Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính, tờ số 06 tỷ lê 1 500 tại phường phú diễn quận bắc từ liêm thành phố hà nôi

77 41 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2019, 22:37

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƯƠNG VĂN QUYẾT Tên chuyên đề: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, TỜ SỐ 06 TỶ LỆ 1:500 TẠI PHƯỜNG PHÚ DIỄM, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Quản lý đất đai Lớp: K48 – LT QLĐĐ Khoa: Quảntài nguyên Khóa học: 2016 - 2018 Giảng viên hướng dẫn: TS Vũ Thị Thanh Thủy Thái Nguyên - 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp thời gian quan trọng đánh giá trình học tập rèn luyện sinh viên trường đại học, cao đẳng Học đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, trí ban chủ nhiệm khoa QuảnTài Nguyên - Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, em tiến hành thực tập tốt nghiệp công ty cổ phần phát triển bất động sản Sài Gòn Trong q trình nghiên cứu làm đề tài em nhận quan tâm, hướng dẫn nhiều tập thể cá nhân trường Trước hết em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, thầy cô giáo khoa QuảnTài Nguyên người hướng dẫn truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu năm tháng học tập trường Đồng thời em xin cảm ơn cô chú, anh chị, bạn công ty cổ phần phát triển bất động sản Sài Gòn tạo điều kiện giúp đỡ em việc cung cấp thơng tin đóng góp ý kiến có liên quan đến vấn đề nghiên cứu giúp em hoàn thành đề tài Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới cô giáo T.S Vũ Thị Thanh Thủy giảng viên khoa QuảnTài Nguyên Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên tận tình hướng dẫn, bảo em suốt trình nghiên cứu chuyên đề Cuối em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè người động viên giúp đỡ em hoàn thành việc học tập nghiên cứu năm học vừa qua Em xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên, ngày….tháng… năm 2018 Sinh viên Dương Văn Quyết ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Ý nghĩa đề tài 3.1 Trong học tập nghiên cứu 3.2 Trong thực tiễn Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Bản đồ địa 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Cơ sở tốn học đồ địa 2.1.3 Cơ sở pháp lý thành lập đồ địa 2.1.4 Cơ sở thực tiễn 2.2 Các phương pháp thành lập đồ địa 2.2.1 Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa 2.2.2 Đo vẽ đồ địa phương pháp tồn đạc 2.3 Thành lập lưới khống chế trắc địa 2.3.1 Khái quát lưới tọa độ địa 2.3.2 Những yêu cầu kĩ thuật lưới đường chuyền kinh vĩ 2.3.3 Thành lập đường chuyền kinh vĩ 11 2.4 Đo vẽ chi tiết, thành lập đồ 11 2.4.1 Đo chi tiết xử lý số liệu 11 2.4.2 Phương pháp đo vẽ đồ địa máy tồn đạc điện tử 12 2.5 Ứng dụng số phần mềm tin học biên tập đồ địa 14 2.5.1 MicrostationV8i 14 2.5.2 VIETMAP 16 2.6 Giới thiệu lược máy toàn đạc điện tử 19 2.6.1 Đặc điểm chức máy toàn đạc điện tử 19 2.6.2 Đo tọa độ, độ cao đường truyền kinh vĩ 19 2.6.3 Đo vẽ chi tiết máy toàn đạc điện tử 20 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 21 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 21 3.3 Nội dung nghiên cứu 21 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN 24 4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội,tình hình sử dụng đất phường Phú Diễn 24 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 24 4.1.2 Đặc điểm Kinh tế xã hội 25 4.1.3 Công tác quản lý đất đai 26 4.2 Thành lập lưới khống chế đo vẽ công nghệ GPS 27 4.2.1 Thu thập tài liệu 27 4.2.2 Tiến hành đo lưới, tính tốn bình sai lưới 28 4.3 Đo vẽ chi tiết, biên tập tờ đồ 28 4.3.1 Đo vẽ chi tiết 28 4.3.2 Biên tập đồ 38 4.3.3 Đánh giá, nhận xét kết thành lập tờ đồ địa số từ số liệu đo chi tiết 52 5.1 Kết luận 56 5.2 Kiến nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHỤ LỤC 59 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Các tiêu kỹ thuật đường chuyền kinh vĩ 10 Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất phường Phú Diễn năm 2016 26 Bảng 4.2: Số liệu mốc hạng cao 27 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Giao diện MicroStation V8i 14 Hình 2.2: Thanh cơng cụ thuộc tính 15 Hình 2.3: Thanh cơng cụ Primary 15 Hình 2.4: Thanh công cụ chuẩn 15 Hình 2.5: Thanh cơng cụ 15 Hình 2.6: Bảng Snap Mode 16 Hình 2.7: Task 16 Hình 2.8: Mở VietMap XM 17 Hình 2.9: Các tính phần mềm 18 Hình 4.1: Xử lý số liệu đo 29 Hình 4.2: Đọc số liệu đo 29 Hình 4.3: Chọn file ngày đo 30 Hình 4.4: Ghi Kết đo sau sửa tên trạm máy định hướng 30 Hình 4.5: Sau ghi kết đo tính tọa độ XYH 31 Hình 4.6: Kết tính XYH 31 Hình 4.7: Xuất tiệp XYH 32 Hình 4.8: Lưu kết XYH Txt 32 Hình 4.9: Tạo file đồ tổng 33 Hình 4.10: Xử lý số liệu đo chi tiết 34 Hình 4.11: Nhập file XYH vừa xuất 34 Hình 4.12: Vẽ điểm XYH lên vẽ tổng 34 Hình 4.13: Kết sau phun điểm lên vẽ tổng 35 Hình 4.14: Kết nối vẽ ngày đo 35 Hình 4.15: Tạo Mảnh đồ địa 36 Hình 4.16: Tạo Bàng Chắp 37 Hình 4.17: Đánh số thứ tự tờ đồ 37 Hình 4.18: Cắt mảnh đồ địa 38 Hình 4.19: Tìm sửa lỗi 38 Hình 4.20: Chọn level tham gia tạo thành đất 39 Hình 4.21: Tạo Vùng tạo topology 39 Hình 4.22: Bảng tạo vùng 40 Hình 4.23: Quản lý liệu đất 40 Hình 4.24: Đánh số thứ tự đất 41 Hình 4.25: Gán liệu từ nhãn 41 Hình 4.26: Gán nhãn liệu liên quan đến đất 42 Hình 4.27: Biên tập tường nhà 42 Hình 4.28: Kết nối tường nhà 43 Hình 4.29: Ghi tính chất nhà 43 Hình 4.30: Viết ghi tính chất nhà 44 Hình 4.35: Biên tập tương chung, tường riêng 44 Hình 4.31: Biên tập level đường giao thơng 45 Hình 4.32: Biên tập thủy hệ, song suối, kênh mương 45 Hình 4.33: Biên tập đường địa giới, tên khu dân cư, số hiệu mốc địa giới, ký hiệu điểm địa giới hành xác định thực địa 46 Hình 4.34: Ký hiệu cell 46 Hình 4.35: Một số ghi khác 47 Hình 4.36: Vẽ khung đồ địa 48 Hình 4.37: Bảng vẽ khung tờ đồ 48 Hình 4.38: Kết vẽ khung đồ địa 48 Hình 4.39: Vẽ nhãn địa 49 Hình 4.40: Vẽ nhãn thửa, vẽ nhãn địa 49 Hình 4.41: Vẽ nhãn rảnh tay 50 vii Hình 4.42: Bảng vẽ nhãn rảnh tay cho tờ đồ nhiều tờ đồ 50 Hình 4.43: Kiểm tra hồn thiện đồ, tờ đồ địa 51 Hình 4.44: Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh 52 viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Các từ viết tắt Đầy đủ BĐĐC Bàn đồ địa GCNQSD Giấy chứng nhận quyền sử dụng TN&MT Tài nguyên môi trường T.S Tiến sĩ TT-BTNMT Thông tài nguyên mơi trường UBND Uỷ ban nhân dân 52 Hình 4.44: Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh 4.3.3 Đánh giá, nhận xét kết thành lập tờ đồ địa số từ số liệu đo chi tiết - Kết quả: + Thành lập lưới khống chế đo vẽ phường Phú Diễnquận Bắc Từ Liêm - thành phố Nội + Thành lập đồ địa qua số liệu đo chi tiết trình đo đạc + Bản mô tả xác định ranh giới, mốc giới đất, sổ nhật ký trạm đo lập mẫu, quy định, có đầy đủ chữ ký xác nhận, đồng ý cấp có liên quan + Ranh giới, loại đất đo vẽ thể phù hợp với trạng sử dụng 4.3.4 Kểt đo vẽ STT TenChu TenVC DiaChi ThuaDat DiaChi CSD DienTich MDSD 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Trần Ngọc Dung Nguyễn Văn Sứng Trần Ngọc Thắng Trần Ngọc Nghĩa Trần Ngọc Liêm Trần Ngọc Nghĩa Nguyễn Văn Ngọc Nguyễn Thị Hạnh Trần Thị Hồng Trần Thị Giới Trần Ngọc Hoan Trần Gia Dung Trần Gia Hoan Bùi Văn Tròn Bùi Văn Tròn Bùi Văn Nhuận Nguyễn Thị Quên Trần Quang Kích Trần Thị Hợp Trần Ngọc Thành Trần Ngọc Ninh Bùi Thị Hảo Trần Ngọc Tuyên Trần Ngọc Ngân Trần Ngọc Tích Trần Ngọc Tích Bùi Văn Thăng Bùi Văn Tuấn Nguyễn Thị Nhặt 363 503.1 259.1 36.1 225 222.4 184.8 205.4 107.9 ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT 229.4 216 452.3 119.3 452.4 244.5 121.7 480 236.6 485.1 729.9 249.4 244.9 251.8 267 223.8 396.1 393.9 382.2 368.6 375 335.2 148.1 519.5 212.4 341.8 49.1 40.4 40.8 40.5 324.4 417.2 142.8 ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT ODT 54 43 44 45 46 47 48 Trần ngọc Thái Trần Ngọc Tích Trần Ngọc Giao Trần Ngọc Tích Trần Ngọc Ḍung Trần Thị Bột 59.8 386.3 1173.2 266.4 302 255.8 ODT ODT ODT ODT ODT ODT (Nguồn: Công ty cổ phần phát triển bất động sản Sài Gòn) Trong tờ đồ số đất chiếm diện tích lớn gồm 48 với diện tích 13826.6m2 Tờ đồ kiểm tra đánh giá độ xác đạt yêu cầu theo quy phạm 4.4 Thuận lợi khó khăn giải pháp Thuận lợi - Trong công việc thực tập doanh nghiệp anh chị cơng ty nhiệt tình giúp đỡ mặt nội nghiệp ngoại nghiệp - Được hỗ trợ tối đa điều kiện sinh hoạt trang thiết bị để phục vụ cho công tác đo vẽ 55 Khó khăn - Thời gian đo vẽ hồn tồn ngồi thực địa - Gặp nhiều khó khăn thời tiết,nắng,mưa,gió bão - Trang thiết bị thiếu số thứ vd: Gương mini, Gương giấy - Thời gian thi cơng ngắn, chưa tiếp cận hết phần mềm cung máy móc doanh nghiệp Giải pháp: - Cần cho sinh viên tiếp cận nhiều với thiết bị đo đạc đại, thời gian rèn nghề thực tập lâu để sinh viên ngày hoàn thiện kỹ đo đạc kỹ phát triển thân sống - Tạo điều kiện cho sinh viên có nhiều hội thực tập học hỏi kiến thức doanh nghiệp 56 57 Phần KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Sau thời gian thực tập công ty cổ phần phát triển bất động sản Sài Gòn, làm việc khu đo phương Phú Diễm, quận Bắc Từ Liêm, phố Nội thành lập lưới khống chế đo vẽ cho Phường Phú Diễn với 57 điểm lưới kinh vĩ có độ xác cao từ 05 điểm địa ban đầu cơng nghệ đo GPS - Từ số liệu đo chi tiết thu thập ta vào máy tính xử lý phần mềm MicroStation, VietmapXM biên tập hoàn thiện mảnh đồ địa số từ 562 điểm chi tiết, tổng số 48 đố đất chiếm 100% diện tích tờ đồ 13826.6m2 - Đo vẽ thành lập mảnh đồ địa số tỷ lệ 1:500 tổng số 64 mảnh đồ phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Nội Tở đồ xử lý, biên tập phần mềm MicroStationV8i VietmapXM đạt kết tốt Kết kiểm tra đạt yêu cầu 5.2 Kiến nghị Trung tâm kỹ thuật TN&MT Thành Phố Nội, UBND phường Phú Diễn quan chức có liên quan khắc phục khó khăn tạo điều kiện để cơng tác đo vẽ thành lập đồ địa chính, lập hồ địa cho tồn phường diễn thuận lợi hoàn thành theo tiến độ kế hoạch đặt - Phát triển nguồn nhân lực cho ngành địa chính, bồi dưỡng đào tạo, nâng cao trình độ kỹ thuật viên, cán địa nhằm sử dụng thành thạo phần mềm chuyên ngành, tạo điều kiện phát triển ngành Quản lý đất đai để bắt kịp tiến độ cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước - Trong phạm vi nhà trường em có số kiến nghị sau: Nhà trường cần trang bị đủ thiết bị đại cho sinh viên để sinh viên có điều kiện tiếp cận, nắm bắt kịp thời công nghệ Tạo điều kiện cho sinh viên có hội thực tập sản xuất nhiều hơn, tiếp xúc với công việc thực tế để tiếp thu nắm vững kiến thức TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ngọc Anh (2013), Bài giảng thực hành tin học chuyên ngành – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Bộ Tài Nguyên Môi Trường (2014), Thông 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 - Quy định thành lập BĐĐC Bộ Tài Nguyên Môi Trường (2008), Quy phạm Thành lập Bản đồ địa năm 2008 Bộ Tài Nguyên Môi Trường (2008), Quyết định 08/2008/QĐ- BTNMT ngày 10/11/2008 - Quy phạm thành lập đồ địa tỷ lệ 1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:50000; 1:10000 Công ty Cổ phần phát triển Bất Động Sản Sài Gòn, Kết đo đạc, tính tốn bình sai Luật đất đai 2013 ngày 29/11/2013 Nguyễn Thị Kim Hiệp (Chủ biên) Vũ Thanh Thủy, Võ Quốc Việt, Phan Đình Binh, Văn Thơ, Giáo trình đồ địa (2006) Nxb Nơng nghiệp Nội Văn Thơ (2009), Bài giảng môn trắc địa I – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Vũ Thị Thanh Thủy (2009), Bài giảng trắc địa II – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 10 Tổng cục địa chính, Hướng dẫn sử dụng máy tồn đạc điện tử 11 Tổng cục địa chính, Hướng dẫn sử dụng phần mềm Vietmap XM – caddb 12 Viện nghiên cứu địa (2002), Hướng dẫn sử dụng phần mềm Microstation & Mappingoffice để thành lập đồ địa chính, Nội PHỤ LỤC Bảng 4.3: Bảng trị đo, số hiệu chỉnh trị bình sai cạnh HỆ TỌA ĐỘ TRẮC ĐỊA STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 … … 51 Kí hiệu góc KV1-12 BTL-06 BTL-09 BTL-09 BTL-09 KV1-16 KV1-15 KV1-13 BTL-05 KV1-16 KV1-10 KV1-13 KV1-10 KV1-16 BTL-06 BTL-06 KV1-10 KV1-18 KV1-19 KV1-12 KV1-10 KV1-18 BTL-09 KV1-6 BTL-05 KV1-12 KV1-17 …… …… KV1-5 KV1-18 KV1-12 KV1-18 KV1-16 KV1-17 KV1-12 KV1-14 BTL-06 KV1-1 KV1-10 BTL-05 KV1-18 KV1-1 BTL-05 KV1-19 KV1-6 KV1-9 KV1-14 KV1-12 KV1-5 KV1-12 KV1-20 KV1-20 KV1-12 KV1-9 KV1-10 KV1-16 ……… ……… KV1-12 ELLIPSOID QUI CHIẾU: WGS-84 Trị đo Sai số đo Số hiệu chỉnh Trị bình sai (m) (m) (m) (m) 802.582 0.003 -0.001 802.581 994.481 0.003 0.010 994.491 231.037 0.003 0.002 231.039 905.274 0.004 -0.004 905.270 844.610 0.003 -0.001 844.609 1335.077 0.004 0.001 1335.078 631.801 0.008 0.001 631.802 1136.326 0.004 0.001 1136.327 772.341 0.004 -0.005 772.336 820.445 0.003 -0.007 820.438 1047.330 0.004 -0.006 1047.324 348.793 0.004 -0.007 348.786 846.769 0.005 0.001 846.770 1828.939 0.004 -0.002 1828.937 657.207 0.004 0.004 657.211 547.458 0.004 0.005 547.463 430.644 0.005 0.000 430.644 485.016 0.007 -0.008 485.008 337.969 0.004 0.005 337.974 474.978 0.002 -0.007 474.971 1041.829 0.004 0.003 1041.832 547.343 0.004 -0.002 547.341 397.539 0.004 0.004 397.543 509.599 0.004 0.012 509.611 826.184 0.004 -0.004 826.180 1041.829 0.004 0.014 1041.843 321.080 0.004 -0.004 321.076 ……… …… …… ……… ……… …… …… ……… 474.978 0.002 -0.002 474.976 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 KV1-4 KV1-15 KV1-19 KV1-13 KV1-18 KV1-10 KV1-5 KV1-5 KV1-16 KV1-15 KV1-5 KV1-8 KV1-16 KV1-4 KV1-4 KV1-1 KV1-17 KV1-8 KV1-12 KV1-12 KV1-6 KV1-19 KV1-16 KV1-7 KV1-19 KV1-11 KV1-9 KV1-7 KV1-6 KV1-5 KV1-1 KV1-8 KV1-11 KV1-9 KV1-20 KV1-11 633.162 936.002 241.150 583.208 1122.445 1021.050 358.032 756.358 1038.263 866.663 217.488 725.354 1363.759 382.875 591.927 416.496 751.685 373.282 0.003 0.006 0.004 0.004 0.004 0.005 0.004 0.005 0.004 0.006 0.004 0.004 0.004 0.005 0.004 0.005 0.003 0.003 -0.002 0.002 0.000 -0.001 0.000 -0.002 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 633.160 936.004 241.150 583.207 1122.445 1021.048 358.032 756.358 1038.264 866.663 217.488 725.354 1363.760 382.876 591.928 416.496 751.685 373.282 - Sai số đo cạnh lớn nhất: ( KV1-13 KV1-14) ms(max) = 0.009m - Sai số đo cạnh nhỏ nhất: ( KV1-12 KV1-5) ms (min) = 0.002m - Số hiệu chỉnh cạnh lớn nhất:( KV1-12 KV1-10) ds(max) = 0.014m - Số hiệu chỉnh cạnh nhỏ nhất:( KV1-10 KV1-9) ds(min) = 0.000m [5] 4.2.2.2 Tọa độ phẳng độ cao bình sai Bàng 4.4 HỆ TỌA ĐỘ PHẲNG UTM***KINH TUYẾN TRỤC: 105 00 MÚI CHIẾU: ĐỘ(k=0.9999)***ELLIPPSOID QUI CHIẾU:WGS-84 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tọa độ, Độ cao x(m) y(m) 2329623.629 580167.711 2329035.950 577742.136 2327835.999 578798.778 2328940.725 580528.427 2328674.712 579724.556 2328844.305 579173.797 2328715.581 578683.563 2328268.078 578579.702 2328102.616 579032.321 2328427.575 579574.122 2327854.556 579703.832 2327552.701 579594.429 2327919.315 578583.295 2328807.640 578358.387 2327441.916 578850.978 2329330.166 578835.723 2329144.517 578479.598 2329038.752 578289.567 2328531.087 578713.692 2329216.557 579201.340 h(m) 8.164 6.895 6.483 6.292 6.965 6.972 6.373 6.728 6.346 6.028 6.770 6.848 6.457 7.062 6.787 7.243 6.920 7.373 5.785 7.026 KV1-9 2328798.037 580137.150 6.590 Số hiệu điểm BTL-05 BTL-06 BTL-09 KV1-1 KV1-10 KV1-11 KV1-12 KV1-13 KV1-14 KV1-15 KV1-16 KV1-17 KV1-18 KV1-19 KV1-20 KV1-4 KV1-5 KV1-6 KV1-7 KV1-8 Sai số vị trí điểm mx(m) my(m) mh(m) mp(m) - - -0.004 0.005 0.039 0.006 0.003 0.004 0.029 0.005 0.004 0.005 0.033 0.006 0.003 0.003 0.022 0.004 0.004 0.003 0.030 0.005 0.008 0.008 0.043 0.011 0.005 0.006 0.039 0.008 0.004 0.004 0.038 0.006 0.004 0.004 0.042 0.006 0.003 0.003 0.029 0.004 0.004 0.003 0.028 0.005 0.005 0.004 0.038 0.006 0.004 0.005 0.032 0.006 0.003 0.003 0.024 0.004 0.004 0.004 0.029 0.006 0.004 0.005 0.034 0.006 0.004 0.005 0.032 0.006 0.004 0.005 0.037 0.006 - nhỏ mp = nhất: 0.004m S (Điểm KV1số 12 ) mp vị = trí 0.011m - lớn [5] nhất: ể m (Điểm : KV114 ) 4.2.2.3 Kết đánh giá độ xác Sai số trung phương trọng số đơn M= 1.00 vị: Sai số vị trí điểm: - Nhỏ nhất: mpmin = 0.004m (Điểm: KV1-12) - Lớn nhất: mpmax = 0.011m (Điểm: KV1-14) Sai số tương đối cạnh: - Nhỏ nhất: ms/smin = 1/457220 - Lớn nhất: ms/smax = 1/53546 (Cạnh: BTL-05_KV1-16, S = 1828.880m) (Cạnh: KV1-14_KV1-13, S = 481.915m) Sai số phương vị: - Nhỏ nhất: mamin = 0.420" (BTL-05_KV1-16) - Lớn nhất: mamax = 5.595" (KV1-12_KV1-7) - Nhỏ nhất: mdhmin = 0.022m (BTL-06_KV1-12) - Lớn nhất: mdhmax = 0.043m (KV1-14_KV1-7) Sai số chênh cao: Chiều dài cạnh: - Nhỏ nhất: Smin = 186.938m (KV1-12_KV1-7) - Lớn nhất: Smax = 1828.880m (BTL-05_KV1-16) - Trung bình: Stb = 718.821m [5] đồ lưới khống chế đo vẽ (Nguồn: Công ty cổ phần phát triển bất động sản Sài Gòn) ... Thủy em tiến hành nghiên cứu đề tài: Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử thành lập đồ địa chính, tờ số 06 tỷ lê 1: 500 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nôi ” Mục đích... - Ứng dụng cơng nghệ tin học máy tồn đạc điện tử vào thành lập lưới khống chế đo vẽ cho phường Phú Diễn - Đo vẽ chi tiết biên tập tờ đồ địa số tỉ lệ 1: 500 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành. .. 11 2.4 Đo vẽ chi tiết, thành lập đồ 11 2.4 .1 Đo chi tiết xử lý số liệu 11 2.4.2 Phương pháp đo vẽ đồ địa máy tồn đạc điện tử 12 2.5 Ứng dụng số phần mềm tin học biên tập đồ địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính, tờ số 06 tỷ lê 1 500 tại phường phú diễn quận bắc từ liêm thành phố hà nôi , Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính, tờ số 06 tỷ lê 1 500 tại phường phú diễn quận bắc từ liêm thành phố hà nôi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn