(Luận văn thạc sĩ) Hoàn thiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ

105 122 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2019, 23:26

Hoàn thiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Phú ThọHoàn thiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Phú ThọHoàn thiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Phú ThọHoàn thiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Phú ThọHoàn thiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Phú ThọHoàn thiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Phú ThọHoàn thiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Phú ThọHoàn thiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Phú ThọHoàn thiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Phú ThọHoàn thiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Phú ThọHoàn thiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Phú ThọHoàn thiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM NGÂN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ VÀ CƯỠNG CHẾ NỢ THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM NGÂN HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NỢ VÀ CƯỠNG CHẾ NỢ THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH PHÚ THỌ Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS VŨ QUỐC DŨNG THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn "Hoàn thiện công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Cục Thuế tỉnh Phú Thọ" trung thực, kết nghiên cứu riêng Tôi xin cam đoan, luận văn cơng trình nghiên cứu dựa sở lý thuyết học tập qua tìm hiểu tình hình thực tiễn Cục thuế tỉnh Phú Thọ, dự hướng dẫn TS Vũ Quốc Dũng Những số liệu, thông tin kết nghiên cứu luận văn trung thực, giải pháp đưa xuất phát từ thực tiễn nghiên cứu, kinh nghiệm phù hợp với địa phương chưa sử dụng để bảo vệ luận văn Các thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Một lần xin khẳng định trung thực lời cam kết Thái Nguyên, tháng 02 năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Kim Ngân ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực đề tài: "Hồn thiện cơng tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Cục Thuế tỉnh Phú Thọ", cố gắng nỗ lực thân, nhận hướng dẫn, giúp đỡ động viên nhiều cá nhân, tập thể Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn ban Giám hiệu nhà trường, tồn thể thầy giáo truyền đạt cho kiến thức tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Vũ Quốc Dũng dành nhiều thời gian trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình cho tơi hồn thành q trình nghiên cứu đề tài Qua đây, xin gửi lời cảm ơn tới ban Lãnh đạo, tập thể cán bộ, phòng thuộc Cục thuế tỉnh Phú Thọ, thời gian thực tế nghiên cứu tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp cận thu thập thông tin cần thiết cho đề tài Đây cơng trình nghiên cứu, làm việc nghiêm túc thân, song khả trình độ có hạn, đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Vì tơi mong nhận đóng góp ý kiến q thầy cơ, bạn bè bạn đọc quan tâm tới đề tài Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 02 năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Kim Ngân iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NỢ VÀ CƯỠNG CHẾ NỢ THUẾ 1.1 Cơ sở lý luận quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế 1.1.1 Một số khái niệm quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế 1.1.2 Đặc điểm, vai trò quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế 1.1.3 Nội dung quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế 11 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế 24 1.2 Cơ sở thực tiễn quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế 26 1.2.1 Kinh nghiệm quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế số địa phương 26 1.2.2 Bài học kinh nghiệm rút cho Cục thuế tỉnh Phú Thọ 28 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu 30 2.2 Phương pháp nghiên cứu 30 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 30 iv 2.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 32 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 32 2.2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 33 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ VÀ CƯỠNG CHẾ NỢ THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 37 3.1 Khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Phú Thọ 37 3.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội 37 3.1.2 Biến động số lượng doanh nghiệp 39 3.1.3 Thu ngân sách Nhà Nước tỉnh Phú Thọ 40 3.2 Giới thiệu Cục thuế tỉnh Phú Thọ 41 3.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 41 3.2.2 Cơ cấu tổ chức 42 3.3 Thực trạng công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2017 44 3.3.1 Công tác lập kế hoạch quản lý nợ thuế Cục thuế tỉnh Phú Thọ 44 3.3.2 Công tác thực quản lý nợ xử lý thu nợ trình tự áp dụng biện pháp cưỡng chế Cục thuế tỉnh Phú Thọ 46 3.3.3 Công tác kiểm tra, giám sát, trình quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Cục thuế tỉnh Phú Thọ 64 3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Cục thuế tỉnh Phú Thọ 67 3.4.1 Nhóm nhân tố chủ quan 67 3.4.2 Nhóm nhân tố khách quan 71 3.5 Đánh giá chung công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2017 73 3.5.1 Những kết đạt 73 v 3.5.2 Những hạn chế tồn 74 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NỢ VÀ CƯỠNG CHẾ NỢ THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 76 4.1 Định hướng mục tiêu tăng cường công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Cục thuế tỉnh Phú Thọ 76 4.1.1 Định hướng tăng cường công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Cục thuế tỉnh Phú Thọ 76 4.1.2 Mục tiêu tăng cường công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Cục thuế tỉnh Phú Thọ 77 4.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Cục thuế tỉnh Phú Thọ 79 4.2.1 Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch quản lý nợ cục thuế tỉnh Phú Thọ 79 4.2.2 Hồn thiện cơng tác quản lý nợ xử lý thu nợ Cục thuế tỉnh Phú Thọ 80 4.2.3 Áp dụng biện pháp phù hợp cưỡng chế nợ thuế Cục thuế tỉnh Phú Thọ 83 4.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trình quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Cục thuế tỉnh Phú Thọ 86 4.3 Một số kiến nghị 87 4.3.1 Kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 87 4.3.2 Kiến nghị với Tổng cục Thuế 87 4.3.3 Kiến nghị với Kho bạc nhà nước 88 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC 93 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT : Biện pháp cưỡng chế BPQLN : Biện pháp quản lý nợ CBCNV : Cán công nhân viên CCNT : Cưỡng chế nợ thuế CSDL : Cơ sở liệu DN : Doanh nghiệp DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước DNQD : Doanh nghiệp quốc doanh ĐTNT : Đối tượng nộp thuế GDP : Tổng sản phẩm nội địa/Tổng sản phẩm quốc nội GRDP : Tổng sản phẩm địa bàn GTGT : Giá trị gia tăng NĐ-CP : Nghị Định - Chính Phủ NSNN : Ngân sách Nhà nước PCI : Chỉ số lực cạnh tranh QĐCC : Quyết định cưỡng chế QH : Quốc Hội TCTD : Tổ chức tín dụng TNCN : Thu nhập cá nhân TNDN : Thu nhập doanh nghiệp USD : Đô La Mỹ BPCC vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Tình hình số lượng DN nợ thuế Cục thuế tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2017 45 Bảng 3.2: Phân loại nợ thuế theo loại hình DN giai đoạn 2015 2017 48 Bảng 3.3: Phân loại tiền nợ thuế theo nội dung kinh tế 49 Bảng 3.4: Kết tình hình thu nợ thuế năm trước thu năm so với số nợ có khả thu thời điểm 31/12 năm trước giai đoạn năm 2015-2017 51 Bảng 3.5: Tỷ lệ nợ thuế có khả thu đến thời điểm 31/12 so với tổng số thu ngân sách năm báo cáo giai đoạn 2015 2017 52 Bảng 3.6: Tổng hợp tình hình số tiền thuế nộp NSNN chờ điều chỉnh so với Tổng số tiền nợ thuế thời điểm 31/12/Năm đánh giá giai đoan 2015-2017 52 Bảng 3.7: Kết xử lý hồ sơ nợ thuế theo quy trình từ năm 2015-2017 54 Bảng 3.8: Tổng hợp nhật ký thu nợ qua năm 2015-2017 55 Bảng 3.9: Tổng hợp lượt báo cáo công tác quản lý nợ năm 20152017 55 Bảng 3.10: Tình hình thực biện pháp cưỡng chế năm 20152017 61 Bảng 3.11: Tình hình thực biện pháp cưỡng chế năm 20152017 62 Bảng 3.12: Kết công tác kiểm tra giám sát công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Cục thuế tỉnh Phú Thọ giai đoạn 20152017 65 viii Bảng 3.13: Một số tiêu đánh giá trình độ chun mơn nghiệp vụ cơng chức làm công tác Quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Cục thuế tỉnh Phú Thọ 70 Bảng 4.1: Một số tiêu chí cho công tác lập kế hoạch quản lý nợ thuế kết để đánh giá công tác quản lý nợ thuế địa bàn tỉnh Phú Thọ 79 80 Tỷ lệ nợ thuế thời điểm 31/12 năm báo cáo /Tổng số thu ngân sách Tỷ lệ nợ chờ điều chỉnh thời điểm 31/12 năm báo cáo /tổng số tiền nợ thuế năm báo cáo Tỷ lệ nợ chờ xử lý thời điểm 31/12 năm báo cáo /tổng số tiền nợ thuế năm báo cáo Không vượt 4% Khơng vượt q 3% Khơng vượt q 3% Nhóm tiêu thực xử lý hồ sơ theo quy trình 100% hồ sơ xử lý (Gồm: ban hành thông báo, xử lý hồ sơ gia hạn, điều quy trình thủ tục chỉnh, miễn giảm, xóa nợ, báo cáo nợ định kỳ) thời gian 4.2.2 Hoàn thiện công tác quản lý nợ xử lý thu nợ Cục thuế tỉnh Phú Thọ Nhìn vào kết đạt thấy cơng tác quản lý nợ xử lý thu nợ thuế Cục thuế tỉnh Phú Thọ tương đối tốt hoàn thành mục tiêu đề ra, xong trình thực gặp khơng khó khăn, bất cập, sau số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý nợ xử lý thu nợ thuế: 4.2.2.1 Giải pháp xử lý nợ Thứ nhất, Đối với khoản nợ chờ xử lý khiếu nại Phòng QLN&CCNT phối hợp với phòng Kiểm tra nội Cục Thuế rà soát lại xem thủ tục giải khiếu nại theo quy trình hay chưa Trường hợp thuộc quyền giải cấp Cục Thuế phòng Kiểm tra nội phải khẩn trương xem xét định giải khiếu nại nga Nếu thuộc thẩm quyền cấp Tổng cục Thuế Bộ Tài báo cáo Tổng cục, Bộ để giải Khi có định giải khiếu nại cần đôn đốc cán quản lý nợ xử lý dứt điểm khoản nợ chờ xử lý khiếu nại, tránh trường hợp để hồ sơ kéo dài, dẫn tới nợ lâu ngày, khó xử lý - Thứ hai, Đối với khoản nợ khó thu doanh nghiệp giải thể, đối tượng bỏ trốn, tích, khơng có đối tượng để thu hồi nợ hệ thống TMS tính phạt chậm nộp điều gây nên nợ ảo, nợ tăng 81 lên theo thời gian Giải pháp: Đề nghị Cục Công nghệ thông tin tích hợp chức theo dõi khoản nợ khó thu riêng vào ứng dụng phần mềm, để quan thuế cấp điều chỉnh phù hợp đối tượng nợ này, tránh tình trạng nợ ảo Sau Cơ quan thuế cấp tổng hợp, báo cáo Tổng cục Thuế để tổng hợp báo cáo Bộ Tài Chính Chính phủ xin chủ trương xóa bỏ khoản tiền chậm nộp 4.2.2.2 Bố trí nhân giao nhiệm vụ cho cán quản lý nợ thuế Đề nghị Lãnh đạo Cục thuế thực nghiêm quy chế luân phiên, luân chuyển cán bộ, cần quan tâm, bố trí phận QLN&CCN thuế cán có trình độ, có nhiệt huyết, chịu khó học hỏi tinh thần trách nhiệm cao để đáp ứng nhiệm vụ chun mơn ngày khó khăn - Tiếp tục gắn tiêu thi đua xếp loại theo quý, năm với việc thực thu giảm tỷ lệ nợ đọng đơn vị phân cơng quản lý, để qua nâng cao ý thức trách nhiệm tự cán phải tự cố gắng nâng cao trình độ tác nghiệp cán giao thực nhiệm vụ - Thường xuyên cho cán tham gia lớp tập huấn, tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm với tỉnh bạn để từ có biện pháp thu nợ hiệu để áp dụng vào địa phương cơng tác - Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ tin học chỗ nhằm nâng cao kỹ thao tác sử dụng ứng dụng phần mềm để hỗ trợ cho công tác quản lý thông báo nợ thuế nhanh xác 4.2.2.3 Hồn thiện phần mềm tin học hỗ trợ công tác quản lý nợ Tiếp tục hoàn thiện phần mềm hỗ trợ tin học công tác xử lý nợ, đảm bảo số liệu phần mềm ứng dụng có thống nhất, khơng chồng chéo số liệu phát hành thông báo nợ thuế phù hợp với tình hình thực nghĩa vụ nộp NSNN, trọng đồng hóa kho liệu NNT nhằm đảm bảo số liệu phát hành đầy đủ xác cập nhật đến thời đến thời điểm Hiện phần mềm quản lý thuế tập trung TMS tích hợp cơng tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế, nhiên thời gian tới cần nâng cấp 82 để chuẩn hóa số liệu, đồng mẫu biểu phần mềm theo quy trình quản lý nợ, quy trình cưỡng chế nợ ban hành để công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế thực tốt 4.2.2.4 Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Thuế - Coi công tác tuyên truyền, hỗ trợ nhiệm vụ hàng đầu nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế người nộp thuế Cần đổi phương pháp tuyên truyền nhằm đạt hiệu cao - Bên cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật thuế, vừa tăng cường xử lý vi phạm vừa đẩy mạnh vận động, biểu dương tổ chức, cá nhân chấp hành tốt nghĩa vụ thuế phấn đấu giảm nợ thuế theo tiêu tỷ lệ nợ thuế theo quy định Tổng cục Thuế 4.2.2.5 Nâng cao hiệu công tác phối hợp với quan chức địa bàn công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế - Phối hợp quan truyền thơng, báo chí địa bàn để thực cơng khai đơn vị cố tình chây ỳ nợ đọng lên phương tiện thông tin đại chúng, gửi công văn nơi sinh hoạt Đảng địa phương Ban Giám đốc, kế toán trưởng số nợ đọng thuế - Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập ban đạo thu ngân sách tỉnh, đồng thời xây dựng kế hoạch thực biện pháp thu nợ cưỡng chế nợ thuế nhằm huy động tham mưu sở, ngành địa phương - Xây dựng Quy chế phối hợp với Ban quản lý dự án, chủ đầu tư để phối hợp thu nợ thuế - Cùng với Cục thuế gửi cơng văn cho UBND huyện, thành phố, thị xã phối hợp ban ngành địa bàn vào thu hồi nợ đọng thuế, kiến nghị UBND tỉnh không cho doanh nghiệp nợ thuế lớn tham gia đấu thầu, triển khai dự án 83 4.2.3 Áp dụng biện pháp phù hợp cưỡng chế nợ thuế Cục thuế tỉnh Phú Thọ Nhận thức rõ tầm quan trọng công tác quản lý nợ thuế địa bàn, nên nhiều năm qua Cục thuế tỉnh Phú Thọ quan tâm trọng đến biện pháp quản lý nợ thuế, đôn đốc thu nợ thuế biện pháp cứng rắn cưỡng chế nợ thuế theo quy định Thế nhưng, trình tổ chức thực nảy sinh khơng tồn tại, bất cập, cụ thể: Thứ nhất, biện pháp "Trích tiền từ tài khoản đối tượng bị cưỡng chế thi hành định hành thuế KBNN, tổ chức tín dụng; yêu cầu phong tỏa tài khoản” thấy, biện pháp thực có ý nghĩa số dư tài khoản đủ để tốn phần tồn cho nghĩa vụ thuế Trong có quy định buộc DN khai báo với quan thuế tài khoản, thực tế DN lại cố tình khơng cung cấp cung cấp khơng đầy đủ, gây khó cho quan thuế việc xác minh tài khoản DN để yêu cầu phong tỏa, tìm tài khoản DN quan thuế nhiều thời gian làm thủ tục theo quy định, DN lại rút hết tiền, vơ hình chung việc định cưỡng chế lại trở nên vô hiệu tài khoản DN khơng tiền Thứ hai, biện pháp "Khấu trừ phần tiền lương thu nhập”, thực tế triển khai cho thấy, biện pháp không hiệu quả, thu thuế người làm cơng ăn lương, thu nhập tự do, thu nhập khác khơng thực Về phía quan chi trả tiền lương, thu nhập cá nhân nợ thuế nhận định cưỡng chế thuế từ quan thuế, họ chưa thực hợp tác, chí cố tình trì hỗn, kéo dài việc khấu trừ tiền lương, thu nhập cá nhân nợ thuế với nhiều nguyên nhân Ngoài ra, nhiều cá nhân nợ thuế chuyển chỗ làm, nơi sinh sống, khiến quan thuế khó để thu nợ, cưỡng chế nợ thuế Thứ ba, biện pháp "Thông báo hóa đơn khơng giá trị” - Đây biện pháp cưỡng chế thuế có tính pháp lý cao, thực biện pháp DN khơng thể hoạt động khơng hóa đơn 84 Tuy nhiên, trước thực biện pháp quan thuế phải thu thập thơng tin hóa đơn DN, thường DN cố tình tránh né, kéo dài thời gian cung cấp thơng tin số hóa đơn tồn, thời gian kéo dài này, DN có hóa đơn để sử dụng, mà quan thuế chưa thể có biện pháp hiệu Hoặc theo quy định "Quyết định cưỡng chế thơng báo hóa đơn khơng giá trị sử dụng phải gửi tới tổ chức, cá nhân có liên quan đối tượng bị cưỡng chế thời hạn ngày làm việc trước định cưỡng chế có hiệu lực”, ngày DN cố tình xuất nhiều hóa đơn cho khách hàng, nhằm thu tiền trốn tránh việc nộp tiền thuế nợ vào NSNN Thứ tư, biện pháp "Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định pháp luật để thu đủ tiền thuế, tiền phạt” Đây biện pháp hữu hiệu triển khai thực tốt, hiệu Nhưng thực tế cho thấy lại có nhiều trường hợp phức tạp, khó xử lý việc kê biên, bán đấu giá tài sản, điển việc: Rất khó xác định quyền sở hữu đối tượng nộp thuế với tài sản bị kê biên mà pháp luật không quy định để đăng ký (Giấy tờ đăng ký, hóa đơn mua hàng) Hoặc việc xác định tỷ lệ trách nhiệm người nợ thuế với tỷ lệ đóng góp DN xác định tỷ lệ tài sản tài sản có đồng sở hữu Hoặc trường hợp đơn vị chi nhánh trực thuộc, hạch toán phụ thuộc công ty ngoại tỉnh phép tự khai thuế GTGT, tài sản chi nhánh lại cơng ty quản lý, chi nhánh nợ thuế khơng thể áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản, cơng ty khơng phải người nợ thuế, cưỡng chế chi nhánh lại khơng có tài sản Thứ năm, biện pháp "Thu hồi chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập, giấy phép hành nghề” Thực tế cho thấy, biện pháp mạnh nhất, áp dụng biện pháp coi DN phải giải thể, mục đích thu nợ thuế dường khơng đạt 85 Giải pháp đưa ra: Qua nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm quản lý nợ thuế số Cục thuế, biện pháp quản lý nợ thuế mà Cục thuế tỉnh Phú Thọ áp dụng, có thêm biện pháp gián tiếp để hạn chế quyền giao dịch đối tượng nợ thuế việc cấm đối tượng nợ thuế ký hợp đồng giao dịch với quan Nhà nước; tạm dừng việc xác nhận chứng từ nộp thuế - Là loại văn bắt buộc phải xuất trình nhận tiền tốn từ quan Nhà nước Cần phải có quy định cụ thể đối tượng hưởng ưu đãi thuế Nhà nước phải đối tượng không nợ thuế Đi liền với đó, quan thuế phải phép cung cấp thông tin đối tượng nợ thuế cho tổ chức tài ngân hàng, tổ chức tín dụng đối tượng nợ thuế lớn, nợ thuế kéo dài, để ngân hàng, tổ chức tài có "Danh sách đen” để hạn chế khoản vay đối tượng nợ thuế Việc cần phải rà soát, phân loại phối hợp cung cấp với ngân hàng theo tháng, để đảm bảo đối tượng đáp ứng yêu cầu nghĩa vụ thuế với nhà nước tiếp tục giao dịch với ngân hàng Còn đối tượng cố tình chây ỳ nợ thuế tiếp cận vốn vay ngân hàng Tiếp đó, cần xây dựng hệ thống liệu quốc gia tài khoản ngân hàng người nộp thuế để liên thông với liệu quan thuế, có kiểm tra, kiểm soát việc quan, tổ chức, cá nhân mở nhiều tài khoản giao dịch ngân hàng khác Mặt khác, kiến nghị với quan quản lý, nhà hoạch định sách cần nghiên cứu, sửa đổi bổ sung quy định cho phép quan thuế chủ động lựa chọn biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối tượng cụ thể để đảm bảo hiệu quả, thay phải làm theo thủ tục, bước quy trình nay, có nhiều trường hợp thực theo quy trình đến bước cuối khơng thể thu nợ, cưỡng chế thuế 86 Đặc biệt, cần nghiên cứu cho phép quan thuế có quyền khởi kiện người nộp thuế nợ thuế kéo dài, số lượng lớn (như cách làm ngành Bảo hiểm) Bổ sung quy định bắt buộc việc phối, kết hợp quan quản lý thuế với quan liên quan quản lý người nộp thuế như: Cơ quan thuế - Kế hoạch Đầu tư - Công an - Kho bạc Nhà nước - Hải quan…, nhằm mục đích có biện pháp hạn chế tổng thể trường hợp nợ thuế, từ nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế người nộp thuế, góp phần kéo giảm tình trạng nợ thuế, đối tượng chây ỳ nợ thuế thời gian tới 4.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trình quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Cục thuế tỉnh Phú Thọ Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN, Cục thuế tỉnh Phú Thọ xác định nhiệm vụ khó khăn, phải thực Để đạt mục tiêu trên, trước hết toàn ngành Thuế Phú Thọ phải đoàn kết, thống triển khai đồng biện pháp quản lý thuế Một nhiệm vụ quan trọng góp phần hồn thành nhiệm vụ thu NSNN Cục thuế tỉnh Phú Thọ công tác kiểm tra, giám sát trình quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế - Ngoài kiểm tra theo định Kiểm tốn nhà nước, Thanh tra Chính Phủ, Thanh tra Tổng Cục Thuế, Cục thuế tỉnh Phú Thọ cần bổ sung thêm nội dung kiểm tra công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế vào tiêu chí kiểm tra nội hàng năm, thay hai, ba năm lần Để kịp thời phát sai sót, tránh tình trạng dẫn tới hậu nghiêm trọng - Về việc cán có hành vi sai phạm q trình thực thi nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc, uy tín truyền thống ngành phải kiến nghị xử lý nghiêm kịp thời, thu hồi tài (nếu 87 phát sinh) đồng thời thực tốt công tác luân chuyển Trong thực thi công vụ, giao trách nhiệm cho người đứng đầu (trưởng phòng), chịu trách nhiệm có cán vi phạm công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Đồng thời thực nghiêm quy chế làm việc ngành thường xuyên nhắc nhở công chức chấp hành nghiêm chỉnh kỷ cương, kỷ luật thực thi công vụ, xây dựng môi trường, phong cách làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, đại hiệu 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ - Kiến nghị Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh quan tâm có ý kiến đạo quan chức địa bàn phối hợp tốt với quan thuế để tổ chức thu nợ cưỡng chế nợ thuế theo trình tự đạt hiệu cao - Đối với doanh nghiệp có số nợ thuế lớn kéo dài UBND tỉnh đạo Sở, Ban ngành, Ban quản lý dự án quyền cấp phối hợp với Cơ quan Thuế việc cưỡng chế nợ thuế Đặc biệt doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng có sử dụng vốn ngân sách nợ thuế lớn, kéo dài đề nghị khơng cho thực đấu thầu xây dựng cơng trình địa bàn - Cho ý kiến đồng thuận để quan thuế cơng khai phương tiện thơng tin đại chúng thông tin trường hợp doanh nghiệp vi phạm pháp luật thuế, nợ thuế lớn, kéo dài, doanh nghiệp cố tình dây dưa, nợ thuế 4.3.2 Kiến nghị với Tổng cục Thuế - Đề nghị Tổng cục Thuế giao tiêu nợ cần có nghiên cứu đặc thù địa phương sở số nợ có khả thu (theo phân loại nợ định kỳ) để có tính khả thi cao - Tổng cục Thuế hoàn thiện cần phầm mềm ứng dụng hỗ trợ cho công tác Quản lý nợ phần mềm hỗ trợ khác, đảm bảo số liệu chương 88 trình phần mềm hỗ trợ thống giúp cho việc thao tác xử lý số liệu dễ thực xác Đặc biệt hồn thiện để số liệu thơng báo nợ thuế cập nhật đến thời điểm phát hành - Sửa đổi bổ sung sách, quy định quy trình QLN&CCN để phù hợp với thực tiễn, dễ thực hiện, đem lại hiệu cao thực thi Khắc phục tình trạng trình tự cưỡng chế nợ thuế phức tạp thủ tục biện pháp - Đề nghị Tổng cục Thuế kiến nghị với Bộ Tài Quốc hội cho phép quan thuế có quyền khởi tố vụ án, đặc biệt NNT có số nợ thuế lớn kéo dài 4.3.3 Kiến nghị với Kho bạc nhà nước - Đề nghị cho phép quan thuế chủ động điều chỉnh mục thu từ tiền thuế sang tiền phạt theo nguyên tắc nợ trước thu trước (quy chế phối hợp Thuế - Kho bạc) - Thực trích nộp thuế GTGT 2% hoạt động xây dựng giá trị lần toán cơng trình có nguồn vốn NSNN vốn ODA - Đối với đơn vị xây dựng có liên quan đến cơng trình tốn vốn ngân sách có số tiền thuế nợ đề nghị có chế phối hợp với Kho bạc Nhà nước việc trích giữ tiền thuế nợ trước chuyển tiền tốn cơng trình - Trong q trình thực truyền dẫn số liệu cần xử lý đối chiếu thường xuyên để khắc phục sai sót vướng mắc nảy sinh 89 KẾT LUẬN Xuất phát từ nhận diện tầm quan trọng công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế quan thuế, đồng thời nhìn nhận từ thực tế công tác áp dụng Cục thuế tỉnh Phú Thọ mong muốn góp phần đề xuất giải pháp để hồn thiện cơng tác quản lý thuế cưỡng chế nợ thuế Cục thuế tỉnh Phú Thọ, tác giả lựa chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Cục Thuế tỉnh Phú Thọ” làm báo cáo luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Với kết cấu bốn chương, đề tài xây dựng tranh tồn cảnh tình hình hoạt động Cục thuế tỉnh Phú Thọ nói riêng cơng tác quản lý nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế nói chung, đó: Nội dung chương vào hệ thống hóa lại kiến thức lý thuyết quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế quan thuế Trong chương 1, khái niệm, phân loại vai trò, quy trình quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế làm rõ Đây nội dung làm tảng để xây dựng nội dung chương đề tài Nội dung chương nội dung quan trọng Đây chương xây dựng nên phương pháp nghiên cứu sử dụng đề tài bao gồm phương pháp thu thập thông tin, liệu xử lý chúng Đặc biệt, chương vào phân tích kỹ phương pháp điều tra, khảo sát, đặc biệt phương pháp điều tra trắc nghiệm vấn sâu Bằng kiến thức lý thuyết chương phương pháp nghiên cứu chương 2, nội dung chương xây dựng Thực trạng công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Cục thuế tỉnh Phú Thọ làm rõ thông qua kết thu thuế Cục thuế, cơng tác phân tích yếu tố ảnh hưởng, công tác lập kế hoạch thu nợ Bên cạnh đó, nội dung chương vào phân tích đánh giá hiệu cơng tác quản lý thuế cưỡng chế nợ thuế Cục thuế tỉnh Phú Thọ thơng qua phân tích hiệu áp dụng quy trình quản lý thuế, trình tự biện pháp cưỡng chế nợ thuế 90 Dựa vào đánh giá thực trạng chương 3, chương đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Cục thuế tỉnh Phú Thọ, có nhóm giải pháp nhóm giải pháp điều kiện Nhóm giải pháp điều kiện tập trung vào vấn đề nâng cao trình độ, lực chun mơn kỹ cho cán công nhân viên trực tiếp thực công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế, nâng cấp phần mềm quản lý nợ, tuyên truyền kiến thức, sách thuế Cục thuế tỉnh Phú Thọ Riêng nhóm giải pháp tập trung vào nội dung sau: (1) Hoàn thiện quy trình quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế; (2) Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch quản lý nợ thuế; (3) Tăng cường quản lý nợ xử lý thu nợ; (4) Áp dụng biện pháp phù hợp cưỡng chế nợ thuế; (5) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực quy trình quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2006 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật quản lý thuế số 21/2012/QH12, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2012 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều Luật quản lý thuế Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật quản lý thuế, Chính Phủ ban hành ngày 22 tháng 07 năm 2013 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 Chính phủ, Bộ Tài Chính ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 Thông tư số 215/2013/TT-BTC hướng dẫn cưỡng chế thi hành định hành thuế ngày, Bộ Tài Chính ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2013 Quyết định số 106/QĐ-BTC quy định nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Vụ Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế, Bộ tài ban hành ngày 14/01/2010 Quyết định số 502/QĐ-TCT quy định chức năng, nhiệm vụ phòng thuộc Cục Thuế, Bộ tài ban hành ngày 29/3/2010 Quyết định số 504/QĐ/TCT quy định chức năng, nhiệm vụ đội thuộc Chi Cục Thuế, Bộ tài ban hành ngày 29/3/2010 10 Quyết định số 1401/QĐ-TCT việc ban hành quy trình quản lý nợ thuế, Tổng cục thuế ban hành ngày 28 tháng 07 năm 2015 92 11 Quyết định số 751/QĐ-TCT việc ban hành cưỡng chế nợ thuế, Tổng cục thuế ban hành ngày 20 tháng năm 2015 12 Quyết định số 361/QĐ-TCT việc ban tài liệu thuộc chương trình bồ dưỡng kiến thức, kỹ chuyên ngành cho công chức làm việc chức Quản lý nợ Cưỡng chế nợ thuế, Tổng cục thuế ban hành ngày 28 tháng 03 năm 2017 13 Quyết định số 732/QĐ-TTg việc phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 17/5/2011 14 Quyết định số 688/QĐ-TCT việc ban hành hệ thống số đánh giá hoạt động quản lý thuế, Tổng Cục Thuế ban hành ngày 22/4/2013 15 Đỗ Thị Thanh Vân, (2002), Giáo trình thuế nhà nước, Nhà xuất thống kê, Hà Nội 16 Trần Thị Bảo Ngọc, (2016), Chính sách thuế hướng dẫn thi hành Luật thuế 2016, Nhà xuất Tài Chính 17 Cục thuế tỉnh Phú Thọ (2015), Tổng kết công tác thuế năm 2015, Phú Thọ 18 Cục thuế tỉnh Phú Thọ (2016), Tổng kết công tác thuế năm 2016, Phú Thọ 19 Cục thuế tỉnh Phú Thọ (2017), Tổng kết công tác thuế năm 2017, Phú Thọ 93 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN LÝ NỢ VÀ CƯỠNG CHẾ NỢ THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH PHÚ THỌ Chúng tiến hành thực phiếu với mục đích khảo sát ý kiến cán quản lý thuế thực công tác cưỡng chế nợ thuế nhằm thu thập ý kiến góp ý ơng/bà với mục đích hồn thiện cơng tác Cục thuế tỉnh Phú Thọ Rất mong ông/bà dành thời gian trả lời câu hỏi đây: PHẦN I: THƠNG TIN CÁ NHÂN Thơng tin người tham gia khảo sát giữ bí mật, liệu kết bảng hỏi sử dụng vào mục đích nghiên cứu hồn thiện cơng tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Cục thuế tỉnh Phú Thọ Họ tên: Vị trí/ chức vụ: Bộ phận (Đơn vị) công tác: Thời gian công tác: PHẦN II: CÂU HỎI ĐIỀU TRA Câu hỏi Xin cho biết mức độ hài lòng chung ơng/bà cơng tác quản lý nợ thuế Cục thuế tỉnh Phú Thọ? Rất khơng hài lòng Hài lòng Khơng hài lòng Rất hài lòng Bình thường 94 Câu hỏi 2: Xin cho biết mức độ hài lòng chung ơng/bà công tác cưỡng chế nợ thuế Cục thuế tỉnh Phú Thọ? Rất khơng hài lòng Hài lòng Khơng hài lòng Rất hài lòng Bình thường Câu hỏi 3: Ơng/bà vui lòng cho biết mức độ hài lòng cơng tác lập kế hoạch quản lý nợ thuế Cục thuế tỉnh Phú Thọ? Rất không hiệu Hiệu Khơng hiệu Rất hiệu Bình thường Câu hỏi 4: Đánh giá công tác thực quản lý nợ xử lý thu nợ Cục thuế tỉnh Phú Thọ, xin ông/bà cho biết ý kiến? Rất không hiệu Hiệu Không hiệu Rất hiệu Bình thường Câu hỏi 5: Đánh giá ơng/bà trình tự áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế Cục thuế tỉnh Phú Thọ, xin ông/bà cho biết ý kiến? Rất khơng hài lòng Hài lòng Khơng hài lòng Rất hài lòng Bình thường Câu hỏi 6: Đánh giá ông/bà Công tác kiểm tra, giám sát trình quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế, xin ông/bà cho biết ý kiến? Rất không hài lòng Hài lòng Khơng hài lòng Rất hài lòng Bình thường -Xin trân trọng cảm ơn! ... chế nợ thuế Cục thuế tỉnh Phú Thọ 79 4.2.1 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch quản lý nợ cục thuế tỉnh Phú Thọ 79 4.2.2 Hoàn thiện công tác quản lý nợ xử lý thu nợ Cục thuế tỉnh. .. niệm quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế 1.1.2 Đặc điểm, vai trò quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế 1.1.3 Nội dung quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế 11 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nợ cưỡng chế nợ. .. trạng công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Cục thuế tỉnh Phú Thọ Chương 4: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Cục thuế tỉnh Phú Thọ 6 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Hoàn thiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ, (Luận văn thạc sĩ) Hoàn thiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ

Từ khóa liên quan