PICTUS 400 MÁY PHÂN TÍCH SINH HÓA TỰ ĐỘNG

58 87 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2019, 07:27

PICTUS 400 MÁY PHÂN TÍCH SINH HĨA TỰ ĐỘNG CHỦNG LOẠI: P400-1 không gồm điện giải P400-2 gồm điện giải HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Phân phối hãng bởi: Công ty Cổ phần thiết bị y tế Labomed Địa chỉ: Số 29, ngách 14/3 Ngõ 14, Pháo Đài Láng, P Láng Thượng, Q Đống Đa, Hà Nội ĐT: 04 3785 7574 DĐ: 0979 852 956 (Kỹ sư: Mr Hải) Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Ký ngày: 31/7/2017 09:24:40 CẢNH BÁO 1) Chỉ kết nối thiết bị với cáp nối theo quy tắc thông số kỹ thuật 2) Không sử dụng máy cho mục đích khác với quy định nhà sản xuất (mơ tả mục đích, xem Chương 1) 3) Khơng bật máy liên tục mà phải đợi 20 giây sau tắt 4) Không kết nối cáp hình, máy in cáp khác với đầu cổng RS 232 máy sinh hóa 5) Khơng mở nắp phía sau bên trái máy chưa đọc ký hướng dẫn sử dụng máy 6) Muốn thay bóng đèn yếu tố khác phải theo dẫn bao gồm hướng dẫn 7) Việc sử dụng hình máy chủ ảnh hưởng đến giao tiếp máy tính thiết bị Chỉ sử dụng "Cửa sổ đường cong so màu" tốc độ tối thiểu nó, hình máy chủ sử dụng 8) Đậy nắp máy xuống làm việc để tránh nguy hiểm từ phận chuyển động để cải thiện hiệu suất thiết bị 9) Đây loại sản phẩm Trong mơi trường phòng, sản phẩm gây nhiễu sóng vơ tuyến trường hợp người dùng yêu cầu để có biện pháp thích hợp Phân phối hãng bởi: Cơng ty Cổ phần thiết bị y tế Labomed Địa chỉ: Số 29, ngách 14/3 Ngõ 14, Pháo Đài Láng, P Láng Thượng, Q Đống Đa, Hà Nội ĐT: 04 3785 7574 DĐ: 0979 852 956 (Kỹ sư: Mr Hải) Biểu tượng an toàn sử dụng thiết bị: ! Cảnh báo: Trước sử dụng đọc hướng dẫn hướng dẫn sử dụng Điện áp cao Nối đất Nguy hiểm sinh học DIATRON MI Plc EC REP 1300 Budapest PO Box 134 1038 Budapest Hungary Papírgyár str 58-59 Phone +36 436 9800 Fax +36 436 9809 e-mail: dmi@diatron.com CẢNH BÁO máy phòng xét nghiệm: 1) Thực quy trình bảo trì hàng ngày, hàng tuần hàng quý, quy định hướng dẫn sử dụng Giữ hồ sơ hoạt động ngày tháng 2) Thực kiểm tra máy hướng dẫn sử dụng Bất kỳ can thiệp thông số kỹ thuật phải tham khảo ý kiến với Bộ phận kỹ sư hãng Giữ hồ sơ kiểm tra hiệu chuẩn thiết bị So sánh liệu với thơng tin trước 3) Thực tất sửa chữa bảo trì thay theo yêu cầu nhà sản xuất Các chi tiết khối làm khô ống dây phải kiểm tra hàng ngày 4) Cho chạy chuẩn lần chạy Giá trị Factor dùng thay cho chuẩn trường hợp nếu: a) Hóa chất hộp, lơ sản xuất mà có Factor lần chuẩn trước b) Mật độ quang chuẩn không thay đổi nhiều ¼ thay đổi phương pháp cho phép vài lần đọc cuối c) Máy khơng bị sửa chữa lớn (thay đổi kính lọc, đèn quang) kể từ chuẩn cuối 5) Để đảm bảo chất lượng xét nghiệm, cần chạy QC bình thường bất thường mẫu chưa biết: a) QC (hàng ngày) b) Khi chuyển sang dùng hộp hóa chất c) Sau thực bảo trì thay phận quan trọng Kết QC coi đạt nếu: a) Giá trị QC dải cho phép b) Kết QC chạy lúc bắt đầu kết thúc khác mức chấp nhận Mức thay đổi chấp nhận tiêu chí người sử dụng hãng sản xuất QC 7) Hãy đọc tất thông điệp cảnh báo phần cuối sách hướng dẫn Kết chấp nhận hồn tồn từ chối phần nếu: a) Giá trị mật độ hấp thụ quang hóa chất điểm đầu nằm giới hạn quy định b) Năng lượng giới hạn c) Có lỗi máy khơng dừng 8) Mở tập tin lỗi kiểm tra lỗi học lặp lặp lại Nếu lỗi khay mẫu / hóa chất khay phản ứng liên tục xảy ra, kết khơng có độ tin cậy sau bị loại bỏ 9) Ngay sau chạy kiểm tra cuvette khô Nếu không, kết chạy lần trước không tin cậy, cần tra lại cẩn thận chạy lại mẫu 10) Bất hóa chất đưa vào hệ thống bị lây nhiễm chéo phải tìm hiểu kỹ Việc tìm hiểu nên thực cách sử dụng cuvette phản ứng tương tự cho hai chất phản ứng bị nghi ngờ, theo thứ tự can thiệp: can thiệp, can thiệp hóa chất Tìm hiểu hoạt động kiểm tra độ xác hóa chất riêng tình trạng lây nhiễm với hóa chất khác khác Chấp nhận phải đáp ứng tiêu chuẩn bình thường phòng xét nghiệm Chú ý: Để đảm bảo máy hoạt động tốt, đảm bảo nắp đậy cuvette phải đậy lại hoạt động QUY TRÌNH VẬN HÀNH MÁY SINH HÓA TỰ ĐỘNG PICTUS 400 I KHỞI ĐỘNG MÁY Kiểm tra máy trước vận hành - Bổ xung hóa chất cho loại - Kiểm tra can nước rửa lít vị trí 47, 48 khay mẫu - Kiểm tra can chứa nước thải 10 lít - Kiểm tra cáp nguồn điện cho máy - Bỏ mẫu cũ ngày hôm trước Bật nguồn điện máy - Bật cơng tắc nguồn máy sinh hóa - Bật công tắc nguồn máy In - Bật công tắc nguồn hình máy tính - Bật cơng tắc nguồn máy tính Rửa máy - Phần mềm tự khởi động bật máy tính khởi động phần mềm “Autoanalyzer” hình Desktop - Chờ máy khởi động sau phút cửa sổ “Operating Status” Ready đèn đỏ “Stop” tắt Việc khởi động máy hồn tất - Rửa cóng đo Cuvette phản ứng: từ menu chọn Movements  Cleaning  Wash cuvettes (lưu ý chọn to 80 x 1) - Chờ máy rửa cuvettes xong chuẩn hệ thống quang: từ menu chọn Movements  Calibrate  Photometer (F8) (chỉ thực rửas cuvettes không chuẩn lại kiểm tra QC) II CHUẨN MÁY (CHẠY CAL VÀ QC) Chuẩn bị - Lấy mẫu chuẩn (Cal) QC để hết đông đá - Kiểm tra lại thông số Cal QC sử dụng Lô - Lựa chọn Standard: từ menu chọn Data  Sample (F3)  Standards  kích chuột vào Sample ID  M in use  CAL  Test Cal  OK - Lựa chọn kiểm tra chất lượng QC: từ menu Samples  Controls  kích chuột vào Sample ID  M in use  Q1  Test QC  OK, tương tự chọn Q2  Test Q2  OK - Đặt mẫu CAL QC vào khay để mẫu: từ menu  Trays  Samples and Reagents (F4)  kích chuột vào vị trí số khay mẫu  chọn Samples ID  OK - Chọn biểu tượng chìa khóa “Automatic Start” menu ấn F7  Continue Máy bắt đầu chạy chuẩn CAL QC Kiểm tra thông số chuẩn, QC hiệu chỉnh hệ số Factor cần thiết - Với test chạy theo hệ số Factor như: GOT, GPT, AMY, CK … ta chỉnh hệ số F theo Q1 đảm bảo Q2 vào dải - III Các test chạy theo chuẩn Cal hiệu chỉnh hệ số F cho kết tốt cần thiết (chỉ chỉnh F với test đo QC dải) Nếu dải QC yêu cầu chạy CAL lại CHẠY MẪU BỆNH NHÂN Chuẩn bị mẫu - Cho mẫu bệnh nhân sau li tâm vào vị trí từ đến 46 (trừ vị trí 47, 48 dành cho dung dịch rửa kim) - Ấn Data  Sample (F3)  điền số ID địa mẫu, tên bệnh nhân  kích chuột sang cửa sổ Test  M in use  chọn thông số test từ bảng Methods Profiles cho bệnh nhân Tương tự kích chuột vào mẫu Sample ID bệnh nhân chọn test tương tự - Ấn Trays  Samples and Reagents (F4)  Án vào vị trí đặt mẫu bệnh nhân  Chọn Sample ID tương ứng với vị trí Chạy mẫu - Ấn Movements  Automatic  Start (F7) In kết - IV V Ấn Print công cụ kết (thường Print cài tự động) TẮT MÁY CUỐI NGÀY LÀM VIỆC - Rửa hệ thống cuvette: Ấn Movements  Cleaning - Máy yêu cầu rửa kim với Sample 47 & 48  Ok - Ấn Data  Exit Các lỗi thông thường - Máy báo lỗi “Waste is full” cửa sổ “Operating Status”: lỗi can nước thải 10 lít đầy Đổ nước thải máy trở lại hoạt động bình thường - Máy báo lỗi “DI reservoir is empty Continue?” cần pha thêm nước rửa vào can lít  sau ấn Yes - Máy báo hết hóa chất cửa sổ Reagent intergrity báo mục Status bị Low  bổ xung hóa chất chọn Ignore để nhận lại hóa chất VI Lịch bảo trì bảo dưỡng máy Pictus 400 Tháng/Năm: ……… / ………… Data Pro Ngày tháng năm BẢO TRÌ HÀNG NGÀY Kiểm tra bình nước rửa Kiểm tra bình nước thải Đuổi bọt khí hệ thống Quan sát rửa kim hút Lưu liệu chương trình BẢO TRÌ HÀNG TUẦN Làm can nước cất Làm can nước thải Làm trạm rửa kim Làm khay mẫu/hóa chất Lau vỏ máy Kiểm tra/thay cuvet BẢO TRÌ HÀNG QUÝ Lau kính lọc Thay rửa hút Thay lọc bơm Kiểm tra tổng thể BẢO TRÌ KHI CẦN Thay pipet pha lỗng Thay dây bơm Thay bóng đèn Điều chỉnh đường quang Chuẩn kim hút Thay đầu làm khơ cuvet Bảo trì rửa cuvet Thay bơm hút 10 11 12 Serial Number: …………………………………… 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 P500 MÁY PHÂN TÍCH SINH HĨA TỰ ĐỘNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỦNG LOẠI: P500-1 không gồm điện giải P500-2 gồm điện giải Phân phối hãng bởi: Cơng ty Cổ phần thiết bị y tế Labomed Địa chỉ: Số 29, ngách 14/3 Ngõ 14, Pháo Đài Láng, P Láng Thượng, Q Đống Đa, Hà Nội ĐT: 04 3785 7574 DĐ: 0979 852 956 (Kỹ sư: Mr Hải) I Giới thiệu máy Mẫu giá để mẫu Có giá để mẫu, giá mẫu chứa 19 vị trí với cỡ khác nhau: - Cốc nhi micro: 0.5 ml - Cốc chuẩn loại: 1.5 ml - Ống mẫu: ml (13 x 75 mm) ml (13 x 100 mm, 13 x 75 mm) 10 ml (16 x 100 mm) Hóa chất Khay chứa hóa chất lạnh với cỡ 30ml, 40ml 75ml Khay chứa bao gồm 24 vị trí vòng 24 vị trí phòng ngồi Mỗi vị trí bên đặt lọ hóa chất cỡ nhỏ, tổng vị trí hóa chất 72 Cóng đo (Cuvettes) Mẫu hóa chất cho vào cóng đo Mỗi có cóng đo Khay phản ứng có 16 80 cóng đo Phần mềm Phần mềm có chức điều khiển máy sinh hóa hình tất chương trình hoạt động gồm: Quản lý mẫu bệnh nhân, quản lý hóa chất, chương trình xét nghiệm Test, phương pháp chuẩn, kiểm chuẩn QC, phản ứng liên tiếp, thông số kết quả, vấn đề khác - Mức độ truy cập hệ thống sau:  Người dùng thơng thường (Normal user)  Người có quyền (Power user)  Người giám sát (Supervisor) Mầu xám sáng Vị trí trống Mầu xám tối Hóa chất khơng sử dụng bỏ b Bệnh phẩm - Làm việc với bệnh nhân: Có thể tạo mới, xóa bỏ chỉnh sửa thông tin bệnh nhân theo ý muốn người dùng - Xác định liệu mẫu test: - Để chỉnh sửa thông tin cho mẫu xác định, chọn mẫu từ danh sách bên phải sau bấm Edit, sau nhấn Browse để chuyển sang chế độ chuyển hướng - Để nhập xác định mẫu mới, nhấn nút New - Hồn tất thơng tin cần thiết nhấn Ok thực Cancel để hủy bỏ - Yêu cầu xét nghiệm cho mẫu, chọn mẫu từ danh sách bên phải cửa sổ sau là: Nhấn vào Add Test Lựa chọn từ Phottometric, ISE, External kiểu Calculated Profile, chọn loại xét nghiệm mong muốn Nhấn Ok thực Cancel để hủy bỏ Patien Id, Name Last Name thêm vào thời gian từ danh sách xác định bệnh nhân Khi mẫu chế độ Edit nút nằm bên phải Id cửa sổ bệnh nhân ép, hình với Id có sẵn, tên cuối tên mở lựa chọn thực Ngồi ra, kích đúp vào phương pháp hay thông tin cá nhân mong muốn, đọc nhanh bảng điều khiển bảng Profiles Khi lần lặp lại mẫu yêu cầu, sử dụng nút Test Add bấm số phương pháp ID lần cửa sổ đọc nhanh Nếu yêu cầu giới thiệu giá STAT, mẫu xác định STAT tất lần cách kiểm tra mẫu cấp cứu Điều tăng cường ưu tiên mẫu khác - Loại bỏ mẫu: Để loại bỏ mẫu từ danh mục chọn Delete Test: đồng ý bỏ chọn Yes No để quay trở lại Chọn Delete All xóa bỏ tất mẫu từ danh mục - Loại bỏ tests: Để loại bỏ test từ mẫu, chọn mẫu từ danh sách bên phải cửa sổ sau bấm Delete test Các xét nghiệm chọn để loại bỏ từ danh sách Nhấn Ok thực Cancel để hủy bỏ - Sao lưu liệu: Mẫu tạo cách chép liệu từ mẫu khác nhấn nút Copy cửa sổ mở cho lựa chọn số lần lặp lại ID số tương ứng với gốc Nếu ký tự chữ có mặt ID, chữ số thêm vào - Đọc bệnh phẩm: Để quản lý mẫu giá mẫu xem xét khay để mẫu, nhấn nút Số khay để mẫu cửa sổ vùng giá mẫu hiển thị Chú ý: Sử dụng Secondary để thiết lập giá mẫu sử dụng với trẻ em lọ mẫu cỡ nhỏ Eppendorf TM, nhấn Primary để quay trở lại chế độ lọ bấm nút chuột phải vào cho vị trí Sử dụng Data> Log as supervisor sau Maintenance> Parameters> Use để thiết lập lọ mẫu Secondary trước sử dụng tùy chọn Để xem nội dung khu vực mẫu, cần trỏ chuột lên khu vực mong muốn khay Danh sách đầy đủ mẫu hiển thị bảng bên phải Để xem lại thông tin mẫu lĩnh vực, nhấp chuột vào ID khu vực từ danh sách ngành bấm vào khu vực khay Sau trỏ chuột mẫu mong muốn vị trí khu vực thực tế, bảng điều khiển thấp Danh sách đầy đủ kiểm tra hiển thị bảng bên phải Dữ liệu có sẵn cho in: Reports > Input Tray - Đọc bệnh phẩm, Calibration, QC: Để đặt mẫu khu vực, lần ID danh sách lĩnh vực sau nhấn Place Sample Lựa chọn từ Samples, Calibrators bảng Controls, chọn mẫu vị trí mong muốn khu vực Bấm Place để xác nhận lựa chọn, sau lặp lại hoạt động bấm Exit để trở Nhấn Place All để điền vào tất vị trí miễn phí khu vực với mẫu có sẵn Để cho phép mẫu thêm vào gỡ bỏ khỏi giá phải khỏi khay Khơng có mẫu thêm vào gỡ bỏ từ giá khay - Loại bỏ mẫu: Để loại bỏ mẫu từ khu vực, bấm vào lỗ ID từ danh sách giá sau nhấn Remove Sample Chọn ID mẫu vị trí lỗ để loại bỏ Nhấn Ok thực Cancel để hủy bỏ Để chọn nhiều mục từ danh sách, bấm giữ phím Ctrl lựa chọn mục Để chọn loạt mục, chọn mục đầu tiên, sau bấm giữ Phím Shift lựa chọn mục cuối Ngoài ra, để mở rộng lựa chọn sử dụng chuột để click kéo Trước sử dụng tùy chọn mẫu secondary sử dụng Data> Log as supervisor sau Maintenance> Parameters> Use để thiết lập lọ mẫu secondary - Đặt giá khay: Để đặt giá khay, bấm vào ID ngành từ danh sách lĩnh vực, sau nhấn Place Sector Số khay để mẫu ổ đĩa vị trí khu vực có sẵn cho khu vực mẫu chèn / loại bỏ khu vực Loại bỏ khu vực cũ có, đặt Khi thực xong nhấn nút Ok để xác nhận hoạt động - Loại bỏ lỗ mẫu: Để loại bỏ khu vực từ khay, bấm vào lỗ ID từ danh sách các lĩnh vực bấm vào khu vực khay, sau nhấn Remove Sector Số khay để mẫu ổ đĩa vị trí lỗ lựa chọn cho lỗ mẫu chèn / loại bỏ vùng Hủy bỏ lỗ mẫu Để xác nhận hoạt động nhấn Ok thực xong Quan trọng: Khi lỗ mẫu mã hố cho đọc BCR, khơng phải cần thiết để khai báo số khu vực người dùng nhắc nhở để đặt vị trí lỗ Nếu khu vực không dùng mã vạch phải định vị trí lỗ khơng sử dụng - Đọc STAT: Tất hành động STAT gọi đến định nghĩa nhiều lĩnh vực với điều đóđiều kiện Khi xác định, lỗ mẫu STAT có ưu tiên tất lỗ mẫu khác Để xác định lỗ mẫu, chọn Datta> Log as supervisor sau Maintenance> Parameters> Sector definition Xác định lỗ mẫu với số định điều kiện STAT Hãy đảm bảo số xác định cột bên phải Nếu vậy, lần xóa xác định sau lại nhập xác định mới, bao gồm điều kiện STAT - Kết test: Để kiểm tra mẫu kết bấm nút menu nhanh Test cửa sổ hiển thị kết mẫu test phân loại theo danh mục hiển thị Nhấn nút tương ứng để truy cập vào danh mục bạn muốn: Nhấn test chờ để xem xét kiểm tra mẫu không đo (khơng làm) tiến trình Người sử dụng phải xem xét kết xét nghiệm lại chưa làm hoạt động hệ thống chạy ngồi hóa chất mẫu trạng thái phản ứng chờ cóng trống / chờ hiệu chỉnh cho cho xét nghiệm Nhấn vào Pending Acceptance để xác nhận từ chối kiểm tra có chờ đợi người sử dụng Trong thông tin hoạt động có liên quan chẳng hạn thực tế đọc, hấp thụ chống lại thời gian giá trị đo lường trống cung cấp Tùy chọn Chạy lại sử dụng để thử lại phản ứng Kết test thuộc thể loại chờ đợi xác nhận người sử dụng phương pháp kiểm tra thiết lập để dẫn sử dụng chấp nhận (xem 5.2.6 để biết thêm chi tiết) / phản ứng gắn cờ Nhấn kết bên để nhập giá trị từ nguồn khác, thường yêu cầu phương pháp tính Nhấn Tính để kiểm tra xác nhận kết tính tốn phương pháp Nhấn kiểm tra Done để xem xét kết chấp nhận từ chối Kết lọc với tên cuối bệnh nhân Kết lưu trữ vĩnh viễn Khi tích lũy nhấn nút Lịch sử, thư mục sau xuất hiện: Dữ liệu lưu trữ tập tin, lưu trữ liệu tương ứng với tháng năm Bằng cách này, kết xem xét cách đơn giản - Chấp nhận kết Để xác nhận kết cho chấp nhận thử nghiệm sử dụng chờ, sau chọn mong muốn thử nghiệm mẫu từ danh sách sau bấm Chấp nhận Nhấn Từ chối để từ chối kết xét nghiệm Để xử lý lại phản ứng cần bấm Chạy lại Từ chối Tất nút từ chối tất kiểm tra cấp phát chấp nhận - Bản in kết quả: Kết in theo nhiều cách khác điều hành có quyền kiểm sốt đầy đủ cách thức mà kết hiển thị Đây hoạt động Run viết không liên quan đến in trực tuyến kiểm sốt thơng số / Phần mềm Nút Print mở sau chọn lọc: In thực tất mẫu, số lọc lựa chọn Lựa chọn thực cách nhấn phím Control trỏ nhấn mẫu lựa chọn Phạm vi chọn cách nhấn chuột vào ngày sau nhấn phím Shift trỏ đến người cuối phạm vi mong muốn Có ba loại báo cáo: Liên tục: mẫu in sau khác; cho trang theo định dạng báo cáo cố định, Custom, theo báo cáo bu sử dụng Generator Định dạng báo cáo, giải thích Cơng cụ> Modify Báo cáo c Calibration: Để nhập chuẩn định nghĩa tập calibrator, nhấn nút Calibration menu nhanh Cửa sổ hiệu chuẩn định nghĩa hiển thị hiển thị mục khác sau Bấm Calibration để đặt hàng chuẩn nhiều phương thức Nhấn thử nghiệm chờ để xem xét kiểm tra hiệu chuẩn khơng chế biến (nhàn rỗi) tiến trình Người dùng nên xem xét kết xét nghiệm lại nhàn rỗi hoạt động hệ thống chạy thuốc thử calibrator Nhấn Chấp nhận chờ để xác nhận từ chối kiểm tra hiệu chuẩn chế biến có chờ đợi người sử dụng Tùy chọn Chạy lại sử dụng để thử lại phản ứng Kết thử nghiệm thuộc thể loại chờ đợi xác nhận người sử dụng phương pháp hiệu chuẩn kiểm tra thiết lập cho dẫn sử dụng chấp nhận (xem 5.2.6 để biết thêm chi tiết) / phản ứng gắn cờ Nhấn hiệu chuẩn sử dụng để xem xét chi tiết hiệu chuẩn phương pháp thực tế Bấm hiệu chuẩn lịch sử để xem xét sử dụng chi tiết hiệu chuẩn phương pháp cũ Hiệu chuẩn lịch sử sử dụng lần Để làm điều đó, chọn hiệu chuẩn mong muốn nhấn nút tái sử dụng Việc hiệu chuẩn lựa chọn hiển thị hình hiệu chuẩn sử dụng Nguồn tài nguyên phải sử dụng thận trọng ngăn chặn lỗi đo đạc với thuốc thử nhiều khác Ngồi ra, khơng nên sử dụng sai mục đích, pha trộn với hiệu chuẩn khác hoạt động Thông báo Calibrator Sets để xác định hồ sơ cá nhân tiêu chuẩn thương mại d Kiểm chuẩn chất lượng QC Hệ thống kiểm soát chất lượng dựa việc sử dụng Bộ điều khiển Một điều khiển lọ thương hiệu định nhiều chứa tất chất phân tích mong muốn chấp nhận phạm vi Bộ điều khiển từ nhãn hiệu khác mức độ xác định Một thiết lập kiểm soát xác định, sử dụng hàng ngày cách xác định điều khiển chọn từ chất phân tích mong muốn số lần lặp lại New Bộ điều khiển phải xác định nhiều có sẵn chấp nhận phạm vi xác định Để yêu cầu điều khiển xác định điều khiển, bấm nút Các kiểm soát chất lượng cửa sổ định nghĩa hiển thị hiển thị mục khác sau: - Lựa chọn Control Để yêu cầu kiểm soát dựa điều khiển, bấm nút Controls sau New chọn thiết lập kiểm sốt mong muốn Chọn kiểm tra thực số lần chạy lặp lại Khi nhấp đúp chuột vào hành động dải tiêu đề kiểm tra, tất kiểm tra chọn bỏ chọn lại với Sao chép đặt riêng lẻ tồn cách thực lựa chọn tiêu đề Nhấn Ok thực Cancel để hủy bỏ Id điều khiển tự động tạo cách thêm vào ngày (ngày tháng) Kiểm soát Id Id sửa đổi thời điểm hệ, sau thời gian Kiểm tra bao gồm Control Set thêm vào sau: chọn điều khiển từ danh sách bên phải nhấn Add test Kiểm tra nhiều xét nghiệm mà bạn muốn thêm vào Nhấn Ok thực Cancel để hủy bỏ Để loại bỏ test nhấn Delete Test Chọn nhiều test từ danh sách Nhấn Ok để xác nhận Cancel để hủy bỏ Bảo trì bảo dưỡng máy a Bộ đếm số: Được truy cập thông qua: Maintenance > Operations > Wear Bảng bao gồm đọc thực tế syringes, ống, khối khô cánh quạt máy bơm Ngoài ra, ngày, tháng, thay hiển thị Khi thay thực hiện, nút reset phải ép truy cập đặt không Kiểm tra hàng tuần bảng chắn để có phụ tùng cho tất yếu tố Trong tất trường hợp, máy kết nối lại bắt đầu tự động hoạt động, thông điệp cảnh báo ban hành: b Hàng ngày chăm sóc bảo trì Hoạt động nên thực vào lúc bắt đầu chạy nhu cầu c Kiểm tra làm đầu kim hút Các kim hút mẫu phần quan trọng máy Độ xác kết chủ yếu phụ thuộc vào đầu dò mẫu trì tốt Probe tip phải giữ Nhẹ nhàng loại bỏ protein chất rắn từ đầu với tăm tẩm Solution Khô gạc Không sử dụng vật liệu mài mòn lớp phủ PTFE quan trọng bị hư hỏng Nếu đầu dò khiếm khuyết, loại bỏ trang bìa cánh tay thăm dò, nới lỏng setscrew mùa xuân giữ lại kim kéo lên Cài đặt thăm dò Thắt chặt kết nối setscrew phù hợp hình cáp xác định lại vị trí đầu Reset counter 7.1 Quan trọng: Thực tất chu kỳ làm tự động theo yêu cầu máy d Thử nghiệm thủy lực Gột rửa hệ thống thủy lực từ Maintenance menu / Operations, Hydraulic tab, chọn System Flush Trong trình tìm kiếm: Sự diện bong bóng hay khoảng trống khơng khí hệ thống Khoảng cách bọt cần flushed, có, hoạt động điền Đó bình thường để tìm số bong bóng ống bơm nhu động Lặp lại trình cần thiết Trong trường hợp bong bóng tạo trình này, xác định nguồn gốc: Đến từ can nước rửa? Tạo kết nối máy bơm? Tạo kết nối syring? Họ nhìn thấy đầu dò? Rò rỉ bơm nhu động Thay ống dây bơm thời gian xe đạp khơng đạt Dòng chảy liên tục thống từ thăm dò tip Điều cho thấy hệ thống thủy lực hoạt động bình thường Khơng có hạt treo thăm dò tip Khi hệ thống hoạt động bình thường, khơng có hạt nên có mặt phần ngồi mũi tip dơ bẩn, giọt nước tuân thủ với bề mặt bên Nếu chướng ngại vật diện hệ thống, dòng chảy liên tục giảm tiếp tục giảm sau bơm có dừng lại, cuối cùng, người ta treo từ đầu Khi hệ thống hoạt động bình thường, dòng chảy ngừng bơm dừng lại e Thay kiểm soát giải pháp rửa Autoanalyzer rửa thăm dò mẫu mẫu nguyện vọng, đòi hỏi khoảng ml dung dịch rửa cho test thực Các giải pháp rửa bơm từ can chứa xử lý vào can chứa chất thải, hai cung cấp với máy Cả hai can chứa có cảm biến mức điện tử Nếu lượng nước rửa không đủ, thông báo cảnh báo sau khởi tạo Nó không ngừng hoạt động công cụ giải pháp rửa đủ diện chạy hoàn thành trước bơm lại hồ chứa Nếu không thực bổ xung nước rửa, tin nhắn xuất lại trước máy chạy f Tình trạng Cuvette Trước bắt đầu chu kỳ tự động, máy kiểm tra tình trạng cuvette, số lượng cuvette với hấp thụ số giới hạn quy định tham số > Sử dụng lớn giá trị cố định trước (thường 10), chu kỳ dừng lại Tuy nhiên, cuvette nhận rửa chuyên sâu cách lựa chọn hoạt động Maintenance> Operations> Hydraulics> Cuvette intensive wash Điều hành lựa chọn lượng rửa, thời gian hành động giải pháp rửa Hành động hữu ích cho cuvette sử dụng với loại cao su chất phản ứng chất lỏng chất gây nhiễm khác g Bảo trì thường xun hàng tuần Đầu tiên tiến hành với bảo trì thường xuyên hàng ngày Đổ can chứa chất thải, bao gồm stopper ống Làm phễu cống trạm rửa Sử dụng Solution rửa nước Làm tinh khiết / mẫu khay cách xố với chất tẩy rửa nhẹ nước Rửa với vòi nước khơ Khơng làm nóng để sấy khơ Nếu muốn, khơ khăn gạc Vệ sinh mặt máy miếng vải ẩm Không sử dụng dung môi hữu axit Làm lọc can chứa dung dịch nước rửa Gột rửa hệ thống thủy lực từ Maintenance menu / Operations, Hydraulic tab, chọn System Flush h Bảo trì hàng q làm kính lọc quang học Thay ống hút dung dịch rửa Ống PVC nên thay thế, nấm tảo hình thành làm tắc nghẽn hệ thống Một hàng quý sở để thay ngắn, kính hiển vi hình thành bắt đầu Rửa can chứa dung dịch rửa Làm can chứa stopper với Solution Rửa với nước máy dồi theo DI nước Bổ sung hồ chứa thực chu kỳ làm đầy Purge hệ thống thủy lực từ menu: Tools / Maintenance, Hydraulic tab, chọn System Flush i Chuẩn lượng nước rửa cóng Vào mục: Maintenance > Washer Volume Calibration Có thể test hiệu chuẩn khối lượng nước rửa cóng Màn hình hiển thị bơm bước cài đặt bước bơm cần thiết cho hệ thống phân phối bốn bước rửa Điều hành lưu thiết lập quay trở lại giá trị mặc định Yêu cầu lượng nước rửa từ 500 đến 700 microliters Đó khuyến cáo việc sử dụng kiểm tra lần tuần j Thay bóng đèn Halogen Khi cần thiết, thay đèn thực dễ dàng người sử dụng theo hướng dẫn sau: Tắt rút phích cắm máy từ Mains Tháo vỏ đậy đèn phía bên trái máy, nhìn thấybóng đèn Ấn chốt bóng lên để tháo bóng ngồi Lắp cẩn thận bóng vào Chỉ có vị trí kích thước khác giắc kết nối chân Đèn tập trung vào trước, không yêu cầu xử lý khác Lắp lại nắp chụp, vặn chặt ốc vít Khơng chạm vào bóng đèn Nếu vơ tình chạm vào, làm với gạc khô mô giấy cồn k Thay dây bơm nhu động Dây bơm có tuổi thọ đưa dựa theo chu kỳ làm việc Khi số vượt qua, máy hiển thị tin nhắn cho ống thay Tại hội thay phải thực (nó khơng phải cần thiết để ngăn chặn chu kỳ tự động) Kéo phụ kiện khung Kéo ống lại quay tay rotor máy bơm cần thiết Lắp ống phụ kiện Cài đặt thứ tự ngược Xoay từ từ cánh quạt tay ống vào Sau thay thế, tiến hành để thiết lập lại truy cập chu kỳ: Maintenance > Operations > Wear THÔNG BÁO LỖI VÀ CÁCH KHẮC PHỤC MÁY SINH HÓA TỰ ĐỘNG MODEL: PICTUS 700 Thông tin cảnh báo: Thông báo Change reaction cuvettes Thay cuvette phản ứng Front / Back syringe exceeded Bộ syring trước/sau thời gian dùng Nguyên nhân Tất 80 cuvette dùng Front / Back pump turns exceeded Bộ dây bơm trước/sau thời gian dùng Dây bơm giới hạn dùng quy định There is no enough cleaning solution Không đủ dung dịch rửa Cleaning solution Không có dung dịch rửa vị trí 47, 48 khay hóa chất Quá giới hạn dùng quy định Khắc phục Thay cuvette phản ứng Thay sớm theo bước sau: Thay ống dây bơm (mầu xanh) Sau thay thế, tiến hành để thiết lập lại truy cập chu kỳ: Maintenance > Operations > Wear Bổ sung dung dịch rửa vào vị trí 47, 48 Hiện lỗi máy 2.1 Các lỗi thông dụng Thông tin lỗi Drops on probe tip after dispensing Có giọt dung dịch đầu kim sau hút xả dung dịch hóa chất Drops on tip after wash cycle Có giọt dung dịch đầu kim sau chu kỳ rửa Abnormal noises Các nhiều khác thường Temperature in reaction tray is too high (Do not be concerned about arm probe temperature) Nhiệt độ khay phản ứng cao (Không liên quan đến nhiệt độ kim hút.) Cách khắc phục Kiểm tra quan sát đầu kim hút Rửa đầu kim hút cách ngâm vào dung dịch Solution phút Kiểm tra hệ thống đường dẫn nước xem có bị thủng tắc nghẹt Lỗi quạt làm mát máy Di chuyển phận chỗ khác lập Liên hệ kỹ sư hãng Nhiệt độ phòng cao, (đảm bảo thấp nhiệt độ làm việc 4°C) Ví dụ: nhiệt độ ủ ấm 37oC nhiệt độ phòng khơng 33oC Nếu nhiệt độ phòng đảm bảo giới hạn mà lỗi gọi cho Kỹ sư hãng Temperature in reaction tray is too low (Do not be concerned about arm probe temperature) Nhiệt độ khay phản ứng thấp (Không liên quan đến nhiệt độ kim hút.) 2.2 Nhiệt độ phòng thấp Đảm bảo nhiệt độ hoạt động máy (từ 15 – 30oC), nhiệt độ phòng thích hợp (từ 20 – 28oC) Nếu đảm bảo yêu cầu mà xuất lỗi gọi cho kỹ sư hãng Bộ rửa cuvette tự động hoạt động không chức Thông tin lỗi At the end of wash cycle, tiny water droplets remain on cuvette walls Khi kết thúc trình rửa, giọt nước nhỏ thành cuvette High cross-contamination Lây nhiễm chéo cao Cách khắc phục Đảm bảo tất bơm hút làm việc Đảm bảo ống dây không bị tắc gẫy gập Thay đầu nhựa làm khơ (mầu đỏ) Chuẩn lại vị trí rửa Xác định cách lây nhiễm chéo thiết lập bảng nhiễu Tăng khối lượng rửa Tăng số lượng chu kỳ rửa
- Xem thêm -

Xem thêm: PICTUS 400 MÁY PHÂN TÍCH SINH HÓA TỰ ĐỘNG, PICTUS 400 MÁY PHÂN TÍCH SINH HÓA TỰ ĐỘNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn