Quy định trình thực hiện nghiệp vụ đầu tư tại ngân hàng công thương việt nam

10 34 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:21

QUY ĐỊNH TRÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ ĐẦU TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Trách nhiệm quyền hạn phòng ban liên quan 1.1 Phòng Định chế tài - Làm đầu mối thu thập thơng tin, nhận hồ sơ, phân tích, thẩm định lực tài chính, hoạt động kinh doanh khách hàng để trình Ban điều hành Hội đồng Định chế tài xét cấp GHGD khách hàng - Làm đầu mối cung cấp thông tin, hồ sơ pháp lý văn liên quan đến NHCT khách hàng có u cầu - Gửi thơng báo cung cấp thơng tin cho phòng TQTVKD để khai báo điều chỉnh CIF khách hàng có quan hệ giao dịch với Ngân hàng Cơng thương - Nhập GHGD (bao gồm cập nhật lần đầu điều chỉnh GHGD) phê duyệt vào hệ thống INCAS thơng báo GHGD cấp cho phòng ban liên quan - Định kỳ hàng năm đánh giá lại tình hình tài hoạt động kinh doanh khách hàng để đề xuất cấp, điều chỉnh tăng/ giảm huỷ bỏ GHGD cho phù hợp, góp phần phòng ngừa rủi ro tăng hiệu kinh doanh NHCT - Thẩm định đột xuất đề xuất cấp, điều chỉnh tăng/ giảm huỷ bỏ GHGD theo yêu cầu phòng nghiệp vụ liên quan - Lưu giữ đầy đủ hồ sơ pháp lý khách hàng có quan hệ giao dịch với NHCT - Quản lý rủi ro theo phạm vi công việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ phòng - Thực chế độ báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ yêu cầu Ban điều hành 1.2 Phòng Nguồn vốn: - Xây dựng bảng lãi suất đầu tư, kinh doanh vốn thị trường liên ngân hàng; lãi suất đầu tư, kinh doanh GTCG hàng ngày để thực - Đề xuất cấp mới, tăng, giảm huỷ bỏ GHĐT, GHCK&TCK khách hàng - Tìm kiếm, mở rộng khách hàng nhằm tăng thị phần nâng cao hiệu hoạt động đầu NHCT - Thực quản lý giao dịch kinh doanh thị trường tiền tệ thị trường vốn nước quốc tế theo quy định quy trình nghiệp vụ, đơn đốc khách hàng tốn hạn cho NHCT - Rà soát, chỉnh sửa giao dịch xác nhận với khách hàng phát cần bổ sung chỉnh sửa thông tin - Chấp hành GHGD phê duyệt - Lưu trữ hồ sơ pháp lý khách hàng (bản sao), hồ sơ giao dịch giấy tờ liên quan khác Phòng Kế tốn - Nhận kiểm sốt giao dịch phòng Đầu chuyển tới Thực xác nhận, chuyển tiền hạch toán kế toán giao dịch phát sinh - Thực tra soát đối chiếu giao dịch phát sinh, giải trường hợp chậm trả, trả sai sai sót khác trình xử lý giao dịch - Thực khởi tạo (hoặc điều chỉnh) CIF khách hàng duyệt cấp GHGD lần đầu - Kiểm tra, theo dõi thường xuyên việc tuân thủ GHGD phê duyệt nhập vào hệ thống - Kịp thời báo cáo với lãnh đạo phòng vướng mắc phát sinh khơng xử lý - Lưu trữ bảo quản đầy đủ hồ sơ giao dịch báo cáo có liên quan theo quy định - Quản lý rủi ro theo phạm vi công việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ phòng - Thực báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ yêu cầu Ban điều hành 1.4./ Phòng Ngân quỹ - Nhập kho, thực lưu trữ bảo quản TSBĐ theo quy định hành NHCT - Thực công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ phòng 1.5./ Phòng quản lý hỗ trợ hệ thống: - Cài đặt, cập nhật tham số hệ thống kịp thời để bảo đảm vận hành hệ thống thông suốt - Khai báo, quản lý danh sách người sử dụng thẩm quyền người sử dụng theo phê duyệt Ban điều hành - Kịp thời thông báo xử lý lỗi hệ thống INCAS cho phòng ban liên quan để xử lý hạn chế rủi ro hoạt động đầu - Kiểm tra, xác định nguyên nhân làm đầu mối xử lý lỗi hệ thống Treasury 1.6./ Trung tâm công nghệ thông tin - Đảm bảo vận hành hệ thống theo quy trình lịch trình - Đảm bảo cho hệ thống máy chủ, thiết bị liên quan phần mềm hệ thống Treasury hoạt động liên tục, an toàn, đạt tốc độ yêu cầu xử lý kịp thời có cố xảy - Xử lý lỗi kỹ thuật nghiên cứu hoàn thiện hệ thống Nguyên tắc quản lý nghiệp vụ Đầu hệ thống : - Nghiệp vụ Đầu quản lý hệ thống thông qua Modul Ngân quỹ Đây chương trình quản lý tập trung, thơng suốt khép kín Trong đó, giao dịch thực quản lý liên hoàn qua hai phận phận giao dịch (Front office) phận hậu kiểm (Back office) - Mỗi phận độc lập thực giao dịch kiểm soát chéo lẫn Tại phận, giao dịch phải thực qua hai người - Bộ phận giao dịch phép sử dụng truy cập giao diện Front Office, vấn tin xem báo cáo Bộ phận Back Office phép sử dụng truy cập giao diện Back Office, vấn tin, xem báo cáo Tại phận Back Office, cán tốn khơng đồng thời cán phê duyệt gửi điện toán - Để đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh, người sử dụng giao diện Back Office không sử dụng chức giao diện Front Office, ngược lại người sử dụng giao diện Front Office không sử dụng chức giao diện Back Office - Chỉ có cán cấp mã người sử dụng (Username), gọi Người sử dụng phép truy cập sử dụng hệ thống Người sử dụng (NSD) chịu trách nhiệm quản lý Username mã khoá bảo mật (password) Mọi sai sót thiệt hại phát sinh việc NSD không quản lý Username password cho mượn NSD chịu hoàn toàn trách nhiệm Định kỳ NSD phải thay đổi Password để bảo đảm an toàn, bảo mật Các sản phẩm Quy trình nghiệp vụ đầu tư: 3.1 Các giao dịch thị trường tiền tệ - Gửi vốn, cho vay Định chế tài (Placement/Lending) - Nhận gửi vốn, vay Định chế tài (Deposit/Borrowing) - Kèm theo hai sản phẩm có giao dịch: + Quay vòng gốc, gốc lãi khoản gửi vốn/cho vay nhận gửi vốn/đi vay (Rollover) + Các khoản gửi vốn/cho vay rút trước hạn (Withdrawal) 3.2 Giao dịch mua bán có kỳ hạn GTCG - Giao dịch Repo (Repo) - Giao dịch Reverse Repo (Reverse Repo) 3.3 Giao dịch đầu tư, kinh doanh GTCG - Mua giấy tờ có giá (Securities Purchased) - Bán giấy tờ có giá (Securities Sold) Quy trình giao dịch tổng quát: Bước : Tìm kiếm lựa chọn khách hàng Phòng Đầu phòng Định chế tài phối hợp tìm kiếm, lựa chọn khách hàng tiềm để thiết lập quan hệ giao dịch đầu với NHCT Bước : Cấp mới, điều chỉnh giới hạn giao dịch - Phòng Định chế tài thu thập đầy đủ thơng tin hồ sơ pháp lý khách hàng - Trên sở thông tin tài liệu thu thập, phòng Định chế tài tiến hành thẩm định đề xuất Ban điều hành, Hội đồng Định chế tài cấp GHGD cho khách hàng - Định kỳ hàng năm, phòng ĐCTC tiến hành rà sốt, thẩm định khách hàng có giao dịch với NHCT để đề xuất Ban điều hành, Hội đồng Định chế tài điều chỉnh tăng, giảm GHGD, chấm dứt giao dịch tuỳ theo tình hình tài kinh doanh khách hàng, quan hệ giao dịch với NHCT Bước 3: Khởi tạo CIF nhập GHGD vào hệ thống INCAS - Phòng TQTVKD thực việc khởi tạo CIF cho khách hàng thực điều chỉnh CIF (nếu có) sau nhận đầy đủ hồ sơ từ phòng ĐCTC chuyển tới - Phòng ĐCTC thực việc nhập/ cập nhật GHGD vào hệ thống INCAS sau phòng TQTVKD khởi tạo CIF gửi thơng báo văn cho phòng liên quan để thực Bước 4: Thực giao dịch với khách hàng phòng Đầu Căn vào GHGD cấp cho khách hàng, phòng Đầu thực giao dịch với khách hàng, trình Ban điều hành phê duyệt, sau nhập phê duyệt giao dịch hệ thống Treasury Bước 5: Thanh toán với khách hàng hạch tốn phòng TQTVKD Phòng TQTVKD thực xác nhận kiểm soát giao dịch hệ thống Treasury, chuyển tiền hạch toán theo dõi Bước 6: Lưu trữ hồ sơ, chứng từ *Những nhược điểm công tác quản lý - Hiện theo quy trỡnh đầu việc thao tác hệ thống cũn nhiều bất cập, mẫu biểu hệ thống chưa đủ đáp ứng nhu cầu để quản lý thụng tin - Với tỡnh hỡnh phỏt triển nay, sách, chế độ nhà nước, cỏc quy trỡnh cụng nghệ liên tục thay đổi nên dẫn đến cỏc quy trỡnh hay bị lạc hậu - Quy trỡnh cũn cồng kềnh, ảnh hưởng đến tác nghiệp hoạt động kinh doanh hàng ngày đũi hỏi phải linh hoạt kịp thời *Theo tụi cỏc quy trỡnh cần phải xây sở thực tế hoạt động đơn vị diễn cần có sách đào tạo kỹ quản lý phù hợp Yêu cầu tiên phải áp dụng hệ thống quản lý dựa công nghệ đại công nghệ thụng tin vào cỏc quy trỡnh từ giảm bớt sai sót thời gian tác nghiệp *Qua nghiên cứu môn Quản trị tác nghiệp, thân tự nhận thức môn học cú ý nghĩa thực tế áp dụng doanh nghiệp Đối với hoạt động ngân hàng thương mại thỡ việc áp dụng nội dung mơn học có nhiều ý nghĩa công tác quản trị rủi ro, tác nghiệp … Các nguồn tài liệu tham khảo: - Giỏo trỡnh Quản trị hoạt động - Các thông tin từ Vietinbank ... lỗi kỹ thuật nghiên cứu hoàn thiện hệ thống Nguyên tắc quản lý nghiệp vụ Đầu tư hệ thống : - Nghiệp vụ Đầu tư quản lý hệ thống thông qua Modul Ngân quỹ Đây chương trình quản lý tập trung, thơng... báo văn cho phòng liên quan để thực Bước 4: Thực giao dịch với khách hàng phòng Đầu tư Căn vào GHGD cấp cho khách hàng, phòng Đầu tư thực giao dịch với khách hàng, trình Ban điều hành phê duyệt,... nâng cao hiệu hoạt động đầu tư NHCT - Thực quản lý giao dịch kinh doanh thị trường tiền tệ thị trường vốn nước quốc tế theo quy định quy trình nghiệp vụ, đơn đốc khách hàng toán hạn cho NHCT -
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy định trình thực hiện nghiệp vụ đầu tư tại ngân hàng công thương việt nam , Quy định trình thực hiện nghiệp vụ đầu tư tại ngân hàng công thương việt nam , Quy trình giao dịch tổng quát:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn