Hướng dẫn sử dụng phần mềm y học

185 691 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2012, 11:35

Tên đề tài : Hướng dẫn sử dụng phần mềm y họcNếu bạn đam mê theo nghành Y học chắc hẳn trong quá trình học tập sẽ gặp phải một vấn đề đó là sử dụng phần mềm chuyên dụng trong học tập . Hướng dẫn sử dụngPhần mềm CT ScanerKhai báo danh mụcDanh sách bệnh nhân đã đóng phí chờ chụp XQ/ CTTruy tìm bệnh nhân theo ng y thángGiao. ra.Soạn thảo từ viết tắt để dễ nhập liệuSoạn thảo mô tả vùng chụp. Hướng dẫn sử dụngX - Quang
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng phần mềm y học, Hướng dẫn sử dụng phần mềm y học

Từ khóa liên quan