rủi ro thị trường kiểm tra việc tuân thủ hạn mức giao dịch đối tác hạn mức giao dịch chuyên viên giao dịch phòng Giao dịch Tiền tệ - Bước 6: Phòng Giám sát rủi ro thị trường kiểm sốt tính hợp lý lãi suất kỳ hạn giao dịch giao dịch - Bước 7: Lãnh đạo phòng, khối, Ban Tổng Giám đốc hạn mức phê duyệt giao dịch, chuyên viên giao dịch phòng Giao dịch Tiền tệ chuyển phiếu giao dịch sang phòng Xử lý giao dịch - Bước 8: Chuyên viên giao dịch phòng Giao dịch tiền tệ thơng báo nguồn cho phòng Cân đối Quản lý khoản để cân đối đảm bảo khoản - Bước 9: Cuối ngày, chuyên viên giao dịch phòng Giao dịch Tiền tệ lập báo cáo giao dịch ngày gửi cấp lãnh đạo phòng Cân đối quản lý khoản - Bước 10: Phòng xử lý giao dịch sau nhận deal tickets tiến hành kiểm tra thông tin giao dịch deal tickets làm thủ tục liên quan đến việc xác nhận giao dịch với đối tác - Bước 11: Sau kiểm tra thông tin giao dịch xác nhận giao dịch với đối tác, phòng xử lý giao dịch tiến hành thực lệnh toán theo dõi dòng tiền đi/đến đối tác - Bước 12: Phòng xử lý giao dịch thực việc kiểm soát lưu chứng từ phục vụ đối chiếu Đánh giá quy trình kinh doanh tiền tệ nay: Quy trình kinh doanh tiền tệ triển khai áp dụng thời gian dài, bên cạnh việc tạo quy định, bước thực cách rõ ràng thể nhiều bất cập thực như: - Việc bàn giao phiếu giao dịch (deal ticket) Phòng Giao dịch Tiền tệ Phòng Quản lý Rủi ro thị trường, phòng Xử lý giao dịch vấn đề cần phải quan tâm lý sau: - Thất lạc chứng từ việc chuyển giao phận  việc gây rủi ro việc chậm lệnh toán cho khách hàng khơng tốn ngày cho khách hàng trường hợp phòng ban khơng nhớ giao dịch - Chậm trễ khâu kiểm tra, xử lý phận  chậm lệnh tốn cho khách hàng khơng tốn hết toán (giờ theo quy định Cục công nghệ thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt nam) - Việc quên chậm trễ thông báo nguồn (dòng tiền đi/về) phòng Giao dịch Tiền tệ phòng Cân đối khoản làm ảnh hưởng đến việc tốn cho khách hàng Ví dụ: phòng Giao dịch tiền tệ có giao dịch gửi vốn cho đối tác khơng thơng báo nguồn cho phòng Cân đối khoản dẫn đến việc phòng khơng cập nhật dòng tiền  phòng giao dịch tiền tệ khơng vay/gửi vốn theo nhu cầu thực  làm ảnh hưởng đến khả khoản ngân hàng Những thay đổi cần thiết để quy trình thuận tiện hơn: - Thay ghi phiếu giao dịch tay chuyển phòng ban nay, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam cần đổi phần mềm sử dụng để in giao dịch trực tiếp từ hệ thống phòng ban liên quan theo dõi kiểm tra giao dịch trực tiếp hệ thống - Việc thơng báo vốn giao dịch phòng Giao dịch tiền tệ phòng Cân đối khoản dẫn đến rủi ro khoản trường hợp phòng qn mà không phát phát muộn làm ảnh hưởng đến khả khoản tồn hệ thống - Kết hợp phòng giao dịch tiền tệ phòng Cân đối khoản thực chất giao dịch để thực việc đảm bảo khoản cho toàn hệ thống ngân hàng xuất phát từ phòng Giao dịch tiền tệ Vì ngồi chức kinh doanh vốn thị trường Liên ngân hàng, phòng nơi cuối gửi vay trường hợp hệ thống thừa/thiếu vốn Câu 2: Theo anh chị nội dung môn học quản trị tác nghiệp áp dụng vào công việc anh /chị doanh nghiệp anh/chị nay? Anh chị dự định áp dụng kiến thức vào hoạt động áp dụng nào? Trong hoạt động kinh doanh sản xuất cung ứng dịch vụ doanh nghiệp hay ngân hàng có điểm tương đồng giống Đều có q trình tạo sản phẩm, dịch vụ có việc chuyển hố yếu tố đầu vào thành yếu tố đầu an toàn hiệu Ngày nay, thị trường tài Ngân hàng nước ngày cạnh tranh khốc liệt việc nở rộ nhanh Ngân hàng đặc biệt mặt số lượng nên việc quan tâm đến chất lượng đầu vào, suất lao động để có đầu hiệu như: nhiều sản phẩm ưu việt dịch vụ tốt tạo lợi nhuận tốt với chi phí thấp yếu tố quan tâm hàng đầu nhà lãnh đạo Qua kiến thức học từ môn Quản trị hoạt động Tơi thấy khơng thể khơng nói đến loại lãng phí theo quan điểm sản xuất LEAN để từ ngân hàng tìm ngun nhân đâu cần khắc phục cách Trong loại lãng phí sản xuất Lean áp dụng nhiều ngân hàng đợi chờ, vận chuyển, lưu kho, thao tác, sản phẩm thừa… - Ngân hàng ngành nghề đặc thù nên nghiệp vụ ngân hàng cần có quy trình thơng suốt phòng ban nghiệp vụ tránh tính trạng phòng ban phải đợi phòng ban khác việc thực giao dịch cho khách hàng - Vận chuyển: ngày ngân hàng mở nhiều chi nhánh, phòng giao dịch  mang lại thuận tiện cho khách hàng yếu tố cần phải ý việc nhiều chi nhánh, phòng giao dịch dẫn đến việc vận chuyển, lưu thông tiền mặt hàng ngày từ chi nhánh đến chi nhánh khác, từ phòng giao dịch đến phòng giao dịch khác Do cần phải xem xét kết hợp khâu vận chuyển nhằm tiết kiệm chi phí - Vấn đề lưu kho vấn đề cần quan tâm nhiều chi nhánh, nhiều phòng giao dịch dẫn đến việc lưu kho lưu quỹ tiền mặt lớn  giảm lợi nhuận ngân hàng không tận dụng tối đa lượng tiền huy động từ khách hàng Do cần phải đưa quy trình cân đối giảm tối thiểu lượng tồn quỹ, lưu kho tiền mặt quỹ chính, phòng giao dịch chi nhánh Kết luận Quản trị sản xuất tác nghiệp môn khoa học quản trị kinh doanh giúp cho doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản lý trình hoạt động sản xuất nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, thật hữu ích Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam Đối với thân tôi, sau nghiên cứu trình quản trị tác nghiệp, môn học giúp mở rộng kiến thức, giúp tơi có thêm cơng cụ hữu hiệu để tổ chức quản lý sản xuất đơn vị tốt TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo nội - Môn Quản trị hoạt động – Global Advanced MBA Quy trình kinh doanh tiền tệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Các tài liệu khác ... dõi dòng tiền đi/đến đối tác - Bước 12: Phòng xử lý giao dịch thực việc kiểm soát lưu chứng từ phục vụ đối chiếu Đánh giá quy trình kinh doanh tiền tệ nay: Quy trình kinh doanh tiền tệ triển... kinh doanh giúp cho doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản lý trình hoạt động sản xuất nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, thật hữu ích Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam. .. liệu tham khảo nội - Môn Quản trị hoạt động – Global Advanced MBA Quy trình kinh doanh tiền tệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Các tài liệu khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình kinh doanh tiền tệ của ngân hàng TMCP hàng hải việt nam , Quy trình kinh doanh tiền tệ của ngân hàng TMCP hàng hải việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn