Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Tập làm vănLuyện tập tả người (Tả ngoại hình)

2 64 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2019, 23:00

Giáo án Tiếng Việt Tập làm văn LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI ( Tả ngoại hình ) I / Mục tiêu 1/ HS nêu chi tiết miêu tả ngoại hình nhân vật văn, đoạn văn mẫu Biết tìm mối quan hệ chi tiết miêu tả đặc điểm ngoại hình nhân vật , chi tiết miêu tả ngoại hình với việc thể hiệntính cách nhân vật 2/Biết lập dàn ý cho văn tả người thường gặp 3/Giáo dục HS tính sáng tạo làm văn II / Chuẩn bị : GV: SGK.Bảng phụ ghi dàn ý khái quát văn tả người 02 tờ giấy khổ to HS: SGK,vở nháp., tập làm văn III/Các hoạt động dạy học: T/g Hoạt động GV 1’ I / Ổn định KT dụng cụ HS 2’ II)Kiểm tra cũ : Hoạt động HS -HS để đầu bàn -Nêu tác dụng việc quan sát HS trả lời chọn lọc chi tiết miêu tả ?(KG) -GV nhận xét 35’ III / Bài : 1’ / Giới thiệu :Trong tiết TLV -HS lắng nghe tuần trước , em hiểu quan sát chọn lọc chi tiết văn tả người ( tả ngoại hình hoạt động ).Tiết học hơm , giúp em hiểu sâu Các chi tiết miêu tả ngoại hình có quan hệ với ? / Hướng dẫn HS luyện tập: TaiLieu.VN Page * Bài tập : 17’ -GV cho HS đọc tập -GV cho nửa lớp làm tập 1a, nửa -1 HS đọc , lớp đọc thầm lại làm 1b -Nhận việc -Cho HS trao đổi nhóm đơi -GV cho HS trình bày kết -Trao đổi , thảo luận nhóm đơi -GV nhận xét chốt lại kết -HS trình bày kết ghi bảng phụ ( GV treo -Lớp nhận xét bảng phụ ) -GV kết luận : Những điều cần thiết -HS quan sát bảng tóm tắt tả ngoại hình nhân vật … -HS lắng nghe * Bài tập : 17’ -GV nêu yêu cầu tập -GV nhắc : Dựa vào kết quan -HS lắng nghe sát em làm , em lập dàn ý tả ngoại hình người mà em thường gặp -GV mời HS giỏi đọc ghi chép GV nhận xét -1HS đọc -GV mở bảng phụ ghi dàn ý khái Lớp theo dõi bảng phụ quát 1bài văn tả người -GV cho HS lập dàn ý -GV phát giấy cho HS -Làm việc cá nhân -Cho HS trình bày kết GV -2 HS làm giấy nhận xét -Lớp nhận xét IV/ Củng cố dặn dò : 2’ -Nhận xét tiết học -Những HS chưa đạt  -HS lắng nghe nhà làm hoàn chỉnh dàn ý Chuẩn bị chi tiết TLV viết 1đoạn văn tả ngoại hình dựa theo dàn ý lập Rút kinh nghiệm: TaiLieu.VN Page ... sát bảng tóm tắt tả ngoại hình nhân vật … -HS lắng nghe * Bài tập : 17’ -GV nêu yêu cầu tập -GV nhắc : Dựa vào kết quan -HS lắng nghe sát em làm , em lập dàn ý tả ngoại hình người mà em thường...* Bài tập : 17’ -GV cho HS đọc tập -GV cho nửa lớp làm tập 1a, nửa -1 HS đọc , lớp đọc thầm lại làm 1b -Nhận việc -Cho HS trao đổi nhóm đơi -GV... ý khái Lớp theo dõi bảng phụ quát 1bài văn tả người -GV cho HS lập dàn ý -GV phát giấy cho HS -Làm việc cá nhân -Cho HS trình bày kết GV -2 HS làm giấy nhận xét -Lớp nhận xét IV/ Củng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Tập làm vănLuyện tập tả người (Tả ngoại hình), Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Tập làm vănLuyện tập tả người (Tả ngoại hình)