BÀI GIẢNG TỐI ƯU HĨA LẬP TRÌNH MÁY TẠO NHỊP TIM

65 25 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2019, 07:28

TỐI ƯU HĨA LẬP TRÌNH MÁY TẠO NHỊP TIM PGS.TS Hồng Anh Tiến, FACC Phó trưởng khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế Đặt vấn đề • Đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn xong có phải giải tất vấn đề? • Những vấn đề sau đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn nhiều lại vấn đề • Tối ưu hóa cách nào? Lịch sử máy tạo nhịp tim Máy tạo nhịp tim nhân tạo Albert Hyman, 1930 Máy tạo nhịp tim hệ II Hyman II-1932 Tạo nhịp tim lần đầu người (1959) Cấy máy tạo nhịp tim lần đầu người (1960) Máy tạo nhịp tim “cổ” Quy trình kiểm tra máy tạo nhịp Máy chương trình (Programmer) • Có máy với chức lập trình 10 – ICS 3000: có pin – Renamic Long AV Delays During Dual Chamber Pacing: An Incomplete Solution • Long AV delays may reduce unnecessary ventricular pacing • Long AV delays may impose limitations on optimal DDDR operation: – Reduced 2:1 block point due to increased TARP – Abandonment of mode-switching or significantly delayed AF recognition – Susceptibility to endless loop tachycardia 49 51 Managed Ventricular Pacing 58 58 52 Switching from DDD(R) to AAI(R) One Cycle AAI(R) DDD(R) A S A S V P A S V P A S V P Switch to AAI(R) A S V S V S AV Conduction Check (1 beat) – Scheduled every 1, 2, 4, Up to 16 hrs after a transition to DDD(R) has occurred 59 53 MVP Operating Details Criteria to switch to DDD(R): out of most recent A-A intervals with no conducted VS event DDD(R) AS AS AS AS AS AS AS Programmed SAV delay V S V S V P V P Loss of AV Conduction V P Loss of AV Conduction Ventricular Back-up Pace at 80 ms post the scheduled AP Ventricular Back-up Pace at 80 ms post the scheduled AP 60 54 MVP Study Results: Reduction in %VP without Loss of Atrial Support 100 73.8 80 48.7 60 47.3 % Pacing 40 20 4.1 Mean %VP DDD/R Mean %AP MVP Sweeney MO et al Heart Rhythm 2004;1:160-167 61 Sweeney MO et al J Cardiovasc Electrophysiol 2005;16:1-7 55 Máy tạo nhịp buồng 56 Timing Cycle in CRT 57 Common cause of CRT non-response Loss of Biventricular Pacing VPC The next P falls within PVARP Loss of atrial tracking Intrinsic AV conduction with prolonged PR The next P falls within PVARP again Loss of atrial tracking Loss of Bi-ventricular pacing VPC 58 iTARP – Implied TARP iTARP = implied AV + Interventricular conduction delay (IVCD) + PVARP 59 • How can we maximize biventricular pacing by programming PVARP? Atrial Tracking Recovery Shortens the PVARP to restore atrial tracking and Bi-ventricular pacing 60 RV-LV Conduction Measurement May Improve Clinical Outcomes Provides RV-LV conduction times that may be used to optimize pacing location for improved clinical outcomes1 • BiV pacing at the site of late electrical activation on the Quartet™ lead may significantly improve hemodynamic response to CRT and offers a simple way to optimize the left ventricular pacing site.1 • Pacing at a site of late activation has been shown to be associated with improved CRT outcomes.2,3 Pappone C, et al Left ventricular pacing from a site of late electrical activation improves acute hemodynamic response to cardiac resynchronization therapy (Abstract) APHRS 2012 Gold MR et al The relationship between ventricular electrical delay and left ventricular remodeling with cardiac resynchronization therapy Euro Heart J 2011; 32, 2516-2524 Polasek R et al Local electrogram delay recorded from left ventricular lead at implant predicts response to cardiac resynchronizaiton therapy; retrospective study with year follow up BMC Cardiovascular Disorders 2012; 12:34 61 Bộ máy tạo nhịp điều trị suy tim Biotronik Máy Stratos LV Dây thất trái Corox OTW–S Với ren silicon đ.c đầu đ.c nhẫn Dây 5,4 F Mềm nhờ thiết kế coradial Hai dây vít xoắn Setrox S 7F nhĩ thất Dây với đầu mềm để giảm stress vào tim lần tim co 62 Điều chỉnh tối ưu thời gian AV • Nếu sau thời gian (1 tháng) điều trị tái đồng tim không tăng huyêt lưu, – Thử tạo nhịp thất trái thay thất – Điều chỉnh thời gian nhĩ-thất với siêu âm Doppler • Thí dụ dùng VTI để tìm thời gian EA dài mà khơng cắt sóng A Jansen, Am J Card 2006 63 Kết luận • Cần theo dõi vấn đề sau đặt máy tạo nhịp: PMT, Pacemaker Wenckebach, crosstalk, 2:1 block … • Tối ưu hóa dựa vào lập trình máy tạo nhịp, siêu âm tim • Đối với máy tạo nhịp buồng nên tạo nhịp thất phải tối thiểu (IRS+, MVP VIP) 64 Chân thành cảm ơn theo dõi quý vị đại biểu 65
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG TỐI ƯU HĨA LẬP TRÌNH MÁY TẠO NHỊP TIM, BÀI GIẢNG TỐI ƯU HĨA LẬP TRÌNH MÁY TẠO NHỊP TIM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn