Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty tư vấn xây dựng công trình giao thông

7 41 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:21

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CƠNG TY VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG Hiện công tác Công ty vấn xây dựng cơng trình giao thơng 8, với vai trò Phó Giám đốc Tài chính, kiêm phụ trách phát triển nguồn nhân lực Công ty công ty cổ phần 51% vốn nhà nước hoạt động lĩnh vực: vấn xây dựng cơng trình giao thơng, xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp, xây dựng cơng trình hạ tầng đầu kinh doanh bất động sản Đối với Cơng ty có hoạt động đa ngành, đa nghề có nhiều quy trình tác nghiệp mà phải quan tâm Ví dụ quy trình sản xuất như: Xây dựng kế hoạch sản lượng vấn Xây dựng; Lập dự án đầu cho cơng trình xây dựng, giao thơng , Lập kế hoạch cho thực quy trình theo tiêu chuẩn ngành; Xây dựng quy trình Gia cơng lắp dựng cốt thép cho hệ thống đường cầu cống Đối với doanh nghiệp việc thực công việc hàng ngày thực quy trình hoạt động sản xuất Tuy nhiên để thực quy trình tác nghiệp thơng thường đó, điều kiện phải yếu tố người Trong tổ chức nào, vấn đề quản trị người đặt lên hàng đầu; xét cho cùng, quản trị tổ chức quản trị người Con người trung tâm hoạt động nào, cho dù hoạt động đạt mức độ tự động hoá Việc thực quy trình hoạt động sản xuất người Con người đóng góp cho tổ chức lao động trí óc lao động chân tay Khả lực người thứ bất biến; lao động chân tay bị “hao mòn hữu hình” sút lý sức khoẻ (sức khoẻ giảm sút theo tuổi tác); lao động trí óc bị “hao mòn vơ hình” tri thức người không bổ sung thường xuyên Tất quy trình hoạt động sản xuất để tạo sản phẩm người lập nên, nhân tố người yếu tố định đến suất chất lượng sản phẩm Muốn nâng cao chất lượng tăng suất cần phải đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người; nguồn nhân lực tổ chức Quy trình tác nghiệp mà tơi lựa chọn để phân tích chủ đề “Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực” Cơng ty tơi Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực đơn vị gồm bước sau: B1: Lập kế hoạch đào tạo: B2: Triển khai kế hoạch đào tạo B3: Tổng kết, tốn kinh phí đào tạo B4: Đánh giá q trình thực B1 Lập kế hoạch đào tạo: Bất kể lĩnh vực hoạt động sản xuất hay đào tạo phải lập kế hoạch chi tiết, tỷ mỷ Hàng năm vào dịp tháng 10 Công ty triển khai làm công tác tổng kết mặt công tác hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời lập dự kiến kế hoạch cho năm 2010 Các đơn vị cấp gửi đăng ký nhu cầu đào tạo cho Công ty Trên sở đó, Cơng ty rà sốt, bổ sung tổng hợp thành kế hoạch đào tạo( có phát triển nhân lực) Công ty Kế hoạch đào tạo tồn Cơng ty lập theo năm, có chia quý, tháng Bao gồm loại hình đào tạo chính: đào tạo bổ sung, đào tạo nâng cao đào tạo lại Trong kế hoạch đào tạo có đề cập đến nội dung: Đối tượng đào tạo, nội dung đào tạo, dự trù khái quát kinh phí đào tạo, lựa chọn đối tác để thực chương trình đào tạo B2 Triển khai kế hoạch đào tạo Theo kế hoạch đào tạo lập cấp phê duyệt, hàng quý Công ty triển khai khố đào tạo sau: -Trước hết Phó giám đốc phụ trách tài nhân trình Giám đốc phê duyệt chương trình danh sách học viên theo khóa học, sau Cơng ty thơng báo cho học viên biết kế hoạch triển khai khóa đào tạo, để học viên nắm rõ nội dung, thời gian khóa học - Cơng ty tiến hành ký hợp đồng với trung tâm đào đạo Trường đại học chuyên ngành cần đào tạo - Bộ phận văn phòng chuẩn bị cơng tác phục vụ bao gồm: Hội trường, thiết bị trình chiếu, tài liệu, doanh cụ - Phần theo dõi lớp học giao cho Phòng nhân Cơng ty B3 Tổng kết khóa học tốn kinh phí đào tạo Sau khố đào tạo kết thúc, Cơng ty tổ chức tổng kết khố đào tạo, qua đánh giá q trình đào tạo tổng kết làm sở cho việc tổ chức năm sau Tuỳ tính chất khố học, cấp chứng giấy chứng nhận khố đào tạo, sau tổ chức tốn kinh phí đào tạo khố học Trên mơ tả cách tổng quan quy trình tác nghiệp lĩnh vực đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty B4 Nhận xét, đánh giá: Về quy trình đào tạo phù hợp; nhiên, xét thực tế, đặc biệt hiệu nhiều vấn đề cần phải đánh giá thực tiễn Thứ nhất, kế hoạch đào tạo: Công tác đào tạo chưa theo kịp chưa đáp ứng yêu cầu công tác SXKD Cụ thể, đơn vị cấp bị “yếu” lĩnh vực để đào tạo? Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cấp chưa có “tầm nhìn” dài hạn, mà thường bị vấn đề ngắn hạn chi phối Khi thấy thiếu đào tạo Khi đào tạo nhiều lại tạo dư thừa gây lãng phí Thứ hai, đối tượng đào tạo: Có thể nói, chưa có tầm nhìn dài hạn nên dẫn đến chưa xác việc lựa chọn đối tượng đối tượng đào tạo Thay vì, đào tạo đối tượng trẻ có trình độ, có lực để tiếp thu kiến thức ngược lại thường tập trung vào đối tượng cán quản lý (những người nhiều lý lịch sử để lại) khơng đủ trình độ để tiếp thu kiến thức mới, tri thức Hơn nữa, đối tượng này, vị trí quản lý, bận rộn với cơng việc nên thời gian tham gia khố học thường không đều, dẫn đến kiến thức thu không đầy đủ, khơng có hệ thống - Cơng ty có nhiều đơn vị thành viên thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, việc lựa chọn chương trình đào tạo chuẩn cho chuyên ngành khó phù hợp với tất học viên - Các đơn vị thành viên Công ty không tập trung mà phân tán vùng miền đất nước, lần tổ chức lớp học thường kéo theo chi phí tốn khơng tập trung đơng đủ số lượng Thứ ba, kỷ luật khoá đào tạo: Nếu lớp học có đối tượng tham gia khố đào tạo cán quản lý khó việc thực nghiêm túc kỷ luật khố học Trong thời gian triệu tập họ phải tham gia công tác khác đơn vị Thứ tư, đánh giá kết trình đào tạo hiệu sau đào tạo: Chưa thiết lập quy trình kèm theo tiêu định lượng để đánh giá kết trình đào tạo hiệu sau đào tạo Chính vậy, kết q trình đạo tạo thường khơng xác hiệu sau đào tạo thường khơng có, dẫn đến việc lãng phí thời gian tài cho khoá đào tạo Trên số nhận xét cá nhân tơi quy trình đào tạo đơn vị tơi Theo tơi, quy trình cần phải cải thiện khâu sau: Thứ nhất, kế hoạch đào tạo: Kế hoạch đào tạo không nên lập cho tồn Cơng ty; nên phân quyền cung cấp nguồn tài cho đơn vị cấp để đơn vị cấp chủ động lập kế hoạch đào tạo đơn vị cho phù hợp với đặc thù đơn vị Cấp phải có tầm nhìn dài hạn tổ chức số khố đào tạo lợi ích lâu dài, lợi ích tương lai tổ chức Nếu số lượng cho họ đào tạo trường chuyên ngành Thứ hai, đối tượng đào tạo: Do để cấp chủ động vấn đề đào tạo; vậy, họ có định xác lựa chọn đối tượng đào tạo lợi ích cụ thể đơn vị họ Thứ ba, kỷ luật khố đào tạo: Nên thiết lập quy trình để kiểm soát việc thực nghiêm túc kỷ luật khoá học Thứ tư, đánh giá kết trình đào tạo hiệu sau đào tạo: Phải xây dựng quy trình kèm theo tiêu định lượng để đánh giá kết trình đào tạo hiệu sau đào tạo Đặc biệt quy trình đánh giá hiệu sau đào tạo 2 Sau học môn học Quản trị tác nghiệp, với kiến thức thu nhận được, cá nhân nhận thấy nhiều vấn đề giúp áp dụng vào hoạt động đơn vị tơi nói chung q trình tác nghiệp cá nhân tơi nói riêng Trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ tạo sản phẩm cho xã hội Mỗi công đoạn sản xuất hoạt động sản xuất nằm quy trình sản xuất Nếu ý đến tất hoạt động sản xuất đạt chất lượng hiệu dẫn đến cơng tác quản trị tác nghiệp đạt hiệu cao Đặc biệt vấn đề loại bỏ loại lãng phí theo quan điểm Ohno (sản xuất thừa, đợi chờ, vận chuyển, lưu kho, thao tác, gia công thừa sản phẩm hỏng) nội dung sản xuất Lean, hướng đến khách hàng (bắt đầu với việc hiểu khách hàng muốn tối ưu hố q trình sản xuất để thoả mãn nhu cầu khách hàng) Với chức năng, nhiệm vụ tơi đề xuất với cấp cho xây dựng triển khai Đề án việc loại bỏ lãng phí trình SXKD mà theo tơi, chắn xảy đơn vị tơi Vì đơn vị tơi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, sản phẩm sản xuất phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau, đối tượng khách hàng đa dạng phức tạp Nếu chúng tơi khơng tiết kiệm chi phí( loại bỏ lãng phí), cải tiến cơng nghệ, nâng cao suất nâng cao chất lượng sản phẩm, xác định sản phẩm ln làm hài lòng khách hàng Cơng ty không cạnh tranh thị trường, thị trường vào doanh nghiệp khác Với kiến thức phương pháp sản xuất McLean học, tham mưu cho Lãnh đạo việc tìm hiểu thoả mãn nhua cầu khách hàng để có dược mọt phát triển bền vững cho doanh nghiệp ... đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người; nguồn nhân lực tổ chức Quy trình tác nghiệp mà tơi lựa chọn để phân tích chủ đề Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực Cơng ty tơi Quy trình. .. khố đào tạo, sau tổ chức tốn kinh phí đào tạo khố học Trên mô tả cách tổng quan quy trình tác nghiệp lĩnh vực đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty B4 Nhận xét, đánh giá: Về quy trình đào tạo. .. loại hình đào tạo chính: đào tạo bổ sung, đào tạo nâng cao đào tạo lại Trong kế hoạch đào tạo có đề cập đến nội dung: Đối tư ng đào tạo, nội dung đào tạo, dự trù khái quát kinh phí đào tạo, lựa
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty tư vấn xây dựng công trình giao thông , Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty tư vấn xây dựng công trình giao thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn