Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Kể chuyệnTập làm vănLuyện tập tả người (Tả hoạt động)

2 49 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2019, 22:54

Giáo án Tiếng việt TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI (Tả hoạt động) I Mục đích yêu cầu: -Xác định đoạn văn tả người, nội dung đoạn, chi tiết tả hoạt động trongđoạn -Viết đoạn văn tả hoạt động người thể khả quan sát diễn đạt II Đồ dùng học tập: Bảng phụ cho BT 1b III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS đọc lại biên bảnm họp tổ , lớp 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập - Gọi HS đọc yêu cầu tập số ,xác Lớp đọc thầm theo định yêu cầu ? Cả lớp đọc thầm lần - Tổ chức hoạt động nhóm - Gọi đại diện nhóm nêu kết Câu a ? +đoạn 1:…loang đoạn 2:… vá áo đoạn 3: lại Câu b ? +đoạn 1:Tả bác Tâm vá đường đoạn 2: Tả KQ lao động bác đoạn 3: Tả bác đứng trước mảng đường vá xong TaiLieu.VN Page Câu c ? + -tay phải…………….đen nhánh -bác đập búa …… nhịp nhàng Bài 2: -bác đứng lên, vươn vai liền - Gọi HS đọc đề tập số ,xác định +Viết đoạn văn tả hoạt động… yêu cầu ? HS đọc gợi ý SGK -Em định tả ? -Người làm - chọn từ ngữ tả động tác người HS làm việc cá nhân VD:.tả cô giáo giảng động tác nhẹ nhàng, cử qua ánh mắt , nụ cười Gọi HS trình bày HĐ4 :củng cố ,dặn dò Lớp NX,bổ sung -NX tiết học Bình hay -Chuẩn bị tiết văn tuần sau tả bạn nhỏ hay em bé TaiLieu.VN Page ... phải…………….đen nhánh -bác đập búa …… nhịp nhàng Bài 2: -bác đứng lên, vươn vai liền - Gọi HS đọc đề tập số ,xác định +Viết đoạn văn tả hoạt động… yêu cầu ? HS đọc gợi ý SGK -Em định tả ? -Người làm - chọn... HS đọc gợi ý SGK -Em định tả ? -Người làm - chọn từ ngữ tả động tác người HS làm việc cá nhân VD: .tả giáo giảng động tác nhẹ nhàng, cử qua ánh mắt , nụ cười Gọi HS trình bày HĐ4 :củng cố ,dặn dò... Gọi HS trình bày HĐ4 :củng cố ,dặn dò Lớp NX,bổ sung -NX tiết học Bình hay -Chuẩn bị tiết văn tuần sau tả bạn nhỏ hay em bé TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Kể chuyệnTập làm vănLuyện tập tả người (Tả hoạt động), Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Kể chuyệnTập làm vănLuyện tập tả người (Tả hoạt động)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn