Phan phoi chuong trinh k3,4,5

11 116 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2019, 21:43

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MƠN TIN HỌC LỚP Năm học 2017-2018 Cả năm: 35 tuần x tiết/tuần = 70 tiết Học kỳ I: 18 tuần x tiết/tuần = 36 tiết Học kỳ II: 17 tuần x tiết/tuần = 34 tiết Sách giáo khoa: Hướng dẫn học tin học lớp Tuần Tiết CT Tên dạy Học kì I Chủ đề 1: Làm quen với máy tính 8 10 11 12 13 14 15 16 Bài 1: Người bạn em Bài 1: Người bạn em Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính Bài 3: Chuột máy tính Bài 3: Chuột máy tính Bài 4: Bàn phím máy tính Bài 4: Bàn phím máy tính Bài 5: Tập gõ bàng phím Bài 5: Tập gõ bàng phím Bài 7: Thư mục Bài 6: Thư mục Bài 7: Làm quen với Internet Bài 7: Làm quen với Internet Bài 8: Trò chơi Blocks Bài 9: Ôn tập Chủ đề 2: Em tập vẽ 10 11 17 18 19 20 21 22 Bài 1: Làm quen với phần mềm học vẽ Bài 1: Làm quen với phần mềm học vẽ Bài 2: Vẽ hình mẫu có sẵn.Chọn độ dày, màu nét vẽ Bài 2: Vẽ hình mẫu có sẵn.Chọn độ dày, màu nét vẽ Bài 3: Vẽ đường thẳng, đường cong Bài 3: Vẽ đường thẳng, đường cong -1- Tuần 12 13 14 15 16 17 18 Tiết CT 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Tên dạy Bài 4: Tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ Bài 4: Tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ Bài 5: Sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ Bài 5: Sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ Bài 6: Tơ màu hồn thiện tranh vẽ Bài 6: Tơ màu hồn thiện tranh vẽ Bài 7: Thực hành tổng hợp Bài 7: Thực hành tổng hợp Bài 8: Tập vẽ với phần mềm Tux Paint Bài 8: Tập vẽ với phần mềm Tux Paint Ôn tập học kỳ I Ôn tập học kỳ I Kiểm Tra học Kì I Kiểm Tra học Kì I Học kì II Chủ đề 3: Soạn thảo văn 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Bài 1: Bước đầu soạn thảo văn Bài 1: Bước đầu soạn thảo văn Bài 2: Gõ chữ ă â đ ê ô Bài 2: Gõ chữ ă â đ ê ô Bài 3: Gõ dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng Bài 3: Gõ dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng Bài 4: Chọn phông chữ, cỡ chữ Bài 4: Chọn phông chữ, cỡ chữ Bài 5: Chọn kiểu chữ, lề Bài 5: Chọn kiểu chữ, lề Bài 6: Luyện tập số kĩ thuật trình bày văn Bài 6: Luyện tập số kĩ thuật trình bày văn Bài 7: Chèn hình, tranh ảnh vào văn Bài 7: Chèn hình, tranh ảnh vào văn Bài 8: Thực hành: Bổ xung số kĩ thuật soạn thảo văn Bài 8: Thực hành: Bổ xung số kĩ thuật soạn thảo văn 53 Bài 9: Luyện gõ với phần mềm tux typing 54 Bài 9: Luyện gõ với phần mềm tux typing Chủ đề 4: Thiết kế trình chiếu Bài 1: Làm quen với phần mềm trình chiếu Bài 1: Làm quen với phần mềm trình chiếu 55 56 -2- Tuần 29 30 31 32 33 34 35 Tiết CT 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Tên dạy Bài 2: Thay đổi bố cục, phông chữ, kiểu chữ, lề Bài 2: Thay đổi bố cục, phông chữ, kiểu chữ, lề Bài 3: Chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu Bài 3: Chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu Bài 4: Thay đổi bổ sung thơng tin vào trang trình chiếu Bài 4: Thay đổi bổ sung thơng tin vào trang trình chiếu Bài 5: Sử dụng trình chiếu để thuyết trình Bài 5: Sử dụng trình chiếu để thuyết trình Bài 6: Luyện toán với phần mềm Tux of math command Bài 6: Luyện toán với phần mềm Tux of math command Ôn tập học kỳ II Ôn tập học kỳ II Kiểm tra học kỳ II Kiểm tra học kỳ II Tứ Hạ, ngày 15 tháng 08 năm 2017 Người lập kế hoạch Tổ phó Người duyệt kế hoạch Tổ trưởng Trần Như Huynh Đặng Hữu Việt -3- PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG TRÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MƠN TIN HỌC LỚP Năm học 2017-2018 Cả năm: 35 tuần x tiết/tuần = 70 tiết Học kỳ I: 18 tuần x tiết/tuần = 36 tiết Học kỳ II: 17 tuần x tiết/tuần = 34 tiết Sách giáo khoa: Hướng dẫn học tin học lớp Tuần 10 11 Tiết CT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Tên dạy Học kỳ I Chủ đề 1: Khám phá máy tính Bài 1: Những em biết Bài 1: Những em biết Bài 2: Các thao tác với thư mục Bài 2: Các thao tác với thư mục Bài 3: Làm quen với tệp Bài 3: Làm quen với tệp Bài 4: Các thao tác với tệp Bài 4: Các thao tác với tệp Bài 5: Sử dụng thiết bị lưu trữ Bài 5: Sử dụng thiết bị lưu trữ ngồi Bài 6: Tìm Kiếm thơng tin từ Internet Bài 6: Tìm Kiếm thơng tin từ Internet Chủ đề 2: Em tập vẽ Bài 1: Những em biết Bài 1: Những em biết Bài 2: Xoay hình, viết chữ lên hình vẽ Bài 2: Xoay hình, viết chữ lên hình vẽ Bài 3: Tìm hiểu thẻ View, thay đổi kích thước trang vẽ Bài 3: Tìm hiểu thẻ View, thay đổi kích thước trang vẽ Bài 4: Sao chép màu Bài 4: Sao chép màu Bài 5: Thực hành tổng hợp Học chơi máy tính: Tập vẽ với phần mềm Crayola Art Chủ đề 3: Soạn thảo văn -4- Điều chỉnh Tuần 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Tiết CT 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Tên dạy Bài 1: Những em biết Bài 1: Những em biết Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình vẽ Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình vẽ Bài 3: Chèn điều chỉnh tranh ảnh văn Bài 3: Chèn điều chỉnh tranh ảnh văn Bài 4: Chèn trình bày bảng văn Bài 4: Chèn trình bày bảng văn Bài 5: Xử lý phần văn bản, hình ảnh tranh ảnh Bài 5: Xử lý phần văn bản, hình ảnh tranh ảnh Ơn tập học kì Ơn tập học kì Kiểm tra học kì Kiểm tra học kì Học kì II: Bài 6: Luyện tập tổng hợp Bài 6: Luyện tập tổng hợp Học chơi máy tính: Chỉnh sửa ảnh với phần mềm Fotor Học chơi máy tính: Chỉnh sửa ảnh với phần mềm Fotor Chủ đề 4: Thiết kế trình chiếu Bài 1: Những em biết Bài 1: Những em biết Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn trang trình chiếu Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn trang trình chiếu Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trang trình chiếu Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trang trình chiếu Bài 5: Thực hành tổng hợp Bài 5: Thực hành tổng hợp Luyện khả quan sát với Phần mềm The Monkey Eyes Luyện khả quan sát với Phần mềm The Monkey Eyes Chủ đề 5: Thế giới Logo Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo Bài 2: Các lệnh Logo Bài 2: Các lệnh Logo -5- Điều chỉnh Tuần 29 30 31 32 33 34 35 Tiết CT 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Điều chỉnh Tên dạy Bài 3: Lệnh viết chữ, tính tốn Bài 3: Lệnh viết chữ, tính tốn Bài 4: Luyện tập Bài 4: Luyện tập Bài 5: Sử dụng câu lệnh lặp Bài 5: Sử dụng câu lệnh lặp Bài 6: Luyện Tập Bài 6: Luyện Tập Chơi cờ vua cung phần mềm Real chess3D Chơi cờ vua cung phần mềm Real chess3D Ôn tập học Kỳ II Ôn tập học Kỳ II Kiểm tra học Kỳ II Kiểm tra học Kỳ II Tứ Hạ, ngày 15 tháng 08 năm 2017 Người lập kế hoạch Tổ phó Người duyệt kế hoạch Tổ trưởng Trần Như Huynh Đặng Hữu Việt -6- PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG TRÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MƠN TIN HỌC LỚP Năm học 2017-2018 Cả năm: 35 tuần x tiết/tuần = 70 tiết Học kỳ I: 18 tuần x tiết/tuần = 36 tiết Học kỳ II: 17 tuần x tiết/tuần = 34 tiết Sách giáo khoa: Hướng dẫn học tin học lớp Tuần Tiết CT Tên dạy Học kỳ I Chủ đề 1: Khám phá mày tính 10 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Bài 1: Khám phá Computer Bài 1: Khám phá Computer Bài 2: Luyện Tập Bài 2: Luyện Tập Bài 3: Thư diện tử (Email) Bài 3: Thư diện tử (Email) Bài 4: Thư diện tử (tiếp theo) Bài 4: Thư diện tử (tiếp theo) Học chơi máy tính: Stellarium Học chơi máy tính: Stellarium Chủ đề 2: Soạn thảo văn bản: Bài 1: Những em biết Bài 1: Những em biết Bài 2: Kĩ thuật điều chỉnh đoạn văn Bài 2: Kĩ thuật điều chỉnh đoạn văn Bài 3: Chọn kiểu trình bày có sẳn đoạn văn Bài 3: Chọn kiểu trình bày có sẳn đoạn văn Bài 4: Định dạng trăng văn bản, đánh số trang văn Bài 4: Định dạng trăng văn bản, đánh số trang văn Bài 5: Thực hành tổng hợp Bài 5: Thực hành tổng hợp Học chơi máy tính XMind Học chơi máy tính XMind Chủ đề 3: Thiết kế trình chiếu -7- Điều chỉnh Tuần 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Tiết CT 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Tên dạy Bài 1: Những em biết Bài 1: Những em biết Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động Bài 3: Chèn âm vào trình chiếu Bài 3: Chèn âm vào trình chiếu Bài 4:Chèn đoạn Video vào trình chiếu Bài 4:Chèn đoạn Video vào trình chiếu Bài 5: Đặt thơng số chung cho trang trình chiếu Bài 5: Đặt thơng số chung cho trang trình chiếu Ơn tập học kỳ I Ôn tập học kỳ I Kiểm Tra Học kỳ I Kiểm Tra Học kỳ I Học kỳ II Bài 6: Thực hành tổng hợp Bài 6: Thực hành tổng hợp Học chơi máy tính: Windows Movie Maker 2.6 Học chơi máy tính: Windows Movie Maker 2.6 Chủ đề 4: Thế giới Logo em Bài 1: Những em biết Bài 1: Những em biết Bài 2: Câu lệnh lặp lòng Bài 2: Câu lệnh lặp lòng Bài 3: Thủ tục Logo Bài 3: Thủ tục Logo Bài : Thủ tục Logo (tiếp theo) Bài : Thủ tục Logo (tiếp theo) Bài 5: Luyện tập thủ tục Bài 5: Luyện tập thủ tục Bài 6: Thay đổi màu nét vẽ câu lệnh Bài 6: Thay đổi màu nét vẽ câu lệnh Học chơi máy tính: Đặt số vào vị trí (Sudoku) Học chơi máy tính: Đặt số vào vị trí (Sudoku) Chủ đề 5: Em học nhạc Bài 1: Làm quen với phần mềm MuseScore Bài 1: Làm quen với phần mềm MuseScore -8- Điều chỉnh Tuần 29 30 31 32 33 34 35 Tiết CT 57 58 59 60 61 62 60 61 62 63 64 65 66 67 Điều chỉnh Tên dạy Bài 2: Bước đầu tạo nhạc với phần mềm MuseScore Bài 2: Bước đầu tạo nhạc với phần mềm MuseScore Bài 3:Ghi lời nhạc Thay đổi nốt nhạc, ghi ô nhịp Bài 3:Ghi lời nhạc Thay đổi nốt nhạc, ghi ô nhịp Bài 4: Chèn ô nhịp thay đổi thông tin nhạc Bài 4: Chèn ô nhịp thay đổi thông tin nhạc Bài 5: Thiết lập trang giấy xuất nhạc Bài 5: Thiết lập trang giấy xuất nhạc Học chơi máy tính: Gấu chơi Piano Học chơi máy tính: Gấu chơi Piano Ơn tập học kì II Ơn tập học kì II Kiểm tra học kì II Kiểm tra học kì II Tứ Hạ, ngày 15 tháng 08 năm 2017 Người lập kế hoạch Tổ phó Người duyệt kế hoạch Tổ trưởng Trần Như Huynh Đặng Hữu Việt -9- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự - Hạnh phúc HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH - 1/ Tổ chức dạy học - Thời lượng dạy học môn tin học lớp 3, 4, 70 tiết, dạy trải 35 tuần năm học, tuần tiết - Phải đảm bảo dạy đủ số tiết Bài thực hành chương năm học - Các Phần “Phần mềm học tập” không thiết phải dạy liền nhau, dạy xen vào nội dung phần khác - Cuối học kì, có tiết ôn tập tiết kiểm tra học kì - Các tiết Bài tập, Ơn tập chưa quy định nội dung cụ thể, giáo viên tình hình giảng dạy, kết tiếp thu học sinh điều kiện thực tế nhà trường, để định nội dung cho tiết Bài tập, Ôn tập truyền đạt đủ kiến thức, kĩ theo yêu cầu Cần ưu tiên sử dụng tiết để giải đáp câu hỏi, chữa tập (nếu còn) sách giáo khoa Nếu thời gian nên lựa chọn, xây dựng nội dung cho tiết Bài tập, Ôn tập để củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng, hình thức làm tập lớp học hay thực hành phòng máy - Khi thực hành máy, nội dung không xây dựng để thực hành theo nhóm bố trí tối đa học sinh/1 máy tính - Trong thực Bài cần dành thời gian để hướng dẫn HS trả lời câu hỏi làm tập sách giáo khoa - Các thuộc dạng lý thuyết kết hợp với thực hành (nội dung lý thuyết chiếm khoảng 1/2 thời gian bài) Mặc dù khơng có tên thực hành tốt nên dạy học phòng máy Để học nội dung phần học sinh phải thực hành máy vi tính - Để học lý thuyết hiệu cần sử dụng máy tính, phần mềm, tranh, ảnh, sơ đồ trực quan 2/ Kiểm tra, đánh giá - Phải thực đổi kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn Bộ GD&ĐT, đề kiểm tra (dưới tiết, tiết, học kỳ) phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ Chương trình Phải đảm bảo thực đúng, đủ tiết kiểm tra, kiểm tra thực hành, kiểm tra học kì Phải đánh giá kiến thức, kĩ năng, lý thuyết thực hành phải theo nội dung, mức độ u cầu quy định chương trình mơn học Việc kiểm tra học kì phải thực hai nội dung lý thuyết thực hành - Môn học Tin học thuận lợi cho việc áp dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan nên giáo viên cần tăng cường sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh 10 - 10 - - 11 - 11 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Phan phoi chuong trinh k3,4,5 , Phan phoi chuong trinh k3,4,5