Đánh giá tình hình bệnh hại Keo tai tượng theo tuổi do nấm Ceratocystis sp. gây ra tại huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

61 47 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 07:20

Đánh giá tình hình bệnh hại Keo tai tượng theo tuổi do nấm Ceratocystis sp. gây ra tại huyện Định Hóa tỉnh Thái NguyênĐánh giá tình hình bệnh hại Keo tai tượng theo tuổi do nấm Ceratocystis sp. gây ra tại huyện Định Hóa tỉnh Thái NguyênĐánh giá tình hình bệnh hại Keo tai tượng theo tuổi do nấm Ceratocystis sp. gây ra tại huyện Định Hóa tỉnh Thái NguyênĐánh giá tình hình bệnh hại Keo tai tượng theo tuổi do nấm Ceratocystis sp. gây ra tại huyện Định Hóa tỉnh Thái NguyênĐánh giá tình hình bệnh hại Keo tai tượng theo tuổi do nấm Ceratocystis sp. gây ra tại huyện Định Hóa tỉnh Thái NguyênĐánh giá tình hình bệnh hại Keo tai tượng theo tuổi do nấm Ceratocystis sp. gây ra tại huyện Định Hóa tỉnh Thái NguyênĐánh giá tình hình bệnh hại Keo tai tượng theo tuổi do nấm Ceratocystis sp. gây ra tại huyện Định Hóa tỉnh Thái NguyênĐánh giá tình hình bệnh hại Keo tai tượng theo tuổi do nấm Ceratocystis sp. gây ra tại huyện Định Hóa tỉnh Thái NguyênĐánh giá tình hình bệnh hại Keo tai tượng theo tuổi do nấm Ceratocystis sp. gây ra tại huyện Định Hóa tỉnh Thái NguyênĐánh giá tình hình bệnh hại Keo tai tượng theo tuổi do nấm Ceratocystis sp. gây ra tại huyện Định Hóa tỉnh Thái NguyênĐánh giá tình hình bệnh hại Keo tai tượng theo tuổi do nấm Ceratocystis sp. gây ra tại huyện Định Hóa tỉnh Thái NguyênĐánh giá tình hình bệnh hại Keo tai tượng theo tuổi do nấm Ceratocystis sp. gây ra tại huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MAI THỊ MỸ LINH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH BỆNH HẠI KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium) THEO TUỔI DO NẤM CERATOCYSTIS SP GÂY RA TẠI HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2014 – 2018 Thái Nguyên, 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MAI THỊ MỸ LINH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH BỆNH HẠI KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium) THEO TUỔI DO NẤM CERATOCYSTIS SP GÂY RA TẠI HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Lớp : K46 - QLTNR - N02 Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : ThS Phạm Thị Diệu ThS Trần Thị Thanh Tâm Giảng viên khoa Lâm nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên, 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu trình điều tra thực địa hồn tồn trung thực khách quan chưa cơng bố tài liệu khác Nội dung khóa luận có tham khảo sử dụng tài liệu, thơng tin đăng tải tác phẩm, tạp trí, báo, giáo trình, giảng thầy cơ, trang web theo doanh mục tài liệu tham khảo Nếu có sai xót tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Thái Nguyên, ngày 10 tháng 12 năm 2017 Xác nhận GVHD Người viết cam đoan (Ký, ghi rõ họ tên) Đồng ý cho bảo vệ kết trước hội đồng khoa học (Ký, ghi rõ họ tên) ThS Trần Thị Thanh Tâm Mai Thị Mỹ Linh XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên sửa chữa sai sót sau Hội đồng chấm yêu cầu! (Ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu trường Đại học Nông Lâm Thái Ngun Tơi trang bị cho kiến thức chuyên môn giảng dạy bảo tận tình tồn thể thầy cô giáo Để củng cố lại kiến thức làm quen dần với cơng việc ngồi thực tế thời việc thực tập tốt nghiệp vô quan trọng thiếu sinh viên học tập rèn luyện trường Xuất phát từ nguyện vọng thân, đồng ý nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp, hướng dẫn trực tiếp cô giáo ThS Phạm Thị Diệu cô ThS Trần Thị Thanh Tâm Tôi tiến hành thực tập tốt nghiệp huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên với đề tài “Đánh giá tình hình bệnh hại Keo tai tượng theo tuổi nấm Ceratocystis sp gây huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên’’ Trong suốt thời gian nghiên cứu đề tài, giúp đỡ, bảo tận tình giáo ThS Phạm Thị Diệu cô giáo ThS Trần Thị Thanh Tâm, người dân địa phương giúp hồn thành khóa luận thời hạn Qua tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến thầy cô giáo khoa Lâm Nghiệp, đặc biệt cảm ơn cô giáo ThS Phạm Thị Diệu cô giáo ThS Trần Thị Thanh Tâm, người dân địa phương tạo điều kiện giúp tơi hồn thành khóa luận Do thời gian trình độ có hạn cố gắng, xong khóa luận tốt nghiệp tơi khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo, giáo bạn để khóa luận tốt nghiệp tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, tháng 06 năm 2018 Sinh viên Mai Thị Mỹ Linh iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Bảng phân cấp mức độ bị bệnh 25 Bảng 4.1 Tỷ lệ bị bệnh số bệnh chết héo Keo tai tượng khu vực nghiên cứu 31 Bảng 4.2 Tỷ lệ bị bệnh chết héo Keo tai tượng cấp tuổi 33 Bảng 4.3 Tỷ lệ bị bệnh chết héo Keo tai tượng cấp tuổi 35 Bảng 4.4 Tỷ lệ bị bệnh chết héo Keo tai tượng cấp tuổi 37 Bảng 4.5 So sánh tỷ lệ bị bệnh số bệnh cấp tuổi 39 Bảng 4.6 Bảng kết phân tích phương sai tỷ lệ bệnh cấp tuổi 40 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ OTC Ô tiêu chuẩn FAO Tổ chức Liên Hợp Quốc lương thực nông nghiệp UNESCO Tổ chức Liên Hợp Quốc giáo dục, khoa học văn hóa CuSO4 CaO Canxi oxit H2 O Nước PDA Potato Dextro Agar – Môi trường nuôi cấy NXB Nhà xuất Đồng Sunfat v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Cây Keo tai tượng 16 Hình 4.1: Cây Keo tai tượng bị bệnh chết héo 28 Hình 4.2: Nấm bệnh thường xâm nhập vào qua vết cắt tỉa cành 29 Hình 4.3: Nấm phát triển thân làm gỗ biến màu 29 Hình 4.4: Biểu đồ thể tình hình bệnh chết héo Keo tai tượng huyện Định Hóa 31 Hình 4.5: Biểu đồ thể tình hình bệnh số bệnh chết héo Keo tai tượng khu vực nghiên cứu 32 Hình 4.6: Biểu đồ thể tỷ lệ bị bệnh chết héo Keo tai tượng cấp tuổi 34 Hình 4.7: Hình ảnh cấp bị bệnh 34 Hình 4.8: Biểu đồ thể tỷ lệ bị bệnh chết héo Keo tai tượng cấp tuổi 36 Hình 4.9: Hình ảnh cấp bị bệnh 36 Hình 4.10: Biểu đồ thể tỷ lệ bị bệnh chết héo Keo tai tượng cấp tuổi 38 Hình 4.11: Hình ảnh cấp bị bệnh 38 Hình 4.12: Biểu đồ thể tỷ lệ bị bệnh nấm Ceratocystis sp gây hại Keo tai tượng cấp tuổi 39 Hình 4.13: Biểu đồ thể số bị bệnh nấm Ceratocystis sp gây hại Keo tai tượng cấp tuổi 40 vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH v MỤC LỤC vi PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa việc thực đề tài PHẦN 2: TỒNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học 2.2 Tình hình nghiên cứu giới 2.2.1 Nghiên cứu gây trồng Keo tai tượng 2.2.2 Nghiên cứu bệnh hại keo 2.2.3 Nghiên cứu nấm 2.2.4 Nghiên cứu biện pháp phòng trừ bệnh 10 2.3 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 11 2.3.1 Nghiên cứu gây trồng Keo tai tượng 11 2.3.2 Nghiên cứu bệnh hại keo 12 2.3.3 Nghiên cứu nấm 13 2.3.4 Nghiên cứu biện pháp phòng trừ bệnh 14 2.4 Thông tin chung Keo tai tượng 15 2.4.1 Đặc điểm hình thái 15 2.4.2 Đặc điểm sinh thái 16 2.4.3 Khai thác, sử dụng 17 vii 2.5 Tổng quan khu vực nghiên cứu 18 2.5.1 Địa hình, địa 18 2.5.2 Tài nguyên đất rừng 18 2.5.3 Khí hậu, thủy văn 19 2.5.4 Đặc điểm địa hình 20 2.5.5 Tài nguyên đất đai 20 2.5.6 Tài nguyên khoáng sản 21 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Đối tượng nghiên cứu 22 3.2 Nội dung nghiên cứu 22 3.2.1 Xác định nguyên nhân gây bệnh chết héo Keo tai tượng 22 3.2.1.1 Mô tả triệu chứng bệnh 22 3.2.1.2 Phân lập mô tả đặc điểm hình thái bệnh 22 3.2.1.3 Giám định nấm gây bệnh 22 3.2.2 Nghiên cứu đặc điểm sinh thái nấm gây bệnh 22 3.3 Phương pháp nghiên cứu 23 3.3.1 Xác định nguyên nhân gây bệnh chết héo Keo tai tượng trồng Định Hóa 23 3.3.1.2 Phương pháp phân lập mơ tả đặc điểm hình thái bệnh 23 3.3.1.3 Phương pháp giám định nấm gây bệnh đặc điểm hình thái 23 3.4.2 Phương pháp đánh giá tình hình bệnh chết héo rừng trồng Keo tai tượng 24 3.4.3 Phương pháp nội nghiệp 25 3.4.4 Phương pháp ngoại nghiệp 26 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 4.1 Nguyên nhân gây bệnh chết héo Keo tai tượng 27 4.1.1 Mô tả triệu chứng đặc điểm nhận biết nấm bệnh 28 4.1.2 Khả gây bệnh chủng nấm phân lập 30 viii 4.2 Kết tình hình bệnh chết héo Keo tai tượng huyện Định Hóa 30 4.2.1 Đánh giá tình hình bệnh chết héo Keo tai tượng nấm Ceratocystis sp địa điểm điều tra 31 4.2.2 Đánh giá tình hình bệnh chết héo Keo tai tượng theo cấp tuổi 32 4.3 Đề xuất giải pháp hạn chế phòng trừ mức độ bị bệnh nấm Ceratocystis sp gây Keo tai tượng 41 PHẦN 5: KẾT LUẬN TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Tồn 43 5.3 Kiến nghị 43 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 37 - Tỷ bị bệnh chết héo Keo tai tượng cấp tuổi Kết điều tra 20 OTC xã Phú Tiến, Bộc Nhiêu, Trung Hội, Trung Lương xã Điềm Mặc xã điều tra OTC bệnh chết héo Keo tai tượng cấp tuổi (những từ tuổi trở lên) Thu kết thể bảng 4.4 sau: Bảng 4.4 Tỷ lệ bị bệnh chết héo Keo tai tượng cấp tuổi OTC Tổng số điều tra Tổng số bị bệnh Tỷ lệ bị bệnh (P%) Chỉ số bệnh (R) 34 11 32,35 0,74 30 23,33 0,63 30 26,67 0,77 34 20 58,82 1,32 30 11 36,67 0,80 31 14 45,16 1,03 30 30,00 0,43 30 26,67 0,40 30 10 33,33 0,70 10 30 23,33 0,53 11 33 27,27 0,76 12 30 14 46,67 1,10 13 34 26,47 0,62 14 30 10 33,33 0,57 15 32 17 53,13 1,06 16 30 26,67 0,60 17 33 24,24 0,48 18 30 30,00 0,50 19 34 10 29,41 0,50 20 30 16 53,33 1,10 34,34 0,73 Trung bình 38 Hình 4.10: Biểu đồ thể tỷ lệ bị bệnh chết héo Keo tai tượng cấp tuổi Qua bảng 4.4 hình 4.10 cho thấy tỷ lệ bị bệnh nấm (Ceratocystis sp.) gây hại rừng trồng Keo tai tượng huyện Định Hóa có khác biệt, cấp tuổi tỷ lệ bị bệnh 34,34% số bệnh 0,73 Trong có OTC số 15 bị bệnh cao người dân trồng vụ liên tiếp không luân canh diện tích trồng Ngồi mưa bão làm đổ cây, gẫy cành, nhánh làm bị tổn thương tạo vết trầy xước tạo điều kiện nơi nấm xâm nhập gây bệnh Hình 4.11: Hình ảnh cấp bị bệnh 39 - So sánh tỷ lệ bị bệnh trung bình cấp tuổi Bảng 4.5 So sánh tỷ lệ bị bệnh số bệnh cấp tuổi Cấp tuổi Tỷ lệ bị bệnh (P%) Chỉ số bệnh (R) 45,45 0,97 38,00 0,86 34,34 0,73 Trung bình 39,26 0,85 Hình 4.12: Biểu đồ thể tỷ lệ bị bệnh nấm Ceratocystis sp gây hại Keo tai tượng cấp tuổi Qua bảng 4.5 hình 4.12 cho thấy tỷ lệ bị bệnh nấm (Ceratocystis sp.) gây hại rừng trồng Keo tai tượng huyện Định Hóa khác nhau, cấp tuổi khác tỷ lệ bị bệnh khác Cấp tuổi có tỷ lệ bị bệnh cao cấp tuổi 1: 45,45%, sau cấp tuổi 2: 38,00%, cấp tuổi bị bệnh cấp tuổi 3: 34,34% điều chứng tỏ có độ tuổi lớn bị bệnh tuổi nhỏ 40 Hình 4.13: Biểu đồ thể số bị bệnh nấm Ceratocystis sp gây hại Keo tai tượng cấp tuổi Qua bảng 4.5 hình 4.13 cho thấy số bị bệnh nấm (Ceratocystis sp.) gây hại rừng trồng Keo tai tượng huyện Định Hóa khác Cấp tuổi có số bệnh cao cấp 0,97 sau cấp bị 0,86 cấp cấp bị thấp 0,73 Để chắn thấy khác tỷ lệ bị bệnh cấp tuổi, thực phân tích phương sai nhân tố Qua xử lý phần mềm excel ta có bảng phân tích phương sai nhân tố đây: Bảng 4.6 Bảng kết phân tích phương sai tỷ lệ bệnh cấp tuổi ANOVA Source of Variation Between Groups SS 1280,84 df MS F P-value F crit 640,4198 4,350747 0,01744 3,158843 Within Groups 8390,267 57 147,1977 Total 9671,107 59 Đặt A: Cấp tuổi (cấp 1, cấp 2, cấp 3) - Đặt giả thuyết H 0: Nhân tố A tác động lên kết thí nghiệm 41 - Đặt đối thuyết H1: Nhân tố A tác động không đồng lên kết thí nghiệm So sánh: Ta thấy FA = 4,350747 > F05 = 3,158843 Vậy giả thuyết H0 bị bác bỏ, chấp nhận đối thuyết H1 tức nhân tố A tác động không đồng đến tỷ lệ bị bệnh Keo tai tượng Ở cấp tuổi khác tỷ lệ bị bệnh khơng giống nhau, cấp độ tuổi cao tỷ lệ bị bệnh Keo tai tượng thấp (cấp tuổi có tỷ lệ bị bệnh cao nhất, cấp tuổi tỷ lệ bị bệnh thấp cấp tuổi 3) 4.3 Đề xuất giải pháp hạn chế phòng trừ mức độ bị bệnh nấm Ceratocystis sp gây Keo tai tượng Qua thời gian điều tra đánh giá mức độ bị bệnh nấm (Ceratocystis sp.) gây hại Keo tai tượnghuyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đưa số đề xuất sau:  Trong q trình chăm sóc, tránh gây tổn thương cho cây, không cắt tỉa cành vào mùa mưa  Khơng chăn thả trâu bò vào vùng trồng keo năm tuổi để hạn chế việc gây vết thương giới thân cây, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh xâm nhiễm gây hại lây lan  Khuyên người dân nên xen canh, chuyển đổi trồng sau lần khai thác  Tiêu hủy bị bệnh nặng khơng khả phục hồi xử lý vôi bột vùng gốc, rễ để ngăn chặn nguồn bệnh lây lan  Kỹ thuật tỉa cành, tỉa thưa mật độ tỉa phải hợp lý  Kỹ thuật chăm sóc (làm cỏ, phát quang bụi rậm, thảm tươi) 42 PHẦN KẾT LUẬN TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận - Nguyên nhân gây bệnh chết héo Keo tai tượng nấm (Ceratocystis sp.) gây nên - Các triệu chứng đặc điểm nhận biết biết nấm bệnh: Cây bị nhiễm bệnh sinh trưởng héo tồn phiến lá, không rụng Trên thân vỏ ngồi bị biến màu, thường có màu nâu đen chạy dọc thân - Tỷ lệ bị bệnh trung bình số bị bệnh trung bình huyện Định Hóa sau:  Bệnh chết héo nấm Ceratocystis sp gây hại Keo tai tượng huyện Định Hóa có tỷ lệ bị bệnh trung bình 39,26% số bị bệnh trung bình 0,85  Bệnh chết héo nấm Ceratocystis sp gây hại Keo tai tượng cấp tuổi với tỷ lệ bị bệnh trung bình 45,45%, số bệnh trung bình 0.97; Đây cấp tuổi có tỷ lệ bị bệnh cao cấp bệnhBệnh chết héo nấm Ceratocystis sp gây hại Keo tai tượng cấp tuổi với tỷ lệ bị bệnh trung bình 38,00%, số bệnh trung bình 0,86  Bệnh chết héo nấm Ceratocystis sp gây hại Keo tai tượng cấp tuổi với tỷ lệ trung bình 34,34%, số bệnh trung bình 0,73 Cấp tuổi cấp tuổi có tỷ lệ bị bệnh trung bình thấp cấp bệnh Kết điều tra đánh giá của đề tài cho thấy mức độ bị bệnh nấm Ceratocystis sp gây hại Keo tai tượng (Acacia mangium) theo cấp tuổi huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên chủ yếu tập chung vào cấp tuổi (những tuổi) 43 5.2 Tồn - Do thời gian nghiên cứu có hạn nên đề tài nghiên cứu số nội dung tìm hiểu số vấn đề nhỏ ảnh hưởng tới bệnh số xã địa bàn huyện Định Hóa - Các biện pháp phòng chống lây lan bệnh nấm héo chưa phổ biến tới người trồng rừng 5.3 Kiến nghị - Nghiên cứu thêm nguyên nhân khác ảnh hưởng đến bệnh như: Lượng mưa, độ dốc, vị trí để đưa kiến nghị biện pháp phòng trừ hiệu - Tìm hiểu sâu đặc tính sinh vật học, sinh thái học, khả gây bệnh để tìm quy luật phát sinh phát triển nấm Ceratocystis sp gây hại Keo tai tượng - Cần có dụng cụ nghiên cứu đại để có độ xác cao, dễ thí nghiệm quan sát trực tiếp nấm gây bệnh chủ - Tiếp tục nghiên cứu bệnh hại địa bàn khác với loài khác đa dạng để tìm ảnh hưởng lồi tới trình sinh trưởng phát triển loài nấm 44 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Cẩm nang ngành Lâm Nghiệp (2006), ‘‘Quản lý sâu bệnh hại rừng” Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn Hội Nông dân Việt Nam (2011), “Hiện tượng mủ cao su - Nguyên nhân cách phòng trị” www.caosugiong.com Phan Thanh Hòa, Nguyễn Đức Quân, Phan Thanh Hùng (2010, ), ‘‘Hiệu kinh tế rừng trồng thương mại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế Tạp chí khoa học, Đại học Huế, số 62/2010’’ Lê Đình Khả Dương Mộng Hùng (2003), Giáo trình Giống rừng, NXB Nơng nghiệp Trần Cơng Loanh (1992), ‘‘ Giáo trình quản lý bảo vệ rừng ” NXB trường Đại Học Lâm Ngiệp Xuân Mai Trần Văn Mão (1997), “ Giáo trình bệnh rừng” NXB Nơng nghiệp Hà Nội Nguyễn Hồng Nghĩa (2003) Phát triển loài Keo Accacia Việt Nam, NXB Nơng nghiệp Nguyễn Hồng Nghĩa (1993) Phát triển lồi keo AcaSia Việt Nam Nxb Nơng nghiệp Hà Nội Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ‘‘Phân hạng đất trồng rừng sản xuất số loài chủ yếu vùng trọng điểm” 10 Nguyễn Hoàng Nghĩa (2003) Phát triển loài Keo Accacia Việt Nam, NXB Nông nghiệp 11 Trần Thị Thanh Tâm, Phạm Quang Thu, Nguyễn Minh Chí (2017), “Một số đặc điểm sinh học nấm Ceratocystis manginecans gây chết héo 45 Keo tai tượng Thái Nguyên’’ Tạp chí Nông nghiệp Phát triển nông thôn, (21), trang 94 – 99 12 Phạm Quang Thu (2002) “Bệnh hại keo tai tượng lâm trường Đạ Tẻnh tỉnh Lâm Đồng – nguyên nhân số phương pháp phòng trừ”, thông tin khoa học kỹ thuật Lâm Nghiệp (số 1- 2002) trang 32 - 34 13 Phạm Quang Thu (2013) “Bệnh hại số trồng Việt Nam, Đại Học Nông Lâm’’ 14 Phạm Quang Thu (2005), “Một số biện pháp phòng trừ, quản lý bệnh hại keo tai tượng lâm trường Đạ tẻh - Lâm Đồng”, thông tin viện khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam 15 Phạm Quang Thu, Đặng Như Quỳnh “Nấm Ceratocystis sp Một loài nấm nguy hiểm gây bệnh chết héo loài keo gây trồng Thừa Thiên Huế” 16 Phạm Quang Thu, Nguyễn Minh Chí Trần Thị Thanh Tâm (2016), “Bệnh chết héo Keo tràm, Keo lai Keo tai tượng Việt Nam”, Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển nông thôn, (8), trang 134 - 140 17 Đào Hồng Thuận (2008) ‘‘Điều tra thành phần bệnh hại giai đoạn vườn ươm biện pháp phòng chống dịch hại tổng hợp Thái Nguyên’’ Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên 18 Đặng Kim Tuyến (2005), ‘‘Bài giảng bệnh rừng’’ Dùng cho hệ đại học – trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên 19 Đặng Kim Tuyến (2005) ‘‘ Khảo nghiệm hiệu lực số thuốc hóa học phòng trừ bệnh gỉ sắt keo rừng trồng xã Vạn Thọ Đại Từ - Thái Nguyên’’ Báo cáo nguyên cứu khoa học trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên 20 Tài liệu.vn “Đánh giá tình hình sinh trưởng rừng giống keo tai tượng trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” 46 II Tiếng Anh 21 Boyce J.S (1961), forestpathlogy, New York, Toronto, London 22 Kile, G.A., 1993 Plant diseases caused by species of Ceratocystis sensu stricto and Chalara In: Wingfield, M.J., Seifert, K.A., Webber, J.F.(Eds.), Ceratocystis and Ophiostoma: Taxonomy, Ecology and Pathogenicity The American Phytopathology Society, St Paul, Minnesota,pp 173-183 23 Roux, J., Wingfield, M.J, Bouillett, J.P.,Wingfield, B.D., Alfenas, A.C., 2000 A serious new disease of Eucalyptus caused by Ceratocystis fimbriata in Central Africa Forest Pathology 30, 175-184 24 Ploetz, R.C., 2003 Diseases of mango In: Ploetz, R.C., Diseases of Tropical Fruit Crops CABI Publishing, Wallingford, Oxford, pp.327-363 Phụ Lục PHIẾU ĐIỀU TRA BỆNH HẠI KEO TAI TƯỢNG DO NẤM CERATOCYSTIS SP GÂY RA TẠI HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN Người điều tra .Ngày điều tra Địa điểm .OTC .Tuổi STT Mức độ bị bệnh Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Ghi Bảng 4.6 Bảng kết phân tích phương sai tỷ lệ bệnh cấp tuổi Anova: Single Factor SUMMARY Groups Cấp Cấp Cấp Count 20 20 20 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups SS 1280,84 8390,267 Total 9671,107 Sum 908,9306 759,9642 686,8603 Average 45,44653 37,99821 34,34301 Variance 213,7659 107,394 120,4331 df MS 640,4198 147,1977 F 4,350747 57 59 P-value 0,01744 F crit 3,158843 Bảng tổng hợp tình hình bị bệnh cấp OTC Địa điểm Tuổi Cấp 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Trung bình Phú Tiến Phú Tiến Phú Tiến Phú Tiến Bộc Nhiêu Bộc Nhiêu Bộc Nhiêu Bộc Nhiêu Trung Hội Trung Hội Trung Hội Trung Hội Trung Lương Trung Lương Trung Lương Trung Lương Điềm Mặc Điềm Mặc Điềm Mặc Điềm Mặc 2,5 2 2,5 2,5 2,5 2 2,5 2,5 2,5 13 23 15 20 14 19 12 22 15 19 25 14 21 15 18 26 13 15 19 22 Cấp 9 5 10 Cấp Cấp Cấp 5 4 5 2 4 3 6 3 2 2 Tổng số điều tra 38 32 36 31 34 30 34 31 35 30 34 34 33 36 34 36 35 35 30 30 Tổng số bị bệnh 25 21 11 20 11 22 20 11 20 12 21 16 10 22 20 11 Tỷ lệ bị bệnh 65,79 28,13 58,33 35,48 58,82 36,67 64,71 29,03 57,14 36,67 26,47 58,82 36,36 58,33 47,06 27,78 62,86 57,14 36,67 26,67 Chỉ số bệnh 1,61 0,44 1,28 0,65 1,24 0,67 1,41 0,61 1,49 0,73 0,62 1,35 0,85 1,31 1,03 0,58 1,23 1,17 0,70 0,47 45,45 0,97 Bảng tổng hợp tình hình bị bệnh cấp OTC 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Trung bình Địa điểm Phú Tiến Phú Tiến Phú Tiến Phú Tiến Bộc Nhiêu Bộc Nhiêu Bộc Nhiêu Bộc Nhiêu Trung Hội Trung Hội Trung Hội Trung Hội Trung Lương Trung Lương Trung Lương Trung Lương Điềm Mặc Điềm Mặc Điềm Mặc Điềm Mặc Tuổi 3,5 4,5 3,5 4,5 3,5 4,5 3,5 4,5 3,5 4,5 Cấp 17 20 21 23 15 23 19 23 21 18 20 20 19 21 22 15 21 15 22 17 Cấp 7 10 5 Cấp Cấp Cấp 3 0 3 4 4 5 4 4 3 0 4 Tổng số điều tra 33 30 30 30 36 33 37 32 31 32 30 37 30 31 30 31 30 33 31 30 Tổng số bị bệnh 16 10 21 10 18 10 14 10 17 11 10 16 18 13 Tỷ lệ bị bệnh 48,48 33,33 30,00 23,33 58,33 30,30 48,65 28,13 32,26 43,75 33,33 45,95 36,67 32,26 26,67 51,61 30,00 54,55 29,03 43,33 38,00 Chỉ số bệnh 1,15 0,70 0,70 0,27 1,25 0,64 1,22 0,69 0,58 1,31 0,83 0,76 0,97 0,61 0,67 1,26 0,60 1,39 0,42 1,10 0,86 Bảng tổng hợp tình hình bị bệnh cấp OTC 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Trung bình Địa điểm Phú Tiến Phú Tiến Phú Tiến Phú Tiến Bộc Nhiêu Bộc Nhiêu Bộc Nhiêu Bộc Nhiêu Trung Hội Trung Hội Trung Hội Trung Hội Trung Lương Trung Lương Trung Lương Trung Lương Điềm Mặc Điềm Mặc Điềm Mặc Điềm Mặc Tuổi 5,5 5,5 5 5,5 5,5 6 5,5 5,5 Cấp 23 23 22 14 19 17 21 22 20 23 24 16 25 20 15 22 25 21 24 14 Cấp 7 Cấp Cấp Cấp 3 5 1 3 4 1 2 3 Tổng số điều tra 34 30 30 34 30 31 30 30 30 30 33 30 34 30 32 30 33 30 34 30 Tổng số bị bệnh 11 20 11 14 10 14 10 17 8 10 16 Tỷ lệ bị bệnh 32,35 23,33 26,67 58,82 36,67 45,16 30,00 26,67 33,33 23,33 27,27 46,67 26,47 33,33 53,13 26,67 24,24 30,00 29,41 53,33 34,34 Chỉ số bệnh 0,74 0,63 0,77 1,32 0,80 1,03 0,43 0,40 0,70 0,53 0,76 1,10 0,62 0,57 1,06 0,60 0,48 0,50 0,50 1,10 0,73 ... Keo tai tượng huyện Định Hóa 30 4.2.1 Đánh giá tình hình bệnh chết héo Keo tai tượng nấm Ceratocystis sp địa điểm điều tra 31 4.2.2 Đánh giá tình hình bệnh chết héo Keo tai tượng theo. .. héo… Nguyên nhân xác định nấm Ceratocystis sp gây Từ nguyên nhân thực tiễn tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá tình hình bệnh hại Keo tai tượng theo tuổi nấm Ceratocystis sp gây huyện Định Hóa, ... Hóa, tỉnh Thái Nguyên. ” 1.2 Mục đích nghiên cứu Đánh giá tình hình bệnh hại Keo tai tượng theo độ tuổi nấm Ceratocystis sp gây huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 1.3 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tình hình bệnh hại Keo tai tượng theo tuổi do nấm Ceratocystis sp. gây ra tại huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá tình hình bệnh hại Keo tai tượng theo tuổi do nấm Ceratocystis sp. gây ra tại huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn