Quản lý hoạt động phát triển chương trình môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)

114 47 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:12

Quản lý hoạt động phát triển chương trình môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào CaiQuản lý hoạt động phát triển chương trình môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào CaiQuản lý hoạt động phát triển chương trình môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào CaiQuản lý hoạt động phát triển chương trình môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào CaiQuản lý hoạt động phát triển chương trình môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào CaiQuản lý hoạt động phát triển chương trình môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào CaiQuản lý hoạt động phát triển chương trình môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào CaiQuản lý hoạt động phát triển chương trình môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào CaiQuản lý hoạt động phát triển chương trình môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào CaiQuản lý hoạt động phát triển chương trình môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN XUÂN HƯỜNG QUẢN HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN CÁC TRƯỜNG THCS THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI LUẬN VĂN THẠCKHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN XUÂN HƯỜNG QUẢN HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MƠN KHOA HỌC TỰ NHIÊN CÁC TRƯỜNG THCS THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI Ngành: Quản giáo dục Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠCKHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Tính THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tơi, hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Tính Những nội dung tham khảo luận văn đề trích dẫn nguồn theo quy định Tôi xin chịu trách nhiêm liên quan đến nội dung luận văn Tác giả Nguyễn Xuân Hường i LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ đề tài “Quản hoạt động phát triển chương trình mơn khoa học tự nhiên trường trung học sở thành phố Lào Cai” thực trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên Với tình cảm chân thành, tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn thầy giáo trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên trang bị vốn kiến thức luận khoa học quản lý, giúp cho em nghiên cứu hoàn thiện đề tài Đặc biệt, tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thị Tính, người trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo, giúp đỡ tạo cho em tự tin để hoàn thành luận văn Tác giả luận văn xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai tạo điều kiện giúp tác giả nghiên cứu, khảo sát cung cấp thông tin, liệu cho luận văn Mặc dù nhiều cố gắng q trình nghiên cứu song luận văn khơng tránh khỏi sai sót, mong nhận dẫn, góp ý q báu thầy giáo, giáo, bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả Nguyễn Xuân Hường ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT .iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU .1 chọn đề tài .1 Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn .5 Chương 1: SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MƠN KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu nước 1.1.2 Những nghiên cứu nước 1.2 Một số khái niệm .10 1.2.1 Chương trình mơn học phát triển chương trình mơn học 10 1.2.2 Phát triển chương trình mơn khoa học tự nhiên 12 1.2.3 Quản phát triển chương trình môn khoa học tự nhiên trường THCS 13 1.3 Một số vấn đề phát triển chương trình mơn Khoa học Tự nhiên trường trung học sở 14 1.3.1 Mục tiêu, nội dung chương trình mơn Khoa học Tự nhiên trường THCS .14 iii 1.3.2 Nội dung phát triển chương trình môn khoa học Tự nhiên trường THCS .17 1.3.2 Quy trình phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên trường THCS 19 1.3.3 Các nguyên tắc phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên trường trung học sở .22 1.4 Quản hoạt động phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên trường THCS .25 1.4.1 Lập kế hoạch hoạt động phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên trường trung học sở 25 1.4.2 Tổ chức thực hoạt động phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên trường trung học sở 27 1.4.3 Chỉ đạo thực hoạt động phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên trường trung học sở 28 1.4.4 Kiểm tra, đánh giá hoạt động phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên trường học sở 29 1.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động phát triển chương trình mơn Khoa học Tự nhiên trường trung học sở 31 1.5.1 Các yếu tố chủ quan 31 1.5.2 Các yếu tố khách quan .31 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MƠN KHOA HỌC TỰ NHIÊN CÁC TRƯỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI 34 2.1 Thực trạng tình hình giáo dục THCS thành phố Lào Cai 34 2.2 Tổ chức khảo sát 36 2.3 Thực trạng phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên trường trung học sở địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 37 2.3.1 Thực trạng nhận thức cấp quản lý, giáo viên phát triển chương trình mơn Khoa học Tự nhiên trường trung học sở địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 37 2.3.2 Thực trạng xác định mục tiêu chương trình mơn khoa học Tự nhiên trường trung học sở thành phố Lào Cai 38 iv 2.3.3 Thực trạng công tác điều chỉnh nội dung, phát triển chương trình mơn khoa học tự nhiên trường THCS thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai .40 2.3.4 Quy trình phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên trường trung học sở thành phố Lào Cai 42 2.4 Thực trạng quản hoạt động phát triển chương trình mơn Khoa học tự nhiên trường trung học sở địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai .44 2.4.1 Lập kế hoạch hoạt động phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên trường THCS địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai .44 2.4.2 Tổ chức thực hoạt động phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên trường trung học sở địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 47 2.4.3 Chỉ đạo thực hoạt động phát triển chương trình mơn Khoa học tự nhiên trường THCS địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 49 2.4.4 Kiểm tra, đánh giá hoạt động phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên trường trung học sở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 51 2.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên trường trung học sở địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 53 2.6 Đánh giá chung thực trạng phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên trường trung học sở địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 54 2.6.1 Ưu điểm .55 2.6.2 Hạn chế 55 KẾT LUẬN CHƯƠNG 58 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MƠN KHOA HỌC TỰ NHIÊN CÁC TRƯỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI 60 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 60 3.1.1 Đảm bảo tính mục tiêu .60 3.1.2 Đảm bảo tính thực tiễn .60 3.1.3 Đảm bảo tính khả thi 60 3.1.4 Đảm bảo tính kế thừa 61 v 3.2 Đề xuất số biện pháp quản hoạt động phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên trường trung học sở địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 61 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên Khoa học tự nhiên phát triển chương trình mơn học 61 3.2.2 Lập kế hoạch phát triển chương trình mơn Khoa học Tự nhiên theo định hướng phát triển lực học sinh 63 3.2.3 Huy động nguồn lực để phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên 67 3.2.4 Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng lực cho cán quản giáo viên dạy khoa học Tự nhiên phát triển chương trình mơn học .71 3.2.5 Xây dựng hệ thống văn hướng dẫn, đạo phát triển chương trình mơn Khoa học Tự nhiên 75 3.2.6 Tăng cường kiểm tra, giám sát việc phát triển chương trình mơn khoa học tự nhiên 78 3.3 Mối quan hệ biện pháp 80 3.4 Khảo sát tính cần thiết tính khả thi biện pháp .82 3.4.1 Khảo nghiệm tính cần thiết 83 3.4.2 Khảo nghiệm tính khả thi 85 3.4.3 Tương quan tính cần thiết khả thi biện pháp 87 KẾT LUẬN CHƯƠNG 89 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90 Kết luận 90 Khuyến nghị .91 2.1 Đối với Phòng Giáo dục Đào tạo .91 2.2 Khuyến nghị trường trung học sở thành phố Lào Cai 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT KÝ HIỆU TT NỘI DUNG VIẾT TẮT CBGV Cán giáo viên CBQL Cán quản CNTT Công nghệ thông tin CSVC sở vật chất GD&ĐT Giáo dục đào tạo GV Giáo viên HĐND Hội đồng nhân dân HS Học sinh KHTN Khoa học tự nhiên 10 KT-XH Kinh tế - xã hội 11 QLGD Quản giáo dục 12 TBDH Thiết bị dạy học 13 THCS Trung học sở 14 UBND Ủy ban nhân dân iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tổng hợp số trường, lớp, học sinh năm học 2017 - 2018 34 Bảng 2.2 Xếp loại hạnh kiểm học sinh học theo chương trình hành năm học 2017 - 2018 35 Bảng 2.3 Xếp loại học lực học sinh học theo chương trình hành năm học 2017 - 2018 36 Bảng 2.4 Nhận thức CBQL, GV tầm quan trọng cần thiết phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên trường THCS 38 Bảng 2.5 Thực trạng việc xác định mục tiêu chương trình môn khoa học Tự nhiên trường THCS thành phố Lào Cai 39 Bảng 2.6 Thực trạng công tác điều chỉnh nội dung, phát triển chương trình mơn khoa học tự nhiên trường THCS thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 40 Bảng 2.7 Thực trạng qui trình phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên trường THCS Thành phố Lào Cai 42 Bảng 2.8 Thực trạng xây dựng kế hoạch phát triển chương trình môn Khoa học tự nhiên trường THCS địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 45 Bảng 2.9 Thực trạng tổ chức phát triển chương trình mơn Khoa học tự nhiên trường THCS địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 48 Bảng 2.10 Thực trạng đạo phát triển chương trình môn Khoa học tự nhiên trường THCS địa bàn TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai 50 Bảng 2.11 Thực trạng kiểm tra, đánh giá việc thực phát triển chương trình mơn khoa học tự nhiên trường THCS thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 52 v - Với r hệ số tương quan, n số đơn vị nghiên cứu (ở n biện pháp vừa cần thiết lại tính khả thi) - Nếu r>0 (r dương): tính cần thiết tính khả thi tương quan thuận nghĩa biện pháp vừa cần thiết lại vừa khả thi - Trường hợp r dương giá trị lớn khơng tương quan chúng chặt chẽ - Nếu r < (r âm): tính cần thiết tính khả thi tương quan nghịch, nghĩa biện pháp cầni thiết không khả thi ngược lại Kết nhận r ≈ 0.86 cho phép kết luận tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản đề xuất tương quan thuận chặt chẽ; nghĩa là, biện pháp đề xuất cấp thiết khả thi Biểu đồ 3.3.Tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản hoạt động phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên trường THCS thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 88 KẾT LUẬN CHƯƠNG Xuất phát từ luận thực tiễn công tác quản hoạt động phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên trường THCS thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai thời gian qua, dựa nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu, tính thực tiễn tính khả thi đề tài đề xuất biện pháp quản hoạt động phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên trường THCS thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Các biện pháp đề xuất khơng phải hồn tồn mới, thành phố Lào Cai, biện pháp lần đề cập Vấn đề đặt việc nghiên cứu vận dụng cho linh hoạt phù hợp với điều kiện cụ thể trường kết hợp với nghiên cứu bổ sung kinh nghiệm q trình thực Tơi tin triển khai thực cơng tác quản hoạt động phát triển chương trình môn khoa học Tự nhiên trường THCS thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đạt kết tốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương Từ kết khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp, cho thấy: biện pháp quản hoạt động phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên trường THCS thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn đề xuất luận văn cần thiết tính khả thi 89 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Chương trình mơn học là: Chương trình quốc gia giữ nguyên điều chỉnh phần, lựa chọn xếp lại với tham gia giáo viên, chuyên gia, cộng đồng nhà trường cho phù hợp với đối tượng học sinh, điều kiện nhà trường điều kiện kinh tế xã hội địa phương Phát triển chương trình mơn KHTN q trình cán quản lý, giáo viên vào nhu cầu thực tế, mục tiêu giáo dục, điều kiện thực tế nhà trường, điều chỉnh chương trình để chương trình mới, lập kế hoạch thực thi đánh giá hay nhiều khía cạnh chương trình mơn KHTN Quản phát triển chương trình mơn KHTN trình thực đồng chức quản nhằm thực hiệu nội dung, quy trình phát triển chương trình mơn học đạt tới mục tiêu phát triển toàn diện nhân cách học sinh theo tiếp cận lực Trong trình phát triển chương trình mơn KHTN chịu tác động nhân tố khách quan nhân tố chủ quan Luận văn đánh giá đầy đủ thực trạng công tác phát triển chương trình mơn khoa học tự nhiên trường THCS thành phố Lào Cai Các trường THCS thành phố Lào Cai thực công tác phát triển chương trình mơn khoa học tự nhiên đạt kết định, nhiên công tác nhiều khó khăn hạn chế, đặc biệt khó khăn, hạn chế lực đội ngũ cán quản lí, giáo viên phát triển chương trình, xây dựng hệ thống văn hướng dẫn tổ chức thực phát triển chương trình mơn KHTN cơng tác kiểm tra, đánh giá q trình thực Qua nghiên cứu luận thực tiễn giáo dục địa phương, đề tài nghiên cứu, đánh giá thực trạng phát triển chương trình mơn Khoa học tự nhiên trường THCS thành phố Lào Cai, xác định vấn đề đặt cơng tác phát triển chương trình mơn khoa học tự nhiên, sở đề 90 xuất năm biện pháp quản phát triển chương trình mơn khoa học tự nhiên trường THCS thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai là: Nâng cao nhận thức cho CBQL giáo viên phát triển chương trình mơn KHTN Lập kế hoạch phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên theo định hướng phát triển lực học sinh Huy động nguồn lực để phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên Nâng cao lực cho cán quản giáo viên dạy khoa học Tự nhiên phát triển chương trình mơn học Xây dựng hệ thống văn hướng dẫn, đạo phát triển chương trình mơn KHTN Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực phát triển chương trình mơn KHTN Kết khảo sát biện pháp tính cần thiết tính khả thi cao Tuy nhiên bên cạnh biện pháp vận dụng tổng kết rút kinh nghiệm Hiệu trưởng cần chủ động nghiên cứu cụ thể hóa biện pháp nêu thành biện pháp quản phù hợp với đặc điểm trường mình, cho đạt hiệu cao việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, phát triển chương trình mơn học Khuyến nghị 2.1 Đối với Phòng Giáo dục Đào tạo - Tổ chức hội thảo xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, phát triển chương trình mơn khoa học tự nhiên cho trường THCS địa bàn tỉnh - Tổ chức hội nghị, hội thảo tiếp cận chương trình giáo dục phổ thơng cho cán quản lí, giáo viên cốt cán trường THCS địa bàn tỉnh - Tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực xây dựng kế hoạch, phát triển chương trình mơn học cho cán quản lí, giáo viên trường THCS 91 Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động phát triển chương trình giáo dục trường THCS, chế khen thưởng phê bình, kỷ luật nghiêm minh trường 2.2 Khuyến nghị trường trung học sở thành phố Lào Cai 2.2.1 Đối với Hiệu trưởng Hiệu trưởng cần phải nắm vững thuyết, kỹ phát triển chương trình giáo dục, quản phát triển chương trình giáo dục nhà trường Tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trường thực phát triển chương trình giáo dục nhà trường tỉnh Nghiên cứu áp dụng biện pháp quản phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường, phát huy tối đa lực đội ngũ CBQL, GV NV phục vụ mục tiêu chiến lược nhà trường, việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường Hồn thiện hệ thống văn hướng dẫn đạo phát triển chương trình mơn học nói chung mơn KHTN nói riêng Tích cực, chủ động tham mưu trực tiếp với quyền địa phương Phòng GD&ĐT vấn đề phát triển chương trình giáo dục, chuẩn bị nguồn lực cho việc thay sách giáo khoa sau năm 2019 2.2.2.Đối với GV Tích cực tự học, tự bồi dưỡng để đạt chuẩn chuẩn trình độ chun mơn đáp ứng yêu cầu đổi chương trình giáo dục THCS, nâng cao lực phát triển chương trình giáo dục, tổ chức dạy học đánh giá kết dạy học, giáo dục Tích cực tham mưu cho lãnh đạo nhà trường vấn đề phát triển chương trình nhà trường bối cảnh thực đổi toàn diện giáo dục 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2013), Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 "Đổi toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế” Đặng Quốc Bảo Phạm Minh Mục (2015), “NL phát triển lực cho học sinh”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 117, tháng Bộ Giáo dục Đào tạo (2013), Hướng dẫn 791/HD-BGĐT thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông Bộ giáo dục Đào tạo (2018), Tài liệu thực nghiệm chương trình giáo dục phổ thông tổng thể Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo (7/2017), Chương trình giáo dục phổ thơng Chương trình tổng thể Bộ giáo dục Đào tạo, Năng lực quảnphát triển chương trình giáo dục trung học phổ thông Bộ Giáo dục Đào tạo - Dự án phát triển giáo dục trung học phổ thơng giai đoạn Nguyễn Đức Chính (2015), Phát triển chương trình giáo dục, NXB Giáo dục Hồng Văn Cường (2015), Phát triển chương trình nhà trường trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ, Luận văn thạckhoa học giáo dục, Đại học Thái Nguyên - Trường Đại học sư phạm Phạm Minh Hạc (chủ biên) (2007), Phát triển văn hóa, người nguồn nhân lực thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước - chương trình KHCN cấp Nhà nước NXB Chính trị Quốc gia 10 Nguyễn Vinh Hiển (2018), Phát triển chương trình nhà trường kinh nghiệm thực tiễn trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành 11 Nguyễn Vũ Bích Hiền (2015) (Chủ biên), Phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thơng, NXB Giáo dục Việt Nam 93 12 Trịnh Thị Anh Hoa (2010), Tổng quan kinh nghiệm quốc tế phát triển chương trình nhà trường giáo dục phổ thơng - Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp Viện, Viện KHGD Việt Nam 13 Phạm Minh Hùng, Nguyễn Thị Hường, Thái Văn Thành (2016), Giáo dục học, NXB Đại học Vinh 14 Trần Kiểm (2014), Những vấn đề khoa học QL giáo dục, NCB ĐHSP 15 Phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (2018), Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018, Lào Cai 16 Nguyễn Thị Lan Phương (2013), “Xây dựng phương thức, tiêu chí đánh giá chương trình giáo dục phổ thông”, Báo cáo tổng kết nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, Viện KHGD Việt Nam, Hà Nội, tháng 3/2013 17 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2009), Luật Giáo dục, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2014), Nghị số 88/2014/QH13 đổi chương trình, SGK giáo dục phổ thơng 19 Lương Việt Thái (2011), Phát triển chương trình theo định hướng phát triển lực, Tạp chí Khoa học giáo dục Số 69, tháng 6/2011 20 Thái Văn Thành (2016), Quản nhà trường phổ thông bối cảnh nay, NXB Đại học Vinh 21 Thành Ủy Lào Cai, Đề án số 09 “Phát triển nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng đổi bản, toàn diện Giáo dục - Đào tạo thành phố Lào Cai, giai đoạn 2016-2020” Thành ủy Lào Cai 22 Đỗ Ngọc Thống (2011), “Xây dựng chương trình giáo dục phổ thơng theo hướng tiếp cận lực”, Tạp chí Khoa học giáo dục, Số 23 Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định số 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thơng 24 Tỉnh ủy Lào Cai, Đề án số 06-ĐA/TU ngày 27/11/2015 Tỉnh ủy Lào Cai đổi bản, toán diện Giáo dục - Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trọng tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2016-2020 94 25 Tỉnh ủy Lào Cai, Kết luận số 197 - KL/TU ngày 08/3/2017 thường trực Tỉnh ủy buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Lào Cai 26 Tỉnh ủy Lào Cai, Nghị số 06-NQ/TU ngày 20/10/2016 Ban thường vụ tỉnh Ủy Lào Cai phát triển thành phố Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 27 Từ điển Giáo dục học (2000), NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội 28 UBND tỉnh Lào Cai, Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 UBND tỉnh Lào Cai việc Phê duyệt Đề án “Rà soát, điều chỉnh mạng lưới trường, lớp học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến 2030 29 Hoàng Thị Thu Vân (2016), Quản Chương trình nhà trường trường trung học sở huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình, Luận văn thạc sỹ quản Giáo dục, Đại học Thái Nguyên - Trường Đại học sư phạm 30 Viện khoa học Giáo dục Việt Nam (2015), Cuốn sách "Kinh nghiệm quốc tế phát triển chương trình giáo dục phổ thông", Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội II Tài liệu Tiếng Anh 31 Edgar W Jenkins N W Nelson, Đại học Leeds, Vương Quốc Anh (2014), Important but not for me: students’ attitudes towards secondary school science in England, University of Leeds , UK 32 Jan H van Driel, Douwe Be ijaard, Nico Verloop (2010), Professional Development and Reform in Science Education: The Role of Teachers' Practical Knowledge, Leiden University 33 Jonathan Osborne Justin Dillon (2008), Science Education in Europe: Critical Reflections 95 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán Phòng GD&ĐT; CBQL giáo viên trường THCS địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) TP.Lào Cai, ngày …… tháng … năm 2018 Xin ơng (bà) vui lòng cho biết vài thông tin cá nhân đây: Họ tên: Chức vụ - Nơi công tác: Địa liên hệ: Điện thoại (nếu có): Nhằm đánh giá thực trạng hoạt động phát triển chương trình mơn khoa học tự nhiên trường trung học sở thành phố Lào Cai, để từ đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế cơng tác Xin ơng (bà) vui lòng cho biết ý kiến theo tiêu chí đánh giá bảng (đánh dấu X vào cột tương ứng với ý kiến đánh giá mình): Nhận thức cấp quản lý, giáo viên phát triển chương trình mơn Khoa học Tự nhiên trường THCS địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Nội dung nhận thức Phát triển chương trình mơn KHTN làm chương trình 2.Phát triển chương trình mơn KHTN đánh giá,điều chỉnh, cập nhật, làm mới, hồn thiện chương trình 3.Phát triển chương trình mơn KHTN thực đánh giá chương trình thay đổi chương trình theo yêu cầu Bộ GD ĐT 4.Phát triển chương trình mơn KHTN điều chỉnh, cập nhật chương trình Tốt Bình Chưa thường tốt Ghi Cơng tác xác định mục tiêu chương trình môn khoa học Tự nhiên trường trung học sở thành phố Lào Cai Nội dung TT Tốt Bình Chưa Ghi thường tốt Xác định mục tiêu chung chương trình mơn khoa học tự nhiên; Xác định mục tiêu chủ đề lớn khối lớp Xác định mục tiêu chủ đề nhỏ khối lớp Xác định mục tiêu dạy môn khoa học tự nhiên trường THCS Công tác điều chỉnh nội dung, phát triển chương trình mơn khoa học tự nhiên trường THCS thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Nội dung Công tác xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường Điều chỉnh nội dung, cấu trúc lại chương trình, phát triển chương trình mơn khoa học tự nhiên Công tác xây dựng kế hoạch triển khai thực chương trình mơn khoa học tự nhiên tổ chuyên môn Kế hoạch thực chương trình mơn học giáo viên giảng dạy Tốt Bình Chưa Ghi thường tốt Thực trạng thực quy trình phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên trường THCS Thành phố Lào Cai Nội dung Tốt Bình Chưa thường tốt Ghi Phân tích bối cảnh nhà trường THCS Phân tích kế hoạch giáo dục nhà trường chương trình mơn KHTN Phân tích, đối chiếu u cầu chương trình với chương trình hành Định hướng điều chỉnh nội dung dạy học môn khoa học tự nhiên Xây dựng kế hoạch dạy học môn khoa học tự nhiên Triển khai kế hoạch dạy học môn khoa học tự nhiên Đánh giá chương trình mơn khoa học tự nhiên, đề suất nội dung điều chỉnh cho năm học Thực trạng quản hoạt động phát triển chương trình mơn Khoa học tự nhiên trường THCS địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Nội dung Lập kế hoạch phát triển chương môn học chung trường Lập kế hoạch phát triển chương trình mơn khoa học tự nhiên tổ chuyên môn Lập kế hoạch phát triển chương trình mơn khoa học tự nhiên giáo viên trực tiếp giảng dạy Lập kế hoạch bồi dưỡng GV phát triển chương trình mơn Khoa học tự nhiên nhà trường Tổng Bình Chưa số Ghi Tốt thường tốt khách thể 10 38 114 58 116 28 27 81 57 114 40 39 117 65 130 20 Thực trạng tổ chức phát triển chương trình mơn Khoa học tự nhiên trường THCS địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Bình Chưa Ghi Nội dung Tốt thường tốt Xây dựng kiện toàn máy phụ trách phát triển chương trình mơn KHTN Ban hành hệ thống văn hướng dẫn phát triển chương trình môn KHTN Huy động nguồn lực phát triển chương trình mơn KHTN Tổ chức phân tích bối cảnh nhà trường THCS Tổ chức xây dựng chương trình mơn Khoa học tự nhiên trường Tổ chức thẩm định, góp ý chương trình mơn khoa học tự nhiên 7.Tổ chức thực chương trình mơn KHTN Tổ chức đánh giá chương trình mơn KHTN Bồi dưỡng nâng cao lực cho giáo viên phát triển chương trình mơn KHTN Thực trạng đạo phát triển chương trình mơn Khoa học tự nhiên trường THCS địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Bình Chưa Ghi Nội dung Tốt thường tốt Chỉ đạo xác định mục tiêu dạy học mơn KHTN theo chủ đề tích hợp liên môn Chỉ đạo xác định chuẩn đầu chủ đề dạy học tích hợp liên mơn Chỉ đạo làm mới, cập nhật, bổ sung, điều chỉnhchương trình môn KHTN Chỉ đạo đổi phương pháp hình thức tổ chức dạy học mơn KHTN Chỉ đạo đánh giá kết dạy học môn KHTN 6.Chỉ đạo phối hợp lực lượng giáo dục để tổ chức dạy học liên môn KHTN Thực trạng kiểm tra, đánh giá việc thực phát triển chương trình môn khoa học tự nhiên trường THCS thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Nội dung Tốt Xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động phát triển chương trình mơn KHTN 2.Xây dựng cơng cụ đánh giá Huy động lực lượng kiểm tra việc phát triển chương trình mơn KHTN Đánh giá việc xây dựng chủ đề dạy học tích hợp liên mơn KHTN Đánh giá hoạt động cập nhật, bổ sung, điều chỉnh chương trình mơn KHTN Đánh giá việc thực CT môn KHTN 45 Đánh giá việc kiểm tra, đánh giá kết học tập môn KHTN 11 Sử dụng kết đánh giá để điều chỉnh chương trình mơn 25 KHTN giai đoạn Bình Chưa Ghi thường tốt 135 33 61 38 122 76 75 55 110 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên trường THCS địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai TT Yếu tố ảnh hưởng Sự phát triển KHCN, xu hội nhập đổi giáo dục giới nước Quan điểm Đảng, Nhà nước đổi giáo dục đào tạo Môi trường KT, VH, CT xã hội địa phương Sự quan tâm lực lượng giáo dục nhà trường Điều kiện tài chính, sở vật chất, trang thiết bị trường THCS Nhận thức lực chuyên môn đội ngũ cán quản lí, giáo viên trường THCS Nhận thức lực phát triển chương trình môn KHTN CBQL, giáo viên trường THCS Xin trân trọng cảm ơn! Ảnh hưởng lớn ảnh hưởng Ít ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán Phòng GD&ĐT, CBQL giáo viên Trường THCS thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) Lào Cai, ngày …… tháng … năm 2018 Để giúp nhận biết mức độ cần thiết, tính khả thi biện quản hoạt hoạt động phát triển chương trình mơn khoa học tự nhiên trường trung học sở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Xin ông (bà) vui lòng cho biết ý kiến theo tiêu chí đánh giá bảng (đánh dấu X vào cột tương ứng với ý kiến đánh giá mình): TT CÁC BIỆN PHÁP Nâng cao nhận thức cho CBQL giáo viên phát triển chương trình mơn KHTN Lập kế hoạch phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên theo định hướng phát triển lực học sinh Huy động nguồn lực để phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên Nâng cao lực cho cán quản giáo viên dạy khoa học Tự nhiên phát triển chương trình mơn học Xây dựng hệ thống văn hướng dẫn, đạo phát triển chương trình mơn KHTN Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực phát triển chương trình mơn KHTN Mức độ cần thiết Tính khả thi Rất Khơng Ít Khơng Cần Khả cần cần khả khả thiết thi thiết thiết thi thi Trong biện pháp trên, biện pháp cần thiết nhất, biện pháp không cần thiết, do: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Trong biện pháp trên, biện pháp khả thi nhất, biện pháp không khả thi, do: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Những ý kiến khác ơng (bà) có: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin ơng (bà) vui lòng cho biết vài thông tin cá nhân đây: Họ tên: Chức vụ - Nơi công tác: Địa liên lạc: Điện thoại (nếu có): Xin trân trọng cảm ơn cộng tác quý ông (bà)! ... Lào Cai, tỉnh Lào Cai Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên trường THCS địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT... trung học sở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 51 2.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên trường trung học sở địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh. .. môn Khoa học tự nhiên trường trung học sở địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai .44 2.4.1 Lập kế hoạch hoạt động phát triển chương trình mơn khoa học Tự nhiên trường THCS địa bàn thành phố Lào
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động phát triển chương trình môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ), Quản lý hoạt động phát triển chương trình môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn