Quy trình công tác tuyển dụng tại cong ty dầu khí

5 24 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:21

QUY TRINH CONG TAC TUYỂN DỤNG TẠI CONG TY DẦU KHI Theo u cầu đầu bài, tơi chọn quy trình tác nghiệp tuyển chọn nhân thuộc phòng Tổ chức Nhân nơi công tác nhằm bổ sung nguồn lực cho công tycông ty Dầu khí với chức Tìm kiếm Thăm dò Khai thác Dầu khí Nước ngồi trụ sở cơng ty chúng tơi có mặt khắp Châu lục nhằm tìm kiếm hội tốt để đầu tư vào Dự án tiềm dầu khí mang lại hiệu kinh tế cao Để làm việc với đối tác cơng ty có tầm cỡ quốc tế đòi hỏi nhân phải giỏi chun mơn thông thạo ngoại ngữ - ngôn ngữ nơi chúng tơi làm Dự án, việc tuyển chọn nhân Công ty phải tuân thủ theo nguyên tắc định cần có tác nghiệp nhiều phận từ Phòng/Ban Lãnh đạo Cơng ty Công tác tuyển dụng lao động Công ty xây dựng vào chiến lược phát triển dài hạn, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm tìm kiếm thăm dò đầu tư/ mua nhiều hay Dự án Việc tuyển chọn nhân tổ chức theo đợt tập trung nhiều ngành nghề tuyển dụng đột xuất chuyên ngành đặc biệt yêu cầu đặc biệt trình độ, kinh nghiệm chuyên gia giỏi Cơ cấu ngành nghề Công ty chia thành nhóm sau: - Địa Chất – Địa Vật lý - Khoan – Khai thác - Thiết bị dầu khí - Kinh tế - Kế hoạch - Đầu tư – Phát triển dự án - Luật – Thương mại – Hợp đống - Tổ chức - Nhân - Hành – Công nghệ thông tin Để thống quản lý công tác tuyển dụng, Công ty ban hành Quy chế tuyển dụng, theo Hội đồng thi tuyển thành lập để tổ chức điều hành việc thi tuyển Hội đồng tuyển dụng thành lập để xem xét, định tuyển dụng vào kết thi tuyển Quy trình chung tuyển dụng bao gồm: - Xây dựng kế hoạch tuyển dụng: Công việc dựa sở nhu cầu nhân phòng Cơng ty sau Ban lãnh đạo thơng qua phòng Tổ chức – Nhân người thực hiện; - Thông báo, quảng cáo: Sau có kế hoạch tuyển dụng Phòng Tổ chức – Nhân giao cho phận Văn thư/ Công nghệ Thông tin thông báo, quảng cáo Có thể thơng báo nội Cơng ty, trang web, quảng cáo báo/ đài nội dung yêu cầu đợt tuyển dụng Ứng viên người Việt Nam kỹ sư, chuyên gia người Nước Ngoài - Tiếp nhận hồ sơ: Sau thông báo tuyển dụng gửi đi, phòng Tổ chức - Nhân chuẩn bị nhận hồ sơ ứng viên gửi đến; - Sơ tuyển: Khi hồ sơ gửi đến ( thường có thời hạn cho việc nhận hồ sơ) phòng Tổ chức – Nhân sàng lọc để loại hồ sơ không đạt theo yêu cầu thông báo tuyển dụng - Thi tuyển: Công tác thi tuyển vấn trực hình thức thi viết thường có phần phần thi ngoại ngữ Chuyên môn  Nếu vấn trực tiếp, người phụ trách phần vấn thường cán giỏi chuyên môn ngoại ngữ người Lãnh đạo tin tưởng Lãnh đạo Công ty trực tiếp vấn ứng viên  Nếu thi viết phần thi Ngoại ngữ ( phần thi cơng ty thường phải hợp tác với trung tâm ngoại ngữ có uy tín) thường thi trước ứng viên phải vượt qua phần thi ứng viên có chứng chỉ, cấp ngoại ngữ đạt theo tiêu chuẩn Công ty đề thi tiếp phần thi chun mơn Phần thi chuyên môn, ứng viên thi theo lĩnh vực chuyên môn riêng đề thường người đứng đầu phòng biên soạn - Đánh giá kết quả: Kết đạt sau phần vấn trực tiếp thi viết hội đồng thi tuyển chuyển choc ho hội đồng xét tuyển xem xét định ứng viên đáp ứng đủ điều kiện hay không - Quyết định tuyển chọn: Hội đồng xét tuyên kết đạt được, ứng viên tham gia tuyển dụng tuyển dụng ký hợp đồng lao động thời hạn dến năm dài hạn tùy theo trình độ đạt được, tài trợ tham gia chương trình trợ giúp đào tạo Công ty tổ chức để trang bị kiến thức tổng quan ngành dầu khí, cơng việc Thời gian trợ giúp đào tạo thơng thường ba tháng; sau tùy theo lực ứng viên đạt tuyển dụng Phần ký hợp đồng thường có form mẫu phòng Tổ chức – Nhân chuẩn bị người lao động ký trực tiếp với người sử dụng lao động Nhược điểm quy trình tác nghiệp tuyển chọn nhân cơng ty chúng tơi: Quy trình phù hợp với đối tượng tuyển dụng kỹ sư, cử nhân trường cấp độ thấp Khi cần tuyển chuyên gia giỏi thường chưa đạt mong muốn đội ngũ chuyên gia giỏi nước nước ngồi cần phải có người/nhóm người trực tiếp săn đón họ hết cần phải đưa chế độ ưu đãi đặc biệt vào quy trình tuyển chọn chức danh cần thu hút Hướng khắc phục: Để hoàn thiện nhược điểm quy trình cần thiết phải cập nhật bổ sung nhằm nâng cao chất lượng hiệu công tác tuyển chọn tuyển dụng nhân Công ty Câu 2: Theo anh/chị nội dung mơn học Quản trị Tác nghiệp áp dụng vào công việc anh/chị doanh nghiệp anh/chị nay? Anh/chị dự định áp dụng kiến thức vào hoạt động áp dụng nào? Bài làm: Người ta thường nhấn mạnh phương pháp tiếp cận hiệu dự báo phần quan trọng hoạch định Khi nhà quản trị lên kế hoạch, họ xác định hướng tương lai cho hoạt động mà họ thực Bước hoạch định dự báo ước lượng nhu cầu tương lai cho sản phẩm dịch vụ nguồn lực cần thiết để sản xuất sản phẩm dịch vụ Như vậy, dự báo khoa học nghệ thuật tiên đoán việc xảy tương lai, sở phân tích khoa học liệu thu thập Khi tiến hành dự báo ta vào việc thu thập xử lý số liệu khứ để xác định xu hướng vận động tượng tương lai nhờ vào số mơ hình tốn học Dự báo dự đốn chủ quan trực giác tương lai Nhưng dự báo xác hơn, người ta cố loại trừ tính chủ quan người dự báo Đối với lĩnh vực Tìm kiếm Thăm dò Khai thác Dầu khí ngành mũi nhọn đóng góp lớn cho kinh tế nước nhà lĩnh vực đầu tư mang tính rủi ro cao Ngồi rủi ro mỏ/giếng khơng có tiềm năng, khả cạn kiệt dần nguồn khống sản này, vào cơng tác dự báo tình hình kinh tế nước giới Chính để thúc đẩy phát triển ngành dầu khí phát triển đối tác đối trọng với công ty dầu quốc tế đòi hỏi cơng ty Dầu chũng tơi phải có đội ngũ Cán Chuyên gia giỏi lĩnh vực Cho nên, Quy trình tác nghiệp tuyển chọn thu hút nhân đặc biệt đề cao để không bị công công ty đối tác thu hút hết nhân tài, nguồn lực nước Nước ngồi để từ phát triển đội ngũ người có chun mơn giỏi phù hợp giai đoạn phát triển Dự án Lý thuyết dự báo quản trị tác nghiệp sản xuất mang lại cho dự báo tốt giúp nhà quản trị định săn tìm, thu hút, đào tạo đội ngũ Chuyên gia, kỹ sư giỏi, đưa công ty bước phát triển Công tác dự báo bước quan trọng q trình quản trị tác nghiệp, cơng tác dự báo yếu tố ảnh hưởng đến trình định nhà quản trị Dầu khí Chính nâng cao tính xác dự báo nhu cầu cấp thiết nhà quản trị nói chung nhà quản trị dầu khí nói riêng nhằm tầm cơng ty dầu nước ngang tầm với công ty dầu giói tạo thuận việc hợp tác làm ăn với đối tác đem lại lợi ích kinh tế cao cho nước nhà ... thi tuyển Hội đồng tuyển dụng thành lập để xem xét, định tuyển dụng vào kết thi tuyển Quy trình chung tuyển dụng bao gồm: - Xây dựng kế hoạch tuyển dụng: Công việc dựa sở nhu cầu nhân phòng Công. .. phát triển ngành dầu khí phát triển đối tác đối trọng với cơng ty dầu quốc tế đòi hỏi cơng ty Dầu chũng tơi phải có đội ngũ Cán Chun gia giỏi lĩnh vực Cho nên, Quy trình tác nghiệp tuyển chọn thu... gia, kỹ sư giỏi, đưa công ty bước phát triển Công tác dự báo bước quan trọng trình quản trị tác nghiệp, công tác dự báo yếu tố ảnh hưởng đến q trình định nhà quản trị Dầu khí Chính nâng cao tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình công tác tuyển dụng tại cong ty dầu khí , Quy trình công tác tuyển dụng tại cong ty dầu khí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn