ĐỀ KT CUỐI HK i lop 3 1718

14 53 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2019, 21:43

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ TRUNG KỲ THI CUỐI HỌC KỲ I Họ tên: ……………………… MÔN: TIN HỌC Lớp: …………………………… KHỐI: LỚP - Ngày …… tháng … năm 2017 Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ ĐIỂM Lý thuyết HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ GIÁM KHẢO GIÁM THỊ LỜI PHÊ Thực hành Tổng I/ PHẦN LÝ THUYẾT : (6 điểm, 20 phút) A TRẮC NGHIỆM: điểm Câu 1: Chương trình thời gồm dạng thơng tin nào? ND1.M3 A Văn C Âm B Hình ảnh D Tất Câu Bộ xử lý ví máy tính: ND2.M1 A Trái tim C Người bạn B Bộ não D Tất sai Câu Máy tính sử dụng đâu đời sống: ND3.M1 A Trong gia đình B Trong quan, cửa hàng, bệnh viện C Trong phòng nghiên cứu, nhà máy D Cả ba đáp án Câu Các phím T, E, I, O, P thuộc hàng phím nào: ND4.M2 A Hàng phím số B Hàng phím C Hàng phím sở D Hàng phím Câu Để khởi động trò chơi, em thực thao tác nào: ND5.M1 A Nháy chuột lên biểu tượng trò chơi B Nháy đúp chuột trái lên biểu tượng trò chơi C Nháy chuột phải lên biểu tượng trò chơi D Kéo thả chuột biểu tượng trò chơi Câu Cơng cụ công cụ tô màu? ND6.M1 A B C D Câu Em nêu bước thực để vẽ đường thẳng? ND6.M2 A Chọn công cụ đường thẳng hộp công cụ; Chọn màu vẽ; Chọn nét vẽ; Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối đoạn thẳng B Chọn màu vẽ; Chọn công cụ đường thẳng hộp công cụ; Chọn nét vẽ; Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối đoạn thẳng C Chọn màu vẽ; Chọn nét vẽ; Chọn công cụ đường thẳng hộp công cụ; Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối đoạn thẳng D Chọn nét vẽ; Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối đoạn thẳng; Chọn công cụ đường thẳng hộp công cụ; Chọn màu vẽ Câu 8: Khi thực gõ bàn phím, hai ngón tay trỏ thường đặt hai phím hàng phím sở ? ND4 M1 A D J B TỰ LUẬN: điểm B H F C F J D G H Câu Điền từ vào chỗ chấm: ND2.M1 (Tai nghe, bàn phím, chuột, ổ điện, hình, ổ đĩa, thân máy) Các phận quan trọng máy tính để bàn là:……… , …………, ……….,… Câu 10 Trả lời câu hỏi: ND3.M2 Em cho biết ta chuyện trò với người bạn xa máy tính? Trả lời: …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… (Học sinh khơng sử dụng tài liệu) Hết II/ PHẦN THỰC HÀNH: (4 điểm, 20 phút) Câu Em sử dụng phần mềm soạn thảo Microsoft Word, gõ không dấu văn theo mẫu sau: (3 điểm, ND4 M4 ) On troi mua nang phai thi Noi thi bua can, noi thi cay sau Cong lenh chang quan bao lau Ngay nuoc bac, sau com vang Câu Em dùng phần mềm Paint để vẽ hình sau theo mẫu (1 điểm, ND6.M2) - Yêu cầu: Nét vẽ màu đỏ (Học sinh không sử dụng tài liệu) Hết MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ CÂU, SỐ ĐIỂM - LỚP CUỐI HỌC KÌ Mạch kiến thức, kĩ Số câu số điểm Mức TN TL/ TH Mức TN TL/ TH Số câu Các dạng thông tin Số điểm Các phận máy tính điện tử Số câu Ứng dụng máy tính đời sống Số câu Gõ phím phương pháp 10 ngón Số câu Các thao tác sử dụng chuột máy tính Số câu Số điểm Số điểm Số điểm Số điểm Số câu Phần mềm đồ họa: Paint Số điểm Số câu Tổng Số điểm Tỷ lệ % Tỷ lệ theo mức Số câu Mức TN Mức TL/ TN TH TL/ TH Tổng điểm tỷ lệ % Tổng 1 0,5 0,5 TL 5% 1 0,5 1,0 1,5 15% 1 0,5 1,0 1,5 15% 1 0,5 0,5 3,0 4,0 40% 1 0,5 0,5 5% 1 0,5 0,5 1,0 2,0 20% 2 0 12 2,5 1 0,5 0 10 25 % 10 % 10 % 20 % 5% 0% 0% 30 % 100 % 25% Lí thuyết (20) 10 Điểm Thực hành (10') Tỷ lệ 60% 40% 30% 5% MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI ĐỀ 40% 100 % Chủ đề Các dạng thông tin Mức Mức Số câu Câu số Các phận MTĐT Số câu Mức Mức Tổng cộng I.1 2 Câu số I.2; I.9 Ứng dụng MTĐT Số câu Câu số I.3 Số câu 1 I.4 II.1 1 I.7; II.2 Câu số I.6 Tổng số câu I.10 Gõ phím Số câu phương pháp 10 ngón Câu số I.8 Sử dụng chuột máy Số câu tính Câu số I.5 PMĐH: Paint ĐÁP ÁN ĐỀ 1 12 I PHẦN LÝ THUYẾT: Câu Đáp án D B D B B C Bàn phím, chuột, hình, thân máy 10 Vì máy tính kết nối với mạng Internet II PHẦN THỰC HÀNH: - Gõ chữ - Không yêu cầu: gõ dấu, thụt dòng mẫu Vẽ theo mẫu - Mỗi đường thẳng vị trí 0,25 điểm ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I A C TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ TRUNG KỲ THI CUỐI HỌC KỲ I Họ tên: ……………………… MÔN: TIN HỌC Lớp: …………………………… KHỐI: LỚP ĐỀ Ngày …… tháng … năm 2017 Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề) - ĐIỂM Lý thuyết HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ GIÁM KHẢO GIÁM THỊ LỜI PHÊ Thực hành Tổng I/ PHẦN LÝ THUYẾT : (6 điểm, 20 phút) A TRẮC NGHIỆM: điểm Câu Kết hoạt động máy tính trên: ND2.M1 A Bàn phím C Màn hình B Thân máy D Tất sai Câu Các phím T, E, I, O, P thuộc hàng phím nào: ND4.M2 A Hàng phím B Hàng phím số C Hàng phím sở D Hàng phím Câu 3: Chương trình thời gồm dạng thơng tin nào? ND1.M3 A Văn C Âm B Hình ảnh D Tất Câu Để khởi động trò chơi, em thực thao tác nào: ND5.M1 A Nháy chuột lên biểu tượng trò chơi B Nháy đúp chuột phải lên biểu tượng trò chơi C Nháy đúp chuột trái lên biểu tượng trò chơi D Kéo thả chuột biểu tượng trò chơi Câu Máy tính sử dụng đâu đời sống: ND3.M1 A Trong gia đình B Trong quan, cửa hàng, bệnh viện C Trong phòng nghiên cứu, nhà máy D Cả ba đáp án Câu Công cụ công cụ tô màu? ND6.M1 A B C D Câu 7: Khi thực gõ bàn phím, hai ngón tay trỏ thường đặt hai phím hàng phím sở ? ND4 M1 A D J B J F C F H D G H Câu Em nêu bước thực để vẽ đường thẳng? ND6.M2 A Chọn màu vẽ; Chọn công cụ đường thẳng hộp công cụ; Chọn nét vẽ; Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối đoạn thẳng B Chọn công cụ đường thẳng hộp công cụ; Chọn màu vẽ; Chọn nét vẽ; Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối đoạn thẳng C Chọn màu vẽ; Chọn nét vẽ; Chọn công cụ đường thẳng hộp công cụ; Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối đoạn thẳng D Chọn nét vẽ; Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối đoạn thẳng; Chọn công cụ đường thẳng hộp công cụ; Chọn màu vẽ B TỰ LUẬN: điểm Câu Điền từ vào chỗ chấm: ND2.M1 (nhiều phím, xử lý, chuột, đĩa cứng, não) Thân máy tính hộp chứa nhiều chi tiết tinh vi, có ……………… xem ………… điều khiển hoạt động máy tính Câu 10 Trả lời câu hỏi: ND3.M2 Em cho biết ta chuyện trò với người bạn xa máy tính? Trả lời: …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… (Học sinh không sử dụng tài liệu) Hết II/ PHẦN THỰC HÀNH: (4 điểm, 20 phút) Câu Em sử dụng phần mềm soạn thảo Microsoft Word, gõ không dấu văn theo mẫu sau: (3 điểm, ND4 M4 ) On troi mua nang phai thi Noi thi bua can, noi thi cay sau Cong lenh chang quan bao lau Ngay nuoc bac, sau com vang Câu Em dùng phần mềm Paint để vẽ hình sau theo mẫu (1 điểm, ND6.M2) - Yêu cầu: Nét vẽ màu đỏ (Học sinh không sử dụng tài liệu) Hết MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ CÂU, SỐ ĐIỂM - LỚP CUỐI HỌC KÌ Mạch kiến thức, kĩ Số câu số điểm Mức TN TL/ TH Mức TN TL/ TH Mức TN Mức TL/ TN TH TL/ TH Tổng điểm tỷ lệ % Tổng TL Số câu Các dạng thông tin Số điểm Các phận máy tính điện tử Số câu Ứng dụng máy tính đời sống Số câu Gõ phím phương pháp 10 ngón Số câu Các thao tác sử dụng chuột máy tính Số câu Số điểm Số điểm Số điểm Số điểm Số câu Phần mềm đồ họa: Paint Số điểm Số câu Tổng Số điểm Tỷ lệ % Tỷ lệ theo mức Số câu 1 0,5 0,5 1 0,5 1,0 1,5 15% 1 0,5 1,0 1,5 15% 1 0,5 0,5 3,0 4,0 40% 1 0,5 0,5 5% 1 0,5 0,5 1,0 2,0 20% 2 0 12 2,5 1 0,5 0 10 25 % 10 % 10 % 20 % 5% 0% 0% 30 % 100 % 25% Lí thuyết (20) 10 Điểm Thực hành (10') Tỷ lệ 60% 40% 30% 5% 40% MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI ĐỀ Chủ đề Các dạng thông tin Số câu 5% Mức Mức Mức Mức Tổng cộng 1 100 % Câu số Các phận MTĐT Số câu Câu số Ứng dụng MTĐT I.3 I.1; I.9 Số câu Câu số Gõ phím phương Số câu pháp 10 ngón Câu số Sử dụng chuột máy Số câu tính Câu số PMĐH: Số câu Paint Câu số Tổng số câu I.5 I.10 1 I.7 I.2 II.1 1 I.4 I.8; II.2 I.6 1 12 ĐÁP ÁN ĐỀ I PHẦN LÝ THUYẾT: Câu Đáp án C A D C D C B B Thân máy tính hộp chứa nhiều chi tiết tinh vi, có xử lý xem não điều khiển hoạt động máy tính 10 Vì máy tính kết nối với mạng Internet II PHẦN THỰC HÀNH: - Gõ chữ - Khơng u cầu: gõ dấu, thụt dòng mẫu Vẽ theo mẫu - Mỗi đường thẳng vị trí 0,25 điểm ... PMĐH: Số câu Paint Câu số Tổng số câu I. 5 I. 10 1 I. 7 I. 2 II.1 1 I. 4 I. 8; II.2 I. 6 1 12 ĐÁP ÁN ĐỀ I PHẦN LÝ THUYẾT: Câu Đáp án C A D C D C B B Thân máy tính hộp chứa nhiều chi tiết tinh vi, có xử lý... CÂU H I ĐỀ 40% 100 % Chủ đề Các dạng thông tin Mức Mức Số câu Câu số Các phận MTĐT Số câu Mức Mức Tổng cộng I. 1 2 Câu số I. 2; I. 9 Ứng dụng MTĐT Số câu Câu số I. 3 Số câu 1 I. 4 II.1 1 I. 7; II.2 Câu... TRUNG KỲ THI CU I HỌC KỲ I Họ tên: ……………………… MÔN: TIN HỌC Lớp: …………………………… KH I: LỚP ĐỀ Ngày …… tháng … năm 2017 Th i gian: 40 phút (không kể th i gian giao đề) - I M Lý thuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KT CUỐI HK i lop 3 1718 , ĐỀ KT CUỐI HK i lop 3 1718