Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp dạy luyện từ và câu lớp 4

13 123 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2019, 20:18

Một số phương pháp nâng cao chất lượng dạy luyện từ và câu lớp 4 1.3.1. Phương pháp vấn đáp 1.3.2. Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.1. 3.3. Phương pháp trực quan.1.3.4. Phương pháp rèn luyện theo mẫu.1.3.5. Phương pháp phân tích.1.3.6. Phương pháp trò chơi học tập CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN - Tên sáng kiến: Phương pháp dạy Luyện từ câu lớp - Tác giả: Nguyễn Thị Hòa - Đơn vị cơng tác: Trường Tiểu học Phú Xuân - Chức vụ: Giáo viên - Trình độ chuyên môn: Đại học Phú Xuân, tháng 02 /2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: Hội đồng sáng kiến huyện Bình Xuyên a Tác giả sáng kiến: Nguyễn Thị Hòa - Ngày tháng năm sinh: 17/8/1988 Nam, nữ: Nữ - Đơn vị công tác : Trường Tiểu học Phú Xuân - Chức danh: Giáo viên - Trình độ chun mơn: Đại học Tiểu học b) Chủ đầu tạo sáng kiến: Nguyễn Thị Hòa c) Tên sáng kiến: “Phương pháp dạy Luyện từ câu lớp 4” - Lĩnh vực áp dụng: Môn Luyện từ câu lớp Trường Tiểu học Phú Xuân - Mô tả sáng kiến: * Về nội dung sáng kiến: 1.Nội dung sáng kiến 1.1 Nghiên cứu kĩ nội dung chương trình, yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ phân môn luyện từ câu 1.1.1 Nghiên cứu nội dung dạy học phân môn luyện từ câu lớp Mỗi tuần tiết Học kì I 32 tiết gồm chủ điểm Học kì II 30 tiết gồm chủ điểm Mỗi chủ điểm học sinh học chủ đề tương ứng với chủ điểm Qua thực tế nghiên cứu giảng dạy: Với dạy lí thuyết học cấu tạo tiếng, cấu tạo từ từ loại gồm phần: Nhận xét, ghi nhớ, luyện tập + Nhận xét phần cung cấp ngữ liệu nêu câu hỏi, gợi ý cho học sinh phân tích nhằm rút kiến thức lí thuyết + Ghi nhớ phần chốt lại điểm yếu kiến thức rút từ việc phân tích ngữ liệu Học sinh cần phải nắm vững kiến thức + Luyện tập phần tập nhằm củng cố vận dụng nững kiến thức học, gồm dạng tập như: - Nhận biết phận cấu tạo tiếng - Giải câu đố chữ liên quan đến cấu tạo tiếng - Nhận biết kiểu cấu tạo từ - Nhận biết từ loại - Đặt câu với từ cho Với học mở rộng hệ thống hóa vốn từ thể hình thức tập thực hành Những kiểu tập thực hành chủ yếu là: - Tìm từ ngữ theo nghĩa hình thức cấu tạo cho - Xác định nghĩa từ yếu tố cấu tạo từ - Xác định nghĩa thành ngữ, tục ngữ - Phân loại từ ngữ yếu tố cấu tạo từ - Đặt câu với từ ngữ cho - Xác định tình sử dụng thành ngữ, tục ngữ Thể thông qua tập xếp từ dễ đến khó Giáo viên cần nắm điều để đưa phương pháp dạy học phù hợp Trên sở đó, tơi sử dụng nghiên cứu số phương pháp dạy học cho khả thi 1.1 Yêu cầu kiến thức a Mở rộng hệ thống hố vốn từ : Mơn Tiếng Việt có 10 đơn vị học phân mơn Luyện từ câu mở rộng hệ thống hoá 10 chủ điểm b Trang bị kiến thức giảng dạy từ câu * TừCấu tạo tiếng : - Cấu tạo từ : Từ đơn, từ ghép từ láy - Từ loại : Danh từ, Động từ, Tính từ * Các kiểu câu: Câu hỏi, Câu kể, Câu cầu khiến, Câu cảm * Các dấu câu: Dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu hai chấm, dấu ngoặc kép, dấu ngoặc đơn 1.2 Yêu cầutừ câu: a Từ: - Nhận biết cấu tạo tiếng - Giải câu đố tiếng liên quan đến cấu tạo tiếng - Nhận biết từ loại - Đặt câu với từ cho - Xác định tình sử dụng Thành ngữ - Tục ngữ b Câu: - Nhận biết kiểu câu - Đặt câu theo mẫu - Nhận biết kiểu trạng ngữ - Thêm trạng ngữ cho câu - Tác dụng dấu câu - Điền dấu câu thích hợp c Dạy tiếng Việt văn hoá giao tiếp Thông qua nội dung dạy Luyện từ câu lớp 4, bồi dưỡng cho học sinh ý thức thói quen dùng từ đúng, nói viết thành câu ý thức sử dụng tiếng Việt giao tiếp phù hợp với chuẩn mực văn hoá - Chữa lỗi dấu câu - Lựa chọn kiểu câu kiến thức, kĩ mà học sinh cần đạt nhiệm vụ mà người giáo viên cần nắm vững giảng dạy phân môn 1.2.1 Nắm vững quy trình dạy luyện từ câu lớp Cách dạy theo dạng lí thuyết thực hành a Đối với hình thành khái niệm (hình thành kiến thức lí thuyết) Để phù hợp với đặc điểm nhận thức học sinh lớp Giáo viên cần kết hợp sử dụng cách linh hoạt phương pháp phân tích ngơn ngữ với phương pháp luyện tập theo mẫu, phương pháp thực hành giao tiếp, phương pháp thảo luận nhóm…để học căng thẳng, nặng nề học sinh Ví dụ: Ở lớp 2, khái niệm động từ diễn đạt đơn giản từ ngữ hoạt động Lên lớp em học khái niệm động từ từ hoạt động, trạng thái Khi dạy học giáo viên vận dụng phương pháp luyện tập theo mẫu để học sinh rễ ràng tiếp thu kiến thức Cụ thể giáo viên làm mẫu cách tìm thêm từ hoạt động từ trạng thái xếp thành nhóm từ cho học sinh quan sát tự nhận khác biệt chúng b Đối với Luyện tập từ câu Tùy nội dung luyện tập cụ thể giáo viên vận dụng phương pháp dạy học như: phương pháp thực hành giao tiếp, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp trò chơi học tập…để học sinh thực hành kiến thức lí thuyết học, biết cách áp dụng kiến thức Tiếng Việt học cách linh hoạt vào tình sử dụng ngơn ngữ cụ thể Muốn có hai nguồn kiến thức em cần phải tập quan sát thực tế ghi chép vào ký ức, sổ tay để làm tốt Trong quan sát em ý phải quan sát nhiều giác quan: mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi tay sờ Phải biết tranh thủ quan sát đường học, buổi tham gia lao động , ngày quê để làm kiến thức viết Về kiến thức sách phải biết chọn lựa ,ghi chép học thuộc để tái làm Để giúp cho việc tích luỹ kiến thức tốt em nên hình thành “cuốn sổ tay văn học” em ghi thành mục: - Những kiến thức từ ngữ theo chủ đề - Những từ ngữ hay, câu danh ngôn, châm ngôn - Những đoạn văn hay, câu thơ hay - Những người tốt, việc tốt Sắp xếp học sinh dễ tìm, dễ lấy liệu làm 1.3 Vận dụng số phương pháp dạy học dạy luyện từ câu lớp 1.3.1 Phương pháp vấn đáp Phương pháp gợi mở vấn đáp phương pháp dạy học không trực tiếp đưa kiến thức hoàn chỉnh mà hướng dẫn cho học sinh bước để em tự tìm kiến thức phải học Phương pháp gợi mở vấn đáp nhằm tăng cường kĩ suy nghĩ, sáng tạo trình lĩnh hội tri thức xác định mức độ hiểu kinh nghiệm có học sinh Giúp em hình thành khả tự lực tìm tòi kiến thức Qua học sinh ghi nhớ tốt hơn, sâu sắc Yêu cầu sử dụng giáo viên phải lựa chọn câu hỏi theo nội dung học, câu hỏi đưa phải rõ ràng, dễ dàng phù hợp với đối tượng học sinh lớp Giáo viên dành thời gian cho học sinh suy nghĩ sau cho học sinh trả lời, em khác nhận xét bổ sung Phương pháp phù hợp với hai loại lí thuyết thực hành VD: Khi dạy Tính từ (tuần 11) mục đích học sinh phải nắm Tính từ gì?- Biết tìm tính từ trừu tượng đoạn văn đặt câu với tính từ - Giáo viên đưa ví dụ: Cậu học sinh Ác- boa Ác-boa thị trấn nhỏ, lâu đài đồ sộ, nguy nga, thấy ngơi nhà nhỏ bé, cổ kính vườn nho con Dòng sơng Quy-dăng-xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với cầu trắng phau Ông bố dắt đến gặp thầy giáo để xin học Thầy Rơ-nê già, mái tóc ngả màu xám, da nhăn nheo, lại nhanh nhẹn…Thầy lắc đầu chê Lu-i bé q Thế mà lâu sau, Lu-i khiến thầy hài lòng Cậu học sinh chăm giỏi lớp Theo Đức Hoài - Lu-i: Lu-i Pa-xtơ (1822 - 1895), nhà bác học tiếng người Pháp - Đồ sộ : to lớn - Nguy nga : (cơng trình kiến trúc) to lớn, đẹp đẽ H : Tìm tính từ truyện miêu tả a Tính tình chất cậu bé Lu-i: chăm chỉ, giỏi b Màu sắc vật: Những cầu: trắng phau Mái tóc thầy Rơ-: xám c Hình dáng, kích thước đặc điểm khác vật: nhỏ con, nhỏ bé, cổ kính hiền hòa nhăn nheo H : Trong cụm từ lại nhanh nhẹn, từ nhanh nhẹn bổ sung ý nghĩa cho từ ? - Trong cụm từ " lại nhanh nhẹn " từ " nhanh nhẹn" bổ sung ý nghĩa cho từ "đi lại" + H : Những từ thuộc loại từ gì? (Tính từ) + H: Vậy Tính từ gì? (Tính từ từ miêu tả đặc điểm tính chất vật, hoạt động, trạng thái, ) Như vậy, qua câu hỏi gợi mở cho em hình thành khái niệm ngữ pháp mà nội dung đề Tóm lại phương pháp gợi mở vấn đáp sử dụng tất tiết học phát huy tính chủ động sáng tạo học sinh 1.3.2 Phương pháp nêu giải vấn đề Phương pháp nêu giải vấn đề cách mà giáo viên đưa tình gợi vấn đề điều khiển học sinh phát vần đề, tự giác hoạt động, trực tiếp chủ động sáng tạo để giải vấn đề thơng qua mà kiến tạo tri thức, rèn luyện kĩ Tăng thêm hiểu biết khả áp dụng lí thuyết vào giải vấn đề thực tiễn Nâng cao kĩ phân tích khái quát từ tình cụ thể khả độc lập khả hợp tác trình giải vấn đề Khi sử dụng phương pháp này, giáo viên cần chuẩn bị trước câu hỏi cho phù hợp với mục đích, yêu cầu nội dung đảm bảo tính sư phạm, đáp ứng với đối tượng học sinh, giáo viên cần chuẩn bị tốt kiến thức để giải vấn đề mà học sinh đưa VD: Khi dạy mở rộng vốn từ “Cái đẹp” (tuần 23) Giáo viên đưa số thành ngữ- tục ngữ sau: “ Tốt gỗ tốt nước sơn”, “ Người tiếng nói Chuông kêu khẽ đánh bên thành kêu”, “ Cái nết đánh chết đẹp”, “ Trông mặt mà bắt hình dong Con lợn có béo lòng ngon”, Nêu trường hợp sử dụng câu tục ngữ nói Ví dụ1 : Bà dẫn em mua cặp sách Em thích cặp có màu sắc sặc sỡ, bà lại khuyên em chọn có quai đeo chắn, khóa dễ đóng mở có nhiều ngăn Em ngần ngừ bà bảo : “Tốt gỗ tốt nước sơn, cháu Cái cặp màu sắc vui mắt đấy, ba bảy hăm mốt ngày hỏng Cái không đẹp bền mà tiện lợi” Ví dụ2 : Em thích ăn mặc đẹp hay ngắm vuốt trước gương Bà thấy thường cười bảo em: “Cháu bà làm đỏm !Đừng quên nết đánh chết đẹp Phải chịu rèn luyện để có đức tính tốt gái cháu !” * Tóm lại: Với phương pháp người giáo viên cần hiểu tình cụ thể có nhiều cách giải hay, thích hợp để học sinh ứng dụng vào học tập, sống 3.3 Phương pháp trực quan Phương pháp trực quan phương pháp dạy học giáo viên có sử dụng hình ảnh trực quan nhằm giúp học sinh có biểu tượng vật thu nhận kiến thức, rèn luyện kĩ theo nội dung học cách thuận lợi Thu hút ý giúp học sinh hiểu bài, ghi nhớ tốt hơn, học sinh khái quát nội dung phát mối liên hệ đơn vị kiến thức Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát theo nội dung cần truyền đạt VD: Khi dạy “Động từ” (tuần 9) tập giáo viên cho học sinh chơi trò chơi " Xem kịch câm " để học sinh quan sát hoạt động, trạng thái bạn thể cử chỉ, động tác khơng lời tìm động từ thích hợp *Tóm lại: Sử dụng phương pháp trực quan giảng giải dạy phân môn Luyện từ câu quan trọng khai thác triệt để kênh hình học, nhờ mà giáo viên giúp học sinh nắm cách tốt 1.3.4 Phương pháp rèn luyện theo mẫu Là phương pháp dạy học mà giáo viên đưa mẫu cụ thể qua hướng dẫn học sinh tìm hiểu đặc điểm mẫu, cấu tạo mẫu thực theo mẫu Giúp học sinh có điểm tựa để làm đặc biệt với học sinh trung bình yếu học sinh giỏi khơng bắt buộc phải theo mẫu để học sinh phát huy tính tích cực chủ động 1.3.5 Phương pháp phân tích Đây phương pháp dạy học học sinh hướng dẫn tổ chức giáo viên tiến hành tìm hiểu dấu hiệu theo định hướng học từ rút học Giúp học sinh tìm tòi huy động vốn kiến thức cũ kiến thức Tạo điều kiện cho học sinh tự phát kiến thức (về nội dung hình thức thể hiện) VD: Khi dạy “Câu hỏi dấu chấm hỏi”, tiến hành sau: Bước 1: Cho học sinh tìm câu hỏi tập đọc “Người tìm đường tới sao” Các em tìm câu: Vì bóng khơng có cánh mà bay được? Cậu làm mà mua nhiều sách dụng cụ thí nghiệm thế? Bước 2: Phân tích: H: Câu hỏi (1) ai? (Xi-ôn- cốp – xki hỏi mình) H: Câu hỏi (2) ai? (Bạn Xi-ôn-cốp-xki hỏi) H: Dấu hiệu giúp em nhận câu hỏi? (Cuối câu có dấu chấm hỏi) Giáo viên nêu: Khi đọc câu hỏi phải nhấn mạnh vào ý cần để hỏi Qua phân tích giáo viên, học sinh rút học: Câu hỏi (còn gọi câu nghi vấn) dùng để hỏi điều chưa biết VD: - Có phải trái đất quay xung quanh mặt trời không? - Bạn Hoa học sinh giỏi à? Phần lớn câu hỏi để hỏi người khác có câu để tự hỏi VD: - Chiếc bút mua đâu nhỉ? - Vì Trái Đất lại quay nhỉ? Câu hỏi thường có từ nghi vấn (có phải, khơng, phải khơng, à,…) Khi viết cuối câu hỏi có dấu chấm hỏi (?) VD: - Bạn học à? - Chú đất trở thành Đất Nung phải không? 1.3.6 Phương pháp trò chơi học tập Trò chơi hoạt động người nhằm mục đích trước tiên chủ yếu vui chơi, giải trí, thư giãn sau làm việc căng thẳng, mệt mỏi Nhưng qua trò chơi, người chơi rèn luyện thể lực, giác quan, tạo hội giao lưu với người, hợp tác với bạn bè đồng đội nhóm, tổ Bước vào trường, trẻ làm quen với hoạt động học tập, loạt hoạt động chương trình hố với u cầu cao Vậy sử dụng hình thức trò chơi học tập đạt hiệu cao Chính vậy, trò chơi sử dụng tiết dạy học có tác dụng tích cực nhằm làm thay đổi hình thức học tập Thơng qua trò chơi khơng khí lớp học trở lên thoải mái, dễ chịu, tiếp thu HS tự nhiên, nhẹ nhàng hiệu Mục đích trò chơi học tập: Khơng nhằm giải trí mà nhằm góp phần củng cố tri thức, kĩ học tập cho HS Nội dung trò chơi học tập gắn với tri thức kĩ nhóm học lĩnh vực tri thức kĩ Vậy sáng tạo trò chơi học tập giáo viên cần dựa vào kiến thức kĩ phân môn, môn học cần củng cố để xây dựng trò chơi Ví dụ: Thi Ai nhanh Trò chơi Tiếp sức Trò chơi Đi tìm đồng đội Trò chơi Truyền điện 1, Trò chơi Ai nhanh Trong thời gian cố định, đội ( đến người) thi tìm nhanh từ phù hợp với chủ điểm, nội dung cho trước Sau kiểm tra: Giáo viên, Học sinh làm trọng tài 2, Trò chơi Tiếp sức – Tìm từ, điền từ… Diễn nhóm, có hiệu lệnh xuất phát, em thay lên bảng tìm từ, điền từ Sau kiểm tra, đội làm đúng, tìm nhiều từ thắng Ví dụ: Thi tìm nhanh từ đặc điểm 3, Trò chơi Truyền điện Hai đội (5người/ đội), (2 đội) tham gia Đội nêu từ vật, đội nêu từ khác đặc điểm vật Nếu đố ngược lại 4, Trò chơi: Đi tìm đồng đội Một, hai học sinh cầm chủ điểm Số học sinh lại cầm bảng ghi từ Sau hiệu lệnh phút từ tìm chủ điểm Kiểm tra nhận xét phân tích ngữ liệu: -Việc phân tích ngữ liệu tập giúp học sinh nắm vững yêu cầu tập thực hành tốt nhằm rút kiến thức Giáo viên cần cho học sinh đọc thầm, trình bày yêu cầu tập, giải thích thêm cho học sinh nắm rõ yêu cầu tập Tổ chức cho học sinh làm tập nhiều hình thức như: cá nhân, nhóm Sau báo cáo kết quả, lớp tham gia trao đổi, nhận xét, học sinh tự rút kết luận Giáo viên khẳng định kết luận bổ sung Trao đổi với học sinh, sửa lỗi cho học sinh tổ chức cho học sinh góp ý đánh giá cho trình làm Giáo viên không thiết phải giải nghĩa từ mà gợi ý cho học sinh liên tưởng, so sánh để tìm nghĩa từ Với từ ngữ trừu tượng, gần gũi học sinh, giáo viên cần đưa vào hoàn cảnh cụ thể để học sinh hiểu nghĩa Cuối giáo viên sơ kết, tổng kết ý kiến học sinh * Ví dụ : Khi dạy "Động từ" ( tuần 9), phần nhận xét sau cho học sinh: đọc kĩ, thảo luận theo cặp tìm từ hoạt động người, từ trạng thái vật, trình bày kết trước lớp Giáo viên chốt lại: Các từ nêu động từ Vậy động từ gì? Học sinh trả lời – giáo viên khẳng định ghi bảng (Động từ từ hoạt động, trạng thái vật ) Tóm lại, số phương pháp dạy học mà áp dụng giảng dạy phân môn Luyện từ câu, nhiên tơi nhận thấy khơng có phương pháp dạy học tối ưu Mỗi phương pháp thường có mặt mạnh - mặt yếu Mặt mạnh phương pháp hỗ trợ cho mặt yếu phương pháp Cho nên để tránh nhàm chán cần phối hợp nhiều phương pháp giảng dạy phù hợp với nhiều đối tượng học sinh, có tiết học đạt kết tốt * Khả áp dụng sáng kiến Với sáng kiến kinh nghiệm chủ yếu nghiên cứu phân môn Luyện từ câu lớp Cùng với đồng nghiệp xây dựng thành chuyên đề chuyên môn tổ chuyên môn lớp 4+5, chúng tơi tìm hiểu xây dựng chuyên đề chuyên môn từ năm học trước Việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng phân môn "Luyện từ câu" giúp em làm giàu vốn từ, vốn tri thức tâm hồn Từ đó, em tích luỹ cho kiến thức cần thiết, tạo điều kiện để em học tốt phân mơn khác tiếng Việt như: Chính tả, Tập làm văn, Đồng thời học tốt môn học khác như: Toán, Tự nhiên-xã hội, Âm nhạc, Mĩ thuật, Đặc biệt khơi dậy tiềm thức tâm hồn học sinh lòng u q phong phú tiếng Việt, có ý thức giữ gìn sáng tiếng Việt, góp phần giúp học sinh học tập tốt môn học khác Xuất phát từ nhu cầu thân, xác định tốt, phương pháp giảng dạy phân môn "Luyện từ Câu", người giáo viên tìm giải pháp tối ưu để nâng cao chất lượng giáo dục Qua triển khai công tác giảng dạy phân môn đánh giá khả tiếp thu kiến thức em thông qua việc kiểm tra đánh giá hàng ngày đặc biệt kiểm tra cuối học kì I vừa qua thu kết sau: Lớp Tổng số Tổng số Trướ c tác động Trước tác động Hoàn thành tốt Trước tác động Sau tác động Hoàn thành Trước tác động Sau tác động Chưa hoàn thành Trước tác động Sau tác động SL % SL % SL % SL % SL % SL % 4A 36 36 13,9 12 33,3 25 69,4 24 66,7 16,7 0 4B 38 38 10,5 10 26,3 26 68,4 28 73,7 21,1 0 4C 36 36 11,1 12 33,3 26 72,2 23 63,9 16,7 2,8 Kết cho thấy: Khi áp dụng phương pháp giảng dạy vào phân mơn kết thu khả quan hơn, khả vận dụng kiến thức học sinh có tiến , số học chưa hoàn thành giảm rõ rệt - Nhờ áp dụng biện pháp nên chất lượng mơn tiếng Việt so với đầu năm có nhiều tiến rõ nét Trước em chưa hiểu nghĩa từ, vận dụng từ sai, đặt câu khơ khan, rời rạc, chưa đủ ý dài dòng Nay em hiểu nghĩa từ theo chủ điểm, biết giải nghĩa từ, vận dụng từ vào hoàn cảnh giao tiếp cụ thể Các em biết dùng từ hay, giàu hình ảnh, biết phát câu chưa Đặc biệt em biết vận dụng để làm tập làm văn hay - Đánh giá lợi ích thu áp dụng sáng kiến: + Đánh giá tác giả Sau thực đổi phương pháp vào giảng dạy phân môn Luyện từ câu lớp Tôi thấy kết đạt sau: - Học sinh nắm từ, mở rộng vốn từ - Học sinh có kĩ tốt việc sử dụng từ, đặt câu - Học sinh có khả vận dụng thực hành tốt - Các em kiểm tra, rà sốt lại làm bạn - Đặc biệt khả giao tiếp, tác phong nhanh nhẹn học tập, vui chơi Thích học phân mơn Tuy kết bé nhỏ, song động viên tơi nhiều công tác giảng dạy nhà trường + Đánh giá tổ chun mơn Sáng kiến có tác dụng rõ rệt việc giúp HS hình thành lĩnh hội kiến thức Tạo khơng khí hứng thú học tập tiết học Luyện từ câu góp phần nâng cao hiệu học tập cho HS d Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: - Trước hết giáo viên phải người nắm vững chương trình, kiến thức, kĩ tiếng Việt, có vốn sống phong phú - Thực yêu nghề, có tâm huyết với nghề - Thường xuyên học hỏi trau dồi kiến thức, nghiên cứu tài liệu, sách báo giao lưu học hỏi đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm đề ngày làm phong phú thêm vốn kiến thức, kĩ cho - Có phương pháp nghiên cứu bài, soạn bài, thiết kế học cách khoa học, sáng tạo, linh hoạt - Tạo giao tiếp cởi mở, thân thiện với học sinh, mẫu mực lời nói, việc làm, thái độ, cử Có tâm hồn sáng lành mạnh để học sinh noi theo - Giáo viên người khơi dậy niềm say mê hứng thú học sinh với phân môn Luyện từ câu nói riêng, mơn Tiếng Việt nói chung Ln phối hợp với gia đình để tạo điều kiện tốt cho em tham gia học tập đ Về khả áp dụng sáng kiến cho đối tượng, quan, tổ chức người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu : - Đề tài áp dụng, vận dụng phạm vi tiết “Luyện từ câu” môn Tiếng Việt học sinh lớp trường công tác Tôi làm đơn trân trọng đề nghị Hội đồng sáng kiến xem xét công nhận sáng kiến Tôi xin cam đoan thông tin nêu đơn trung thực, thật, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ người khác hồn tồn chịu trách nhiệm thơng tin nêu đơn Phú Xuân, ngày 29 tháng năm 2018 NGƯỜI VIẾT ĐƠN Nguyễn Thị Hòa ... tạo sáng kiến: Nguyễn Thị Hòa c) Tên sáng kiến: Phương pháp dạy Luyện từ câu lớp 4 - Lĩnh vực áp dụng: Môn Luyện từ câu lớp Trường Tiểu học Phú Xuân - Mô tả sáng kiến: * Về nội dung sáng kiến: ... phân mơn Luyện từ câu mở rộng hệ thống hố 10 chủ điểm b Trang bị kiến thức giảng dạy từ câu * Từ – Cấu tạo tiếng : - Cấu tạo từ : Từ đơn, từ ghép từ láy - Từ loại : Danh từ, Động từ, Tính từ * Các... liệu làm 1.3 Vận dụng số phương pháp dạy học dạy luyện từ câu lớp 1.3.1 Phương pháp vấn đáp Phương pháp gợi mở vấn đáp phương pháp dạy học không trực tiếp đưa kiến thức hoàn chỉnh mà hướng dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp dạy luyện từ và câu lớp 4, Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp dạy luyện từ và câu lớp 4

Từ khóa liên quan