Vận dụng chính sách của ngân hàng nhà nước trong phát triển huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)

126 88 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 07:58

Vận dụng chính sách của ngân hàng nhà nước trong phát triển huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thanh Miếu Phú ThọVận dụng chính sách của ngân hàng nhà nước trong phát triển huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thanh Miếu Phú ThọVận dụng chính sách của ngân hàng nhà nước trong phát triển huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thanh Miếu Phú ThọVận dụng chính sách của ngân hàng nhà nước trong phát triển huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thanh Miếu Phú ThọVận dụng chính sách của ngân hàng nhà nước trong phát triển huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thanh Miếu Phú ThọVận dụng chính sách của ngân hàng nhà nước trong phát triển huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thanh Miếu Phú ThọVận dụng chính sách của ngân hàng nhà nước trong phát triển huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thanh Miếu Phú ThọVận dụng chính sách của ngân hàng nhà nước trong phát triển huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thanh Miếu Phú ThọVận dụng chính sách của ngân hàng nhà nước trong phát triển huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM THỊ THANH MAI VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH MIẾU PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Ngành: Quản lý kinh tế THÁI NGUYÊN, NĂM 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM THỊ THANH MAI VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH MIẾU PHÚ THỌ Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn: TS NGUYỄN THỊ LAN ANH THÁI NGUYÊN, NĂM 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng cá nhân tơi Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng, kết luận văn trung thực kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học trước Thái Nguyên, tháng 02 năm 2019 Tác giả Phạm Thị Thanh Mai ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức trình tác giả theo học trường Cảm ơn toàn thể cán bộ, nhân viên nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả thời gian học tập nghiên cứu nhằm hồn thành chương trình Cao học Tác giả Luận văn xin bày tỏ tình cảm trân trọng, cảm ơn chân thành, sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Lan Anh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo chi nhánh Agribank chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ tạo điều kiện để tác giả theo học chương trình đào tạo thạc sĩ hoàn thành luận văn thuận lợi Cảm ơn gia đình, người bạn đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ tác giả suốt q trình học tập hồn thiện luận văn Sau cùng, xin cảm ơn Thầy, Cơ Hội đồng bảo vệ kính mong nhận quan tâm, nhận xét Thầy, Cô để tác giả có điều kiện hồn thiện tốt nội dung luận văn nhằm đạt tính hiệu quả, hữu ích áp dụng vào thực tiễn Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Phạm Thị Thanh Mai iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm, vai trò phân loại nguồn vốn NHTM 1.1.2 Nguyên tắc mục tiêu huy động vốn NHTM 11 1.1.3 Khái niệm phát triển huy động vốn NHTM 14 1.1.4 Nội dung vận dụng sách ngân hàng nhà nước phát triển huy động vốn NHTM 14 1.1.5 Các yếu tổ ảnh hưởng đến vận dụng sách ngân hàng nhà nước phát triển huy động vốn NHTM 16 1.2 Cơ sở thực tiễn 20 1.2.1 Kinh nghiệm số ngân hàng thương nước 20 1.2.2 Bài học rút cho Agribank Chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ 24 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 26 2.2 Phương pháp nghiên cứu 26 iv 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 26 2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 28 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 29 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 30 2.3.1 Các tiêu nghiên cứu cơng tác vận dụng sách ngân hàng nhà nước phát triển hoạt động huy động vốn 30 2.3.2 Các tiêu nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến công tác vận dụng sách ngân hàng nhà nước phát triển hoạt động huy động vốn 33 Chương 3: THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH MIẾU PHÚ THỌ 35 3.1 Giới thiệu Agribank Chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ 35 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 35 3.1.2 Cơ cấu tổ chức 38 3.1.3.Tình hình kết kinh doanh chi nhánh 40 3.1.4 Thực trạng hoạt động huy động vốn Agribank Chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ 42 3.1.4.1 Huy động vốn theo đối tượng khách hàng 42 3.1.4.2 Huy động vốn theo loại tiền 43 3.1.4.3 Huy động vốn theo thời gian 45 3.1.4.4 Huy động vốn theo mục đích sử dụng 46 3.2 Thực trạng vận dụng sách ngân hàng nhà nước phát triển hoạt động huy động vốn Agribank Chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ 47 3.2.1 Vận dụng sách NHNN công tác lập kế hoạch phát triển hoạt động huy động vốn chi nhánh 47 3.2.2 Vận dụng sách NHNN thực thi hoạt động phát triển huy động vốn chi nhánh 50 3.2.3 Vận dụng sách NHNN quy trình phát triển huy động vốn chi nhánh 56 v 3.2.4 Vận dụng sách NHNN cơng tác kiểm tra, giám sát hoạt động phát triển huy động vốn chi nhánh 59 3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng sách ngân hàng nhà nước phát triển hoạt động huy động vốn Agribank Chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ 61 3.3.1 Các nhân tố chủ quan 61 3.3.2 Các nhân tố khách quan 66 3.4 Đánh giá chung vận dụng sách ngân hàng nhà nước phát triển hoạt động huy động vốn Agribank Chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ 72 3.4.1 Kết đạt 72 3.4.2 Những hạn chế 74 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 76 Chương 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH MIẾU PHÚ THỌ 80 4.1 Quan điểm, định hướng mục tiêu vận dụng sách ngân hàng nhà nước phát triển hoạt động huy động vốn Agribank Chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ 80 4.1.1 Quan điểm 80 4.1.2 Phương hướng 81 4.1.3 Mục tiêu 83 4.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu vận dụng sách ngân hàng nhà nước phát triển hoạt động huy động vốn Agribank chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ 84 4.2.1 Giải pháp công tác lập kế hoạch phát triển hoạt động huy động vốn chi nhánh 84 4.2.2 Giải pháp thực thi hoạt động phát triển huy động vốn CN 87 4.2.3.Nâng cao trình độ nhân sự, củng cố uy tín chi nhánh 92 vi 4.2.4 Mở rộng hình thức huy động vốn Chi nhánh 94 4.2.5 Giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng hỗ trợ cho việc mở rộng huy động vốn 95 4.2.6.Tăng cường hiệu huy động vốn từ mạng lưới phòng giao dịch 96 4.2.7.Giải pháp mở rộng huy động vốn liên quan đến lãi suất huy động 97 4.2.8 Giải pháp gắn liền việc huy động vốn với sử dụng vốn 98 4.3 Kiến nghị 99 4.3.1 Đối với nhà nước, Chính phủ 99 4.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 100 4.3.3 Đối với Agribank Việt Nam 101 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHỤ LỤC 106 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Agribank Thanh Miếu Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ ATM Máy rút tiền tự động CNTT Công nghệ thông tin IDS Hệ thống phát xâm phạm IPS Hệ thống chống xâm nhập ISO Là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng KH Khách hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương PGD Phòng giao dịch PR Quan hệ công chúng SPDV Sản phẩm dịch vụ SMS Tin nhắn điện thoại TCTD Tổ chức tín dụng TQM Tiêu chuẩn chất lượng toàn diện viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Phân bổ phiếu điều tra 27 Bảng 2.2: Thang đo ý nghĩa điểm số bình quân 28 Bảng 3.1: Kết kinh doanh Agibank chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2017 41 Bảng 3.2: Huy động vốn theo đối tượng khách hàng Agribank chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ giai đoạn 2015-2017 42 Bảng 3.3: Huy động vốn loại tiền Agribank chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ giai đoạn 2015-2017 44 Bảng 3.4: Huy động vốn theo thời gian Agribank chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ giai đoạn 2015-2017 45 Bảng 3.5: Huy động vốn mục đích sử dụng Agribank chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ giai đoạn 2015-2017 46 Bảng 3.6: Kế hoạch huy động vốn theo đơn vị nhận khoán Agribank CN Thanh Miếu Phú Thọ giai đoạn 2015-2017 48 Bảng 3.7: Kết đánh giá cơng tác vận dụng sách NHNN công tác lập kế hoạch phát triển hoạt động huy động vốn Agribank chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ 49 Bảng 3.8: Chi phí huy động vốn Agribank chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ giai đoạn 2015-2017 51 Bảng 3.9: Kết đánh giá đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ huy động vốn Agribank chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ 53 Bảng 3.10: Kết đánh giá chất lượng dịch vụ thu hút vốn Agribank Thanh Miếu Phú Thọ 54 Bảng 3.11: Kết đánh giá phát triển mạng lưới Agribank chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ 56 100 - Có sách khuyến khích hệ thống ngân hàng nước để lâu dài có đủ sức mạnh cạnh tranh với hệ thống ngân hàng nước tăng cường vai tṛò chủ đạo hệ thống ngân hàng nước kinh tế Việc đổi mới, đại hố cơng nghệ ngân hàng phải thực đồng ngân hàng phát huy hiệu hoạt động Mặt khác, việc đ ̣i hỏi nhiều tiền vốn Do đó, nhà nước cần hỗ trợ giải pháp vốn cho ngân hàng việc nâng cấp, đổi trang thiết bị phục vụ cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt công nghệ lĩnh vực khác ngân hàng - Tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh chủ thể cung cấp dịch vụ ngân hàng Hiện nay, chế quản lý, đặc biệt tài chính, mang tính phân biệt đối xử chủ thể tham gia cung cấp dịch vụ Đây nguyên nhân dẫn đến tượng cạnh tranh thị trường dịch vụ ngân hàng chưa thực bình đẳng làm cho thị trường dịch vụ ngân hàng Việt Nam sôi động 4.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước NHNN cần phải có sách tiền tệ ổn định, giúp cho NHTM yên tâm hoạt động kinh doanh Tăng cường quản lý nhà nước lĩnh vực ngân hàng pháp luật biện pháp kinh tế, hạn chế can thiệp hành Đặc biệt sách lãi suất, ngân hàng Nhà nước nên bước xoá bỏ chế trần huy động lãi suất, vận hành theo cung cầu thị trường để công khai, minh bạch tạo niềm tin công chúng Công cụ lãi suất NHNN cần phát huy cách hiệu thay áp dụng biện pháp hành Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát lĩnh vực tiền tệ hoạt động ngân hàng nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh hoạt động kinh doanh NHTM, giảm thiểu rủi ro xảy đảm bảo hệ thống ngân hàng hoạt động tuân thủ quy định pháp luật 101 4.3.3 Đối với Agribank Việt Nam Rà sốt lại quy trình thủ tục tất mặt nghiệp vụ, thao tác trình cung ứng sản phẩm, loại bỏ thủ tục khơng cần thiết, nhữngquy trình khơng hiệu gây khó khăn trình tác nghiệp nhân viên gây thời gian cho khách hàng Phát triển nâng cao mơ hình bán lẻ, cải tiến quy trình giao dịch cửa, tạo cảm giác thân thiện khách hàng đến gửi tiền Giao dịch viên cửa vừa thu/chi tiền mặt, vừa hạch toán nghiệp vụ, khách hàng di chuyển sang nhiều quầy khác Các quy trình hướng dẫn sản phẩm nghiệp vụ huy động vốn cần ngắn gọn, dễ hiểu, tránh chồng chéo Cần nhạy bén việc điều hành lãi suất, bắt kịp xu hướng tăng/giảm lãi suất huy động vốn thị trường Cạnh tranh sản phẩm cách đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ nay, Agibank có sản phẩm để thu hút nguồn vốn ngắn hạn đa dạng phù hợp với nhu cầu nhiều đối tượng khách hàng Nhưng với nguồn vốn huy động trung dài hạn khó khăn Khách hàng có tâm lý ngại gửi kỳ hạn dài lo sợ đồng tiền bị giá, lãi suất biến động họ khơng chủ động kế hoạch chitiêu Hầu hết chi nhánh Agibank thực sản phẩm huy động vốn mặc định sẵn từ chương trình phần mềm theo quy định hành Agibank, sức cạnh tranh đặc thù số địa bàn so với sản phẩm đối thủ khác hạn chế Agibank nên có chương trình tìm hiểu thị trường, tham gia đóng góp ý tưởng sản phẩm huy động vốn toàn hệ thống nhằm phát triển sản phẩm huy động vốn phù hợp với nhu cầu thời kỳ 102 KẾT LUẬN Huy động vốn nghiệp vụ quan trọng vấn đề trung tâm hoạt động ngân hàng Quy mô, chất lượng huy động vốn có ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển ngân hàng Trong điều kiện thị trường tài phát triển mức độ hạn chế việc cung ứng vốn để phục vụ cho nghiệp phát triển kinh tế đất nước chủ yếu phải dựa vào hệ thống NHTM Luận văn sâu phân tích thực trạng đạt kết nghiên cứu, là: - Hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn vận dụng sách ngân hàng nhà nước hoạt động phát triển huy động vốn ngân hàng thương mại; học kinh nghiệm vận dụng từ ngân hàng BIDV Nam Á Bank địa bàn - Phân tích thực trạng vận dụng sách ngân hàng nhà nước hoạt động phát triện huy động vốn Agribank Thanh Miếu Phú Thọ giai đoạn 2015-2017; Đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế vận dụng sách ngân hàng nhà nước hoạt động phát triện huy động vốn AgribankThanh Miếu Phú Thọ giai đoạn 2015-2017; - Đánh giá phân tích nhân tố ảnh hưởng đến trạng vận dụng sách ngân hàng nhà nước hoạt động phát triện huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ - Đề xuất số giải pháp tăng cường hiệu vận dụng sách ngân hàng nhà nước phát triển hoạt động huy động vốn Agribank Thanh Miếu Phú Thọ bao gồm: Giải pháp công tác lập kế hoạch phát triển hoạt động huy động vốn chi nhánh; Giải pháp thực thi hoạt động phát triển huy động vốn chi nhánh; Nâng cao trình độ nhân sự, củng cố uy tín chi nhánh; Mở rộng hình thức huy động vốn Chi nhánh; Giải 103 pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng hỗ trợ cho việc mở rộng huy động vốn; Tăng cường hiệu huy động vốn từ mạng lưới phòng giao dịch; Giải pháp mở rộng huy động vốn liên quan đến lãi suất huy động; Giải pháp gắn liền việc huy động vốn với sử dụng vốn Tác giả đưa kiến nghị nhà nước, ngân hàng nhà nước Agribank Việt Nam để giải pháp áp dụng cho Agribank Thanh Miếu Phú Thọ 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Thị Cúc (2008), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê, Hà Nội Nguyễn Đăng Dờn (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Phan Thị Thu Hà (2007), Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB GTVT, Hà Nội Hoàng Văn Hải (2013), Giáo trình Quản trị chiến lược, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Thị Hiền (2007), "Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần", Tạp chí ngân hàng, số 5, Hà Nội Tô Ngọc Hưng (2001), Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng, NXB giao thông vận tải, Hà Nội Phạm Thị Thu Hương, Phi Trọng Hiển (2006), "Phương hướng giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ", Tạp chí ngân hàng, số 21, Hà Nội Nguyễn Minh Kiều (2011), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội, Hà Nội 10 Nguyễn Đại La (2006) "Nâng cao Năng lực quản trị rủi ro ngân hàng thương mại", Tạp Chí Ngân hàng, số 9, Hà Nội 11 Dương Thị Bình Minh, Sử Đình Thành (2003), Lý thuyết tài tiền tệ, NXB Thống kê 12 Nguyễn Thị Mùi (2006), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính, Hà Nội 105 13 Hà Thị Kim Nga (2006), "Các loại rủi ro quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng", Tạp chí Ngân hàng, số chuyên đề, Hà Nội 14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010, Hà Nội 15 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010, Hà Nội 16 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (2014), Luật TCTD năm 2014, Hà nội 17 Quyết định số 122/2006/QĐ-TTg ngày 24/05/2006 Thủ tướng Chính Phủ việc phê duyệt dự án phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2014 định hướng đến năm 2020 18 Nguyễn Đinh Tài (1997), Sử dụng cơng cụ tài - tiền tệ để huy động cho đầu tư phát triển, NXB Tài Chính, Hà Nội 19 Nguyễn Hữu Tài (2002), Giáo trình lý thuyết tài tiền tệ, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 20 Ngơ Kim Thanh (2011), Giáo trình Quản trị chiến lược, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 21 Nguyễn Văn Tiến (2012), Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội 22 http://vneconomy.vn/tai-chinh/tong-huy-dong-von-cua-nam-a-banktang-manh-trong-nam-2016-20170523045231515.htm, Nguyễn Hùng, ngày truy cập 11/10/2018 23 https://baomoi.com/nguon-von-huy-dong-cua-bidv-nam-2017-dathon-1-1-trieu-ty-dong/c/24563158.epi, Hoàng Dung, ngày truy cập 8/10/2018 24 www.bidv.com.vn, ngày truy cập 13/10/2018 106 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO KHÁCH HÀNG GỬI TIỀN TẠI AGRIBANK THANH MIẾU, PHÚ THỌ Kính chào Ơng/bà! Tơi : Phạm Thị Thanh Mai Hiện thực nghiên cứu đề tài “Vận dụng sách ngân hàng nhà nước phát triển hoạt động huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ” Xin Ơng/bà vui lòng bớt chút thời gian cho biết thông tin vấn đề Mọi thông tin mà Anh/chị cung cấp dành cho nghiên cứu giữ bí mật riêng Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ Ông/bà! PHẦN I THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC XIN Ý KIẾN KHẢO SÁT 1.Thông tin dành cho khách hàng cá nhân - Họ tên: - Giới tính: - Độ tuổi: - Trình độ chuyên môn - Điện thoại:…………………………Email - Đơn vị công tác: - Chức vụ: 2.Thông tin dành cho khách hàng doanh nghiệp 1.Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………… Địa chỉ: ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Mã số ĐKKD:………………… Số năm hoạt động:………… năm 107 Số lao động doanh nghiệp……………………… Ngành nghề kinh doanh chính:…………………………………………… Loại hình doanh nghiệp: ………………………………………… Họ tên chủ doanh nghiệp: ………………………………………… Giới tính: Nam Nữ Tuổi: …………………………… Trình độ chun mơn:………………………………………… PHẦN 2: CÁC THƠNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN Xin vui lòng đánh dấu X vào ô tương ứng với mức độ đánh giá hoạt động huy động vốn Chi nhánh (1= Kém; = yếu; = trung bình; = Khá; = Tốt) STT Tiêu chí Đánh giá đa dạng sản phẩm dịch vụ Sản phẩm dịch vụ đa dạng, tạo nhiều lựa chọn Sản phẩm dịch vụ phân loại chi tiết cho nhóm KH Sản phẩm dịch vụ có khác biệt hóa Sản phẩm dịch vụ có tính cạnh tranh Sản phẩm dịch vụ cung cấp giá trị lợi ích gia tăng cho KH 2.Đánh giá sách lãi suất Hấp dẫn, linh hoạt, mềm dẻo Có tính cạnh tranh Rõ ràng, tuân thủ theo quy định NHNN, MB Hội sở ngành Có trì lãi suất thả Phân loại sách lãi suất cho nhóm KH, kỳ hạn gửi tiền, quy mơ tiền gửi 3.Đánh giá chất lượng dịch vụ thu hút tiền gửi Tiêu chuẩn hóa nhân viên giao dịch chun nghiệp thân thiện Có chương trình đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên giao dịch Có đội ngũ nhân viên tín dụng hoạt động thị trường chuyên nghiệp 108 STT Tiêu chí Lợi ích KH ln đảm bảo uy tín, cam kết NH 4.Đánh giá hoạt động truyền thông chương trình khuyến mại Nhận thơng tin truyền thơng Agribank qua báo truyền hình địa phương Thực nhiều đợt chiến dịch khuyến mại cho KH Chương trình khuyến mang tính bán chéo sản phẩm khác Tăng cường khuyến cho đối tượng khách hàng, đặc biệt nhóm KH Nhiều quà tặng hấp dẫn NH khác 5.Đánh giá phát triển mạng lưới Phát triển nhanh số lượng Cơ sở vật chất mạng lưới đáp ứng dịch vụ tiền gửi huy động vốn Địa điểm thuận lợi, dễ tìm kiếm Quy mơ điểm giao dịch có xu hướng mở rộng 6.Đánh giá chi phí huy động vốn Hồn tồn khơng phí Mất chút phí Mất phí cao Đánh giá hoạt động marketing Nhận thông tin truyền thông chi nhánh qua báo truyền hình địa phương Thực nhiều đợt chiến dịch khuyến mại cho KH Chương trình khuyến mang tính bán chéo sản phẩm khác Tăng cường khuyến cho đối tượng khách hàng, đặc biệt nhóm KH Nhiều quà tặng hấp dẫn NH khác 8.Xin Ông/bà đưa đề xuất giải pháp huy động vốn Agribank chi nhánh Thanh Miếu, Phú Thọ thời gian tới? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………… 109 Xin Ông/bà đưa kiến nghị huy động vốn Agribank chi nhánh Thanh Miếu, Phú Thọ thời gian tới? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………… Xin cám ơn hợp tác Ông/bà! 110 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO CÁC CÁN BỘ NHÂN VIÊN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THANH MIẾU PHÚ THỌ Kính chào Anh/chị! Tơi Phạm Thị Thanh Mai Hiện thực nghiên cứu đề tài “Vận dụng sách ngân hàng nhà nước phát triển huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ” Xin Anh/chị vui lòng bớt chút thời gian cho biết thông tin vấn đề đây.Mọi thông tin mà Anh/chị cung cấp dành cho nghiên cứu giữ bí mật riêng Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ Anh/chị! PHẦN I THÔNG TIN VỀ CÁC CÁN BỘ NHÂN VIÊN - Họ tên: ………………………………………………………………… - Giới tính: ……………………………………… …………………… - Độ tuổi: ……………………………………….…………………… - Trình độ chun mơn…………………………………………………… - Điện thoại:…………………………Email………………………………… - Chức vụ: ………………………………………………………… PHẦN 2: THƠNG TIN KHẢO SÁT Xin vui lòng đánh dấu X vào ô tương ứng với mức độ đánh giá phát biểu đánh giá cơng tác quản lý huy động vốn Agribank Chi nhánh Thanh Miếu, Phú Thọ (1= Kém; = yếu; = trung bình; = Khá; = Tốt) 111 STT Tiêu chí I LẬP KẾ HOẠCH VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM Khoa học phù hợp với điều kiện đặc thù kinh doanh khách hàng Được biết qua nhân viên giới thiệu sản phẩm vốn huy động Xây dựng phương án người, nguồn lực Chi nhánh Xuất phát từ nhu cầu Chi nhánh, khách hàng II QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH Đánh giá đa dạng sản phẩm dịch vụ Sản phẩm dịch vụ đa dạng, tạo nhiều lựa chọn Sản phẩm dịch vụ phân loại chi tiết cho nhóm KH Sản phẩm dịch vụ có khác biệt hóa Sản phẩm dịch vụ có tính cạnh tranh Sản phẩm dịch vụ cung cấp giá trị lợi ích gia tăng cho KH 2.Đánh giá sách lãi suất Hấp dẫn, linh hoạt, mềm dẻo Có tính cạnh tranh Rõ ràng, tuân thủ theo quy định NHNN, MB Hội sở ngành Có trì lãi suất thả Phân loại sách lãi suất cho nhóm KH, kỳ hạn gửi tiền, quy mơ tiền gửi 3.Đánh giá chất lượng dịch vụ thu hút tiền gửi Tiêu chuẩn hóa nhân viên giao dịch chuyên nghiệp thân thiện Có chương trình đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên giao dịch Có đội ngũ nhân viên tín dụng hoạt động ngồi thị trường chun nghiệp Lợi ích KH ln đảm bảo uy tín, cam kết NH 112 STT Tiêu chí 4.Đánh giá hoạt động truyền thơng chương trình khuyến mại Nhận thông tin truyền thông MB qua báo truyền hình địa phương Thực nhiều đợt chiến dịch khuyến mại cho KH Chương trình khuyến mang tính bán chéo sản phẩm khác Tăng cường khuyến cho đối tượng khách hàng, đặc biệt nhóm KH Nhiều quà tặng hấp dẫn NH khác 5.Đánh giá phát triển mạng lưới Phát triển nhanh số lượng Cơ sở vật chất mạng lưới đáp ứng dịch vụ tiền gửi huy động vốn Địa điểm thuận lợi, dễ tìm kiếm Quy mơ điểm giao dịch có xu hướng mở rộng 6.Đánh giá chi phí huy động vốn Hồn tồn khơng phí Mất chút phí Mất phí cao 7.Đánh giá hoạt động marketing 5 Nhận thông tin truyền thơng chi nhánh qua báo truyền hình địa phương Thực nhiều đợt chiến dịch khuyến mại cho KH Chương trình khuyến mang tính bán chéo sản phẩm khác Tăng cường khuyến cho đối tượng khách hàng, đặc biệt nhóm KH Nhiều quà tặng hấp dẫn NH khác III.CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM Nghiêm túc, công khai minh bạch Thực theo lộ trình thường xuyên Sai phạm phát qua hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra khắc phục nhanh chóng, hiệu Kết kiểm tra, kiểm sốt thơng báo chi tiết tới nhân viên lãnh đạo Chi nhánh IV.QUẢN LÝ QUY TRÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH Quy trình huy động vốn xây dựng hoàn thiện hợp lý với điều kiện áp dụng Chi nhánh 113 STT Tiêu chí Quy trình phù hợp với cấu tổ chức Chi nhánh Trình tự thực công việc chặt chẽ Các cán thực quy trình huy động vốn tuân thủ đầy đủ bước quy trình V Anh/chị đánh giá khó khăn, thuận lợi vận dụng sách NHNN huy động vốn Agribank chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ thời gian tới? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………… VI Anh/chị đưa kiến nghị vận dụng sách cua NHNN huy động vốn Agribank chi nhánh Thanh Miếu, Phú Thọ thời gian tới? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………… VII.Anh/chị đưa đề xuất giải pháp vận dụng sách NHNN huy động vốn Agribank chi nhánh Thanh Miếu, Phú Thọ thời gian tới? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………… Xin cám ơn hợp tác Anh/chị! 114 PHỤ LỤC Thông tin đối tượng khảo sát Nội dung Số lượng Giới tính 337 Nam 132 39,17 Nữ 205 60,83 Trình độ Tỷ lệ (%) Sau ĐH 56 16,62 Đại học 154 45,7 Cao đẳng 61 18,1 Trung cấp 53 15,73 THPT 13 3,86 Độ tuổi 18-30 22 6,53 31-40 35 10,39 41-50 211 62,61 50-60 64 18,99 >60 1,48 Chức vụ Lãnh đạo 84 24,93 Nhân viên 103 30,56 Khác 150 44,51 ... CƯỜNG HIỆU QUẢ VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH MIẾU PHÚ THỌ ... huy động vốn 33 Chương 3: THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH. .. VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM THỊ THANH MAI VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH MIẾU
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng chính sách của ngân hàng nhà nước trong phát triển huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ), Vận dụng chính sách của ngân hàng nhà nước trong phát triển huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn