Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái và đàn lợn con tại trại nguyễn xuân dũng huyện ba vì, thành phố hà nội

72 42 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2019, 23:45

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ THỊ HUYỀN Tên chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG, PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI LỢN CON TẠI TRẠI NGUYỄN XUÂN DŨNG HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Chăn ni Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ THỊ HUYỀN Tên chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG, PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI LỢN CON TẠI TRẠI NGUYỄN XUÂN DŨNG HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: ngành: Chính quy Chun Chăn ni Thú y Lớp: K46 - CNTY – N01 Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Đặng Xuân Bình Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập rèn luyện Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên sau tháng thực tập sở, nhờ nỗ lực thân giúp đỡ thầy cô, gia đình, bạn bè em hồn thành tốt đợt thực tập tốt nghiệp Nhân dịp em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc kính trọng tới Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm, Ban chủ nhiệm khoa Chăn ni Thú y tồn thể thầy giáo tận tình bảo, truyền tải kiến thức cho em suốt trình thực tập Đặc biệt, em xin cảm ơn quan tâm giúp đỡ thầy PGS.TS Đặng Xuân Bình - người hướng dẫn trực tiếp, tận tình bảo, giúp đỡ em suốt q trình thực hồn thành khóa luận Cũng qua cho em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán công nhân trại chăn nuôi Nguyễn Xuân Dũng tạo điều kiện cho em thực đề tài tốt nghiệp nâng cao tay nghề Xin cảm ơn gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành tốt q trình thực tập tốt nghiệp Trong trình thực tập, thân em khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong quan tâm giúp đỡ thầy cô để khóa luận em hồn thiện i Em xin Thái Nguyên, ngày chân 25 tháng 05 năm thàn 2018 h cảm S ơn ! i n h v i ê n V ũ T h ị H u y ề n ii LỜI NĨI ĐẦU Để hồn thành chương trình đào tạo, với phương châm học hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn sản xuất, thực tập tốt nghiệp giai đoạn cuối tồn chương trình dạy học trường Đại học nói chung trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun nói riêng Thực tập tốt nghiệp giai đoạn vô quan trọng sinh viên trước trường Đây khoảng thời gian củng cố hệ thống hóa lại tồn kiến thức học, đồng thời giúp cho sinh viên làm quen dần với thực tiễn sản xuất, từ nâng cao trình độ chun mơn, nắm bắt phương pháp tổ chức tiến hành công việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất, tạo cho tác phong làm việc nghiêm túc Xuất phát từ quan điểm trí Ban giám hiệu trường, Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun, trí giáo viên hướng dẫn giúp đỡ tận tình trại chăn nuôi Nguyễn Xuân Dũng em tiến hành thực chun đề: “Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái đàn lợn trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba Vì, thành phố Nội” Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức chun mơn nhiều hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp khơng thể tránh khỏi hạn chế thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo, bạn bè, đồng nghiệp để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Cs : Cộng G : Gam Kg : Kilogam Ml : Mililit Nxb : Nhà xuất TT : Thể trọng DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Một số tiêu chí phân biệt thể viêm tử cung 24 Bảng 3.1 Lịch sát trùng 35 Bảng 3.2 Lịch tiêm phòng cho lợn 36 Bảng 4.1 Tình hình chăn ni trại qua năm 41 Bảng 4.2 Kết phòng bệnh phương pháp vệ sinh sát trùng 42 Bảng 4.3 Kết thực quy trình phòng bệnh cho đàn lợn 43 Bảng 4.4 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái đàn lợn trại 45 Bảng 4.5 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái đàn lợn 46 Bảng 4.6 Kết thực công tác khác 47 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI NÓI ĐẦU ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG iv MỤC LỤC v Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện tự nhiên, sở vật chất trại 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.2 Cơ cấu tổ chức trang trại 2.1.3 Cơ sở vật chất trang trại 2.1.4 Tình hình sản xuất trại 2.1.5 Đánh giá chung 2.2 Cơ sở tài liệu liên quan đến đề tài 2.2.1 Một số đặc điểm sinh lý sinh dục lợn nái 2.2.2 Đặc điểm sinh lý lợn theo mẹ 11 2.2.3 Những hiểu biết quy trình chăm sóc, ni dưỡng lợn nái đẻ, nái nuôi con, lợn theo mẹ 12 2.2.4 Những hiểu biết công tác phòng trị bệnh cho lợn nái lợn 18 2.2.5 Một số bệnh thường gặp đàn lợn nái lợn 21 2.3 Tình hình nghiên cứu nước ngồi nước 28 2.3.1 Tình hình nghiên cứu nước 28 2.3.2 Tình hình nghiên cứu giới 29 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 Đối tượng nghiên cứu 31 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 31 3.3 Nội dung nghiên cứu 31 3.4 Các tiêu phương pháp theo dõi 31 3.4.1 Các tiêu theo dõi 31 3.4.2 Phương pháp thực 31 3.4.3 Cơng thức tính tốn tiêu 39 3.4.4 Phương pháp sử lý số liệu 40 Phần KẾT QUẢ THẢO LUẬN 41 4.1 Kết đánh giá tình hình chăn ni trại chăn nuôi Nguyễn Xuân Dũng 41 4.2 Kết thực quy trình phòng bệnh phương pháp vệ sinh sát trùng 42 4.3 Kết thực quy trình phòng bệnh vắc xin cho đàn lợn 43 4.4 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn nái đàn lợn 44 4.4.1 Kết chẩn đoán bệnh cho đàn lợn nái đàn lợn 44 4.4.2 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái lợn 46 4.5 Kết thực công tác khác 47 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Đề nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC MỘT SỐ ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Vệ sinh chuồng trại lượt/ngày, phun sát trùng chuồng nuôi lượt/ngày, sát trùng định kỳ khu vực chăn nuôi lượt/tuần, quét rắc vôi đường lượt/tuần, tắm sát trùng lượt/ngày Ngoài ra, vệ sinh sát trùng xem khâu quan trọng, vệ sinh sát trùng tốt tạo có lợi cho sinh trưởng phát triển đàn lợn, giúp chúng có sức đề kháng cao với mầm bệnh, hạn chế phát triển mầm bệnh (virus, vi khuẩn,…), giúp giảm thiểu chi phí cho thú y, tăng suất chất lượng sản phẩm Nhận thức điều này, chúng em cố gắng thực công việc vất vả mà trước vào trang trại chúng em chưa phải thực với khối lượng công việc lớn Qua đây, chúng em học tập rèn luyện thân vững vàng, chín chắn hơn, vượt lên tự tin trước trường 4.3 Kết thực quy trình phòng bệnh vắc xin cho đàn lợn Quy trình tiêm phòng, phòng bệnh cho đàn lợn trang trại thực tích cực, thường xuyên bắt buộc Tiêm phòng cho đàn lợn nhằm tạo thể chúng sức miễn dịch chủ động, chống lại xâm nhập vi khuẩn, tăng sức đề kháng cho thể.Trong tháng thực tập trại, em tham gia vào quy trình phòng bệnh vắc xin cho đàn lợn trại Do có luân phiên thay đổi công việc nên tháng thực tập em tham gia vào cơng tác phòng bệnh cho 986 lợn vắc xin phòng Cầu trùng; 1416 lợn với vắc xin phòng Suyễn 1352 vắc xin phòng Dịch tả Kết thực phòng bệnh thể bảng 4.3 sau Bảng 4.3 Kết thực quy trình phòng bệnh cho đàn lợn S Td Tu Số lượ A ng n C ầ S y D ị T ỷ Qua bảng 4.3 cho thấy trại thực nghiêm ngặt quy trình phòng bệnh vắc xin phòng bệnh đàn lợn đạt tỷ lệ an toàn cao Cụ thể tỷ lệ tiêm vắc xin đạt 100% số lợn làm vắc xin theo quy định trại Ngoài kiến thức học qua em học hỏi kinh nghiệm việc phòng bệnh vắc xin việc sử dụng vắc xin đủ liều, đường, vị trí, lịch loại vắc xin có đặc thù riêng, hiệu thời gian miễn dịch khác Nếu sử dụng không kỹ thuật, sai thời điểm làm hoạt tính vắc xin Trước sử dụng vắc xin cần lắc kỹ lọ, vắc xin pha nên sử dụng ngay, thừa phải hủy khơng nên sử dụng cho ngày hơm sau Ngồi cần ý theo dõi vật nuôi sau tiêm để kịp thời can thiệp vật nuôi bị sốc phản vệ 4.4 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn nái đàn lợn 4.4.1 Kết chẩn đoán bệnh cho đàn lợn nái đàn lợn Trong thời gian tháng thực tập trại em tham gia vào công tác chẩn đoán cho đàn lợn nái đàn lợn kỹ thuật trại Do có thay đổi luân phiên công việc nên tháng em tham gia theo dõi, chẩn đoán 184 lợn nái 1400 lợn Qua em trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm chẩn đoán số bệnh thường gặp, nguyên nhân gây bệnh cách khắc phục, điều trị bệnh Kết thực thể bảng 4.4 sau Bảng 4.4 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái đàn lợn trại S S L T o ê ố ố Vn 18 iê V 18 L i ợ Đ 18 n ẻS 18 n ó P n L tr ợH nộ i c c T ỷ Qua bảng 4.4 cho thấy bệnh gặp phải lợn nái tỷ lệ lợn mắc viêm tử cung sót cao 4,89%, sau viêm vú 3,80%, thấp đẻ khó chiếm 2,17% Các bệnh mắc phải lợn nhận thấy tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng cao chiếm 33% Nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ lợn mắc viêm tử cung chăm sóc ni dưỡng chưa tốt, vệ sinh chưa đảm bảo, trình can thiệp lợn đẻ khó khơng đảm bảo vơ trùng tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập vào gây viêm Về lợn theo mẹ nguyên nhân lợn đẻ sức đề kháng yếu dễ bị ảnh hưởng yếu tố bên vi sinh vật xâm hại hay nhiệt độ chuồng ni khơng thích hợp (lạnh q hay nóng quá) Cách khắc phục tốt để hạn chế lợn mắc bệnh tiêu chảy cho lợn bú sữa đầu sau đẻ giữ ấm thể cho lợn Bên cạnh đó, việc thời tiết lạnh mà lợn không giữ ấm khiến lợn mắc số bệnh đường hô hấp ngồi q trình vệ sinh chuồng ni chưa tốt, khơng khí chuồng ni nhiều bụi bẩn, thức ăn khô bị mốc sinh nhiều bụi dẫn tới bệnh đường hô hấp làm cho số lợn mắc hội chứng hơ hấp cao Vì vậy, việc giữ ấm cho lợn ngày thời tiết lạnh giá điều cần thiết, bên cạnh phải cung cấp thức ăn đảm bảo số lượng chất lượng nước uống đầy đủ 4.4.2 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái lợn Trong tháng thực tập, em tham gia điều trị số bệnh thường gặp lợn nái lợn viêm tử cung, sót nhau, bệnh phân trắng lợn con, Kết thực thể bảng 4.5 sau Bảng 4.5 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái đàn lợn Số S T T ố ỷ nl b Vư i V L êm ợ k n S n n P 4 L h ợ H 2 n ộ L oạ i Qua bảng 4.5 cho ta biết kết điều trị số bệnh thường gặp lợn nái lợn ni trại, ta thấy tỷ lệ khỏi bệnh cao, sau điều trị bệnh viêm tử cung, viêm vú đạt 100%, sót đạt 77,78% Đối với đàn lợn tỷ lệ khỏi bệnh phân trắng lợn 90,26%, tỷ lệ khỏi hội chứng hô hấp lợn 91,35% Chính vậy, để giảm tỷ lệ mắc bệnh phải đảm bảo tiểu khí hậu chuồng ni, thời tiết nóng ta phải tăng quạt thơng gió, bật giàn mát, đóng kín cửa tránh nhiệt độ bên ngồi ùa vào làm ảnh hưởng đến tiểu khí hậu chuồng nuôi làm tăng nhiệt độ chuồng Thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ, có thao tác đỡ đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh Ngoài việc lựa chọn loại thuốc phù hợp đem lại hiệu điều trị cao giảm chi phí điều trị bệnh, từ giúp nâng cao suất hiệu kinh tế chăn nuôi 4.5 Kết thực cơng tác khác Ngồi cơng việc kỹ thuật tháng thực tập trại, em tham gia số cơng tác khác như: đỡ đẻ lợn con, xuất lợn bán, thiến lợn đực, Kết thể bảng 4.6 sau Bảng 4.6 Kết thực công tác khác S S N A T T ội ố T1 d Đ n82 ỷ10 ỡ X 10 u T h i ế Qua bảng 4.6 thấy tháng thực tập em hướng dẫn thực số thao tác đàn lợn Đỡ đẻ thành công 820 lợn con, xuất 1500 tiến hành thiến lợn đực mổ hecni thành công 28 ca Những cơng tác ngồi phục vụ sản xuất giúp hồn thiện kỹ chăm sóc lợn lợn nái cho thân, cải thiện khả quan sát phản ứng với trường hợp có Qua đợt thực tập em học hỏi nhiều kinh nghiệm, thực thao tác, nắm tầm quan trọng việc chăm sóc lợn từ sơ sinh cai sữa, phòng ngừa bệnh hay gặp lợn con, nhằm nâng cao tỷ lệ nuôi sống, trọng lượng đến cai sữa cao Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba Vì, thành phố Nội, em tham gia thực tốt công tác phòng bệnh phương pháp vệ sinh sát trùng Phòng bệnh vắc xin cho 986 lợn bệnh Cầu trùng; 1416 lợn bệnh Suyễn 1352 lợn bệnh Dịch tả lợn Tham gia theo dõi bệnh hay gặp đàn lợn điều trị khỏi tổng số 27 lợn nái, 681 lợn bệnh gặp phải Tham gia công tác khác đỡ đẻ 820 lợn con, xuất bán 1500 lợn con… Qua đây, em rút số kết luận: - Công tác chăn nuôi đem lại hiệu tốt, lợn sinh khỏe mạnh, số lượng xuất bán hàng tháng tăng - Công tác vệ sinh sát trùng người thực nghiêm túc trước vào khu sản xuất - Hành lang chuồng, chuồng rắc vôi bột thường xuyên Xe cộ trước vào trại sát trùng kỹ lưỡng - Cơng tác phòng bệnh vắc xin thực theo dẫn kĩ sư trại đem lại hiệu cao Tỷ lệ an tồn ln đạt 100% - Việc phát kịp thời điều trị bệnh giúp cho tỷ lệ bệnh đàn lợn giảm đáng kể Tỷ lệ bệnh mắc phải đàn lợn không cao, cao 4,89% Viêm tử cung lợn nái 33% bệnh Phân trắng lợn Tỷ lệ điều trị khỏi bệnh cao Những chuyên môn học trại : + Đỡ đẻ lợn + Phòng bệnh phương pháp vệ sinh sát trùng + Phòng bệnh vắc xin + Thiến, mổ hecni lợn + Quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn nái lợn (cho ăn, dọn vệ sinh chuồng…) + Điều trị số bệnh thường gặp đàn lợn nái đàn lợn 5.2 Đề nghị - Trại lợn cần thực tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn nái để giảm tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sinh sản - Thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ, có thao tác đỡ đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh đường sinh sản lợn nái Hướng dẫn công nhân cách phát bệnh đàn lợn để tiện cho việc theo dõi - Nhà trường Ban chủ nhiệm khoa Chăn ni thú y tiếp tục cho sinh viên khóa sau trại thực tập để có nhiều kiến thức thực tế nâng cao tay nghề trước trường 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Nguyễn Xn Bình (2000), Phòng trị bệnh lợn nái - lợn - lợn thịt, Nxb Nơng nghiệp Nội Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thị Cẩm Loan, Nguyễn Phúc Khánh (2016), “Khảo sát tình hình viêm nhiễm đường sinh dục lợn nái sau sinh hiệu điều trị số loại kháng sinh”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XXIII (số 5), tr 51 - 56 Bilken (1994), Quản lý lợn nái lợn hậu bị để sinh sản có hiệu Lê Xuân Cường (1986), Năng suất sinh sản lợn nái, Nxb Nông nghiệp Trần Thị Dân (2004), Sinh sản lợn nái sinh lý lợn con, Nxb Nông nghiệp TpHCM Đồn Thị Kim Dung, Lê Thị Tài (2002), Phòng trị bệnh lợn nái để sản xuất lợn thịt siêu nạc xuất khẩu, Nxb Nơng nghiệp Nội Đồn Thị Kim Dung (2004), Sự biến động số vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò E coli hội chứng têu chảy lợn con, phác đồ điều trị, Luận án tiến sỹ Nông Nghiệp, Nội Nguyễn Chí Dũng (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn E.coli hội chứng tiêu chảy lợn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị, Luận án thạc sỹ khoa học Nơng nghiệp Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2006), Sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp Nội 10 Nguyễn Mạnh Hà, Đào Đức Thà, Nguyễn Đức Hùng (2012), Giáo trình cơng nghệ sinh sản vật nuôi, Nxb Nông nghiệp Nội 11 Trần Đức Hạnh (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringens gây tiêu chảy lợn nái tình phía Bắc biện pháp phòng trị, Luận án tiến sỹ Nông nghiệp 12 Nguyễn Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2012), Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y, 51 Nxb Đại học Nông nghiệp Nội 13 Dương Mạnh Hùng (2012), Giống vật nuôi, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 14 Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Mạnh Hà, Trần Huê Viên, Phan Văn Kiểm (2003), Giáo trình Truyền giống nhân tạo vật ni, Nxb Nơng nghiệp Nội 15.Kvasnhixky A V (1954), Cơ sở việc chăm sóc ni dưỡng lợn 16 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2005), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, tập I, Nxb Nông nghiệp 17 Trương Lăng (2000), Hướng dẫn điều trị bệnh lợn, Nxb Đà Nẵng 18 Trương Lăng (2003), Cai sữa lợn con, Nxb Nông nghiệp Nội 19 Nguyễn Quang Linh (2005), Giáo trình Kỹ thuật chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp 20 Lê Minh, Nguyễn Văn Quang, Phan Thị Hồng Phúc, Đỗ Quốc Tuấn, La Văn Cơng (2017), Giáo trình thú y, Nxb Nơng nghiệp Nội 21 Nguyễn Thị Hồng Minh (2014), Nghiên cứu biến đổi số tiêu lâm sàng, phi lâm sàng thử nghiệm biện pháp phòng, trị hội chứng MMA lợn nái sinh sản, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Nội 22 John Mabry (1998) Đánh giá lợn Quốc Gia sử dụng BLUP Hoa Kỳ Hội Chăn nuôi Việt Nam, Trang: – 23 Lê Văn Năm (1999), Cẩm nang bác sĩ thú y hướng dẫn phòng trị bệnh lợn cao sản Nxb Nông nghiệp Nội 24 Nguyễn Tài Năng, Phạm Đức Chương, Cao Văn, Nguyễn Thị Quyên (2010), Giáo trình Dược lý học thú y, Nxb Đại học Hùng Vương 25 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nơng nghiệp Nội 26 Nguyễn Ngọc Phụng, Công tác vệ sinh thú y chăn nuôi lợn, Nxb lao động xã hội, Nội 27 Đoàn Văn Soạn, Đặng Vũ Bình (2011), “Khả sinh sản tổ hợp lai nái lai F1 (Landrace x Yorkshire), F1 (Yorkshire x Landrace) với đực 52 Duroc L19”, Tạp chí Khoa học Phát triển 9(4) tr 614-621 28 Lê Văn Tạo, Khương Bích Ngọc, Nguyễn Thị Vui, Đồn Băng Tâm (1993), “Nghiên cứu chế tạo vắc xin E coli uống phòng bệnh phân trắng lợn con”, Tạp chí Nơng nghiệp Thực phẩm, số 9, Trang 324 – 325 29 Nguyễn Văn Thanh (2010), “Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị”, Tạp KHKY thú y chí tập 17 30 Hồng Tồn Thắng, Cao Văn (2006), Giáo Trình Sinh Lý Học Vật Ni, NXB Nơng Nghiệp 31 Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Văn Thanh (2010), “Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị”, Tạp chí KHKT Thú y, tập 17 32 Nguyễn Thiện, Nguyễn Tấn Anh (1993), Thụ tinh nhân tạo cho lợn Việt Nam, Nxb Nông nghiệp Nội 33 Nguyễn Thiện, Hoàng Kim Giao (1996), Nâng cao suất sinh sản gia súc cái, Nxb Nông nghiệp, Nội 34 Nguyễn Thiện, Trần Đình Miên, Võ Trọng Hốt (2005), Con lợn Việt Nam, Nxb Nông nghiêp , Nội II Tài liệu tiếng Anh 35.Glawisschning E., Bacher H (1992), The Efficacy of Costat on E coli infectedweaning pigs, 12th IPVS congress, August 17 - 22, p 182 36 Jose Bento S., Ferraz Rodger K., Johnson (2013), Animal Model Estimation of Genetic Parameters and Response to Selection for Litter Size and Weight, Growth, and Backfat in Closed Seedstock Populaions of Large White and Landrace Swine, Department of Animal Science, December 4, 2013, University of Nebraska, Lincoln 68583 - 0908 37 Kvasnhixky A V (1954), Cơ sở việc chăm sóc ni dưỡng lợn Moscow Resekhzidat 38 Nagy B., Fekete P Z S (2005), “Enterotoxigenic Escherichia coli in veterinary medicine”, Int J Med Microbiol., p 443 - 454 39 Smith B B., Martineau G., Bisaillon A (1995), “Mammary gland and lactaion 53 problems”, In disease of swine, 7th edition, Iowa state university press, p 40 57 40 Taylor D J (1995), “The metritis mastitis agalactia syndome of sows as seen on a large pig farm”, Vestnik sel,skhozyaistvennoinauki 41 Urban V P., Schnur V I., Grechukhin A N (1983), “The metritis, mastitis agalactia syndome of sows as seen on a large pig farm”, Vestnik selskhozyaistvennoinauki, 6, p 69 - 70 PHỤ LỤC MỘT SỐ ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Ảnh Thuốc kháng sinh Vetrimoxin Ảnh Oxytoxin Ảnh Thuốc Hạ sốt- Giảm đau Ảnh Thuốc Lincojep + Dexan Ảnh Thuốc Nor 100 Ảnh Thuốc Amcoli & Pendistrep Ảnh Vệ sinh chuồng trại Ảnh Cho lợn uống vắc xin phòng cầu trùng Ảnh Triệu chứng bệnh viêm Ảnh 10 Điều trị bệnh viêm tử cung tử cung Ảnh 11 Truyền nước cho lợn mẹ ... tình trại chăn ni Nguyễn Xn Dũng em tiến hành thực chuyên đề: Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái đàn lợn trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội Do... VŨ THỊ HUYỀN Tên chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG, PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI VÀ LỢN CON TẠI TRẠI NGUYỄN XUÂN DŨNG HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI... hướng dẫn sở thực tập em tiến hành thực chuyên đề: Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái lợn trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 1.2 Mục tiêu yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái và đàn lợn con tại trại nguyễn xuân dũng huyện ba vì, thành phố hà nội , Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái và đàn lợn con tại trại nguyễn xuân dũng huyện ba vì, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan