Kỹ năng viết tiêu đề quảng cáo hiệu quả

4 2,384 8
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2012, 21:32

Khi đăng tin quảng cáo bằng nội dung lên các website trên internet, tiêu đề quyết định rất lớn đến hiệu quả quảng cáo. Theo Juhani Tontti, chủ nhân của trang web Internet Business Ideas, để xây dựng một tiê 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng viết tiêu đề quảng cáo hiệu quả, Kỹ năng viết tiêu đề quảng cáo hiệu quả

Từ khóa liên quan