Đánh giá mô hình bán trú cho học sinh người Mông huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)

120 26 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:10

Đánh giá mô hình bán trú cho học sinh người Mông huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênĐánh giá mô hình bán trú cho học sinh người Mông huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênĐánh giá mô hình bán trú cho học sinh người Mông huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênĐánh giá mô hình bán trú cho học sinh người Mông huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênĐánh giá mô hình bán trú cho học sinh người Mông huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênĐánh giá mô hình bán trú cho học sinh người Mông huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênĐánh giá mô hình bán trú cho học sinh người Mông huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênĐánh giá mô hình bán trú cho học sinh người Mông huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênĐánh giá mô hình bán trú cho học sinh người Mông huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênĐánh giá mô hình bán trú cho học sinh người Mông huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênĐánh giá mô hình bán trú cho học sinh người Mông huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênĐánh giá mô hình bán trú cho học sinh người Mông huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN XN TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HÌNH BÁN TRÚ CHO HỌC SINH NGƯỜI MÔNG HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN XN TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HÌNH BÁN TRÚ CHO HỌC SINH NGƯỜI MÔNG HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN Ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn: GS.TS PHẠM HỒNG QUANG THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân Các số liệu nêu luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khác Thái Ngun, ngày 30 tháng năm 2018 Tác giả Nguyễn Xuân Trường i LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn, cảm ơn sâu sắc đến Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Quang tận tình dẫn, giúp đỡ tơi hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Khoa Tâm lí giáo dục tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ, Hiệu trưởng trường PTDTBTTHCS, GV, phụ huynh, học sinh trường PTDTBT THCS, cán cấp ủy, quyền địa phương địa bàn huyện Nậm Pồ quan tâm, giúp đỡ hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng luận văn không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận bảo, đóng góp ý kiến quý thầy, cô giáo để luận văn hoàn chỉnh Thái Nguyên, ngày 30 tháng năm 2018 Tác giả Nguyễn Xuân Trường ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học 5 Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ HÌNH TRƯỜNG BÁN TRÚ CHO HỌC SINH NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ 1.1 Lich sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm 10 1.2.1 Khái niệm hình 10 1.2.3 Đánh giá quản lý giáo dục 11 1.3 Các hình thực giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số 14 1.4 Khái quát chung trường PTDT bán trú 17 1.4.1 Ý nghĩa việc tổ chức hình trường bán trú học sinh dân tộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn 17 1.4.2 Vị trí, vai trò trường PTDT bán trú 18 1.4.3 Cơ cấu máy 20 iii 1.4.4 Nhiệm vụ trường phổ thông dân tộc bán trú 21 1.4.5 Cơ sở vật chất trang thiết bị trường phổ thơng dân tộc bán trú 21 1.4.6 Chính sách trường phổ thông dân tộc bán trú 21 1.4.7 Đối tượng xét duyệt 22 1.4.8 Hoạt động dạy học giáo dục 22 1.5 Một số vấn đề lý luận đánh giá hình bán trú cho học sinh người dân tộc thiểu số 23 1.5.1 Mục tiêu đánh giá hình bán trú cho học sinh người dân tộc thiểu số 23 1.5.2 Nội dung, công cụ đánh giá hình bán trú cho học sinh người dân tộc thiểu số 23 1.5.3 Phương pháp đánh giá hình bán trú cho học sinh người dân tộc thiểu số 27 1.5.4 Hình thức đánh giá hình bán trú cho học sinh người dân tộc thiểu số 28 1.5.5 Xử lý kết đánh giá hình bán trú cho học sinh người dân tộc thiểu số 28 1.6 Nhiệm vụ hiệu trưởng hoạt động đánh giá hình bán trú cho học sinh người dân tộc thiểu số 28 1.6.1 Lập kế hoạch đánh giá 29 1.6.2 Tổ chức hoạt động đánh giá 30 1.6.3 Chỉ đạo hoạt động đánh giá 31 1.6.4 Kiểm tra hoạt động đánh giá 32 1.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đánh giá hình bán trú cho học sinh người dân tộc thiểu số 33 1.7.1 Năng lực hiệu trưởng 33 1.7.2 Năng lực đội ngũ tham gia đánh giá 33 1.7.3 Hệ thống văn quy phạm pháp luật quản lý trường phổ thông dân tộc bán trú 33 iv 1.7.4 Đặc điểm học sinh dân tộc thiểu số 34 Tiểu kết chương 37 Chương 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HÌNH BÁN TRÚ CHO HỌC SINH NGƯỜI DÂN TỘC MÔNG TẠI HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN 39 2.1 Đặc điểm trường phổ thông dân tộc bán trú trung học sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 39 2.2 Khảo sát thực trạng hình bán trú cho học sinh người dân tộc Mông huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 40 2.2.1 Tiến trình khảo sát đối tượng 40 2.2.2 Mục đích khảo sát 40 2.2.3 Đối tượng 40 2.2.4 Nội dung khảo sát 41 2.3 Kết khảo sát 41 2.3.1 Đánh giá thực trạng cơng tác ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục hình bán trú cho học sinh người dân tộc Mơng 41 2.5 Đánh giá thực trạng quản lý hình bán trú cho học sinh người dân tộc Mông 53 2.5.1 Thực trạng thực sách cho trường phổ thơng dân tộc bán trú 53 2.5.2 Thực trạng lực tổ chức quản lý Hiệu trưởng 56 2.6 Đánh giá chung thực trạng hình bán trú cho học sinh người dân tộc Mơng huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 59 2.6.1 Ưu điểm 59 2.6.2 Hạn chế nguyên nhân 60 Tiểu kết chương 63 Chương 3: BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ HỒN THIỆN HÌNH BÁN TRÚ CHO HỌC NGƯỜI DÂN TỘC MÔNG HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN 65 v 3.1 Một số nguyên tắc chung đánh giá hình bán trú cho học sinh người dân tộc Mông huyện Nậm Pồ 65 3.1.1 Đảm bảo tính mục đích 65 3.1.2 Đảm bảo tính hệ thống 65 3.1.3 Đảm bảo tính kế thừa 66 3.1.4 Đảm bảo tính hiệu 66 3.1.5 Đảm bảo tính thiết thực cụ thể 66 3.1.6 Nguyên tắc đảm bảo tính thống tính đồng 67 3.1.7 Nguyên tắc đảm bảo phù hợp với lứa tuổi đặc điểm học sinh dân tộc bán trú dưỡng hàng ngày đảm bảo chế độ dinh dưỡng tốt nhà Học sinh bán trú người dân tộc Mông nhà trường tổ chức để tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT thường xuyên Học sinh bán trú người dân tộc Mông nhà trường tổ chức giáo dục lên lớp kỹ sống tốt Hoạt động học tập đảm bảo đủ nội dung kiến thức theo chuẩn kiến thức kỹ Học sinh bán trú người dân tộc Mông nhận quan tâm đầy đủ cha mẹ, nhà trường cấp, ngành Học sinh bán trú người dân tộc Mông GD kỹ sống, trải nghiệm thực tế để biết lao động tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống hàng ngày Học sinh tham gia học tập, phụ đạo, học hai buổi/ngày Tổng cộng Tốt (3) Mức độ đánh giá Khá TB (4) (5) Yếu (6) Phụ lục Bảng hỏi đánh giá, nhân xét cán quản lý, giáo viên, học sinh mức độ đáp ứng nhu cầu hình bán trú cho học sinh người dân tộc Mơng (Dành cho cán quản lý, giáo viên, học sinh BTTHCS người dân tộc Mông) Để đánh giá, nhận xét hiệu hình bán trú cho học sinh người dân tộc Mông huyện Nậm Pồ, xin đồng chí, em học sinh cho ý kiến đánh giá nội dung sau: (Đánh dấu x vào nội dung tương ứng) Số TT Các nhận định (1) (2) Góp phần thực thi sách Đảng, Nhà nước giáo dục dân tộc tạo điều kiện học tập cho HS người Mông Là sở để huy động tham gia tích lượng GD ngồi nhà trường cơng tác GD tồn diện học sinh dân tộc Mông Đối tượng Rất cần thiết (3) CBQL phòng GD CBQL trường GV HS CBQL phòng GD CBQL trường GV (4) HS CBQL hình bán trú cho học sinh người dân tộc phòng GD CBQL Mông bước đột phá trường để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho GV hoc sinh vùng khó HS CBQL Là giải pháp tối ưu huy phòng GD động học sinh người CBQL dân tộc Mơng lớp trường trì tốt sĩ số học GV sinh HS Mức độ nhận thức Cần thiết Tương đối cần thiết (5) (6) Không cần thiết (7) Số TT Các nhận định (1) (2) Chế độ học sinh bán trú làm giảm bớt gánh nặng chi phí học tập cho người dân tộc Mơng Là môi trường thuận lợi để giáo dục kỹ sống cho hoc sinh người Mông Tạo lập mơi trường học tập thân thiện, an tồn, tích cực Môi trường bán trú giáo dục tinh thần tập thể, giáo dục tính tự quản tốt Là môi trường rèn luyện Tiếng việt tốt cho học sinh người dân tộc Mơng 10 hình bán bước đột phá để đáp ứng nhu cầu tham gia học tập học sinh người dân tộc Mơng 11 hình bán trú cho học sinh người Mông điều kiện thuận lợi tạo công giáo dục vùng miền Đối tượng Rất cần thiết (3) CBQL phòng GD CBQL trường GV HS CBQL phòng GD CBQL trường GV (4) CBQL phòng GD CBQL trường GV HS CBQL phòng GD CBQL trường GV HS CBQL phòng GD CBQL trường GV HS CBQL phòng GD CBQL trường GV HS CBQL phòng GD CBQL trường GV HS Mức độ nhận thức Cần thiết Tương đối cần thiết (5) (6) Không cần thiết (7) ... hình bán trú cho học sinh người dân tộc Mông (Dành cho cán quản lý, giáo viên, học sinh BTTHCS người dân tộc Mông) Để đánh giá, nhận xét hiệu mơ hình bán trú cho học sinh người dân tộc Mông huyện. .. người dân tộc Mông (Dành cho phụ huynh học sinh người dân tộc Mông) Để đánh giá mức độ hài lòng mơ hình bán trú cho học sinh người dân tộc Mông huyện Nậm Pồ, xin ông(bà) cho ý kiến đánh giá nội dung... động mơ hình bán trú cho học sinh người dân tộc Mông huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh dân tộc Mông Thực tốt chế độ sách cho học sinh người
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá mô hình bán trú cho học sinh người Mông huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá mô hình bán trú cho học sinh người Mông huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn