Quản lý nhà nước về quy hoạch và phát triển đô thị tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)

124 79 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:03

Quản lý nhà nước về quy hoạch và phát triển đô thị tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng NinhQuản lý nhà nước về quy hoạch và phát triển đô thị tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng NinhQuản lý nhà nước về quy hoạch và phát triển đô thị tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng NinhQuản lý nhà nước về quy hoạch và phát triển đô thị tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng NinhQuản lý nhà nước về quy hoạch và phát triển đô thị tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng NinhQuản lý nhà nước về quy hoạch và phát triển đô thị tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng NinhQuản lý nhà nước về quy hoạch và phát triển đô thị tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng NinhQuản lý nhà nước về quy hoạch và phát triển đô thị tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng NinhQuản lý nhà nước về quy hoạch và phát triển đô thị tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng NinhQuản lý nhà nước về quy hoạch và phát triển đô thị tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng NinhQuản lý nhà nước về quy hoạch và phát triển đô thị tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng NinhQuản lý nhà nước về quy hoạch và phát triển đô thị tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng NinhQuản lý nhà nước về quy hoạch và phát triển đô thị tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM THỊ CHUNG ANH QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Ngành: QUẢN KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM THỊ CHUNG ANH QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Quản kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn: PGS.TS ĐỖ THỊ BẮC THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn thực nghiêm túc, trung thực kết nghiên cứu riêng Các trích dẫn luận văn đều đã chỉ rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 21 tháng 02 năm 2019 Tác giả luận văn Phạm Thị Chung Anh ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực đề tài: “Quản Nhà nước quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh”, đã nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất các cá nhân tập thể đã tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin chân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Đào tạo - Bộ phận Sau Đại học, các khoa, phòng Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ tơi về mặt quá trình học tập hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu các nhà khoa học, các thầy, cô giáo Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn PGS.TS Đỗ Thị Bắc Trong quá trình thực đề tài, tơi giúp đỡ cộng tác các đồng chí địa điểm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn Tôi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè gia đình đã giúp tơi thực luận văn Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, ngày 21 tháng 02 năm 2019 Tác giả luận văn Phạm Thị Chung Anh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LUẬN THỰC TIỄN QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 1.1 Cơ sở luận quản nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị 1.1.1 Khái niệm đô thị 1.1.2 Quản nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị 1.1.3 Nội dung quản nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị 12 1.1.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị 16 1.2 Kinh nghiệm quản Nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị số thành phố nước giới 21 1.2.1 Kinh nghiệm quản Nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị số thành phố số nước giới 21 1.2.2 Kinh nghiệm quản Nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị số thành phố nước 24 1.2.3 Bài học kinh nghiệm rút về quản nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị cho thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 29 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 31 2.2 Phương pháp nghiên cứu 31 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 31 iv 2.2.2 Phương pháp tổng hợp phân tích thơng tin 34 2.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 35 2.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá phát triển kinh tế xã hội thành phố Cẩm Phả 35 2.3.2 Các chỉ tiêu quản nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả 35 Chương THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH 37 3.1 Khái quát thành phố Cẩm Phả 37 3.1.1 Điều kiện tự nhiên thành phố Cẩm Phả 37 3.1.2 Điều kiện kinh tế thành phố Cẩm Phả 40 3.1.3 Điều kiện xã hội thành phố Cẩm Phả 43 3.2 Thực trạng quản nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 48 3.2.1 Lập kế hoạch quản nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 49 3.2.2 Thực quản nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 52 3.2.3 Kiểm tra, tra quản nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 66 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 71 3.3.1 Yếu tố chủ quan 71 3.3.2 Nhân tố khách quan 74 3.4 Đánh giá chung quản nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 76 3.4.1 Kết đạt 76 3.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 78 Chương GIẢI PHÁP QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH 81 4.1 Quan điểm, phương hướng mục tiêu quản nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 81 v 4.1.1 Quan điểm, phương hướng quản Nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 81 4.1.2 Mục tiêu quản Nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 82 4.2 Giải pháp quản nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 83 4.2.1 Hoàn thiện quản nhà nước về quy hoạch xây dựng kiến trúc đô thị 83 4.2.2 Hoàn thiện quản nhà nước về nhà ở, đất đai đô thị thành phố Cẩm Phả 87 4.2.3 Hoàn thiện quản nhà nước về hạ tầng kỹ thuật quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả 89 4.2.4 Hoàn thiện quản nhà nước về bảo vệ cảnh quan, môi trường quy hoạch đô thị thành phố Cẩm Phả 93 4.2.5 Hoàn thiện quản nhà nước về công tác kiểm tra, tra quy hoạch phát triển đô thị 98 4.2.6 Các giải pháp khác 98 4.3 Kiến nghị 101 4.3.1 Đối với Nhà nước 101 4.3.2 Đối với Sở ban ngành tỉnh Quảng Ninh 101 4.3.3 Đối với UBND tỉnh Quảng Ninh 102 KẾT LUẬN 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 PHỤ LỤC 109 vi DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT BOT : Build-Operate-Transfer (Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao) CCN : Cụm công nghiệp GTSX : Giá trị sản xuất KT-XH : Kinh tế - xã hội KVNT : Khu vực nội thành SX KD : Sản xuất - kinh doanh QL : Quốc lộ QLNN : Quản Nhà nước TDTT : Thể dục thể thao TNHH : Trách nhiệm hữu hạn UBND : Ủy ban nhân dân VLXD : Vật liệu xây dựng XHCN : Xã hội chủ nghĩa vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Bảng thống kê mẫu nghiên cứu 33 Bảng 2.2 Mức ý nghĩa điểm bình quân 33 Bảng 3.1 Tình hình thu ngân sách thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2015-2017 40 Bảng 3.2 Giá trị sản xuất ngành kinh tế TP Cẩm Phả giai đoạn 2015-2017 42 Bảng 3.3 Cơ cấu giá trị sản xuất ngành kinh tế TP Cẩm Phả giai đoạn 2015 - 2017 43 Bảng 3.4 Lao động thành phố Cẩm Phả năm 2015 - 2017 46 Bảng 3.5 Tình hình dân số thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2015 - 2017 47 Bảng 3.6 Một số chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội thành phố Cẩm Phả 48 Bảng 3.7 Tổng hợp ý kiến về công tác lập kế hoạch về quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh năm 2017 50 Bảng 3.8 Thực trạng sử dụng đất năm 2017 50 Bảng 3.9 Điều tra về thực quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh năm 2017 52 Bảng 3.10 Tổng hợp ý kiến về quy trình về quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh năm 2017 53 Bảng 3.11 Thực trạng nhà khu vực nội thành thành phố Cẩm Phả năm 2017 55 Bảng 3.12 Thực trạng cơng trình cơng cộng cấp thị thành phố Cẩm Phả năm 2017 56 Bảng 3.13 Thực trạng cơng trình phục vụ giao thơng thành phố Cẩm Phả 59 Bảng 3.14 Thực trạng cơng trình cung cấp nước thành phố Cẩm Phả 61 Bảng 3.15 Thực trạng hệ thống thoát nước đô thị Cẩm Phả 61 Bảng 3.16 Thực trạng hệ thống cấp điện chiếu sáng công cộng đô thị thành phố Cẩm Phả 63 Bảng 3.17 Thực trạng quản cảnh quan môi trường đô thị thành phố Cẩm Phả 65 Bảng 3.18 Thực tra, kiểm tra, giám sát thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2015 - 2017 67 viii Bảng 3.19 Tổng hợp ý kiến về công tác kiểm tra, tra về quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh năm 2017 69 Bảng 3.20 Kết xử vi phạm trật tự xây dựng đô thị 70 Bảng 3.21 Tổng hợp kinh phí đầu tư xây dựng đợt đầu 71 Bảng 4.1 Bảng dự kiến quy hoạch sử dụng đất thành phố Cẩm Phả đến năm 2020 86 Bảng 4.2 Dự kiến vốn nguồn vốn đầu tư cho sở hạ tầng thành phố Cẩm Phả đến năm 2020 92 Bảng 4.3 Bảng dự kiến nhu cầu dùng nước thành phố Cẩm Phả đến năm 2020 94 Bảng 4.4 Dự kiến vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Cẩm Phả đến năm 2020 96 100 nhiệm để tư vấn cơng trình đảm bảo về tính khoa học ổn định đồ án quy hoạch (10, 20 năm sau),… Là điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư có nhiều hội lựa chọn đơn vị tư vấn đủ tiêu chuẩn yêu cầu - Đối với việc lập các đờ án quy hoạchtính chất định hướng phức tạp giúp phát triển cho vùng rộng các đồ án phân khu, đồ án quy hoạch khu chức năng, các đồ án định hướng phát triển chiến lược, phải tuyển chọn đơn vị tư vấn hạng I, II có đủ lực đảm nhận thực - Đối với các đơn vị tư vấn, các đơn vị thực thường xuyên địa bàn Thành phố Cẩm Phả cần phải thường xuyên đối chiếu với quy định hành để hoàn thiện; chưa đủ điều kiện về nhân lực thiết bị để xếp hạng phải ngừng hoạt động loại hình tư vấn chưa đáp ứng c Nâng cao lực, trình độ chun mơn cán làm cơng tác quản quy hoạch đô thị - Cán nguồn lực quan trọng công tác quy hoạch xây dựng đô thị Tuy nhiên, năm qua, lực lượng cán làm quy hoạch thiếu lực chun mơn hạn chế Cơng tác đào tạo cần trọng hợp tác với nhiều tổ chức quy hoạch giới, tổ chức hội thảo cho cán nâng cao trình độ chun mơn Do đó, cần củng cố nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán làm công tác quản quy hoạch quan có thẩm quyền định xét duyệt quy hoạch xây dựng nên đầu tư đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán chuyên môn làm nhiệm vụ lập quảnquy hoạch xây dựng thị - Đội ngũ cán làm công tác quản quy hoạch xây dựng đô thị cần phải đầy đủ chuyên môn hiểu rõ về chức quản nhà nước Phải có sách khen thưởng, kỉ luật rõ ràng cơng để cán có lực, trình độ, có hội phát huy khả năng, khuyến khích họ tự nâng cao trình độ Chúng ta cần học tập kinh nghiệm số nước công tác quy hoạch xây dựng đô thị để đào tạo đội ngũ cán tương lai có trình độ chun mơn, đáp ứng với đòi hỏi công việc - Trong công tác quản xây dựng các cơng trình địa bàn, quản sở hạ tầng kỹ thuật, quản cảnh quan môi trường phải gắn liền trách nhiệm 101 người cán quản quy hoạch cách phân rõ vùng quản phòng, cá nhân cụ thể, có chính sách rõ ràng cơng tác khen thưởng xử lý, kỷ luật - Mỗi cán làm công tác quản quy hoạch phải xây dựng kế hoạch cơng tác mình, kế hoạch phải thơng qua cấp trưởng phòng người lãnh đạo trực tiếp, từ có kế hoạch tra kiểm tra công vụ theo định kỳ đột xuất Công tác tra, kiểm tra phải diễn thường xuyên gồm nhiều đơn vị cách thành lập tổ công tác liên ngành - Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán phải diễn thường xuyên, kịp thời phát trường hợp tiêu cực buông lỏng công tác quản lý, xử nghiêm trường hợp tiếp tay cho chủ đầu tư thực sai quy định về cảnh quan, kiến trúc đô thị vấn đề khác thuộc lĩnh vực quản quy hoạch đô thị 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Đối với Nhà nước Tăng cường vai trò nâng cao lực cho uỷ ban nhân dân, hội đồng nhân dân tham gia dân cư lĩnh vực quy hoạch xây dựng đô thị Cần tiếp tục đổi công tác quy hoạch xây dựng thị hình thành chun ngành thiết kế đô thị, đổi công nghệ thiết kế xây dựng, phát triển kiến trúc gắn liền với biện pháp kiểm soát phát triển kiến trúc Phải trọng vào việc bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hoá, kiến trúc xu hội nhập Gắn quy hoạch xây dựng đô thị với quy hoạch sử dụng đất đô thị Tốc độ đô thị hóa nhanh q trình thực cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước nước ta đặt vấn đề xúc về quản đất đai đô thị Quy hoạch sử dụng đất nội dung quan trọng quản Nhà nước về đất đai; gắn quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng đô thị, kết hợp chặt chẽ quản đất đô thị với việc quản xây dựng theo quy hoạch tổng thể giải pháp quan trọng để phát triển đô thị bền vững 4.3.2 Đối với Sở ban ngành tỉnh Quảng Ninh Cần tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế, xây dựng phát triển sở hạ tầng đẩy mạnh cải cách hành Một khó khăn 102 việc xây dựng Thành phố nay, thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp Một phần máy quản lí q cờng kềnh, chờng chéo nên Vì vậy, cải cách hành cho máy gọn nhẹ vẫn đảm bảo hiệu Có làm việc thu hút vốn đầu tư dễ dàng Thành phố Cẩm Phả thời kì phát triển hội nhập, cần vốn để đầu tư sở hạ tầng, cần phải huy động ng̀n vốn để xây dựng sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội 4.3.3 Đối với UBND tỉnh Quảng Ninh a Giảm thiểu bất cập văn quy phạm pháp luật Văn quy phạm pháp luật về các lĩnh vực quản quy hoạch thị xương sống xun suốt q trình thực Tuy nhiên hệ thống văn quy phạm có nhiều bất cập Đứng trước vấn đề cần có giải pháp sau: - Khi phát bất cập loại văn quy định chế độ sách; vấn đề khó áp dụng địa phương phải có Văn góp ý gửi cấp xin ý kiến chỉ đạo - Kịp thời có văn xin chủ trương, ý kiến cấp có thẩm qùn, phòng ban chun mơn cấp chưa có hướng dẫn cụ thể Thành phố, từ xây dựng quy trình, quy định về quản kiến trúc, cảnh quan, môi trường, xây dựng các quy định về kiểm tra - Khi Quy hoạch định hướng phát triển không gian phải mang tính vĩ mơ, thời gian phân kỳ định hướng rõ nét Điều cần phải có tham gia nhiều ban nghành, đoàn thể, nhân dân - Xây dựng các quy định về việc tra, kiểm tra, xử lý, xử phạt với tổ chức, cá nhân vi phạm về vấn đền quy hoạch đô thị: (Xây dựng cơng trình, bảo vệ cảnh quan, biển quảng cáo ) - Xây dựng quy định về việc tra, kiểm tra cán làm công tác quản quy hoạch, các đề án tra, kiểm tra công vụ thường xuyên - Sau thực quy hoạch xong tránh điều chỉnh không cần thiết dẫn đến phá vỡ quy hoạch ban đầu, đồng thời khu vực đã quy hoạch phải có lộ trình thực để tránh tượng số khu vực trở thành quy hoạch treo, khó thực 103 b Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu - Để thực tốt công tác quản quy hoạch thị, người đứng đầu (Chủ tịch, Phó chủ tịch Thành phố Cẩm Phả phụ trách,…) phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức kiểm tra trường thường xuyên hàng tuần, đột xuất Sau cơng trình hồn thành phải kiểm điểm, đánh giá về quá trình đầu tư, xác định tồn hạn chế, vấn đề cần khắc phục, có khen thưởng kỷ luật rõ ràng Đây điều kiện để cơng trình đầu tư xây dựng có chất lượng ngày tốt hơn, giảm thất thoát đầu tư,… - Các quan đại diện chủ đầu tư phải xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn trình thực hiện; đặc biệt chế tài xử tổn thất thiệt hại về kinh tế, phần vốn có nguy thất - Người đứng đầu phòng ban, chức phải ban hành quy chế làm việc, khen thưởng xử phạt rõ ràng nội phòng ban nói riêng quan nói chung Phải quy trách nhiệm cá nhân với cán bộ, chuyên viên phụ trách - Các lãnh đạo UBND Thành phố Cẩm Phả giao nhiệm vụ phải cụ thể, phải giao rõ nội dung, thời gian giao thời gian báo cáo, tránh trường hợp giao chung chung, không rõ ràng cho cấp triển khai 104 KẾT LUẬN 1- Quản Nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị vấn đề lớn đặc biệt quan trọng các nước giới Nhiều quốc gia đã có kinh nghiệm quý báu về quản Nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị Đối với Việt Nam nay, vấn đề quản Nhà nước về quy hoạch phát triển thị mang tính chiến lược mà vấn đề thời vô thiết Trong năm vừa qua đã cố gắng thực quản Nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị, đã đạt số kết bước đầu đáng kể, song có nhiều vấn đề bất cập, tờn Trước phát triển, tốc độ thị hóa tăng nhanh công tác quản quy hoạch đô thị phải thật quan tâm để tránh phá vỡ cảnh quan đô thị Việc quản tốt giúp cho định hướng phát triển sở hạ tầng kỹ thuật đảm bảo, thuận lợi cho phát triển các ngành, thúc đẩy nền kinh tế đất nước Riêng Cẩm Phả, thành phố có cảnh quan tiên nhiên đẹp, có tiềm phát triển du lịch có vai trò quan trọng cấp thiết 2- Thực trạng về Quản Nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh từ năm 2015 - 2017 đã thể rõ số điều đáng lưu ý sau: Quản Nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh dã lập kế hoạch quản nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã điều tra, khảo sát, đo đạc, lập đờ địa đồ đất đai đô thị Tổng diện tích đất tự nhiên tồn thị 34.322,72 tổng diện tích đất tự nhiên khu vực nội thành là:23.094,26 Tổng diện tích đất xây dựng đô thị 3.380,65 ha, bình quân 179m2/người Đất dân dụng nội thị 1.735,2 ha, bình quân 91,9 m2/người Thực quản nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Quản nhà nước về nhà đô thị Thực trạng nhà thị thành phố Cẩm Phả Tổng diện tích nhà 3.445.659 m2, bình quân 19,33 m2/người Tỷ lệ nhà kiên cố bán kiên cố đạt 87,98% Đất dành riêng cho xây dựng dân dụng 1.735,2 ha, 91,88 m2/người 105 Kiểm tra, tra quản Nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị; tra, kiểm tra giải khiếu kiện về đất đô thị; tra, kiểm tra, xử phạt nghiêm hành vi gây ô nhiễm môi trường đô thị theo luật định, tuyên truyền phổ biến nâng cao ý thức cộng đồng việc bảo vệ môi trường sống, khai thác đóng góp tổ chức xã hội, kinh tế dân cư Thanh tra, kiểm tra, giám sát liên quan đến công tác quản đầu tư xây dựng ngân sách Nhà nước Qua quá trình tra đã chấn chỉnh ý thức trách nhiệm chủ đầu tư, đơn vị thi cơng, đơn vị tư vấn có sai phạm Nhìn chung, công tác quản nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả đạt mức độ tốt, đáp ứng yêu cầu trình quy hoạch phát triển đô thị Công tác Quản Nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị địa bàn Thành phố Cẩm Phả hệ thống văn quy định sách liên quan đến quy hoạch phát triển thị, trình độ lực đội ngũ tư vấn thiết kế, lực trình độ đội ngũ quản quy hoạch, ý thức người dân, công tác tuyên truyền, quản các quan có thẩm quyền Đây vấn đề cần phải tập trung quan tâm tháo gỡ thời gian tới nhằm quản hiệu công tác tác Quản Nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị địa bàn Thành phố Cẩm Phả 3- Quản Nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh năm 2018 - 2020 sau: Quản Nhà nước cần xác định rõ hướng phát triển đô thị dựa vị tiềm Cẩm Phả, thị đóng vai trò trung tâm cơng nghiệp tỉnh, hỗ trợ phát triển cho đô thị trung tâm vùng thành phố Hạ Long khu kinh tế Vân Đồn Đến năm 2020 đất xây dựng đô thị 4.108,81 hệ thống các trung tâm chính trị, văn hóa - TDTT, thương nghiệp dịch vụ kết hợp với tạo thành tổ hợp trung tâm Quản Nhà nước về quy hoạch kiến trúc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên là: tạo môi trường văn minh, đại đô thị công nghiệp; phát triển đô thị không phá vỡ cảnh quan môi trường thiên nhiên vùng vịnh Bái Tử Long, hình 106 thành làm gia tăng hấp dẫn cho môi trường du lịch vùng vịnh; cải thiện các không gian công nghiệp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đô thị 4- Để quản Nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh năm 2018 - 2020 thành thực cần thực giải pháp chủ yếu như: Nâng cao chất lượng công tác lập xét duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị; Nâng cao chất lượng công tác quản thực quy hoạch đô thị; Nâng cao chất lượng công tác sử dụng, khai thác sở hạ tầng kỹ thuật; Giảm thiểu bất cập Văn quy phạm pháp luật; Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; Nâng cao lực đội ngũ tư vấn làm công tác quy hoạch đô thị; Nâng cao lực, trình độ chun mơn cán làm cơng tác quản quy hoạch đô thị; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về quy hoạch cộng đồng dân cư 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Trọng Bình (2009), Bài giảng Pháp luật quản đô thị, Trường Đại học kiến trúc Hà Nội Bộ Xây dựng (2014), Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 hướng dẫn lập, thẩm định phê duyệt Chương trình phát triển thị Chính phủ (1994), Nghị định 30/CP ngày 5/7/1994 Chính phủ về nhà ở, đất Chính phủ (2007), Nghị định số 29/2007/NĐ-CP ngày 27/2/2007 Chính phủ về quản kiến trúc thị Chính phủ (2009), Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 Chính phủ về phân loại thị Chính phủ (2013), Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 Chính phủ về quản đầu tư phát triển đô thị Cục thống kê tỉnh Quảng Ninh (2015, 2016, 2017), Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh năm 2015-2017 Nguyễn Đình Hương, Nguyễn Hữu Đồn (2003), Giáo trình Quản thị, NXB thống kê, Hà Nội Luật Nhà năm 2005 10 Luật Quy hoạch thị năm 2009 11 Phòng Quản thị thành phố Cẩm Phả (2017), Báo cáo ”Về Chương trình phát triển thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030” năm 2017 12 Phòng Thống kê thành phố Cẩm Phả (2015, 2016, 2017), Báo cáo kết hoạt động hàng năm (2015-2017) 13 Quốc hội (1991), Pháp lệnh nhà năm 1991 14 Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh (2017), văn số 2279/SXD-HTKT&PTĐT ngày 11/7/2017 việc tiếp tục thực chương trình phát triển thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 15 Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh (2015), văn số 41/SXD-HT&PTĐT ngày 07/01/2015 Sở Xây dựng ”V/v tham gia ý kiến đề cương dự tốn kinh phí lập chương trình phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả” 108 16 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 17 Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 18 Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 19 Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/ 12/ 2013 Thủ tướng Chính phủ ”Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” 20 UBND TP Cẩm Phả (2015, 2016, 2017), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cẩm Phả hàng năm 2015, 2016, 2017 21 UBND tỉnh Quảng Ninh (2014), Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 2050 22 UBND tỉnh Quảng Ninh (2014), Quyết định 1738/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 UBND tỉnh Quảng Ninh việc phê duyệt Nhiệm vụ Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 109 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH Kính chào ơng/bà! Rất mong ơng/bà dành thời gian để trả lời câu hỏi để thu thập thơng tin cho đề tài Tơi xin cam kết thơng tin ơng/bà chỉ phục vụ với mục đích nghiên cứu đề tài luận văn nói trên, khơng nhằm mục đích khác Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ ông/bà! Thông tin người vấn - Họ tên người vấn: - Tuổi: - Trình độ văn hoá (lớp): - Trình độ chun mơn (bằng cấp): - Chức vụ: II Nội dung khảo sát Xin vui lòng cho biết ý kiến đánh giá ông/bà về mức độ hài lòng phát biểu Xin đánh dấu «V» vào cột phù hợp theo quy ước: Rất không hài Không hài lòng Khơng ý kiến Hài lòng Rất hài lòng lòng (Rất kém) (Kém) (Tốt) (Rất tốt) TT (Bình thường) Tiêu chí đánh giá I Điều tra công tác lập kế hoạch quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Lập kế hoạch về quy hoạch phát triển đô thị theo kế hoạch phát triển KT-XH thành phố, tỉnh 110 Tiêu chí đánh giá TT 2 Căn nguyên tắc Luật Quy hoạch đô thị Các xã/phường trực thuộc thành phố có kế hoạch về công tác quy hoạch phát triển đô thị II Điều tra thực quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Việc chấp hành thực quy hoạch phát triển đô thị đảm bảo yêu cầu Luật Quy hoạch thị Đảm bảo tính cơng khai, minh bạch về thực quy hoạch phát triển thị Quy trình thủ tục thực cơng tác thực quy hoạch phát triển đô thị đều tinh giản, gọn nhẹ Cơ quan quản nhà nước thành phố hỗ trợ tích cực cho công tác thực quy hoạch phát triển thị III Điều tra quy trình quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Quy trình thực quy hoạch phát triển thị xây dựng hồn thiện hợp với điều kiện áp dụng địa bàn thành phố Quy trình phù hợp với cấu tổ chức quan QLNN về quy hoạch thị Trình tự thực cơng việc chặt chẽ, đảm bảo logic, khoa học Các cán thực quy hoạch phát triển đô thị đều tuân thủ đầy đủ các bước 111 TT Tiêu chí đánh giá quy trình IV Điều tra công tác kiểm tra, tra quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Công tác tra, kiểm tra quy hoạch phát triển đô thị thực hàng năm Cán làm công tác tra, kiểm tra quy hoạch phát triển đô thị vô tư, liêm khiết, tạo thuận lợi Trình tự tra, kiểm tra quy hoạch phát triển đô thị tuân thủ theo quy định pháp luật nhà nước Đã ứng dụng công nghệ thông tin tra, kiểm tra xử sai phạm quy hoạch phát triển đô thị Xin trân trọng cảm ơn! Ngày tháng năm 2018 Người vấn (Họ tên, ký) 112 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH Kính chào Q vị! Tơi Phạm Thị Chung Anh Xin Quý vị vui lòng bớt chút thời gian cho biết thông tin vấn đề Mọi thông tin mà Quý vị cung cấp dành cho nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ Quý vị! Phần I: Thông tin chung 1.Tên quan/đơn vị: …………………………………………………… …………………………………………………………………………… Địa chỉ: ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Họ tên cán lãnh đạo: ………………………………………… Giới tính: Nam Nữ Tuổi: …………………………… Trình độ chun môn:……………… Thời gian công tác:………………………… Lĩnh vực phụ trách:……………………… Phần II: Nội dung khảo sát Quý vị đánh giá chung về công tác quản phát triển đô thị địa bàn thành phố Cẩm Phả địa bàn nay? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Quý vị đánh giá về về cấu cán quản nhà nước thực quản nhà nước về quy hoạch phát triển thị có phù hợp với nhu cầu địa bàn nay? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 113 Quý vị đánh giá về công tác lập kế hoạch quy hoạch phát triển đô thị địa bàn thành phố Cẩm Phả nay? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Quý vị đánh giá về công tác thực quy hoạch phát triển đô thị địa bàn thành phố Cẩm Phả nay? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Quý vị đánh giá quy trình quy hoạch phát triển thị địa bàn thành phố Cẩm Phả nay? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Quý vị đánh giá công tác tra, kiểm tra quy hoạch phát triển đô thị địa bàn thành phố Cẩm Phả nay? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Quý vị đánh giá công tác xử vụ vi phạm quy định NN về quy hoạch phát triển đô thị Cẩm Phả sau tra, kiểm tra? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Những thuận lợi công tác quản nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị địa bàn thành phố Cẩm Phả gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Những khó khăn cơng tác quản nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị địa bàn thành phố Cẩm Phả gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 114 10 Q vị có đề nghị/kiến nghị với quan quản nhà nước cấp về quản nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị địa bàn thành phố Cẩm Phả thời gian tới gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 11 Quan điểm, phương hướng mục tiêu quản nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị địa bàn thành phố Cẩm Phả nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 12 Xin ơng/bà có ý kiến về quản Nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin cảm ơn giúp đỡ Qúy vị! ... kế hoạch quản lý nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 49 3.2.2 Thực quản lý nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng. .. quản lý Nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 81 4.1.2 Mục tiêu quản lý Nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. .. quản lý nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 4 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 1.1 Cơ sở lý luận quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về quy hoạch và phát triển đô thị tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ), Quản lý nhà nước về quy hoạch và phát triển đô thị tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn