Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ số 13 tỷ lệ 1 2000 xã biên sơn – huyện lục ngạn – tỉnh bắc giang

66 50 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2019, 23:49

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG MẠNH CƯỜNG Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP TỜ BẢN ĐỒ SỐ 13 TỶ LỆ 1:2000 BIÊN SƠN HUYỆN LỤC NGẠN TỈNH BẮC GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính Quy Chuyên ngành : Địa Chính Mơi Trường Lớp : K46 ĐCMT N03 Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa : 2014 2018 THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG MẠNH CƯỜNG Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP TỜ BẢN ĐỒ SỐ 13 TỶ LỆ 1:2000 BIÊN SƠN HUYỆN LỤC NGẠN TỈNH BẮC GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính Quy Chuyên ngành : Địa Chính Môi Trường Lớp : K46 ĐCMT N03 Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa : 2014 2018 Giảng viên hướng dẫn : ThS Dương Minh Ngọc THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng trình học tập sinh viên nhằm hệ thống lại toàn lượng kiến thức học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn Qua sinh viên trường hoàn thiện kiến thức lý luận, phương pháp làm việc, lực công tác nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn công việc sau Được giúp đỡ Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên Ban giám đốc Công ty cổ phần TNMT Phương Bắc em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng cơng nghệ tin học máy tồn đạc điện tử thành lập tờ đồ số 13 tỷ lệ 1/2000 Biên Sơn huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang ” Trong suốt trình thực tập em nhận giúp đỡ thầy cô giáo cán bộ, kỹ thuật viên nơi em thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên, thầy, cô giáo Khoa Quản lý tài nguyên đặc biệt cô giáo Dương Minh Ngọc người trực tiếp hướng dẫn em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin cảm ơn Ban giám đốc, cán kỹ thuật viên Công ty Cổ phần TNMT Phương Bắc giúp đỡ em hồn thành khóa luận Em mong nhận ý kiến bảo thầy giáo, đóng góp bạn bè để khóa luận tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 03 tháng 06 năm 2018 Sinh viên Hoàng Mạnh Cường ii DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa CSDL Cơ sở liệu BTN&MT Bộ Tài nguyên & Môi trường TT Thơng QĐ Quyết định UTM Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc VN-2000 Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 BĐĐC Bản đồ địa iii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Các tiêu kỹ thuật đường chuyền kinh vĩ 13 Bảng 4.1: Diện tích, cấu đất nơng nghiệp năm 2017 .36 Bảng 4.2: Diện tích, cấu đât phi nông nghiệp nam 2017 37 Bảng 4.3: Bản đồ Biên Sơn 39 Bảng 4.4: Những yêu cầu kỹ thuật lưới đường chuyền địa 41 Bảng 4.5 Số lần đo quy định 42 Bảng 4.6 Các hạn sai đo góc 42 Bảng 4.7: Chỉ tiêu kỹ thuật chung lưới khống chế đo vẽ 42 iv DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: đồ quy trình cơng nghệ đo vẽ đồ địa 12 Hình 2.2: Quy trình thành lập đồ địa phần mềm famis 24 Hình 4.1: Làm việc với phần mềm T-COM 45 Hình 4.2: Phần mềm chạy số liệu đo máy 45 Hình 4.3: File số liệu có đuôi sl 46 Hình 4.4: File số liệu có tcm 46 Hình 4.5: Nhập số liệu phần mềm Microstation 47 Hình 4.6: Chọn ổ chứa file số liệu txt 48 Hình 4.7: Phun điểm chi tiết lên vẽ 48 Hình 4.8: Một góc tờ đồ q trình nối điểm 49 Hình 4.9: Tự động tìm, sửa lỗi Clean 50 Hình 4.10: Màn hình hiển thị lỗi đất 51 Hình 4.11: Các đất sau sửa lỗi 51 Hình 4.12: Bản đồ sau phân mảnh 52 Hình 4.13: Thửa đất sau tạo tâm 53 Hình 4.14: Đánh số tự động 54 Hình 4.15: Thửa đất sau gán liệu từ nhãn 54 Hình 4.16: Vẽ nhãn 55 Hình 4.17: Sửa bảng nhãn 56 Hình 4.18: Tạo khung đồ địa 56 Hình 4.19 : Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh 57 v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC VIẾT TẮT ii DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC HÌNH iv PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Bản đồ địa 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Các yếu tố nội dung đồ địa 2.1.3.Cơ sở toán học đồ địa 2.1.4 Lưới chiếu Gauss Kruger 2.1.5 Phép chiếu UTM 2.1.6 Nội dung phương pháp chia mảnh đồ địa 2.2 Các phương pháp thành lập đồ địa 11 2.2.1 Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa 11 2.2.2 Đo vẽ đồ địa phương pháp tồn đạc 11 2.3 Thành lập lưới khống chế trắc địa 12 2.3.1 Khái quát lưới tọa độ địa 12 2.3.2 Những yêu cầu kĩ thuật lưới đường chuyền kinh vĩ 13 2.3.3 Thành lập đường chuyền kinh vĩ 14 2.4 Đo vẽ chi tiết, thành lập đồ 15 2.4.1 Đo chi tiết xử lý số liệu 15 2.4.2 Phương pháp đo vẽ đồ địa máy tồn đạc điện tử 16 vi 2.5 Ứng dụng số phần mềm tin học biên tập đồ địa 19 2.5.1 Phần mềm MicroStation, Mapping Office 19 2.5.2 Phần mềm FAMIS 20 2.6 Giới thiệu lược máy toàn đạc điện tử 25 2.6.1 Đo tọa độ, độ cao đường truyền kinh vĩ 25 2.6.2 Đo vẽ chi tiết máy toàn đạc điện tử 25 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 26 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 26 3.3 Nội dung 26 3.3.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế hội Biên Sơn 26 3.3.2 Công tác quản lý đất đai 26 3.3.3 Thành lập mảnh đồ địa Biên Sơn từ số liệu đo chi tiết 27 3.3.4 Đánh giá, nhận xét kết thành lập tờ đồ địa số 13 từ số liệu đo chi tiết 28 3.4 Phương pháp nghiên cứu 28 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN 29 4.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế hội Biên Sơn 29 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 29 4.1.2 Kinh tế- hội 31 4.1.3 Dân số - Lao động 32 4.2 Công tác quản lý đất đai 33 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất 33 4.2.2 Tình hình quản lý đất đai Biên Sơn 36 4.3 Thành lập mảnh đồ địa Biên Sơn từ số liệu đo chi tiết 37 4.3.1 Công tác thành lập lưới khống chế đo vẽ 37 4.3.2 Đo vẽ chi tiết, biên tập đồ phần mềm Microstation Famis 41 vii 4.4 Đánh giá, nhận xét kết thành lập tờ đồ địa số 13 từ số liệu đo chi tiết 57 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 58 5.1 Kết luận 58 5.2 Kiến nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai sản phẩm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên vơ q giá quốc gia, khơng có khả tái tạo, hạn chế không gian vô hạn thời gian sử dụng Đất đai yếu tố sống, khơng có đất khơng có sản xuất khơng có tồn người Cho nên việc bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai vấn đề quan trọng Công tác đo đạc đồ địa chính, lập hồ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công việc cơng tác quản lý Nhà nước đất đai quy định Luật Đất Đai Để quản lý đất đai cách chặt chẽ theo hệ thống liệu mang tính khoa học kỹ thuật cao, cần thiết phải có đồ địa chính quy hồ địa hồn chỉnh theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trường Để bảo vệ quỹ đất đai địa phương để phục vụ tốt cho công tác quản lý đất đai đồ địa tài liệu cần thiết, nguồn tài liệu sở cung cấp thơng tin cho người quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời tài liệu hồ địa mang tính pháp lý cao Với tính chất quan trọng hệ thống đồ địa Để phục vụ mục đích trên, đồng ý Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang, Công ty cổ phần TNMT Phương Bắc tổ chức khảo sát, thu thập tài liệu lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: Đo vẽ đồ địa tỷ lệ 1/1000 - 1/2000 - 1/5000, cấp giấy chứng nhận Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Với tính cấp thiết việc phải xây dựng hệ thống đồ địa cho tồn khu vực Biên Sơn, với phân công, giúp đỡ Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm, Ban Chủ nhiệm Khoa Quản lý Tài nguyên, Công ty cổ phần TNMT Phương Bắc với hướng dẫn cô 43 - Bước 2: Tiến hành xử lý số liệu đo xong phần mềm cho kết file số liệu có asc Hình 4.3: File số liệu có sl - Bước 3: Ta chuyển file số liệu asc sang file số liệu có tcm file TCON có kèm theo phần mềm T-COM file điểm đo cụ thể Hình 4.4: File số liệu có tcm 44 Hình 4.5: Nhập số liệu phần mềm Microstation - Bước 4: Khi kiểm tra,chỉnh sửa xong file có tcm tiếp tục tiến hành chuyển sang file có txt để có tọa độ điểm chi tiết, tương ứng nhập trực tiếp số liệu đo phần mềm Microstation 4.3.2.2 Ứng dụng phần mềm Microstation Famis thành lập đồ địa  Nhập số liệu đo Khi xử lý file số liệu điểm chi tiết có txt ta tiến hành triển điểm lên vẽ Khởi động Microstation, tạo file vẽ chọn ( Select ) file chuẩn có đầy đủ thơng số cài đặt - Tìm dẫn đến ổ, thư mục, file chứa số liệu cần triển điểm lên vẽ : Hình 4.6: Chọn ổ chứa file số liệu txt 45 Chọn đường dẫn chứa file số liệu chi tiết có txt ta file vẽ chứa tâm điểm chi tiết, vị trí điểm cần xác định ngồi thực địa tính toạ độ độ cao theo hệ thống toạ độ VN2000 Để biết thứ tự điểm nối với thành ranh thực địa ta tiến hành triển điểm chi tiết lên vẽ: Hình 4.7: Phun điểm chi tiết lên vẽ  Thành lập vẽ Từ điểm chi tiết vẽ hoạ ngồi thực địa ta sử dụng cơng cụ vẽ đường thẳng Place Smartline chọn lớp cho đối tượng chương trình Micorstation để nối điểm đo chi tiết Lần lượt thực công việc nối điểm theo vẽ hoạ tờ đồ khu vực Biên Sơn, ta thu vẽ khu vực đo vẽ Lúc đất vẽ thể rõ vị trí hình dạng số địa vật đặc trưng khu đo 46 Hình 4.8: Một góc tờ đồ trình nối điểm  Kết nối với sở liệu đồ Để thực nhóm chức phần mềm sở liệu đồ đánh số thửa, tính diện tích tự động ta phải tạo tâm ( topology) Công việc chuyển sang bước  Sửa lỗi Topology mơ hình lưu trữ liệu đồ ( khơng gian ) chuẩn hóa Nó không lưu trữ thông tin địa lý, mô tả vị trí, kích thước, hình dạng đối tượng đồ riêng rẽ mà còn mơ tả quan hệ không gian chúng với nối nhau, kề Chức quan trọng cơng việc xây dựng đồ Sau đóng vùng sửa lỗi, topology mơ hình đảm bảo việc tự động tính diên tích, đầu vào chức tạo đồ địa chính, tạo hồ đất, tạo đồ chủ đề, vẽ nhãn Như nói tâm tạo đóng vùng hay khép kín Tuy nhiên q trình thực vẽ khơng tránh khỏi sai sót Famis cung cấp cho chức tự động tìm sửa lỗi Tính gồm công cụ MRFClean MRF Flag Editor 47 Phần mềm MRFClean dùng để kiểm tra lỗi tự động, nhận diện đánh dấu vị trí điểm cuối tự ký hiệu (chữ D), tự động tạo điểm giao đường cắt nhau; xóa đường, điểm trùng Hình 4.9: Tự động tìm, sửa lỗi Clean Các lỗi lại phải tiếp tục dùng chức MRF Flag Editor để sửa Kích chuột vào nút Next để hiển thị lỗi mà chức MRF Flag báo hình đồ xuất hiện, nơi có chữ D nơi lỗi, cần tự sửa tay sử dụng công cụ modifi Microstaion với chức vươn dai đối tượng, cắt đối tượng Các hình minh hoạ hình cơng cụ Modifi Microstaion lỗi tính sửa lỗi MRF Flag báo để sửa với hình minh hoạ đất sau sửa lỗi Hình 4.10: Màn hình hiển thị lỗi đất 48 Hình 4.11: Các đất sau sửa lỗi  Chia mảnh đồ Sau sửa hết lỗi đồ, ta tiến hành tạo bảng chắp chia mảnh đồ Chia mảnh đồ địa để ta biên tập loại đồ có tỉ lệ khác Tại ta chọn tỷ lệ, loại đồ, vị trí mảnh phương pháp chia mảnh Ví dụ Biên Sơntỷ lệ đồ 1:1000 tỷ lệ 1:2000 Hình 4.12: Bản đồ sau phân mảnh 49  Tiến hành biên tập mảnh đồ - Tạo vùng Chọn Level cần tạo vùng (ở level đất) nhiều lớp tham gia tính diện tích đất ta phải tạo tất lớp lớp cách dấu phẩy Sau chương trình tự tạo lớp tâm cho đất Tạo vùng xong ta vào Cơ sở liệu đồ chọn quản lý đồ để kết nối với sở liệu thực bước Hình 4.13: Thửa đất sau tạo tâm 50 - Đánh số Số thứ tự đất coi tên riêng đất Nó dùng quản lý đất đai, ghi hồ địa liên quan như: Bản vẽ gốc, đồ địa gốc, hồ kỹ thuật đất, loại bảng thống kê v.v… Tại mục chọn 1, chọn khoảng băng rộng theo chiều ngang mục độ rộng 20, chọn kiểu đánh đánh tất cả, chọn kiểu đánh zích zắc, kích vào hộp thoại Đánh số Chương trình thực đánh số cho đất từ xuống dưới, từ trái qua phải Hình 4.14: Đánh số tự động - Gán liệu từ nhãn Để phục vụ cho việc thành lập tài liệu quản lý đất loại hồ địa chính, bước gán liệu từ nhãn cung cấp đầy đủ thông tin số liệu cho việc thành lập loại hồ địa Trước tiến hành bước thơng tin đất phải thu thập đầy đủ gắn nằm Các lớp thông tin đất gắn lớp bước gán thông tin từ nhãn tiến hành gán nhãn lớp 51 Hình 4.15: Thửa đất sau gán liệu từ nhãn Trong bước gắn nhãn ta gắn ( họ tên chủ sử dụng đất, loại đất, địa ) lớp 53 ta gán thông tin từ nhãn lớp 53 cho hai loại thông tin (họ tên chủ sử dụng đất, loại đất), gán địa chủ sử dụng đất lớp 52, vvv gán xong lớp thông tin ta phải kết nối với sở liệu đồ - Vẽ nhãn Vẽ nhãn công cụ thường dùng để hiển thị liệu thuộc tính thành đối tượng đồ hoạ theo cách định dạng cho trước Có thể có nhiều liệu thuộc tính kèm theo thời điểm hiển thị tất liệu Hình 4.16: Vẽ nhãn 52 Đánh dấu vào vẽ tự động vẽ nhãn chương trình tự động vẽ nhãn tồn đồ với mục đích sử dụng mục đích lúc tạo tâm số ứng với số đánh - Sửa bảng nhãn Để đảm bảo cho đầy đủ thơng tin địa cập nhật file báo cáo, ta phải kiểm tra bảng nhãn xem file báo cáo cập nhật đầy đủ hay chưa Có trường hợp thơng tin đất gắn bị chồng đè lên ranh thửa, gán nhãn file báo cáo không cập nhật thộng tin vào nhãn Sửa bảng nhãn để kiểm tra bảng sở liệu địa xem thơng tin bảng đầy đủ chưa nêu thiếu ta có đầy đủ cửa sổ cho phép ta thay đổi bổ sung thông tin (Tên chủ sử dụng, địa chủ sử dụng đất, xứ đồng, loại đất) sửa chữa bổ sung xong ta ghi lại báo cáo vào file (báo cáo) để thông tin cập nhật đầy đủ Hình 4.17: Sửa bảng nhãn - Tạo khung đồ địa Tạo khung đồ bao gồm: Viền khung, điểm chia tọa độ, tỉ lệ, bảng ghi chi tiết thông tin nhãn nhỏ thông tin ngày, tháng, tên quan lập đồ, quan kiểm tra thông tin liên quan khác thành lập đồ Khung đồ địa cần phải tạo với 53 vị trí cách thể theo quy định pham vi thành lập đồ địa Bộ TN & MT ban hành Hình 4.18: Tạo khung đồ địa Hình 4.19 : Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh Khi ta ấn vào nút ‘ Chọn đồ ‘ chọn điểm hình toạ độ góc khung đồ xẽ hiên lên Đây toạ độ tính dựa tham số tỷ lệ sau hồn tất q trình nêu 54 Đến ta hồn thành cơng việc ứng dụng phần mềm Microstation, Famis thành lập đồ địa tờ số 13 tỷ lệ 1:2000 Biên Sơn từ số liệu đo chi tiết  Kiểm tra kết đo Sau biên tập hoàn chỉnh, đồ in thử , tiến hành rà sốt, kiểm tra, so sánh, mức độ xác đồ so với thực địa Lựa chon khả nghi có sai số lớn, tiến hành đo khoảng cách đồ, sau chuyển khoảng cách thực địa Đo dải thửa, đo đường thằng đồng thời dùng thước dây đo khoảng cách thực địa so sánh kết thực địa đồ Những sai số nằm giới hạn cho phép Như vậy, độ xác đồ sau biên tập đạt yêu cầu kỹ thuật  In đồ Khi đồ kiểm tra hồn chỉnh độ xác đạt u cầu kỹ thuật, lúc tiến hành in thức đồ 4.4 Đánh giá, nhận xét kết thành lập tờ đồ địa số 13 từ số liệu đo chi tiết - Kết quả: + Thành lập lưới khống chế đo vẽ Biên Sơn huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang + Thành lập đồ địa số 13 qua số liệu đo chi tiết trình đo đạc + Bản mô tả xác định ranh giới, mốc giới đất, sổ nhật ký trạm đo lập mẫu, quy định, có đầy đủ chữ ký xác nhận, đồng ý cấp có liên quan + Ranh giới, loại đất đo vẽ thể phù hợp với trạng sử dụng - Nhận xét: 55 + Trong q trình đo đạc gặp đơi chút khó khăn địa hình phức tạp, diện tích lớn, tranh chấp đất gây cản trở việc đo đạc + Thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công việc đo đạc xuống cấp làm chậm tiến độ đo đạc khu vực khó khăn, đòi hỏi độ xác cao 56 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Sau đo vẽ tồn diện tích Biên Sơn thu kết sau : - Thành lập lưới khống chế đo vẽ bao gồm: 20 điểm địa 156 điểm lưới kinh vĩ có độ xác cao - Tổng số tờ đồ địa tồn 73 tờ: 46 tờ tỷ lệ 1: 1000, 24 tờ tỷ lệ 1: 2000 , tờ tỷ lệ 1:5000 - Tờ đồ địa số 13 tờ đồ lại hồn thành kết thúc đợt thực tập xử lý, biên tập theo phần mềm MicroStationSE, FAMIS đạt kết tốt 5.2 Kiến nghị - Phát triển nguồn nhân lực cho ngành địa chính, đào tạo kỹ thuật viên sử dụng thành thạo phần mềm MicroStation, Famis modul, phần mềm khác có liên quan đến thành lập, biên tập đồ không ngừng phổ biến, ứng dụng khoa học cơng nghệ - Đổi mới, đại hố cơng nghệ đo đạc đồ Các đồ nên xử lý, biên tập Famis để có hệ thống liệu thống nhất, đảm bảo cho việc lưu trữ, quản lý khai thác 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TT 05/2009/TT-BTNMT ngày 1/6/2009,Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định nghiệm thu cơng trình, sản phẩm địa chính, Bộ Tài Ngun & Mơi Trường [2]TT 25-2014 ngày 19/05/2014, Quy định thành lập BĐĐC, Bộ Tài Nguyên &Môi Trường [3] Nguyễn Ngọc Anh, (2013), Bài giảng thực hành tin học chuyên ngành Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang [4] Công ty cổ phần TNMT Phương Bắc(2018), kế hoạch thi công,công tác: đo đạc chỉnh lý đồ địa chính, xây dựng csdl địa Biên Sơn, huyện Lục Ngạn [5] Luật đất đai 2013 ngày 29/11/2013, Nxb Chính trị quốc gia [6] Văn Thơ (2009), Bài giảng môn trắc địa I Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang [7] Văn Thơ (2016), Bài giảng mơn đồ địa Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên [8] Vũ Thị Thanh Thủy, Văn Thơ (2013) Bài giảng trắc địa II Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên [9] UBND Biên Sơn(2017), Đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang [10] UBND Biên Sơn(2018), Báo cáo tình hình kinh tế, hội, quốc phòng, an ninh ... em tiến hành nghiên cứu đề tài: Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử thành lập tờ đồ số 13 tỷ lệ 1/ 2000 xã Biên Sơn – huyện Lục Ngạn – tỉnh Bắc Giang ” Trong suốt trình thực tập... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG MẠNH CƯỜNG Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP TỜ BẢN ĐỒ SỐ 13 TỶ LỆ 1: 2000 XÃ BIÊN SƠN – HUYỆN LỤC... xã Biên Sơn – huyện Lục Ngạn – tỉnh Bắc Giang “ 1. 2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Ứng dụng phần mềm tin học máy toàn đạc điện tử vào thành lập lưới khống chế đo vẽ, đo vẽ chi tiết biên tập tờ đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ số 13 tỷ lệ 1 2000 xã biên sơn – huyện lục ngạn – tỉnh bắc giang , Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ số 13 tỷ lệ 1 2000 xã biên sơn – huyện lục ngạn – tỉnh bắc giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn