Lý thuyết và Bài tập về nguyên tử có đáp án

5 135 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2019, 21:16

Lý thuyết và các bài tập tự luyện về nguyên tử Hóa học 10 có đáp án. Lý thuyết và các bài tập tự luyện về nguyên tử Hóa học 10 có đáp án. Lý thuyết và các bài tập tự luyện về nguyên tử Hóa học 10 có đáp án. Gv: đẶNG ThỊ Hương Giang – THPT Đường An CHUYÊNĐỀ 1: NGUYÊN TỬ Thành phần cấu tạo nguyên tử đ.tích k/lượng Hạt nhân: proton (p): 1+ 1u (đvC) nơtron (n): 1u (đvC) Lớp vỏ: electron (e): 15,5.10-4u - Do me
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết và Bài tập về nguyên tử có đáp án, Lý thuyết và Bài tập về nguyên tử có đáp án

Từ khóa liên quan