Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Kể chuyệnTập làm vănLuyện tập tả người (Tả hoạt động)

2 41 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2019, 22:54

Giáo án Tiếng việt Tập làm văn LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI ( Tả hoạt động ) I / Mục tiêu: Biết lập dàn ý chi tiết cho văn tả hoạt động 1bạn nhỏ em bé tuổi tập tập nói 2.Biết chuyển phần dàn ý lập lập thành đoạn văn miêu tả hoạt động em bé 3- Giáo dục HS yêu quý người thân gia đình II Chuẩn bị: GV: Một số tranh ảnh người bạn , em bé2 tờ giấy khổ tocho HS lập dàn ý làm mẫu HS :Chuẩn bị dàn ý nhà III / Hoạt động dạy học : T/g Hoạt động GV Hoạt động HS 1’ I) Ổn định : Ổn định, KT sĩ số HS 4’ II)Kiểm tra cũ : GV chấm đoạn văn tả hoạt động -3 HS nộp người viết lại III / Bài : 1’ / Giới thiệu : Hôm em làm dàn ý cho -HS lắng nghe văn tả hoạt động bạn nhỏ em bé tuổi tập , tập nói / Hướng dẫn HS luyện tập: 18’ * Bài tập :-GV cho HS đọc yêu cầu tập -1 HS đọc , lớp đọc thầm -GV nhắc lại yêu cầu lưu ý HS tả -HS lắng nghe TaiLieu.VN Page hành động trọng tâm , em tả thêm ngoại hình -GV đưa tranh ảnh sưu tầm em bé , -HS quan sát tranh ảnh người bạn -Cho HS chuẩn bị dàn ý vào 14’ - HS chuẩn bị dàn ý vào (2 HS trình bày giấy khổ to ) -Cho HS trình bày dàn ý trước lớp -HS trình bày trước lớp -GV nhận xét , bổ sung hoàn thiện dàn ý -Lớp nhận xét * Bài tập : -02 HS trình bày giấy khổ to -GV cho HS đọc yêu cầu tập -1HS đọc lớp đọc thầm SGK -GV nhắc lại yêu cầu -HS để đầu bàn -Cho HS làm trình bày kết -HS giới thiệu -GV cho HS làm -HS làm trình bày kết -Cho HS đọc lại đoạn văn -HS đoạn văn -GV nhận xét , khen học sinh viết tốt -Lớp nhận xét -GV đọc cho HS nghe Em Trunng -HS lắng nghe để bạn tham khảo Nhắc HS ý đặc biệt đoạn tả hoạt động em bé Trung văn / Củng cố dặn dò : 3’ -Nhận xét tiết học -Về nhà viết lại đoạn văn -HS lắng nghe -Tiết sau kiểm tra viết : ( Tả người ) Rút kinh nghiệm : TaiLieu.VN Page ... Bài tập : -02 HS trình bày giấy khổ to -GV cho HS đọc yêu cầu tập -1HS đọc lớp đọc thầm SGK -GV nhắc lại yêu cầu -HS để đầu bàn -Cho HS làm trình bày kết -HS giới thiệu -GV cho HS làm. .. Nhắc HS ý đặc biệt đoạn tả hoạt động em bé Trung văn / Củng cố dặn dò : 3’ -Nhận xét tiết học -Về nhà viết lại đoạn văn -HS lắng nghe -Tiết sau kiểm tra viết : ( Tả người ) Rút kinh nghiệm...hành động trọng tâm , em tả thêm ngoại hình -GV đưa tranh ảnh sưu tầm em bé , -HS quan sát tranh ảnh người bạn -Cho HS chuẩn bị dàn ý vào 14’ - HS chuẩn bị
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Kể chuyệnTập làm vănLuyện tập tả người (Tả hoạt động), Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Kể chuyệnTập làm vănLuyện tập tả người (Tả hoạt động)