ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON LỚP DẠY: ĐẠI HỌC MẦM NON

48 47 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2019, 06:51

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO KHOA GD MẦM NON ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON LỚP DẠY: ĐẠI HỌC MẦM NON Họ tên giảng viên: Phạm Thị Thu Thủy Chức danh khoa học: TS Tâm lí học Bộ môn: Giáo dục Mầm non Năm học: 2018 - 2019 CHƢƠNG PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON tiết (3;2) A Mục tiêu: Kiến thức: Trang bị cho SV khái niệm phát triển chương trình giáo dục mầm non - Hiểu rõ sở lý luận thực tiễn việc phát triển chương trình giáo dục mầm non nắm bước phát triển chương trình giáo dục Kỹ năng: SV biết vẽ sơ đồ biểu diễn trình phát triển chương trình giáo dục MN - Phân tích sở thực tiến địa phương VN giai đoạn để phát triển CTGDMN 3.Thái độ: Tự giác học tập nghiên cứu - Giáo dục giáo sinh thái độ tích cực, chủ động học tập - Nghiêm túc học tập, tích cực trao đổi thảo luận B Chuẩn bị Đối với giảng viên: Nghiên cứu tài liệu sau: - Tài liệu chính: Phát triển tổ chức thực chương trình GD Mầm non- Nguyễn Thị Thu Hiền- Nhà xuất giáo dục Việt Nam 2013 - Tài liệu tham khảo: Bộ giáo dục đào tạo, Chương trình chăm sóc giáo dục mầm non - 2013 Bộ giáo dục đào tạo, Hướng dẫn thực chương trình CSGD Mầm non từ - 36 tháng - tuổi, 2013 Phạm Thị Châu- Nguyễn Thị Oanh- Trần Thị Sinh, Giáo dục học trẻ em tác giả : NXB Đại học Quốc gia, 2010 Nguyễn Ánh Tuyết , GDHMN- vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Đại học sư phạm, 2010 Website thức vụ GDMN: www.mamnon.edu.vn Đối với sinh viên: Đọc tài liệu liên quan C Nội dung giảng I Khái niệm phát triển chƣơng trình giáo dục mầm non Hỏi:- Thế phát triển chương trình giáo dục mầm non? - Cho biết vai trò giáo viên việc tham gia phát triển chương trình giáo dục mầm non? Thuật ngữ Phát triển chương trình tương đương với thuật ngữ tiếng anh Curriculum Development Thuật ngữ đôi lúc thay cho thuật ngữ Curriculum making hay Curriculum design tức làm chương trình, xây dựng chương trình hay thiết kế chương trình Tương ứng với loại chương trình cấp độ, phạm vi khác mà hiểu khái niệm phát triển chương trình mức độ khác Với nghĩa rộng nhất, phát triển chương trình giáo dục hiểu trình nghiên cứu, thiết kế, xây dựng quản lý chương trình giáo dục – đào tạo cho bậc học, ngành học Ví dụ: xây dựng chương trình ngành sư phạm mầm non trình độ cao đẳng, xây dựng chương trình cấp tiểu học, xây dựng chương trình Giáo dục mầm non…Việc phát triển chương trình giáo dục theo nghĩa tương đương với việc nghiên cứu, xây dựng chương trình hồn tồn Phát triển chương trình giáo dục nghiên cứu, xây dựng chương trình giáo dục thay cho chương trình giáo dục cũ, khơng phù hợp đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo giai đoạn, thời kì phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá đất nước xu phát triển giáo dục giới Ví dụ: xây dựng chương trình giáo dục mầm non thay chương trình chỉnh lý nhà trẻ chương trình mẫu giáo cải cách Kết phát triển chương trình chương trình giáo dục đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành cho cấp học, bậc học, ngành đào tạo Chương trình cung cấp nội dung cốt lõi, chuẩn mực, tương đối ổn định theo thời gian bắt buộc trường phải thực (chương trình khung) Từ chương trình khung này, trường tự xậy dựng phát triển chương trình giáo dục cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế trường phải đảm bảo thực mục tiêu đề Ở mức độ thứ hai, phát triển chương trình trình nghiên cứu, xây dựng phát triển chương trình giáo dục – đào tạo cụ thể cho trường từ chương trình khung sở tính đến điều kiện thực tế vùng, miền, trương, đối tượng người học, chứa đựng thể triết lý riêng trường Quá trình phát triển chương trình mức độ thứ hai trường tự thực Ví dụ: Từ chương trình khung giáo dục - đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành, trường CĐSP Tuyên Quang tự nghiên cứu xây dựng chương trình cụ thể (hay gọi đề cương chi tiết) cho trường cho phù hợp với điều kiện thực tế trường mình, chứa đựng triết lý riêng trường Trong giáo dục mầm non, từ chương trình giáo dục mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành, địa phương trường phát triển thành chương trình chi tiết, cụ thể phù hợp với địa phương trường mình, thể khác biệt xác định mức độ mục tiêu độ tuổi, nội dung phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ đạo, tổ chức thực chương trình Ở mức độ thứ ba, phát triển chương trình hiều trình lên kế hoạch thực thi chương trình cho lớp học, mơn học cụ thể giáo viên đảm nhận Ví dụ, trường mầm non, từ kế hoạch thực chương trình chung trường, giáo viên mầm non lớp lựa chọn nội dung cụ thể (chủ đề cụ thể) để xây dựng kế hoạch triển khai thực chủ đề cụ thể cho thời điểm thích hợp với nội dung, phương pháp hình thức tổ chức thực phù hợp với điều kiện lớp nhu cầu, hứng thú vốn kinh nghiệm khả trẻ Ở mức độ thứ tư (mức độ hẹp nhất), điều chỉnh, bổ sung, thay đổi chương trình học, chương trình hoạt động người học / trẻ dựa kết quan sát, đánh giá người học / đánh giá trẻ hoạt động Có thể nhận thấy rằng, chất lượng hai mức độ phát triển chương trình cuối (mức độ ba mức độ bốn) phụ thuộc chủ yếu vào trình độ, tính sáng tạo, linh hoạt nhạy cảm giáo viên Tóm lại, dù đưa khái niệm phát triển chương trình mức độ khác nhau, nhận thấy phát triển chương trình trình liên tục phát triển hồn thiện chương trình giáo dục – đào tạo hồ quyện q trình giáo dục nói chung, q trình chăm sóc, giáo dục trẻ nói riêng, để đảm bảo chương trình trở nên có ý nghĩa hơn, có hiệu phát triển nhân cách người học - trẻ nhỏ II Cơ sở lý luận thực tiễn việc phát triển chƣơng trình giáo dục mầm non Cơ sở lý luận việc phát triển chƣơng trình giáo dục mầm non Hỏi: - Phát triển chương trình giáo dục mầm non dựa sở lý luận nào? - Các học thuyết giải thích trẻ học nào?Cho biết vai trò giáo viên viẹc CS – GD trẻ - Cho biết đặc điểm phát triển trẻ em lứa tuổi mầm non? - Trình bày quan điểm tiếp cận chương trình giáo dục mầm non? Chương trình giáo dục mầm non thiết kế chủ yếu theo cách tiếp cận nào? 1.1 Các học thuyết phát triển trẻ em Đây sở khoa học để trả lời cho câu hỏi: Trẻ học gì? Trẻ học nào? Dạy trẻ gì? Từ đó, để thiết kế, xậy dựng phát triển chương trình giáo dục mầm non phù hợp với phát triển trẻ a) Thuyết xã hội - văn hố L.S Vưgơtxki Ơng nhấn mạnh vai trò mơi trường xã hội bao gồm gia đình, trường học, cộng đồng văn hoá phát triển thể tâm lý trẻ Và ông cho phát triển trẻ vừ thể kết hồ nhậpvào mơi trường văn hố, vừa thể q trình lĩnh hội từ mơi trường văn hố, Người lớn giáo viên đóng vai trò trung gian hướng dẫn ủng hộ trẻ Theo ơng, giáo viên cần phải đón trước phát triển nhận thức trẻ, nắm vững khoa học dạy trẻ để dẫn dắt chúng bước tiến vào vùng phát triển gần nhằm phát triển đầy đủ chức tâm lý bậc cao, tức dạy trẻ bước học làm người b) Thuyết tâm lý xã hội (Erik Erikson 1963) Ơng cho hình thành phát triển nhân cách trẻ năm đầu đời chịu ảnh hưởng mạnh mẽ mơi trường xã hội gia đình nhà trường Cách giao tiếp ứng xử người lớn ảnh hưởng đến phát triển trẻ Đồng thời, ông đề xướng yêu cầu lớp học chuẩn mực là: - Tỉ lệ giáo viên - trẻ: Trẻ nhỏ tỉ lệ thấp, trẻ nhỏ cần ơm ấp, thương u, chăm sóc thường xuyên người lớn, điều kiện quan trọng cho phát triển cảm giác an toàn, tin cậy trẻ, sở phát triển tình cảm xã hội ban đầu - Cung cấp nhiều hội cho trẻ nhỏ để tự lựa chọn hoạt động chơi, vật liệu chơi bạn chơi, từ phát triển tính độc lập tự chủ - Cung cấp nhiều hội thời gian đủ cho trẻ khám phá, lên kế hoach thưc giai đoạn chơi phát triển tính sang tạo nảy sinh ý tưởng mới, đặc tính quan trọng năn tuổi thơ c) Thuyết hành vi (SkinnerB.F, 1973 Albert Bandura, 1963) Thuyết cho chất việc học trẻ nhỏ thông qua bắt trước quan sát người khác, biến hành vi quan sát thành tái tạo lại hành vi Trẻ học hành vi cách bắt trước bạn trẻ có hành vi đắn Đồng thời, trẻ trẻ quan sát bạn bị phạt hành vi khơng phù hợp để tự điều chình Skinner cho rằng, yếu tố quan trọng tăng trưởng phát triển trẻ tổ chức môi trường tạo tình giáo dục Cha mẹ giáo viên cần coi trọng khen ngợi hành vi phù hợp trẻ d) Thuyết phát triển nhận thức (Jean Piaget, 1963) Thuyết thừa nhận trẻ nhỏ có vai trò tích cực phát triển nhận thức thơng qua giao tiếp qua lại tích cực với môi trường vật chất môi trường xã hội Ông nhấn mạnh chơi hình thức giúp trẻ phát triển khẳng định suy nghĩ, vai trò giáo viên khai thác tình vật liệu môi trường để khuyến khích trẻ chơi, qua kích thích suy nghĩ giao tiếp tích cực trẻ e) Thuyết sinh thái U Bronfenbrenner, 1979 Thuyết nghiên cứu môi trường sinh thái người mối quan hệ qua lại chúng xung quanh người trưởng thành Đối với đứa trẻ mơi trường trực tiếp, mối quan hệ trẻ với gia đình, trường mầm non bạn bè quan trọng Tóm lại, lý thuyết nhằm đưa giải thích q trình học cách chiếm lĩnh tri thức trẻ nhỏ, giúp nhà nghiên cứu trẻ em vận dụng, tiếp tục nghiên cứu để trả lời thoả mãn câu hỏi “trẻ học nào?” 1.2 Đặc điểm phát triển trẻ lứa tuổi mầm non Theo quan điểm phát triển trẻ em, trẻ lớn khơn thơng qua hai q trình tăng trường phát triển Tăng trường q trình phận thể thay đổi số đo Phát triển q trình có hình thành hồn thiện, đa dạng hố phức tạp hố chức phận người (biết đi, chạy, nhảy, biết nói, biết suy nghĩ…) Hai q trình khác biệt phụ thuộc vào diễn suốt trình liên tục trẻ phản ứng, thích ứng với điều kiện bẩm sinh điều kiện môi trường sống Qua nghiên cứu tài liệu tâm lý học sinh lý học cho thấy, tăng trưởng phát triển trẻ lứa tuổi mầm non diễn với tố độ nhanh, mạnh so với giai đoạn sau VD tăng trưởng: Chiều cao cân nặng trẻ tăng nhanh (từ 50cm sinh đến cuối năm thứ trẻ cao khoảng 70 – 75cm, năm thứ ba khoảng 93 – 94cm Cân nặng từ – 3,5kg chóng đến cuối năm thứ trẻ tăng gấp đôi đến cuối năm thứ ba trẻ tăng khoảng 14 -15kg VD phát triển: Trẻ nhanh chóng chiếm lĩnh điều khiển số vận động chủ yếu: lẫy, bò, đi, chạy nhảy… Ngơn ngữ trẻ có chuyển biến rõ rệt chất, vốn từ tăng nhanh chóng Tư trực quan hành động (ấu nhi), tư trực quan hình tương (mẫu giáo), tư trừu tượng (cuối tuổi mẫu giáo) Sự học trẻ diễn hình thức: trẻ học lúc, nơi; hoạt động học có chủ đích… 1.3 Một số cách tiếp cân hình thức thiết kế chƣơng trình Cách tiếp cận (approach) thể quan điểm đạo sở mà chương trình xây dựng Hình thức thiết kế chương trình (framework) thể thủ tục, cách thức thực cách tiếp cận thực tiễn giáo dục Một cách tiếp cận thực nhiều hình thức thiết kế khác nhau, ngược lại, hình thức thiết kế sử dụng để thực hố nhiều cách tiếp cận khác Hỏi: - Chương trình giáo dục mầm non thường xây dựng dựa cách tiếp cận hình thức thiết kế nào? - Việc lựa chọn quan điểm tiếp cận xây dựng chương trình phụ thuộc vào yếu tố nào? a) Một số cách tiếp cận - Tiếp cận mục tiêu: Dựa mục tiêu đào tạo, người xây dựng chương trình đưa định việc lựa chọn nội dung giáo dục, phương pháp sư phạm đánh giá cách thức đánh giá kết học tập - Tiếp cận nội dung: Mục tiêu chương trình nội dung kiến thức Điều quan trọng xây dựng chương trình giáo dục khối lượng chất lượng cần truyền thụ - Tiếp cận phát triển: Giáo dục hướng tới phát huy tối đa tiềm người, đáp ứng nhu cầu, hứng thú người học - Tiếp cận truyền thống tiếp cận phù hợp với phát triển trẻ: Tiếp cận truyền thống nhấn mạnh đến việc dạy kỹ kiến thức qua môn học riêng rẽ Tiếp cận phù hợp với thích hợp trẻ nhấn mạnh việc học trẻ mang tính tích hợp thích hợp - Tiếp cận dạy học – giáo dục hướng vào trẻ tiếp cận lấy người lớn làm trung tâm: Quan điểm lấy người lớn làm trung tâm cách thức người lớn tổ chức môi trường giáo dục dựa quan niệm thân trẻ cần phải học, người lớn trực tiếp dạy trẻ, người lớn khởi xướng hoạt động định trẻ làm không làm Quan điểm dạy học- giáo dục hướng vào trẻ cách thức tổ chức môi trường giáo dục dựa sở hứng thú, kinh nghiệm, nhu cầu trẻ, trẻ tự học chính, trẻ chủ động khởi xướng hoạt động theo hứng thú cá nhân - Tiếp cận cá nhân - tiếp cận tập thể Tiếp cận cá nhân: Chương trình giáo dục trọng đến khác biệt cá thể trẻ nhu cầu, hứng thú, kinh nghiệm mặt mạnh, mặt yếu trẻ Tiếp cận tập thể: Chương trình xây dựng chung cho tất trẻ độ tuổi - Tiếp cận tích hợp, tiếp cận tương hỗ tiếp cận tách biệt Tiếp cận tích hợp: Nhấn mạnh nhiều nội dung giáo dục thông qua hoạt động tích cực cá nhân trẻ với mơi trường sống Tiếp cận tương hỗ: Sự học thực xoay quanh ý tưởng (hay chủ đề) trung tâm Tiếp cận tách biệt: Các hoạt động trải nghiệm trẻ chương trình xây dựng cách tách biệt, liên quan đến - Tiếp cận bình đẳng tiếp cận phân biệt Tiếp cận bình đẳng: Chương trình tạo hội điều kiện bình đẳng cho tất trẻ học tập phát triển Tiếp cận phân biệt: Chương trình thiết kế cho nhóm trẻ khác trẻ chậm phát triển, trẻ có khiếu, trẻ tàn tật… b) Hình thức thiết kế chương trình - Chương trình khung - Chương trình tổ chức theo mơn học - Chương trình tổ chức theo chủ đề - Chương trình tổ chức theo kiện - Chương trình tổ chức theo hoạt động Ngồi ra, tồn nhiều kiểu thiết kế chương trình khác, chương trình thiết kế hình thức trò chơi, chương trình mạng, chương trình dự án… Việc xác định rõ quan điểm tiếp cận hình thức thiết kế chương trình khơng cần thiết việc xây dựng chương trình giáo dục mầm non nói chung mà việc thiết kế chương trình nội dung giáo dục học tập Mỗi chương trình xây dựng sở nhiều quan điểm tiếp cận khác Việc lựa chọn quan điểm tiếp cận xây dựng chương trình phụ thuộc vào mục đích giáo dục trẻ, đặc biệt quan điểm học phát triển trẻ người xây dựng chương trình Cơ sở thực tiễn việc phát triển chƣơng trình giáo dục mầm non Hiện tồn loại chương trình: + Chương trình CS - GD trẻ tháng đến tuổi (chương trình chỉnh lý nhà trẻ cải cách mẫu giáo) + Chương trình đổi + Chương trình mầm non ban hành tháng năm 2006 a Chương trình chăm sóc – giáo dục trẻ mẫu giáo cải tiến nghiên cứu xây dựng từ năm 80 kỷ XX, ban hành thưc toàn quốc từ năm 1994 bộc lộ số hạn chế: - Lấy cô làm trung tâm: giáo dục theo ý muốn chủ quan giáo viên, trẻ bị thụ động, áp đặt, khơng tích cực, khơng động ,chỉ học máy móc theo yêu cầu - Chương trình cũ có soạn sẵn dẫn tới giáo viên thụ động, không sáng tạo, giáo dục đồng loạt tồn quốc, khơng phù hợp với trẻ, vùng miền - Nội dung chương trình cũ thấp so với khả thực trẻ giai đoạn nay, không hướng tới vùng phát triển gần trẻ, không khai thác hết tiềm trẻ - Quá trọng đến hoạt động học tập làm cho chương trình mang tính phổ thơng hố - Xây dựng chương trình với mơn riêng rẽ, nội dung học chồng chéo - Chưa thực quan tâm đến môi trường hoạt động trẻ - Chưa quan tâm đến đánh giá kết hoạt động trẻ b Chương trình đổi triển khai từ năm 1996 (giáo dục tích hợp theo chủ đề) phần khắc phục số hạn chế chương trình cải cách Chương trình giáo dục tích hợp theo chủ đề có nhiều ưu việt: - Lấy trẻ làm trung tâm, trẻ hoạt động phát huy tính tích cực hoạt động trẻ, giáo viên thang đỡ, điểm tựa, tổ chức, hướng dẫn, khai thác tiềm vốn có đứa trẻ, hướng phát triển trẻ đến vùng “phát triển gần” - Các hoạt động giáo dục trẻ đan cài, lồng ghép, tích hợp vào dựa nhu cầu, hứng thú đứa trẻ - Cho phép người giáo viên chủ động, sáng tạo công việc: tự lựa chọn nội dung, phương pháp…tự thiết kế hoạt động CS – GD trẻ - Tăng cường cho trẻ hội lhám phá, trải nghiệm - Quan tâm đến việc tạo dựng môi trường hoạt động đa dạng, phong phú, hấp dẫn an toàn trẻ - Cho phép người giáo viên linh hoạt, mềm dẻo việc chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp với đặc điểm trẻ, trường, địa phương, vùng miền… Tuy nhiên, giáo viên chưa hiểu rõ chất quan điểm tích hợp dẫn tới cách thực chủ đề chưa phù hợp Giáo viên máy móc việc lựa chọn tổ chức thực chương trình, phụ thuộc nhiều vào định hướng ban giám hiệu tài liệu hướng dẫn Tài liệu hướng dẫn cụ thể, chi tiết nên giáo viên thu động, không sáng tạo, thực theo tài liệu hướng dẫn c Chương trình giáo dục mầm non (tháng 9/2006) mang tính chất chương trình khung Chương trình xây dựng theo quan điểm giáo dục tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm, đảm bảo nguyên tắc đồng tâm phát triển, tạo điều kiện cho trẻ hoạt động tích cực, đáp ứng nhu cầu hứng thú trẻ q trình chăm sóc, giáo dục Từ chương trình khung địa phương trường xác định nội dung, phương pháp, hình thức… phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, trường lớp nhu cầu khác nhau trẻ… Kết luận: Trải qua thời kì phát triển, chương trình giáo dục mầm non có bước phát triển đáng kể, đáp ứng yêu cầu phát triển nghành giáo dục mầm non nói riêng phát triển người nói chung… Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng đổi để đặt tảng sở đạo tạo người đáp ứng yêu cầu xã hội nay, mặt khác xu hướng giáo dục nước giới khu vực tích hợp hoạt động giáo dục trường mầm non Giáo dục tích hợp theo chủ đề khắc phục đựơc hạn chế chương trình mầm non cũ thân có nhiều ưu việt III Các bƣớc phát triển chƣơng trình giáo dục mầm non Các bước phát triển chương trình đào tạo (thiết kế chương trình) Khi hiểu phát triển chương trình xem q trình liên tục phát triển hồn thiện chương trình giáo dục hồ quyện q trình đào tạo người ta chia thành bước Năm 1926, Rugg phác hoạ hoạt động phát triển chương trình trình gồm bước: Xác định mục tiêu Chọn lựa hoạt động tài liệu giảng dạy Xây dựng mơ hình giảng dạy có hiệu Năm 1950, quy trình “thiết kế, tổ chức thực chương trình” đạt hồn chỉnh qua giai đoạn RalpTyler đề ra: Những mục đích mà nhà trường cần đạt Nhũng hoạt động cần thiết để đạt mục đích giáo dục Cách thức để hoạt động giáo dục tổ chức có hiệu Cách thức xác định mức độ đạt mục tiêu giáo dục Tim Wentling lại chia trình đào tạo thành giai đoạn chính: giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thực thi giai đoạn đánh giá… Từ việc nghiên cứu quan điểm cho ta thấy, trình phát triển chương trình gồm bước: Phân tích tình hình Xác định mục đích mục tiêu chương trình Thiết kế chương trình Thực thi chương trình Đánh giá chương trình Quá trình phát triển chương trình đào tạo cần hiểu trình liên tục khép kín Ví dụ, trước bắt đầu xây dựng chương trình phân tích đánh giá tình hình (đánh giá chương trình hành, kết thực nào, điều kiện thực chương trình nhà trường, nhu cầu xã hội, nhu cầu phát triển, tiến người học) để xây dựng nên mục tiêu chương trình Trên sở mục tiêu chương trình ta lựa chọn nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục thích hợp, lựa chọn tạo phương tiện hỗ trợ việc thực chương trình lựa chọn phương pháp kiểm tra đánh giá kết người học Các bƣớc phát triển chƣơng trình giáo dục mầm non Hỏi: Trình bày bước phát triển chương trình giáo dục mầm non Tại bước phát triểnchương trình phải xếp vòng tròn khép kín? Các bước phát triển chương trình giáo dục mầm non là: Phân tích tình hình Xác định cách tiếp cận hình thức thiết kế chương trình giáo dục trường, địa phương Xác định mục đích mục tiêu cụ thể theo lĩnh vực phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn Thiết kế nội dung Tổ chức hoạt động chăm sóc, ni dưỡng hoạt động khám phá, trải nghiệm cho trẻ để thực thi chương trình Đánh giá kết thực chương trình Sự phân chia bước mang tính chất tương đối Trong thực tế bước ln có mối quan hệ qua lại với nhau, ảnh hưởng lẫn chí đan xen vào xếp vòng tròn khép kín Cách xếp muốn thể phát triển chương trình q trình liên tục hồn thiện không ngừng phát triển, khâu ảnh hưởng đến khâu Chúng ta tách rời khâu mà không xem xét đến tác động hữu khâu khác Cán quản lý giáo viên mầm non cần nắm rõ bước để vận dụng cách linh hoạt, sáng tạo vào việc phát triển tổ chức thực chương trình giáo dục mầm non cho phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, 10 Sinh viên: Đọc tài liệu liên quan C Nội dung giảng I Khái niệm, ý nghĩa việc xây dựng môi trƣờng giáo dục trƣờng mầm non Khái niệm Môi trường giáo dục trường mầm non tổng hợp điều kiện tự nhiên xã hội cần thiết trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non hiệu hoạt động nhằm góp phần thực tốt mục tiêu, nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ Phân loại môi trường giáo dục: + Môi trường vật chất trường mầm non bao gồm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, không gian, thời gian phục vụ cho việc tổ chức hoạt đống sinh hoạt hàng ngày trẻ Môi trường vật chất tạo cho trẻ hội tốt để trẻ thoả mãn nhu cầu hoạt động phát triển toàn diện mặt thể chất, trí tuệ, thẩm mĩ, đạo đức tình cảm - xã hội + Môi trường xã hội hiểu tồn điều kiện xã hội nhưchính trị, văn hố, mối quan hệ giúp trẻ hình thành nhân cách Mơi trường xã hội đặc biệt nhấn mạnh đay môi trường giao tiếp gữa cô trẻ, trẻ với tre, trẻ với người xung quanh Như vậy, môi trường giáo dục trường mầm non cần phải cung cấp điều kiện cần thiết để kích thích phục vụ cho trẻ hoạt động cách tích cực, chăm sóc trẻ tốt, thơng qua nhân cách trẻ phát triển thuận lợi Ý nghĩa việc xây dựng môi trƣờng giáo dục trƣờng mầm non Đối với trẻ: Một mơi trường sẽ, an tồn, có bố trí khu vực chơi học lớp ngồi trời phù hợp, thuận tiện có ý nghĩa to lớn khơng chí phát triển thể chất trẻ, mà thoả mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo Tạo hôi cho trẻ chia sẻ, giãi bày tâm tư nguyện vọng, mong ước trẻ với cô, với bạn bè, nhờ mà cô hiểu trẻ hơn, trẻ hiểu Đối với cô giáo: XD MTGD phù hợp Là phương tiện, điều kiện để họ tác động đến phát triển phù hợp với trẻ lứa tuổi Đối với phụ huynh xã hội: Q trình xây dựng mơi trường giáo dục thu hút tham gia bậc phụ huynh đóng góp cộng đồng xã hội để thoả mãn mong đợi họ phát triển trẻ giai đoạn, thời kì II Ngun tắc chung việc thiết kế mơi trƣờng giáo dục trƣờng mầm non Cần bố trí khu vực chơi, hoạt động lớp trời phù hợp, thuận tiện cho việc sử dụng trẻ Cần tính đến khơng gian thực tế trường để cân đối diện tích khu vực 34 Thiết kế môi trường giáo dục cần đảm bảo tính mục đích Mơi trường giáo dục phải thực an tồn có tính thẩm mĩ cao Trang trí mơi trường lớp học cần phù hợp với tính chất hoạt động, phù hợp với tùng lứa tuổi phản ánh nội dung chủ đề Cần thu hút tham gia trẻ vào việc xây dựng môi trường giáo dục nhiều tốt Môi trường giáo dục cần đa dạng, phong phú, kích thích phát triển trẻ Trường mầm non phải môi trường thuận lợi để hình thành kỹ xã hội trẻ III Quy trình xây dựng mơi trƣờng giáo dục trƣờng mầm non Xây dựng nội dung lập sơ đồ a Xác định nội dung cần xây dựng - Xây dựng môi trường trường mầm non: + Sân trường + Hệ thống cơng trình phụ + Hệ thống phòng chung trường mầm non + Khu vực phục vụ ăn uống + Khối phòng học cho nhóm lớp - Xây dựng mơi trường nhóm lớp: + Mơi trường tổ chức học (hoạt động chung) + Môi trường hoạt động vui chơi góc b Lập sơ đồ mơi trường giáo dục Mơ hình mơi trường cần xây dựng phải thiết kế giấy Tỉ lệ khu vực hoạt động phải cân đối phù hợp với điều kiện môi trường, lớp mầm non Mua sắm, sƣu tầm trang thiết bị, tranh ảnh, nguyên vật liệu… Trên sở xác định rõ nội dung cần xây dựng thứ lưu giữ lại từ chủ đề trước, giáo viên phải lên kế hoạch mua sắm, sưu tầm thứ khác để phục vụ cho chủ đề Tổ chức làm tranh, ảnh, đồ dùng, đồ chơi: - Cô làm - Cô trẻ làm - Trẻ làm Sắp xếp, trang trí Tạo khơng gian phù hợp cho khu vực hoạt động lớp trời Bố trí vị trí đặt thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cần phù hợp với tính chất hoạt động, điều kiện thực tiễn địa phương, đảm bảo an tồn cho trẻ, tạo cho trẻ hoạt động nhau, hấp dẫn phù hợp với đặc điểm lứa tuổi Khi xếp đồ dùng, đồ chơi cần ý đến mục đích dụng chúng Sử dụng môi trƣờng giáo dục 35 Cần khai thác triệt để tác dụng tranh ảnh, đồ dùng, đồ chơi, tránh tình trạng xây dựng mơi trường giáo dục với mục đích trang trí Muốn vậy, GV cần ý điểm sau: - Cần xác định rõ mục đích sử dụng loại tranh ảnh, đồ dùng, đồ chơi - Lên kế hoạch sử dụng tùng loại đồ dùng, dồ chơi vào bước giới thiệu chủ đề, khám phá chủ đề kết thúc chủ đề - Cần xác định rõ loại đồ dùng, đồ chơi để đưa vào hoạt động hoạt động học tập, hoạt động trời, hoạt động vui chơi góc => Tóm lại: IV Hƣớng dẫn cách thiết kế môi trƣờng giáo dục cho hoạt động Hƣớng dẫn cách thiết kế môi trƣờng giáo dục cho học Thiết kế môi trường học tập cho học cần vào mục đích yêu cầu học Sau GV thiết kế hoạt động tiến hành học xếp hoạt động theo tiến trình , lôgic nhận thức học Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho cô trẻ tương ứng với hoạt động Gv cần quan tâm đến vấn đề chuẩn bị khác: kỹ năng, kiến thức cần chuẩn bị cho trẻ trước học; kiến thưc, kỹ cần củng cố, khắc sâu… Hƣớng dẫn cách thiết kế mơi trƣờng hoạt động ngồi trời Cần xây dựng sân vườn thành khu vực: + Khu vực cảnh + Khu vực thiết bị đồ chơi trời + Khu vực chơi với cát, nước, sỏi vật liệu chơi với thiên nhiên Dựa vào nội dung, mục đích yêu cầu hoạt động trời, điều kiện thực tế trường, lớp, trẻ điều kiện thời tiết Gv đề nội dung cho hoạt động có chủ đích, trò chơi vận động chuẩn bị đồ đung, đồ chơi cho hoạt động chơi tự chọn với đồ chơi ngồi trời Hƣớng dẫn cách thiết kế mơi trƣờng hoạt động chơi góc a Khái niệm góc hoạt động Góc hoạt động khoảng khơng gian nơi trẻ tự chơi hoạt động tích cực theo nhu cầu hứng thú cá nhân nhóm nhỏ với trẻ sở thích b Các góc chơi Thơng thường có loại góc chơi + Góc đóng vai: Trẻ chơi trò chơi đóng vai theo chủ đề + Góc xây dựng, lắp ghép: Trẻ chơi với trò chơi xây dựng chơi với đồ lắp ghép + Góc học tập: Trẻ chơi trò chơi tham gia hoạt động để củng cố kiến thức kỹ thuộc lĩnh vực làm quen với môi trường xung quanh Hình thành biểu tượng tốn, làm quen tác phẩm văn học đọc viết + Góc tạo hình: Trẻ thực hoạt động vẽ, tô màu, nặn, cắt, xé dán, in hình, gấp, xếp… 36 + Góc âm nhạc: Trẻ hát, múa, biểu diễn, làm quen với nhạc cụ trống, đàn, xắc xô, kèn… học cảm nhận âm khác sống từ đồ vật khác + Góc thiên nhiên khám phá khoa học: Trẻ thực hoạt động chăm sóc vật ni, trồng, làm thí nghiệm đơn giản b Mơi trƣờng hoạt động góc (Điều kiện cần thiết đảm bảo cho trẻ hoạt động góc mà trẻ chọn) * Mơi trường vật chất - Điều kiện khơng gian góc: khơng gian đủ phù hợp cho nội dung hoạt động góc - Điều kiện thời gian: Cung cấp đủ thời gian để trẻ độc lập suy nghĩ hành động theo ý tưởng khả trẻ - Điều kiện sở vật chất: Giá, kệ quây thành góc, bàn ghế, dụng cụ đựng đồ chơi, đồ dùng thuận lợi cho trẻ sử dụng hoạt động - Tranh, mảnh tường cung cấp kiến thức, định hướng ý tưởng chơi; tranh hoạt động, đồ dùng đồ chơi, phế liệu, nguyên vật liệu mở dụng cụ khác phục vụ cho trẻ hoạt động góc * Mơi trường xã hội: - Bầu khơng khí cởi mở, thân thiện, ấm cúng với tre, trẻ với trẻ suốt thời gian trẻ hoạt động góc có ý nghĩa quan trọng để kích thích trẻ hoạt động hứng thú, tích cực - Tập cho trẻ thói quen quan tâm lẫn biết sở thích bạn, biết mặt mạnh, mặt yếu bạn, thói quen giúp đỡ nhau, biết hợp tác với hoạt động tuân thủ quy đinh chung nhóm… c Vai trò mơi trƣờng hoạt động góc - Với quy mơ hoạt động theo nhóm nhỏ, với thời gian tương đối lâu, tạo điều kiện cho giáo viên có hội quan sát trẻ nhiều hơn, đnáh giá kết hoạt động trẻ tốt - Môi trường hoạt động góc khuyến khích trẻ định (tự chọn góc chơi mà trẻ thích) - Giáo dục trẻ học cách chơi nhau, hợp tác chia sẻ, quan tâm lẫn nhau, biết cách thương thuyết, thoả thuận với nhau; học cách kièm chế, không quấy rầy bạn, tuân thủ quy định góc chơi - Với môi trường đồ chơi, đồ dùng phong phú, phảm ánh nội dung chơi góc mặt góp phần thoả mãn nhu cầu chơi, mặt khác giúp trẻ củng cố biểu tượng môi trường xung quanh, phát triển lực hoạt động trí tuệ trẻ - Mơi trường hoạt động góc góp phần làm cho chế độ sinh hoạt ngày trở nên linh hoạt, mềm dẻo Trẻ bớt căng thẳng chơi góc góc khác theo ý thích Tóm lại, mơi trường hoạt động góc có ý nghĩa quan trọng việc phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo trẻ, thoả mãn nhu cầu vui chơi, nhu cầu nhận thức, giao tiếp phối hợp hoạt động trẻ 37 d Yêu cầu việc thiết kế mơi trƣờng hoạt động góc - Chia diện tích phòng thành góc khu vực chơi khác nhau, có ranh giới riêng góc - Vị trí diện tích góc phải phù hợp với nội dung hoạt động nhu cầu hoạt động trẻ góc, phù hợp với lứa tuổi - Bố trí góc chơi ồn cách xa góc yên tĩnh Các góc chơi có nội dung liên quan đến nên xếp cạnh để thuận lợi cho trẻ hoạt động - Có lối góc đủ rộng cho trẻ di chuyển - Kệ, giá để đồ chơi, đồ dùng xếp có thẩm mĩ, vừa tầm với trẻ, thuận lợi cho trẻ lấy cất sử dụng giáo viên bao quát dễ dàng trẻ chơi góc - Đồ dùng, đồ chơi phải phù hợp với nội dung hoạt động góc phù hợp với đặc điểm, kĩ chơi, đặc điểm nhận thức, vốn kinh nghiệm trẻ lứa tuổi - Cần thường xuyên thay đổi cách bố trí hoạt động góc để tạo cảm giác hấp dẫn, lạ, thu hút trẻ - Có góc cố định, có góc tạm thời sử dụng tuỳ the chủ đề - Các góc cần phải có tên góc dễ hiểu trẻ - Khi thiết kế môi trường góc, người giáo viên phải hình dung số nét bản: góc đặt đâu, nhũng vật liêu cần trang trí góc, tên góc đặt vị trí nào….và tuân thủ theo yêu cầu việc xây dựng môi trường hoạt động chơi góc theo độ tuổi.(128 - 129) V Đánh giá hiệu sử dụng môi trƣờng giáo dục Môi trường hoạt động giữ vai trò quan trọng việc phát triển mặt cho trẻ Việc đánh giá hiệu sử dụng môi trường thường dựa vào tiêu chí sau: - Mơi trường hoạt động góp phần thực mục tiêu, nội dung hoạt động hay chưa? - Giáo viên phát huy tối đa tính sử dụng dồ dùng, đồ chơi hoạt động chưa? - Trẻ sử dụng đồ dùng, đồ chơi chuẩn bị nào? - Những đồ dùng, đồ chơi khai thác sử dụng hoạt động khác? Như vậy, môi trường hoạt động đòi hỏi người giáo viên phải có linh hoạt, sáng tạo thiết kế môi trường giáo dục nói chung , mơi trường hoạt động góc nói riêng Có vậy, MTGD thực người GV thứ hai tổ chức hướng dẫn trẻ chơi, trẻ hoạt động để nhận thức phát triển D Hƣớng dẫn sinh viên học tập Hãy trình bày khái niệm, ý nghĩa việc thiết kế, xây dựng môi trường giáo dục trường mầm non 38 Phân tích ngun tắc thiết kế mơi trường giáo dục trường mầm non Trình bày quy trình xây dựng mơi trường giáo dục trường mầm non Có thể đề xuất ý tưởng Quan sát môi trường giáo dục cho hoạt động trường, lớp mầm non, ghi chép, mô tả lại mơi trường giáo dục Đưa nhận xét đề xuất cách thay dổi (điều chỉnh) môi trường giáo dục Hãy thiết kế mơi trường học tập cho học cụ thể Hãy thiết kế mơi trường cho hoạt động ngồi trời Hãy thiết kế mơi trường cho góc (theo chủ đề tự chọn) Vẽ sơ đồ bố trí góc hoạt động trường mầm non mà bạn cho phù hợp * Thực hành: tiết Quan sát nhận xét môi trường giáo dục trường, lớp mầm non Đề xuất cách thay đổi (điều chỉnh) mơi trường giáo dục Thiết kế (xác định nội dung lập sơ đồ) môi trường giáo dục cho hoạt động trường mầm non: Hoạt động chung (một học), hoạt động ngồi trời, hoạt động vui chơi góc.3 So sánh khác biệt cách lập kế hoạch tổ chức thực chủ đề xuất phát từ trẻ? Tiếp cận tích hợp theo chủ đề hiểu nào? Việc thực theo chủ đề cần tiến hành nào? 39 CHƢƠNG 5: ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC tiết (2;2) a Mục tiêu bài: Kiến thức - Nắm khái niệm, ý nghĩa dánh giá việc thực chương trình giáo dục mầm non - Hiểu rõ nội dung, phương pháp, hình thức đánh giá việc thực chương trình Kỹ - Có kỹ quan sát, phân tích, đánh giá… nội dung thực chương trình giáo dục mầm non - Hình thành rèn luyện kỹ xây dựng tiêu chí đánh giá lựa chọn phương pháp đánh giá cho nội dung cụ thể, sở mà nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ Thái độ - Học viên nhận thức vai trò, trách nhiệm giáo viên cơng tác nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ -Có ý thức học hỏi, tìm hiểu…để đóng góp sức lực vào q trình chăm sóc, giáo dục trẻ B Chuẩn bị Giảng viên: - Tài liệu chính: Phát triển tổ chức thực chương trình GD Mầm non- Nguyễn Thị Thu Hiền- Nhà xuất giáo dục Việt Nam 2013 - Tài liệu tham khảo: Bộ giáo dục đào tạo, Chương trình chăm sóc giáo dục mầm non - 2013 Bộ giáo dục đào tạo, Hướng dẫn thực chương trình CSGD Mầm non từ - 36 tháng - tuổi, 2013 Phạm Thị Châu- Nguyễn Thị Oanh- Trần Thị Sinh, Giáo dục học trẻ em tác giả : NXB Đại học Quốc gia, 2010 Nguyễn Ánh Tuyết , GDHMN- vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Đại học sư phạm, 2010 Website thức vụ GDMN: www.mamnon.edu.vn Đối với sinh viên: Đọc tài liệu liên quan 40 Sinh viên: Đọc tài liệu liên quan C Nội dung giảng I Khái niệm, ý nghĩa việc đánh giá thực chương trình giáo dục mầm non Khái niệm Đánh giá việc thực chương trình giáo dục mầm non trình thu thập thơng tin trạng việc thực chương trình, phân tích so sánh với mục tiêu chương trình nhằm định hướng, điều chỉnh chương trình chăm sóc, giáo dục cho phù hợp với trẻ, sở mà góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ Mục đích, ý nghĩa phạm vi đánh giá kết thực chương trình giáo dục mầm non Việc nhìn nhận, xem xét lại công việc làm khoảng thời gian định rút học bổ ích để có cải tiến điều chỉnh hoạt động đạt hiệu Việc đánh giá trình thực chương trình giáo dục mầm non đòi hỏi cần có nhiều nghiên cứu đầy đủ hơn, phạm vi tài liệu này, đề cập đến phần việc đánh giá thực chương trình giáo dục mầm non mà trước mắt có khả thực thực tế, có liên quan tới hai đối tượng đánh giá trẻ giáo viên Cụ thể: + Đối với GV trẻ: Giáo viên đánh giá trẻ tự đánh giá việc tổ chức hoạt động giáo dục nhằm điều chỉnh phù hợp, kịp thời hoạt động giáo dục để đạt hiệu tốt điều chỉnh nội dung/ cách thức/ phương tiện chí điều chỉnh mục đích, mục tiêu ban đầu cho phù hợp với thực tế + Đối với cán quản lí đồng nghiệp: Đánh giá việc tổ chức hoạt động giáo dục giáo viên nhằm hỗ trợ giáo viên chuyên môn nghiệp vụ điều chỉnh đạo hướng dẫn tổ chức thực chương trình Việc đánh giá tiến hành ngày, hay sau giai đoạn (đối với nhà trẻ), sau chủ đề (đối với mẫu giáo), sau năm thực chương trình giáo dục mầm non trường Giáo viên tự đánh giá hay cán quản lí giáo dục cấp kiểm tra, giám sát việc thực chương trình Đánh giá việc thực chương trình giáo dục mầm non khâu quan trọng, đan xen với khâu lập kế hoạch triển khai thực kế hoạch làm cho kế hoạch thực chương trình phù hợp với thực tiễn hơn, mang tính khả thi hơn, có hiệu (kế hoạch - đánh giá - triển khai) II Phƣơng pháp, hình thức đánh giá việc thực chƣơng trình Đánh giá trẻ Quan sát Trò chuyện với trẻ Trao đổi với phụ huynh Đánh giá thông qua hoạt động 41 Phân tích sản phẩm trẻ( có) Đánh giá tình xảy sống ngày thông qua tập đơn giản giáo viên đưa Đánh giá hoạt động giáo dục trẻ giáo viên hoạt động quản lí nhà trường Đánh giá việc thực chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ mẫu giáo gồm phương pháp sau: + Quan sát: để đánh giá giáo viên, đánh giá trẻ, đánh giá môi trường giáo dục hoạt động chăm sóc giáo dục + Phiếu điều tra (anket): để đánh giá hoạt động quản lí trường; sở vật chất trường, lớp, việc tổ chức hoạt động giáo viên + Trắc nghiệm hay sử dụng bảng kiểm kê: để đánh giá trẻ, đánh giá giáo viên + Nghiên cứu sản phẩm hoạt động giáo viên, trẻ, cán quản lý: để đánh giá việc thực chương trình kết hoạt động trẻ giáo viên, hoạt động quản lý trường… + Thảo luận nhóm: để tham khảo ý kiến phụ huynh cộng đồng + Phỏng vấn: để tham khảo ý kiến phụ huynh, cộng đồng, giáo viên + Kiểm tra số sách, kế hoạch: để đánh giá hoạt động quản lí trường giáo viên Và phương pháp khác Đánh giá việc thực chương trình chăm sóc- giáo dục trẻ tiến hành theo định kì đột xuất vào khoảng tháng cuối năm học Sau đánh giá riêng vấn đề nêu trên, người tham gia đánh giá cần đưa nhận định chung tình hình thực chương trình chăm sócgiáo dục trẻ vấn đề cần khắc phục để nâng cao chất lượng chăm sóc- giáo dục trẻ III Cấp độ đánh giá Đánh giá trình thực hoạt động giáo dục Đánh giá việc thực chủ đề Đánh giá việc thực chương trình IV Nội dung đánh giá Đánh giá trình thực hoạt động giáo dục Việc chuẩn bị giáo án giáo viên ( xem giáo án, vấn giáo viên) Chuẩn bị môi trường để tổ chức hoạt động giáo dục ( quan sát môi trường, vấn) Cách thiết kế, tổ chức hoạt động giáo dục hướng dẫn trẻ giáo viên ( quan sát, cụ thể) Các biểu trẻ ( quan sát cụ thể ) Như vậy, việc đánh giá thực vào thời điểm trình thực chủ đề Đánh giá việc thực chủ đề/ thực kế hoạch tháng 42 Kế hoạch thực chủ đề/ kế hoạch tháng giáo viên ( xem kế hoạch , xem giáo án, vấn giáo viên) Tổ chức, xếp, tạo môi trường cho trẻ hoạt động theo mục tiêu chủ đề ( quan sát môi trường, vấn giáo viên ) Cách thiết kế tổ chức hoạt động giáo dục hướng dãn trẻ giáo viên (quan sát hoạt động cụ thể) Các biểu trẻ (quan sát hoạt động cụ thể: hoạt động có chủ định, chơi tự do, hoạt động góc) Như vậy, việc đánh giá thực chủ đề/ kế hoạch tháng gần giống với đánh giá trình thực hoạt động giáo dục, nên chọn thời điểm đánh giá kết thúc chủ đề/ kết thúc tháng kế hoạch nhà trẻ V Tổ chức thực đánh giá Đánh giá trình tổ chức hoạt động giáo dục Đánh giá trình tổ chức hoạt động giáo dục tiến hành vào ngày tuần, chủ đề năm học Thời điểm để đánh giá sau ngày hay buổi ngày với hoạt động tổ chức Đánh giá thường dùng cho cán quản lí cấp kiểm tra giám sát, hỗ trợ chun mơn cho giáo viên tiến hành theo phiếu đánh giá với nội dung gợi ý theo mẫu Giáo viên dùng phiếu để đánh giá trình tổ chức hoạt động giáo dục đồng nghiệp Mỗi lần đánh giá nên có đối chiếu, trao đổi, làm việc lại người đánh giá( đồng nghiệp hay cán quản lí cấp) với giáo viên Giáo viên lưu giữ phiếu cho tất lần đánh giá năm học để so sánh, xem xét vấn để giải hay cải tiến chưa nhận tiến bộ, thay đổicủa nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ VIỆC THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ Họ tên giáo viên: Trình độ: Lớp: Số trẻ lớp: Chủ đề: Các hoạt động tổ chức: Thời gian dự giờ:từ đến ngày Bằng Đạt/ chứng chƣa đạt Tiêu chí A Mơi trƣờng giáo dục Phản ánh nội dung chủ đề hợp lí bố 43 trí khu vực hoạt động theo chủ đề: số lượng, vị trí, diện tích góc hoạt động khoảng trống cho hoạt động nhóm lớn Đồ dùng, đồ chơi, học liệu cho trẻ sử dụng: An tồn, đa dạng, hấp dẫn, có tác dụng kích thích trẻ hoạt động, khám phá, tìm kiếm thơng tin, thực ý định trẻ thực kĩ theo mục tiêu chủ đề Các sản phẩm trẻ trưng bày sử dụng góc khác Có nơi cung cấp thơng tin, trao đổi với phụ huynh phù hợp với chủ đề thực tế B Cách tiến hành hoạt động giáo dục Có kế hoạch giáo dục rõ ràng( xem kế hoạch / giáo án ) Tổ chức hợp lí hình thức tổ chức giáo dục Các hoạt động giáo dục tổ chức nhằm tới mục tiêu chủ đề/ học Tổ chức hoạt động cách tự nhiên, hút phù hợp với khả trẻ, phản ánh nội dung tích hợp chủ đề Sử dụng kinh nghiệm trẻ, sản phẩm trẻ, cha mẹ trẻ, mơi trường sẵn có xung quanh vấn đề trẻ quan tâm để tổ chức hoạt động giáo dục 10 Quan tâm tạo hội cho trẻ tham gia vào hoạt động lớp 11 Khuyến khích trẻ sáng tạo, chia sẻ ý kiến, đặt câu hỏi, dành thời gian cho trẻ suy nghĩ, tự lựa chọn, tự định thể ý định cá nhân Can thiệp hợp lí trẻ gặp trở ngại C Những biểu trẻ 12 Trẻ hứng thú , tích cực với hoạt động chủ đề 13 Trẻ có kĩ sử dụng đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu cho hoạt động chủ đề 14 Trẻ chủ động giao tiếp với nhau, với giáo viên, với khách ( có ) 15 Trẻ tự lập, tự tin sáng tạo 16 Trẻ sẽ, hoạt bát, có nề nếp, thói quen D Các điểm cần lưu ý 17 Mục tiêu chủ đề/ học cần phải 44 xem xét lại? Những vấn đề khó, chưa phù hợp, chưa hấp dẫn trẻ? 18 Kiến thức, kĩ trẻ cần lưu ý học/ chủ đề tiếp theo? 19 Cần thay đổi môi trường giáo dục, phương tiện cách tổ chức hoạt động giáo dục nào? 20 Trẻ cần làm việc cá nhân hay cần thong báo với phụ huynh để có quan tâm đặc biệt nhằm đạt mục tiêu giáo dục? ( sức khỏe, tình cảm, thái độ, kiến thức, kĩ năng, ) Những vấn đề khác ( có) Đánh giá việc thực chủ đề ( mẫu giáo )/ thực kế hoạch tháng( nhà trẻ ) Đánh giá việc thực chủ đề nên tiến hành sau chủ đề sau tháng kế hoạch Việc đánh giá thường dùng cho giáo viên tự đánh giá cơng việc sau chủ đề/ sau tháng: Giáo viên tự nhìn nhận, xem xét lại việc chăm sóc giáo dục trẻ sau thực chủ đề để đưa cải tiến, điều chỉnh hoạt động chủ đề nhằm tiếp cận mục tiêu giáo dục Giáo viên tự đánh giá trẻ lớp đánh giá việc tổ chức hoạt động chăm sóc-giáo dục tổ chức mơi trường giáo dục Việc tự đánh giá giúp giáo viên hướng tới việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực, lấy trẻ làm trung tâm chủ đề thể qua tiêu chí đánh giá mục A, B, C phiếu đánh giá điều chỉnh hoạt động giáo dục thơng qua mục D phiếu Một phiếu đánh giá dùng chung cho đánh giá trình thực hoạt động giáo dục đánh giá việc thực chủ đề/ kế hoạch tháng Giáo viên dùng phiếu đánh giá thực chủ đề để ghi chép lưu giữ nhằm xem xét cách hệ thống điều chỉnh mình, vấn đề lưu ý có giải hay chưa rút học cần thiết Sau kết thúc chủ đề/ ngày cuối kế hoạch tháng, giáo viên cần khoảng 30 phút để hoàn thành phiếu trao đổi băn khoăn với đồng nghiệp buổi sinh hoạt chun mơn gần để có điều chỉnh hợp lí kế hoạch Việc đánh giá trẻ ngày khuyến khích giáo viên có điều kiện quan sát, ghi chép Giáo viên ghi vào sổ soạn vấn đề đặc biệt, cần quan tâm thực giúp ích cho giáo viên việc rút kinh nghiệm điều chỉnh cho hoạt động giáo dục ngày Đánh giá việc thực chương trình 45 Các cán Bộ quản lí ( ban giám hiệu, cán phòng, Sở Bộ GD-ĐT) đánh giá việc thực chương trình chăm sóc- giáo dục trẻ trường mẫu giáo giáo viên; từ đưa biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ - Đánh giá việc thực chương trình chăm sóc- giáo dục trẻ gồm vấn đề: (các nội dung đánh giá việc thực chương trình) Đánh giá phát triển trẻ Đánh giá hoạt động chăm sóc, giáo dục giáo viên Đánh giá hoạt động quản lí lớp, trường Đánh giá sở vật chất trường Để đánh giá vấn đề trên, người đánh giá cần có phiếu đánh giá thiết kế cụ thể Việc thiết kế phiếu đánh giá phải dựa tiêu chí đánh giá – yếu tố cần đánh giá a Đánh giá phát triển trẻ Việc đánh giá phát triển trẻ sử dụng tiêu chí đánh trình bày tài liệu Hướng dẫn thực chương trình giáo dục mầm non b Tích hợp đánh giá hoạt động giáo dục giáo viên Có kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ năm, học kì, theo chủ đề Soạn đầy đủ Tổ chức hoạt động chăm sóc- giáo dục đạt mục tiêu chương trình đề Đảm bảo an tồn thể chất tâm lí cho trẻ Đảm bảo việc phối hợp chăm sóc- giáo dục trẻ với đồng nghiệp, việc phối hợp chăm sóc- giáo dục trẻ nhà trường gia đình c Tiêu chí đánh giá hoạt động quản lí trƣờng Kế hoạch hoạt động thường kì trường lớp Kế hoạch chăm sóc- giáo dục trẻ trường lớp theo năm, tháng, tuần Hoạt động nâng cao chất lượng chuyên môn giáo viên( dự giờ, thi giáo viên giỏi, cử giáo viên học ) Hoạt động phối hợp nhà trường, giáo viên lớp với phụ huynh việc chăm sóc- giáo dục trẻ Tổ chức thực chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo kế hoạch Đảm bảo quy định trẻ, tỉ lệ giáo viên/ trẻ tỉ lệ học Đảm bảo hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trường Xây dựng thực kế hoạch ngân quỹ cho hoạt động trường Tổ chức hoạt động để nâng cao chất lượng chuyên môn giáo viên( soạn giáo án, học tập nâng cao tay nghề.) Thực phối hợp gia đình, nhà trường giáo viên phụ huynh việc hcăm sóc giáo dục trẻ Đánh giá, theo dõi, giám sát, điều chỉnh kế hoạch 46 Thực việc kiểm tra thường kì đột xuất lớp phận liên quan đến việc chăm sóc- giáo dục trẻ, kiểm tra theo dõi sức khỏe trẻ, kiểm tra tài chính, hoạt động bếp ăn Thực việc xét thi đua, đánh giá giáo viên, cán nhân viên tồn trường d Tiêu chí việc đánh giá sở vật chất trƣờng mầm non cần theo tiêu chuẩn quy định Bộ điều lệ mầm non Trong vấn đề trên, việc đánh giá phát triển trẻ vấn đề để xác định việc thực chương trình chăm sóc giáo dục trường, lơpứ tốt hay chưa tốt Ba vấn đề lại nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, từ giúp nhà trường giáo viên tìm biện pháp thích hợp để nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ D Hệ thống câu hỏi, tập Trình bày khái niệm, ý nghĩa cơng việc đánh giá thực chương trình giáo dục mầm non Trình bày nội dung đánh giá việc thực chương trình giáo dục mầm non phương pháp đánh giá nội dung Hãy xây dựng tiêu chí đánh giá lựa chọn phương pháp đánh giá cho mặt phát triển trẻ Hãy xây dựng tiêu chí đánh giá môi trường giáo dục lớp mẫu giáo nhà trẻ Xác định phương pháp đánh giá phù hợp cho nội dung đánh giá Thiết kế biên quan sát trẻ giáo viên để dự đánh giá việc tổ chức hoạt động giáo dục giáo viên * Thực hành: tiết Xây dựng tiêu chí đánh giá môi trường giáo dục lớp mẫu giáo Xây dựng tiêu chí đánh giá lựa chọn phương pháp đánh giá cho mặt phát triển trẻ E Hƣớng dẫn sinh viên học tập Trình bày khái niệm, ý nghĩa công việc đánh giá thực chương trình giáo dục mầm non Trình bày nội dung đánh giá việc thực chương trình giáo dục mầm non phương pháp đánh giá nội dung Hãy xây dựng tiêu chí đánh giá lựa chọn phương pháp đánh giá cho mặt phát triển trẻ Hãy xây dựng tiêu chí đánh giá mơi trường giáo dục lớp mẫu giáo nhà trẻ Xác định phương pháp đánh giá phù hợp cho nội dung đánh giá 47 Thiết kế biên quan sát trẻ giáo viên để dự đánh giá việc tổ chức hoạt động giáo dục giáo viên * Thực hành: tiết Xây dựng tiêu chí đánh giá mơi trường giáo dục lớp mẫu giáo Xây dựng tiêu chí đánh giá lựa chọn phương pháp đánh giá cho mặt phát triển trẻ Hãy thiết kế mơi trường giáo dục cho góc hoạt động ( Chủ đề Tết mùa xuân)? Các tiêu chí đánh giá việc tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ giáo viên? 48
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON LỚP DẠY: ĐẠI HỌC MẦM NON, ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON LỚP DẠY: ĐẠI HỌC MẦM NON

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn