PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO DỊCH TIỀN gửi

6 61 0
  • Loading ...
1/6 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:21

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO DỊCH TIỀN GỬI Theo quan điểm truyền thống, người ta thường cho rằng, có doanh nghiệp chế tạo, sản xuất sản phẩm vật chất có hình thái cụ thể xe máy, đồ gia dụng, vật liệu… gọi doanh nghiệp sản xuất Những doanh nghiệp khác không sản xuất sản phẩm vật chất xếp vào loại đơn vị phi sản xuất Giờ đây, xu điều kiện thị trường, quan niệm khơng phù hợp Các Doanh nghiệp dịch vụ nhà hàng, khách sạn, ngân hàng, chứng khốn, bệnh viện… coi đối tượng trình nghiên cứu sản xuất tác nghiệp Quản trị sản xuất tác nghiệp bao gồm tất hoạt động liên quan để việc quản trị yếu tố đầu vào, tổ chức, phối hợp yếu tố nhằm chuyển hóa chúng thành sản phẩm vật chất dịch vụ với hiệu cao Tóm lại, quản trị sản xuất tác nghiệp có tầm quan trọng đặc biệt hoạt động doanh nghiệp Nếu quản trị tốt, ứng dụng phương pháp quản trị khoa học tạo khả sinh lợi lớn cho doanh nghiệp Ngược lại, quản trị làm cho doanh nghiệp bị thua lỗ, chí bị phá sản Ngày nay, hầu hết quốc gia toàn giới trọng phát triển bền vững, lành mạnh hệ thống tài chính, coi ngành mũi nhọn để phát triển kinh tế quốc gia Chứng khoán coi loại hình tổ chức có vai trò quan trọng kinh tế nói chung cộng đồng địa phương nói riêng Vì vậy, việc xây dựng Quy trình giao dịch tiền gửi công ty Quy trình quan trọng hoạt động kinh doanh Cơng ty chứng khốn CÂU 1: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO DỊCH TIỀN GỬI Bùi Hương Liên – Gamba01.X0610 hoạt động Quản trị Sơ đồ quy trình tác nghiệp Giao dịch tiền gửi Hội sở Cơng ty chứng khốn Kim Long BAN ĐẦU TƯ NGÂN HÀNG PHỊNG KẾ TỐN BAN LÃNH ĐẠO Mô tả quy trinh: Bước 1: Vào đầu làm việc ngày làm việc tuần, Ban Đầu tư thực tham khảo lãi suất tiền gửi tối thiểu 05 ngân hàng (bao gồm ngân hàng thương mại cổ phần ngân hàng thương mại quốc doanh), sở lập tờ trình gửi Phòng Kế tốn nội trước 9h30 ngày Bước 2: Phòng Kế tốn nội kiểm tra thơng tin, cho ý kiến đề xuất chuyển lại Ban Đầu tư trước 9h45 ngày để Ban Đầu tư trình Ban Lãnh đạo phê duyệt Bước 3: Ban Đầu tư thỏa thuận lãi suất tiền gửi với Ngân hàng khung lãi suất duyệt lập phiếu Lệnh chuyển tiền trình Lãnh đạo ký Trong trường hợp đặc biệt cần áp dụng lãi suất thấp khung phê duyệt, phải có ý kiến đồng ý Lãnh đạo Bước 4: Ban Đầu tư chuyển Phòng KTNB phiếu Lệnh chuyển tiền kèm theo Hợp đồng tiền gửi trước 14h30 ngày để thực Việc chuyển tiền coi hoàn thành ngân hàng nhận xác nhận nhận tiền Trong trường hợp nhận Bùi Hương Liên – Gamba01.X0610 hoạt động Quản trị phản hồi từ phía Ngân hàng việc chưa nhận tiền, Ban Đầu tư có trách nhiệm thơng báo với Phòng Kế tốn nội để giải Bước 5: Ban Đầu tư hoàn thiện chứng từ pháp lý liên quan đến giao dịch tiền gửi Những bất cập công tác quản lý phương pháp giải để công việc tốt Theo Quy trình giao dịch tiền gửi trên, có số bất cập nhược điểm sau:  Có tình trạng Phòng Kế tốn nội báo cáo số liệu số dư tài khoản tiền gửi không với số Ngân hàng, dẫn đến việc cân đối nguồn vốn Công ty không chuẩn, ảnh hưởng đến đến lãng phí việc sử dụng vốn (trong trường hợp số dư tiền gửi lớn so với số liệu báo cáo) thiếu hụt toán (trong trường hợp số dư tiền gửi nhỏ so với số liệu báo cáo) Do có sai lệch chưa cập nhật chứng từ Ngân hàng sát sao; báo cáo gửi cần qua kiểm sốt cấp lãnh đạo phòng, có nhân viên kế tốn gửi  Đặc thù ngành kinh doanh chứng khoán cung cấp sản phẩm dịch vụ, có nhiều khác biệt so với mơ hình doanh nghiệp sản xuất Tuy nhiên đây, ta nhận thấy theo mơ hình LEAN Quy trình giao dịch tiền gửi có lãng phí suất Hiện tại, Hội sở Cơng ty CP chứng khốn Kim Long có 05 tầng với 100 nhân viên, bố trí phòng ban Cơng ty chưa đồng dẫn đến suất lao động khơng cao, việc trình ký, phối kết hợp phòng ban chậm, mặt khác việc bố trí nhân chưa đồng dẫn đến tình trạng có phòng dư thừa lao động có phòng thiếu lao động Bùi Hương Liên – Gamba01.X0610 hoạt động Quản trị Nên bố trí phòng nghiệp vụ liên quan gần để thuận tiện cho việc trao đổi, phối kết hợp thực công việc; không bị thiệt hại lãi suất thị trường giảm thời gian việc trình ký  Có tình trạng ỉ lại cơng việc, bố trí nhân sự, phòng ban chưa khoa học, khơng đồng đều, dẫn đến sản lượng công việc chưa cao Nên thay đổi mơi trường làm việc, tạo động lực khuyến khích cán công việc để đạt đươch hiệu cao CÂU 2: Quản trị chất lượng sản phẩm dịch vụ coi chìa khóa thành công, giúp cho doanh nghiệp tồn phát triển bền vững mơi trường cạnh tranh tồn cầu vượt qua khó khăn khủng hoảng tài Qua kiến thức học qua môn Quản trị tác nghiệp thấy việc áp dụng Lean vào hoạt động kinh doanh Công ty chứng khốn giúp Cơng ty hoạt động hiệu Phương pháp sản xuất Lean (Lean Manufacturing – Lean Production) phương pháp sản xuất xem mang lại hiệu Mục tiêu phương pháp sản xuất Lean hoàn toàn loại bỏ lãng phí xảy q trình sản xuất từ cho phép cải thiện hệ thống sản xuất tối ưu, tinh gọn Với phương pháp Lean, doanh nghiệp sản xuất giảm chi phí sản xuất, tăng sản lượng đầu rút ngắn thời gian sản xuất Với kiến thức học, triển khai LEAN phận quản lý, sau:  Rà sốt lại quy trình quy chế xem lại cách thức vận hành để tìm khâu trùng lắp , thao tác thừa không cần thiết  Phát huy ý kiến tập thể hình thức đưa chủ đề liên quan tới việc đưa sáng kiến việc tìm biện pháp khắc phục thao tác khơng cần thiết đảm bảo an tồn khơng gây rủi ro Bùi Hương Liên – Gamba01.X0610 hoạt động Quản trị Với Quy trình giao dịch tiền gửi có tác dụng việc sử dụng tối đa hóa nguồn lực tập trung tiết kiệm chi phí nhân cung cấp dịch vụ có chất lượng, hiệu cho đơn vị khách hàng, nhiên việc triển khai mơ hình giao dịch tiền gửi gây số lãng phí sau: - Sản xuất thừa: với mơ hình này, Cơng ty chứng khốn gửi tiền 01 ngân hàng phải lưu hồ sơ 02 bản: Phòng Kế tốn nội 01 Ban Đầu tư 01 phô tô → Đây lãng phí mặt giấy tờ Để tránh lãng phí phải quy định cách chặt chẽ tất chứng từ gốc Phòng Kế tốn nội lưu Đồng thời có chương trình phần mềm để lưu hồ sơ fax scan Ngân hàng fax đến Phòng Kế tốn nơi chuyển sang, không thiết Ban Đầu tư phải lưu phô tô - Cam kết mặt thời gian: Trong q trình giao dịch tiền gửi, có phát sinh vấn đề thời gian fax hợp đồng, không quy định rõ thời gian nên Ngân hàng fax hợp đồng muộn chuyển tiền, dẫn đến tình trạng không chuyển tiền → gây tổn thất tiền cho Cơng ty Do cần có cam kết với Ngân hàng thời gian thực nhằm tránh lãng phí vê tiền - Về phía nhân viên phải đào tạo chéo nhằm mục tiêu linh hoạt hiệu quả, nhân viên có khả thực tốt tất loại nghiệp vụ với chất lượng cao, thường xuyên quan sát khách hàng để xử lý tình huống, tư vấn khách hàng để sản phẩm cung cấp đến khách hàng sản phẩm không bị lỗi, làm lại - Về phía nhà quản lý, việc quan sát để thấy khâu chưa hồn thiện quản lý chất lượng nhằm đưa thiết kế sản phẩm dịch vụ có ý nghĩa quan trọng việc loại bỏ lãng phí thừa khỏi dây chuyền sản xuất Giao dịch tiền gửi Cơng ty chứng khốn nghiệp vụ quan trọng, đóng góp khơng nhỏ đến lợi nhuận Công ty Vậy việc vận hành Quy Bùi Hương Liên – Gamba01.X0610 hoạt động Quản trị trình giao dịch tiền gửi cho minh bạch công khai, thông suốt có tác dụng quan trọng đến hoạt động Công ty Tuy nhiên việc giao dịch ban đầu trục trặc áp Quy trình giao dịch tiền gửi không tránh khỏi nhứng trục trặc Nhưng trục trặc chủ yếu xuất phát từ thói quen lao động, việc kiên trì áp dụng quy trình với việc phát loại bỏ lãng phí mơ hinh Lean đề cập quy trình ưu việt DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Quản trị hoạt động - Đại học Griggs Quy trình Giao dịch tiền gửi Cơng ty CP chứng khoán Kim Long Bùi Hương Liên – Gamba01.X0610 hoạt động Quản trị ... pháp giải để cơng việc tốt Theo Quy trình giao dịch tiền gửi trên, có số bất cập nhược điểm sau:  Có tình trạng Phòng Kế tốn nội báo cáo số liệu số dư tài khoản tiền gửi không với số Ngân hàng,... Trong q trình giao dịch tiền gửi, có phát sinh vấn đề thời gian fax hợp đồng, không quy định rõ thời gian nên Ngân hàng fax hợp đồng muộn q chuyển tiền, dẫn đến tình trạng khơng chuyển tiền →... hành Quy Bùi Hương Liên – Gamba01.X0610 hoạt động Quản trị trình giao dịch tiền gửi cho minh bạch cơng khai, thơng suốt có tác dụng quan trọng đến hoạt động Công ty Tuy nhiên việc giao dịch ban
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO DỊCH TIỀN gửi , PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO DỊCH TIỀN gửi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn