Động từ trong tiếng anh cách sử dụng và bài tập thực hành có đáp án

13 167 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2019, 18:27

Động từ trong tiếng anh cách sử dụng và bài tập thực hành có đáp án 16012019 Động từ thuộc nhóm những nhóm những thành phần quan trọng của câu. Đôi khi trong những câu đặc biệt, bạn chỉ cần sử dụng 1 động từ thôi là đủ. Hãy cùng Anh ngữ Ms Hoa tìm hiểu thêm thành phần này nhé.Những chủ đề tương tự về từ loại trong tiếng Anh bạn có thể quan tâm➢ Giới từ những nguyên tắc cơ bản và bài tập thực hành có đáp án➢ Tính từ vị trí sử dụng và bài tập thực hành có đáp án➢ Mạo từ Trường hợp sử dụng và bài tập thực hành có đáp ánI. ĐỊNH NGHĨA VÀ VỊ TRÍ THƯỜNG GẶP1. Khái niệmĐộng từ là từ dùng để diễn tả hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ trong câuVí dụ: Tom kicked the ball. – Tom thực hiện hành động đá quả bóng. Quả bóng là đối tượng nhận tác động của hành động (object of the verb). The sky is blue. – is ở đây không thể hiện hành động mà thể hiện trạng thái của bầu trời là xanh. “Blue” ở đây là tính từ.2. Vị trí thường gặp của động từĐộng từ thường đứng sau chủ ngữ:Ví dụ: She worked hard. (Mẹ tôi làm việc vất vả.)Động từ thường đứng sau trạng từ chỉ tần suất (Adverb of Frequency) nếu là động từ thường.Các trạng từ chỉ tần suất thường gặp:Always: luôn luônUsually: thường thườngOften : thườngSometimes: Đôi khiSeldom: Hiếm khiNever: Không bao giờVí dụ: He usually goes to school in the afternoon. (Anh ấy thường đi học vào buổi chiều.)Nếu là động từ Tobe, trạng từ sẽ đi sau động từ Tobe.Ví dụ: Its usually hot in summer. (Mùa hè trời thường nóng.)Xem thêm những loại động từ có vị trí đứng đầu trong câuII. PHÂN LOẠI ĐỘNG TỪHiện có 3 cách phân chia động từ trong tiếng Anh:1. Phân loại theo vai trò của động từTrợ động từ (auxiliary verb)Ví dụ: to be, to have, to do, can, could, may, might, must, ought, shall, should, will, would, to need, to dareLoại này có thể chia ra làm 3 loại:To be, to have: vừa có thể làm động từ thường, vừa có thể làm trợ động từVí dụ:Động từ thườngTrợ động từ Tom is a doctor. He has a black beard. He is working now. I have just finished my homework.Động từ khuyết thiếu: chỉ có thể làm trợ động từ trong câu. Ví dụ: can, may, shall, will, ought to, mustTrong tiếng Anh có những dạng động từ khiếm khuyết như: can (có thể), could (quá khứ của “can”), may (có thể, có lẽ), might (quá khứ của “may”), must (phải – có tính chất bắt buộc), ought to (nên), shall (sẽ) , should (nên) , will (sẽ), would (quá khứ của “will”) …Động từ khiếm khuyết là một loại trợ động từ và nó có những đặc điểm sau:Là một loại trợ động từỞ ngôi thứ 3 số ít không thêm “s” vào động từ khiếm khuyết.Ở câu phủ định chỉ cần thêm “not” sau động từ khiếm khuyết.Ở câu hỏi chỉ cần đưa động từ khiếm khuyết ra đầu câu.Ví dụ:I can speak English well.I can’t speak English well.Can you speak English well?She can speak English. She can not (can’t) speak English. Can she speak English?Một số động từ đặc biệtcó trường hợp dùng làm động từ thường, có trường hợp dùng làm trợ động từ. Ví dụ: to dare, to need, to do, used toVí dụ:Động từ thườngTrợ động từ He doesn’t dare to say anything. They need new skirts. Dare we interrupt? I need to go home now.Động từ thường (ordinary verbs)Những động từ không thuộc loại trên là động từ thường. Ví dụ: to work, to sing, to pray, to play, to study…2. Phân theo Nội động từ và ngoại động từNội động từ: Diễn tả hành động nội tại của người nói hay người thực hiện hành động.Ví dụ: He walks. (Anh ấy đi bộ. Anh ấy tự đi chứ không phải là do người hay vật khác tác động) Birds fly. (Chim bay. Con chim tự bay theo bản năng chứ không do người hay vật tác động) Không cần có tân ngữ trực tiếp đi kèm. Nếu có thì phải có giới từ đi trước và cụm từ này sẽ đóng vai trò ngữ trạng từ chứ không phải là tân ngữ trực tiếp.Ví dụ: She walks in the garden. Birds fly in the sky.Ngoại động từ Diễn tả hành động gây ra trực tiếp lên người hoặc vật.Ví dụ: The cat killed the mouse. Luôn cần thêm yếu tố bên ngoài là một danh từ hay đại từ theo sau để hoàn thành nghĩa của câu. Danh (đại từ) đi theo sau là tân ngữ trực tiếp.Trong câu trên, chúng ta không thể nói “The cat killed” rồi dừng lại, bởi câu rất tối nghĩa. Vì thế phải thêm “the mouse” vào sau.3. các loại động từĐộng từ thể chất (Physical verbs)Động từ thể chất là các động từ hành động. Chúng mô tả hành động cụ thể của vật chất. Các chuyển động cơ thể hoặc sử dụng một công cụ nào đó để hoàn tất một hành động, từ bạn sử dụng để mô tả hành động đó chính là một động từ thể chất. Ví dụ:Let’s play football together.Can you hear my voice?Tell me if you want to go home.Động từ chỉ trạng thái (Stative verbs)Động từ trạng thái là những từ dùng để chỉ một tình huống đang tồn tại và chúng không mô tả hành động. Những động từ trạng thái thường được bổ sung bởi các tính từ.Ví dụ:Paul feels rotten today. He has a bad cold.Do you recognize him? He is a famous rock star.Động từ chỉ hoạt động nhận thức (Mental verbs)Đây là những động từ có ý nghĩa liên quan đến các khái niệm như khám phá, hiểu biết, suy nghĩ, hoặc lập kế hoạch. Nói chung, chúng đề cập đến vấn đề về nhận thức.Ví dụ:I know what you mean.He recognized Linda in the crowd.Do you understand the meaning of this book?Các loại động từ khácNgoài 3 loại cơ bản nêu trên, trong thực tế, chúng ta được biết đến rất nhiều loại động từ khác nữa. Những động từ ấy đã được phân loại theo chức năng của nó. Ví dụ:Động từ hành động: Động từ hành động hành động nhận cụ thể, và được sử dụng bất cứ lúc nào bạn muốn hiển thị các hành động hoặc thảo luận về một ai đó làm điều gì đó.Ngoại động từ: Là các động từ được hành động và gây ra hoặc tác động đến chủ thể khác (Object). Vì vậy, chúng lúc nào cũng phải có một tân ngữ theo sau để tạo thành một câu có nghĩa.Nội động từ: Là những từ diễn tả hành động nội tại của người nói hay người, chủ thể thực hiện hành động. Hành động của chủ thể đó không tác động trực tiếp lên bất kỳ đối tượng nào.Trợ động từ: Trợ động từ được sử dụng cùng với một động từ chính để “giúp” các động từ khác hình thành thể nghi vấn, thể phủ định, thể nhấn mạnh hay hình thành một thì trong tiếng Anh.Động từ trạng thái: Đây là các động từ chỉ trạng thái, sự không biến đổi hoặc di chuyển như be, have, seem, consist, exist, possess, contain, belong…; các hoạt động tình cảm như like, love, hate…; hoạt động tri thức như: know, understand,..Động từ tình thái: Là những từ dùng để miêu tả về tình cảm, trạng thái của con người, hoặc điều kiện tồn tại của sự vật.Cụm động từ: Cụm động từ không phải là từ đơn; thay vào đó, chúng là sự kết hợp của các từ được kết hợp với nhau để tạo thành ý nghĩa khác nhau của động từ gốc.Động từ bất quy tắc: Các động từ bất quy tắc là những động từ được sử dụng trong thì quá khứ đơn và quá khứ phân từ của động từ.Một số động từ bất quy tắcĐộng từ bất quy tắc (Irregular verbs) là động từ có hình thức quá khứ đơn (simple past) và quá khứ phân từ (past participle) được thành lập không theo quy tắc nhất định nào. Hình thức quá khứ đơn và quá khứ phân từ của các động từ này nằm trong bảng động từ bất quy tắc (phải học thuộc lòng bảng động từ bất quy tắc).Ex: infinitive past past participle be (thì, là, ở) was were been see (nhìn thấy) saw seen teach (dạy) taught taught➢ Xem thêm: Động từ bất quy tắc và những mẹo cần biếtIII. CÁCH THỨC SỬ DỤNG VÀ CHIA ĐỘNG TỪ1. Thêm đuôi Ved và Vinga. Cách thêm ed sau động từNhững cách thức thêm ED sau đây được dùng để thành lập thì Quá khứ đơn (Simple Past) và Quá khứ phân từ (Past Participle):Thông thường: Thêm ED vào động từ nguyên mẫu. to talk > She talked about her family last night.pre>Động từ tận cùng bằng E –> chỉ thêm D. to live > He lived in Hanoi for 2 years.Động từ tận cùng bằng phụ âm + Y –> Đổi Y thành IED.to study > They studied in the library last weekends.Động từ một âm tiết tận cùng bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm và động từ được nhấn mạnh (stressed) ở âm tiết cuối –> Gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm ED.to stop > stoppedto control > controlledMột số động từ 2 âm tiết, tận cùng bằng L, được nhấn mạnh (stressed) ở âm tiết thứ nhất cũng gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm ED.to travel > travelledto kidnap > kidnappedto worship > worshippedb. Cách phát âm VedCó tới 3 cách để phát âm từ có ed tận cùng:id: sau các âm t và dto want > wantedto decide > decidedt: sau các phụ âm câm (voiceless consonant sounds)to ask > askedto finish > finishedd: sau các nguyên âm (vowel sounds) và phụ âm tỏ (voiced consonant sounds)to answer > answeredto open > openedXem thêm tại video hướng dẫn cách phát âm đuôi ed từ anh ngữ Ms Hoac. Cách thêm ing sau động từVing được hình thành để tạo nên hiện tại phân từ (present participle), trong các thì tiếp diễn (Continuous Tenses) và để tạo thành động danh từ (Gerund). Có 6 trường hợp thêm ING:Thông thường: thêm ING và cuối động từ nguyên mẫu.to walk > walkingto do > doingĐộng từ tận cùng bằng E –> bỏ E trước khi thêm INGto live > livingto love > lovingĐộng từ tận cùng bằng IE –> đổi thành Y trước khi thêm ING.to die > dyingto lie > lyingĐộng từ một âm tiết tận cùng bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm và động từ được nhấn mạnh (stressed) ở âm tiết cuối –> Gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm ING.to run > runningto cut > cuttingMột số động từ 2 âm tiết, tận cùng bằng L, được nhấn mạnh (stressed) ở âm tiết thứ nhất cũng gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm ING.to travel > travellingMột số động từ có các thêm ING đặc biệt để tránh nhầm lẫn:to dye (nhuộm) > dyeingkhác vớito die (chết) > dyingto singe (cháy xém) > singeing khác vớito sing (hát) > singingXem thêm những BẪY dễ gặp của động từ trong đề thi TOEIC2. Một số động từ thường gặpDưới đây là 1 số động từ thường xuất hiện trong các đoạn hội thoại thường ngày và các đoạn văn giao tiếp, các bạn có thể học thuộc để sử dụng phù hợp nha. walk wɔ:k đi bộ run rʌn chạy tiptoe ’tiptou đi nhón chân crawl krɔ:l bò, trườn lift lift nâng lên, nhấc lên throw θrou ném, vứt, quăng bend bend cúi xuống dive daiv nhảy lao đầu xuống nước, lặn jump dʤʌmp nhảy, giật mình sit down: ngồi xuống stand up: đứng lên crouch kautʃ né, núp carry ’kæri mang, vác lean li:n dựa, tựa, chống kneel ni:l quỳ hist hit đánhuse: dùngfind: tìm thấywant: muốnTell: nóiput: đặtmean: nghĩa làbecome: trở thànhleave: rời khỏiwork: làm việcneed: cầnpush puʃ đẩy pull pul kéo laugh lɑ:f cười teach ti:tʃ dạy, dạy học swim swim bơi knit nit đan write rait viết hammer ’hæmə đóng, nện fish fiʃ câu cá listen ’lisn nghe cry krai khóc cook kuk nấuBe: làhave: cóDO: làmsay: nóiget: đượcmake: làmgo: đisee: thấyknow: biếttake: lấythink: nghĩcome: đếngive: cholook: nhìnXem thêm 10 động từ dễ gây nhầm lẫn nhất tron tiếng AnhIV. BÀI TẬP THỰC HÀNH CÓ ĐÁP ÁN1. Bài tậpExercise 11. Als doctor insists______ for a few days.a. that he is resting b. his resting c. him to rest d. that he rest2. I dont like iced tea, and ______.a. she doesnt too b. either doesnt she c. neither does she d. she doesnt neither3. We wish that you_______ such a lot of work, because we know that you would have enjoyed the party.a. hadnt had b. hadnt c. didnt have had d. hadnt have4. Since your roommate is visiting her family this weekend, _______ you like to have dinner with us tonight.a. will b. wont c. do d. wouldnt5. Please______ photocopies of documents.a. not to submit b. do not submit c. no submit d. not submit6. I __________ bacon and eggs every morning.a. am used to eat b. used to eating c. am used to eating d. use to eat7. The team really looks good tonight because the coach had them________ every night this week.a. practice b. practiced c. to practice d. the practice8. Would you mind _________ please?a. to answer the telephone b. answering the telephonec. answer the telephone d. to the telephone answering9. You ________ your seats today if you want to go to the game.a. had better to reserve b. had to better reservec. had better reserve d. had to reserve better10. If it___________ so late we could have coffee.a. wasnt b. isnt c. werent d. not be11. Your sister used to visit you quite often________?a. didnt she b. doesnt she c. wouldnt she d. hadnt she12. If Bod _______ with us, he would have had a good time.a. would come b. would have come c. had come d. came13. Frankly, Id rather you________ anything about if for the time being.a. do b. didnt do c. dont d. didnt14. Since they arent answering their telephone, they_________a. must have left b. need have left c. should have left d. can have left15. We were hurrying because we thought that the bell_________a. had already rang b. has already rangc. had already rung d. have already ringing16. The brakes need _________a. adjusted b. to adjust c. to adjustment d. adjusting17. I wish that we_____ with my brother when he flies to England next week.a. could go b. will go c. had gone d. are going18. I am sure Miss Smith_______ use the new equipment.a. knows to b. knows the c. knows how to d. knows how19. Mary and John ________ to the parties at the Student Union every Friday.a. used to go b. use to go c. are used to go d. were used to go20. You ___________ me, because I didnt say that.a. must misunderstand b. must be misunderstandingc. must have misunderstood d. had to misunderstandExercise 21. I hadnt expected James to apologize but I had hoped_____a. him calling me b. that he would call mec. him to call me d. that he call me2. My husband lived at home before we were married, and so______a. did I b. had I c. I had d. I did3. Does your new secretary _________ shorthand?a. know to take b. know how to take c. know how take d. know how taking4. Tommy had his big brother _________ his shoes for him.a. to tie b. tie c. tied d. tying5. I wish that he weather_______ not so warm.a. was b. be c. were d. is6. His English teacher recommends that he_______ a regular degree program.a. begin b. begins c. will begin d. is beginning7. Lets go out for dinner, _________?a. will we b. dont we c. shall we d. are were8. Id __________ the operation unless it is absolutely necessary.a. rather not have b. not rather had c. rather not to have d. rather not having9. Would you please____________ write on the test books?a. dont b. not to c. not d. to not10. The old man asked her to move because he__________ in that chair.a. used to sit b. was used to sit c. used to sitting d. was used to sitting11. After the way she treated you, if I _______ in your place, I wouldnt return the call.a. be b. am c. was d. were12. If I ________ the flu I would have gone with you.a. hadnt b. hadnt had c. didnt have d. wouldnt have had13. Hes taken his medicine, _______?a. hasnt he b. didnt he c. doesnt he d. isnt he14. Your mother and I are looking forward_______ you.a. of seeing b. for seeing c. to see d. to seeing15. It is imperative that you ________ there in person.a. be b. will be c. will d. are16. _________ you rather sit by the window?a. Dont b. Will c. Wouldnt d. Wont17. His government insisted that he________ until he finished hi degree.a. should stay b. shall stay c. stayed d. stay18. After he had researched and ________ his paper, he found some additional material that he should have included.a. wrote b. written c. writing d. have written19. The man who was driving the truck would not admit that he had been at fault, and_______a. neither the other driver b. neither would the other driverc. neither had the other driver d. the other driver neither20. If it__________ rain, well have the party outside.a. wouldnt b. doesnt c. didnt d. wont2. Đáp ánExercise 1Exercise 21d 2c 3a 4d 5b 6c 7a 8b 9c 10c11a 12c 13b 14a 15c 16d 17a 18c 19a 20c1b 2c 3a 4d 5b 6c 7a 8b 9c 10c11a 12c 13a 14d 15a 16c 17d 18b 19b 20bNếu bạn đang ôn luyện TOEIC thì những gợi ý sau đây sẽ cực kì hữu ích với bạn đó nha.➢ Trọn bộ 125 đề thi TOEIC fomat mới nhất 2019➢ 600 từ vựng TOEIC để chinh phục 990 TOEIC➢ Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (cấu trúc câu) bạn nên biết Động từ tiếng anh cách sử dụng tập thực hành đáp án 16/01/2019 Động từ thuộc nhóm nhóm thành phần quan trọng câu Đôi câu đặc biệt, bạn cần sử dụng động từ đủ Hãy Anh ngữ Ms Hoa tìm hiểu thêm thành phần Những chủ đề tương tự từ loại tiếng Anh bạn quan tâm ➢ Giới từ - nguyên tắc tập thực hành đáp án ➢ Tính từ - vị trí sử dụng tập thực hành đáp án ➢ Mạo từ - Trường hợp sử dụng tập thực hành đáp án I ĐỊNH NGHĨA VỊ TRÍ THƯỜNG GẶP Khái niệm Động từ là từ dùng để diễn tả hành động hoặc trạng thái chủ ngữ câu Ví dụ: Tom kicked the ball – Tom thực hiện hành đợng đá quả bóng Quả bóng là đới tượng nhận tác đợng hành động (object of the verb) The sky is blue – is ở hiện hành động mà thể hiện trạng thái bầu trời là xanh “Blue” ở là tính từ Vị trí thường gặp động từĐộng từ thường đứng sau chủ ngữ: Ví dụ: She worked hard (Mẹ làm việc vất vả.)  Động từ thường đứng sau trạng từ tần suất (Adverb of Frequency) động từ thường Các trạng từ tần suất thường gặp: Always: luôn Usually: thường thường Often : thường Sometimes: Đôi Seldom: Hiếm Never: Không bao giờ Ví dụ: He usually goes to school in the afternoon (Anh thường học vào buổi chiều.)  Nếu là động từ "Tobe", trạng từ sau động từ "Tobe" Ví dụ: It's usually hot in summer (Mùa hè trời thường nóng.) Xem thêm loại động từ vị trí đứng đầu câu II PHÂN LOẠI ĐỘNG TỪ Hiện cách phân chia đợng từ tiếng Anh: Phân loại theo vai trò động từ  Trợ động từ (auxiliary verb) Ví dụ: to be, to have, to do, can, could, may, might, must, ought, shall, should, will, would, to need, to dare Loại chia làm loại: To be, to have: vừa làm đợng từ thường, vừa làm trợ động từ Ví dụ: Động từ thường Trợ động từ - Tom is a doctor - He is working now - He has a black beard - I have just finished my homework Động từ khuyết thiếu: làm trợ đợng từ câu Ví dụ: can, may, shall, will, ought to, must Trong tiếng Anh dạng động từ khiếm khuyết như: can (có thể), could (quá khứ “can”), may (có thể, lẽ), might (quá khứ “may”), must (phải – tính chất bắt buộc), ought to (nên), shall (sẽ) , should (nên) , will (sẽ), would (quá khứ “will”) … Động từ khiếm khuyết là một loại trợ động từ và đặc điểm sau:  Là một loại trợ động từ  Ở thứ số ít không thêm “s” vào động từ khiếm khuyết  Ở câu phủ định cần thêm “not” sau động từ khiếm khuyết  Ở câu hỏi cần đưa đợng từ khiếm khuyết đầu câu Ví dụ: I can speak English well I can’t speak English well Can you speak English well? She can speak English She can not (can’t) speak English Can she speak English? Một sớ động từ đặc biệt trường hợp dùng làm đợng từ thường, trường hợp dùng làm trợ đợng từ Ví dụ: to dare, to need, to do, used to Ví dụ: Động từ thường  Trợ động từ - He doesn’t dare to say anything - Dare we interrupt? - They need new skirts - I need to go home now Động từ thường (ordinary verbs) Những động từ không thuộc loại là động từ thường Ví dụ: to work, to sing, to pray, to play, to study… Phân theo Nội động từ ngoại động từ  Nội động từ: - Diễn tả hành động nợi người nói hay người thực hiện hành động Ví dụ: He walks (Anh bộ Anh tự không phải là người hay vật khác tác động) Birds fly (Chim bay Con chim tự bay theo bản không người hay vật tác đợng) - Khơng cần tân ngữ trực tiếp kèm Nếu thì phải giới từ trước và cụm từ này đóng vai trò ngữ trạng từ không phải là tân ngữ trực tiếp Ví dụ: She walks in the garden Birds fly in the sky  Ngoại động từ - Diễn tả hành động gây trực tiếp lên người hoặc vật Ví dụ: The cat killed the mouse - Luôn cần thêm yếu tố bên ngoài là một danh từ hay đại từ theo sau để hoàn thành nghĩa câu Danh (đại từ) theo sau là tân ngữ trực tiếp Trong câu trên, chúng ta khơng thể nói “The cat killed” rồi dừng lại, bởi câu tối nghĩa Vì phải thêm “the mouse” vào sau loại động từ Động từ thể chất (Physical verbs) Động từ thể chất là các động từ hành động Chúng mô tả hành động cụ thể vật chất Các chuyển động thể hoặc sử dụng một công cụ nào để hoàn tất mợt hành đợng, từ bạn sử dụng để mơ tả hành đợng chính là một động từ thể chất Ví dụ:  Let’s play football together  Can you hear my voice?  Tell me if you want to go home Động từ trạng thái (Stative verbs) Động từ trạng thái là từ dùng để một tình huống tồn và chúng không mô tả hành động Những động từ trạng thái thường được bổ sung bởi các tính từ Ví dụ:  Paul feels rotten today He has a bad cold  Do you recognize him? He is a famous rock star Động từ hoạt động nhận thức (Mental verbs) Đây là đợng từ ý nghĩa liên quan đến các khái niệm khám phá, hiểu biết, suy nghĩ, hoặc lập kế hoạch Nói chung, chúng đề cập đến vấn đề nhận thức Ví dụ:  I know what you mean  He recognized Linda in the crowd  Do you understand the meaning of this book? Các loại động từ khác Ngoài loại bản nêu trên, thực tế, chúng ta được biết đến nhiều loại động từ khác Những động từ được phân loại theo chức Ví dụ:  Động từ hành động: Đợng từ hành động hành động nhận cụ thể, và được sử dụng lúc nào bạn muốn hiển thị các hành đợng hoặc thảo ḷn mợt làm điều gì  Ngoại động từ: Là các động từ được hành động và gây hoặc tác động đến chủ thể khác (Object) Vì vậy, chúng lúc nào phải mợt tân ngữ theo sau để tạo thành mợt câu nghĩa  Nội động từ: Là từ diễn tả hành động nội người nói hay người, chủ thể thực hiện hành đợng Hành đợng chủ thể khơng tác đợng trực tiếp lên đối tượng nào  Trợ động từ: Trợ động từ được sử dụng cùng với một động từ chính để “giúp” các động từ khác hình thành thể nghi vấn, thể phủ định, thể nhấn mạnh hay hình thành một thì tiếng AnhĐộng từ trạng thái: Đây là các động từ trạng thái, không biến đổi hoặc di chuyển be, have, seem, consist, exist, possess, contain, belong…; các hoạt động tình cảm like, love, hate…; hoạt động tri thức như: know, understand,  Động từ tình thái: Là từ dùng để miêu tả tình cảm, trạng thái người, hoặc điều kiện tồn vật  Cụm động từ: Cụm động từ không phải là từ đơn; thay vào đó, chúng là kết hợp các từ được kết hợp với để tạo thành ý nghĩa khác động từ gốc  Động từ bất quy tắc: Các động từ bất quy tắc là động từ được sử dụng thì quá khứ đơn và quá khứ phân từ động từ Một số động từ bất quy tắc Động từ bất quy tắc (Irregular verbs) là đợng từ hình thức quá khứ đơn (simple past) và quá khứ phân từ (past participle) được thành lập không theo quy tắc định nào Hình thức quá khứ đơn và quá khứ phân từ các động từ này nằm bảng động từ bất quy tắc (phải học thuộc lòng bảng động từ bất quy tắc) Ex: infinitive past past participle be (thì, là, ở) was/ were been see (nhìn thấy) saw seen teach (dạy) taught taught ➢ Xem thêm: Động từ bất quy tắc mẹo cần biết III CÁCH THỨC SỬ DỤNG CHIA ĐỘNG TỪ Thêm đuôi V-ed V-ing a Cách thêm - ed sau động từ Những cách thức thêm - ED sau được dùng để thành lập thì Quá khứ đơn (Simple Past) và Quá khứ phân từ (Past Participle): Thông thường: Thêm ED vào động từ nguyên mẫu to talk > She talked about her family last night./pre> Động từ tận cùng E –> thêm D to live > He lived in Hanoi for years Động từ tận cùng phụ âm + Y –> Đổi Y thành IED to study > They studied in the library last weekends Động từ một âm tiết tận cùng nguyên âm + phụ âm và động từ được nhấn mạnh (stressed) ở âm tiết cuối –> Gấp đôi phụ âm cuối trước thêm ED to stop > stopped to control > controlled Một số động từ âm tiết, tận cùng L, được nhấn mạnh (stressed) ở âm tiết thứ gấp đôi phụ âm cuối trước thêm ED to travel > travelled to kidnap > kidnapped to worship > worshipped b Cách phát âm V-ed tới cách để phát âm từ -ed tận cùng: /id/: sau các âm /t/ và /d/ to want > wanted to decide > decided /t/: sau các phụ âm câm (voiceless consonant sounds) to ask > asked to finish > finished /d/: sau các nguyên âm (vowel sounds) và phụ âm tỏ (voiced consonant sounds) to answer > answered to open > opened Xem thêm video hướng dẫn cách phát âm đuôi ed từ anh ngữ Ms Hoa c Cách thêm -ing sau động từ V-ing được hình thành để tạo nên hiện phân từ (present participle), các thì tiếp diễn (Continuous Tenses) và để tạo thành đợng danh từ (Gerund) trường hợp thêm ING: Thông thường: thêm -ING và cuối động từ nguyên mẫu to walk > walking to > doing Động từ tận cùng E –> bỏ E trước thêm -ING to live > living to love > loving Động từ tận cùng -IE –> đổi thành -Y trước thêm -ING to die > dying to lie > lying Động từ một âm tiết tận cùng nguyên âm + phụ âm và động từ được nhấn mạnh (stressed) ở âm tiết cuối –> Gấp đôi phụ âm cuối trước thêm -ING to run > running to cut > cutting Một số động từ âm tiết, tận cùng L, được nhấn mạnh (stressed) ở âm tiết thứ gấp đôi phụ âm cuối trước thêm -ING to travel > travelling Một sớ đợng từ các thêm -ING đặc biệt để tránh nhầm lẫn: to dye (nhuộm) > dyeing khác với to die (chết) > dying to singe (cháy xém) > singeing khác với to sing (hát) > singing Xem thêm "BẪY" dễ gặp động từ đề thi TOEIC Một số động từ thường gặp Dưới là số động từ thường xuất hiện các đoạn hội thoại thường ngày và các đoạn văn giao tiếp, các bạn học thuộc để sử dụng phù hợp nha - walk /wɔ:k/ push /puʃ/ đẩy - run /rʌn/ chạy - pull /pul/ kéo - tiptoe /’tiptou/ nhón chân - laugh /lɑ:f/ cười - crawl /krɔ:l/ bò, trườn - teach /ti:tʃ/ dạy, dạy học - lift /lift/ nâng lên, nhấc lên - swim /swim/ bơi - throw /θrou/ ném, vứt, quăng - knit /nit/ đan - bend /bend/ cúi xuống - write /rait/ viết - dive /daiv/ nhảy lao đầu xuống nước, lặn - hammer /’hỉmə/ đóng, nện - jump /dʤʌmp/ nhảy, giật - fish /fiʃ/ câu cá - sit down: ngồi xuống - listen /’lisn/ nghe - stand up: đứng lên - cry /krai/ khóc - crouch /kautʃ/ né, núp - cook /kuk/ nấu - carry /’kæri/ mang, vác -Be: - lean /li:n/ dựa, tựa, chống -have: - kneel /ni:l/ quỳ -DO: làm - hist /hit/ đánh -say: nói use: dùng -get: -find: tìm thấy -make: làm -want: muốn -go: -Tell: nói -see: thấy -put: đặt -know: biết -mean: nghĩa -take: lấy -become: trở thành -think: nghĩ -leave: rời khỏi -come: đến -work: làm việc -give: cho need: cần -look: nhìn Xem thêm 10 động từ dễ gây nhầm lẫn tron tiếng Anh IV BÀI TẬP THỰC HÀNH ĐÁP ÁN Bài tập Exercise 1 Al's doctor insists for a few days a that he is resting b his resting c him to rest d that he rest I don't like iced tea, and a she doesn't too b either doesn't she c neither does she d she doesn't neither We wish that you _ such a lot of work, because we know that you would have enjoyed the party a hadn't had b hadn't c didn't have had d hadn't have Since your roommate is visiting her family this weekend, _ you like to have dinner with us tonight a will b won't c d wouldn't Please photocopies of documents a not to submit b not submit c no submit d not submit I bacon and eggs every morning a am used to eat b used to eating c am used to eating d use to eat The team really looks good tonight because the coach had them every night this week a practice b practiced c to practice d the practice Would you mind _ please? a to answer the telephone c answer the telephone b answering the telephone d to the telephone answering You your seats today if you want to go to the game a had better to reserve c had better reserve b had to better reserve d had to reserve better 10 If it _ so late we could have coffee a wasn't b isn't c weren't d not be 11 Your sister used to visit you quite often ? a didn't she b doesn't she c wouldn't she d hadn't she 12 If Bod _ with us, he would have had a good time a would come b would have come c had come d came 13 Frankly, I'd rather you anything about if for the time being a b didn't c don't d didn't 14 Since they aren't answering their telephone, they _ a must have left b need have left c should have left d can have left 15 We were hurrying because we thought that the bell _ a had already rang b has already rang c had already rung d have already ringing 16 The brakes need _ a adjusted b to adjust c to adjustment d adjusting 17 I wish that we _ with my brother when he flies to England next week a could go b will go c had gone d are going 18 I am sure Miss Smith _ use the new equipment a knows to b knows the c knows how to d knows how 19 Mary and John to the parties at the Student Union every Friday a used to go b use to go c are used to go d were used to go 20 You _ me, because I didn't say that a must misunderstand b must be misunderstanding c must have misunderstood d had to misunderstand Exercise I hadn't expected James to apologize but I had hoped _ a him calling me b that he would call me c him to call me d that he call me My husband lived at home before we were married, and so a did I b had I c I had d I did Does your new secretary _ shorthand? a know to take b know how to take c know how take d know how taking Tommy had his big brother _ his shoes for him a to tie b tie c tied d tying I wish that he weather _ not so warm a was b be c were d is His English teacher recommends that he _ a regular degree program a begin b begins c will begin d is beginning Let's go out for dinner, _? a will we b don't we c shall we d are were I'd the operation unless it is absolutely necessary a rather not have b not rather had c rather not to have d rather not having Would you please write on the test books? a don't b not to c not d to not 10 The old man asked her to move because he in that chair a used to sit b was used to sit c used to sitting d was used to sitting 11 After the way she treated you, if I _ in your place, I wouldn't return the call a be b am c was d were 12 If I the flu I would have gone with you a hadn't b hadn't had c didn't have d wouldn't have had 13 He's taken his medicine, _? a hasn't he b didn't he c doesn't he d isn't he 14 Your mother and I are looking forward _ you a of seeing b for seeing c to see d to seeing 15 It is imperative that you there in person a be b will be c will d are 16 _ you rather sit by the window? a Don't b Will c Wouldn't d Won't 17 His government insisted that he until he finished hi degree a should stay b shall stay c stayed d stay 18 After he had researched and his paper, he found some additional material that he should have included a wrote b written c writing d have written 19 The man who was driving the truck would not admit that he had been at fault, and _ a neither the other driver c neither had the other driver b neither would the other driver d the other driver neither 20 If it rain, we'll have the party outside a wouldn't b doesn't c didn't d won't Đáp án Exercise 1d 2c 10c 3a 4d 5b 6c Exercise 7a 8b 11a 12c 13b 14a 15c 16d 17a 18c 19a 20c 9c 1b 2c 10c 3a 4d 5b 6c 7a 8b 9c 11a 12c 13a 14d 15a 16c 17d 18b 19b 20b Nếu bạn ôn luyện TOEIC thì gợi ý sau cực kì hữu ích với bạn nha ➢ Trọn 125 đề thi TOEIC fomat 2019 ➢ 600 từ vựng TOEIC để chinh phục 990 TOEIC ➢ Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (cấu trúc câu) bạn nên biết ... trở thành -think: nghĩ -leave: rời khỏi -come: đến -work: làm việc -give: cho need: cần -look: nhìn Xem thêm 10 động từ dễ gây nhầm lẫn tron tiếng Anh IV BÀI TẬP THỰC HÀNH CÓ ĐÁP ÁN Bài tập Exercise... teach (dạy) taught taught ➢ Xem thêm: Động từ bất quy tắc mẹo cần biết III CÁCH THỨC SỬ DỤNG VÀ CHIA ĐỘNG TỪ Thêm đuôi V-ed V-ing a Cách thêm - ed sau động từ Những cách thức thêm - ED sau được... thiếu: làm trợ đợng từ câu Ví dụ: can, may, shall, will, ought to, must Trong tiếng Anh có dạng động từ khiếm khuyết như: can (có thể), could (quá khứ “can”), may (có thể, có lẽ), might (quá
- Xem thêm -

Xem thêm: Động từ trong tiếng anh cách sử dụng và bài tập thực hành có đáp án, Động từ trong tiếng anh cách sử dụng và bài tập thực hành có đáp án, IV. BÀI TẬP THỰC HÀNH CÓ ĐÁP ÁN