Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa chính số 15 tỉ lệ 1 1000 tại xã văn lãng huyện yên bình tỉnh yên bái

93 57 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 10:26

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CAO TIẾN LÂM Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP MẢNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỐ 15 TỈ LỆ 1/1000 TẠI VĂN LÃNG, HUYỆN N BÌNH, TỈNH N BÁI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 – 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CAO TIẾN LÂM Tên đề tài: ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TIN HỌC MÁY TỒN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP MẢNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỐ 15 TỈ LỆ 1/1000 TẠI VĂN LÃNG, HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Đại học quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Lớp : K46 – QLĐĐ – N02 Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 – 2018 Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Ngọc Anh Thái Nguyên, năm 2018 LỜI CẢM ƠN Trong trình điều tra, nghiên cứu để hồn thành đề án tốt nghiệp này, cố gắng thân, hướng dẫn nhiệt tình chu đáo quan, tổ chức quyền địa phương UBND Văn Lãng tập thể cán Trung Tâm Mơi Trường Tài Ngun Miền Núi Để có kết ngày hôm nay, em xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc tới Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm thầy cô khoa Quản Lý Tài Nguyên trường Đại Học Nông Lâm - Thái Nguyên tận tình giúp đỡ, trang bị kiến thức suốt trình học tập thực tập vừa qua Đặc biệt em xin gửi lời cám ơn chân thành tới TS Nguyễn Ngọc Anh tận tình bảo hướng dẫn em suốt trình thực tập hoàn thành đề tài Em xin gửi lời cám ơn tới ban giám đốc Trung tâm Môi Trường Tài Nguyên miền núi UBND Văn Lãng, giúp đỡ em trình thực tập, nghiên cứu thực đề tài địa phương Do thời gian có hạn kinh nghiệm thực tế chưa nhiều cố gắng khóa luận tốt nghiệp em không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đóng góp ý kiến quý thầy cô, bạn sinh viên để đề tài em hoàn thiện Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên thực CAO TIẾN LÂM i DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Phân loại tỷ lệ đồ theo loại đất khu vực 13 Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất Văn Lãng 39 Bảng 4.2: Kết bình sai số điểm lưới khống chế vẽ cấp 1, Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 43 Bảng 4.3: Điểm đo chi tiết từ máy toàn đạc TOPCON GTS 235N 45 ii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: đồ cơng nghệ thành lập đồ địa 22 Hình 2.2: Quy trình cơng nghệ thành lập đồ địa phương pháp tồn đạc 23 Hình 2.3: Quy trình thành lập đồ địa phần mềm famis 29 Hình 4.1: Vị trí huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái 36 Hình 4.2: đồ quy trình cơng tác thành lập đồ địa Văn Lãng41 Hình 4.3: Màn hình làm việc phần mềm T-COM 46 Hình 4.4: Cấu trúc file liệu từ máy toàn đạc điện tử 46 Hình 4.5: Phần mềm đổi định dạng file số liệu sang “.dat” 47 Hình 4.6: File số liệu sau xử lý 47 Hình 4.7: Phần mềm đổi định dạng file số liệu sang “.txt” 48 Hình 4.8: File số liệu sau đổi 48 Hình 4.9: Nhập điểm phần mềm Famis 49 Hình 4.10: Nhập(Import) điểm chi tiết lên vẽ 49 Hình 4.11: Hiển thị trị đo số điểm đồ 50 Hình 4.12: Một góc tờ đồ trình nối 51 Hình 4.13: Các đất sau nối hoàn thành mảnh đồ số 15 51 Hình 4.14: Kết nối với sở liệu đồ 54 Hình 4.15: Thao tác sửa lỗi famis 55 Hình 4.16: Màn hình hiển thị lỡi đất 56 Hình 4.17: Các đất sau sửa lỡi 56 Hình 4.18: Một góc đất tờ đồ gốc sau tạo tâm 57 Hình 4.19: Đánh số cho BĐĐC 57 Hình 4.20: Vẽ nhãn 59 Hình 4.21: Một góc đồ sau vẽ nhãn 59 Hình 4.22: Tạo khung mảnh đồ địa số 15 Văn Lãng 60 DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa CSDL Cơ sở liệu TNMT Tài nguyên & Môi trường TT Thông QĐ Quyết định TCĐC Tổng cục Địa CP Chính Phủ QL Quốc lộ UBND Ủy ban nhân dân UTM Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc VN-2000 Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 BĐĐC Bản đồ địa MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG i DANH MỤC CÁC HÌNH ii DANH MỤC VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ .1 1.1.Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài .2 1.3 Ý nghĩa đề tài .2 PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Tổng quan đồ, đồ địa .3 2.1.2 Giới thiệu .25 phần mềm thành lập đồ địa 2.2 Cơ sở pháp lý .29 2.3 Cơ sở thực tiễn 31 2.3.1.Tình hình đo vẽ đồ địa số địa phương 31 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 33 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 33 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu .33 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 33 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu .33 3.2.2 Thời gian tiến hành 33 3.3 Nội dung nghiên 33 cứu 3.3.1 Điều tra 33 3.3.2 Cơng tác thành lập đồ địa Văn Lãng,huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái .34 3.3.3 Một số thuận lợi khó khăn đề xuất giải pháp q tình đo đạc đồ địa Văn Lãng,huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 34 3.4 Phương pháp nghiêm cứu 34 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 34 3.4.2 Phương pháp đo đạc ngoại nghiệp 35 3.4.3 Phương pháp xử lý liệu đo 35 3.4.4 Phương pháp biên tập đồ địa phần mềm Famis Microstation 35 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN .36 4.1 Điều tra 36 4.1.1 Điều kiện tự nhiên .36 4.1.2 Điều kiện kinh tế hội 37 4.1.3 Tình hình sử dụng đất .38 4.2 Cơng tác thành lập đồ địa Văn Lãng,huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái .40 4.2.1 đồ quy trình 40 4.2.2 Thành lập lưới 42 4.2.3 Đo vẽ chi tiết biên tập đồ Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái phần mềm Microstation, Famis 44 4.2.4 Một số thuận lợi khó khăn q trình đo đạc đồ địa Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 61 PHẦN KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 64 5.1 Kết luận 64 5.2 Kiến nghị 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1.Tính cấp thiết đề tài Đất đai - cội nguồn hoạt động sống người Trong nghiệp phát triển đất nước, đất chiếm giữ vị trí quan trọng, đất nguồn đầu vào nhiều ngành kinh tế khác nhau, nguồn liệu sản xuất ngành nông nghiệp Không thế, đất đai khơng gian sống người Song phân bố đất đai lại khác dẫn đến nảy sinh mối quan hệ đất đai phức tạp Vấn đề đặt quản lý đất đai cách có hiệu để góp phần giải tốt quan hệ đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước Bản đồ địa tài liệu quan trọng hồ địa chính, tài liệu để thống kê đất đai, làm sở để quy hoạch, giao đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mức độ chi tiết đồ địa thể tới đất thể loại đất, chủ sử dụng đồ địatính pháp lý cao, trợ giúp đắc lực cho công tác quản lý đất đai Việc thành lập đồ địa nhiệm vụ quan trọng công tác quản lý đất đai Cùng với phát triển hội nên việc áp dụng tiến khoa học công nghệ vào sản xuất yêu cầu cấp thiết, nhằm nâng cao suất lao động, giảm sức lao động người góp phần tự động hóa q trình sản xuất Cơng nghệ điện tử tin học ứng dụng rộng rãi lĩnh vực đời sống hội nói chung lĩnh vực ngành đất đai nói riêng Xuất phát từ nội dung với mục đích tìm hiểu quy trình cơng nghệ, ứng dụng khai thác ưu điểm thiết bị đại đo đạc thành lập đồ địa phần mềm ứng dụng việc xử lý số liệu, biên tập, biên vẽ đồ địa Là sinh viên ngành Quản lý đất đai việc nắm bắt áp dụng tiến khoa học vào cơng việc tối cần thiết Để làm quen với công nghệ tạo hành trang cho mai sau trường khỏi - Cần có đầu kinh phí để mua thêm loại máy toàn đạc điện tử thay loại máyđộ xác thấp phục vụ công tác đo đạc - Cần liên tục update phần mềm chuyên nghành như, Microstation, Famis,…., để thuận tiện cho việc biên tập đồ có hiệu PHẦN KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Cùng với phát triển không ngừng khoa học công nghệ Với khái niệm mới, kỹ thuật phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin lĩnh vực khoa học đời sống, có khoa học cơng nghệ đo đạc, thành lập, biên tập đồ, quản lý đất đai Từ kết đo đạc với số liệu: - Tọa độ điểm, số đo góc, cạnh lưới kinh vĩ, sử dụng phần mềm COMPASS để bình sai Kết lưới kinh vĩ I hoàn thành đảm bảo yêu cầu độ xác đề theo quy phạm Tổng cục Địa ban hành - Số liệu đo chi tiết máy toàn đạc TOPCON GTS-235N đưa vào máy tính xử lý, biên tập phần mềm MicroStation famis xây dựng, biên tập hoàn thiện mảnh đồ địa số 15 với tỷ lệ 1:1000 Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái - Bản đồ địa thành lập cơng nghệ số nên có độ xác cao thuận lợi cho việc cập nhật lưu trữ, tổng hợp, chỉnh lý biến động đáp ứng tốt yêu cầu công tác quản lý Nhà nước đất đai giai đoạn 5.2 Kiến nghị Để khai thác tối đa chức phần MicroStation đòi hỏi người sử dụng phải thật hiểu biết công nghệ tin học phần mềm khác chạy Tuy nhiên, ngày việc cập nhật công nghệ thông tin phần mềm có liên quan việc thành lập đồ người sử dụng trọng ngày phát triển - Chính mà thời điểm nay, việc sử dụng MicroStation để thành lập đồ phương pháp tối ưu chưa thể thay - Để nâng cao hiệu kinh tế tính hồn thiện cơng nghệ thành lập đồ cần phải nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ cán cải tiến trang thiết bị - Tạo điều kiện cho công tác quản lý tài nguyên đất đai nhà nước mang tính hệ thống, thống ngành - Cần phải mở rộng phạm vi nghiên cứu nhiều máy toàn đạc điện tử khác đưa giải pháp đo vẽ để xây dựng đồ địa - Để đạt hiệu cao sản xuất quan cần phải quan tâm nhiều đến vấn đề đầu trang bị đầy đủ đồng hệ thống máy đo, máy tính phần mềm, nâng cao trình độ kỹ thuật viên để khai thác hết tính ưu việt cơng nghệ tồn đạc điện tử - Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ khoa học vào công tác thành lập đồ nhằm tăng suất lao động, tự động hóa trình thành lập đồ giảm bớt thời gian, chi phí, cơng sức - Kết đề tài cần đưa vào thực tiễn sản xuất để phục vụ tốt công tác đo vẽ thành lập đồ địa TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Ngun Mơi trường, 2005, Quy trình đo vẽ thành lập đồ địa chính, Hà Nội Bộ Tài nguyên & Môi trường, 2006, Hướng dẫn sử dụng phần mềm Famis Bộ Tài nguyên & Môi trường, 2008, Quyết định 08/2008/QĐ- BTNMT ngày 10/11/2008 Quy phạm thành lập đồ địa tỷ lệ 1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:50000; 1:10000 Bộ Tài nguyên & Môi trường, 2013, Thông 55/2013/TT-BTNMT Quy định thành lập đồ địa Bộ Tài nguyên & Môi trường, 2014,Thông số: 25/2014/TT-BTNMT ban hành ngày 19/5/2014 Quy định đồ địa Bộ Tài nguyên & Môi trường, 2016, Thông số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 quy định công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định nghiệm thu cơng trình, sản phẩm lĩnh vực quản lý đất đai Nguyễn Thị Kim Hiệp CS, 2006, Giáo trình Bản đồ địa chính, NXB Nông Nghiệp – Hà Nội Luật đất đai, 2013, 45/2013/QH13 : 29/11/2013 Quốc hội ban hành luật đất đai 2013 Tổng cục Địa chính, 1999, Ký hiệu đồ địa tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 Tổng cục địa chính, Hướng dẫn sử dụng máy tồn đạc điện tử 10 Chính phủ, 2004, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Nghị định Chính phủ thi hành Luật Đất đai 11 Tổng cục Quản lý Đất đai, 2015, công văn số 1734/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 23/11/2015 hướng dẫn giải vướng mắc việc xác định mật độ đất trung bình BĐĐC 12 Văn Thơ, 2009, Bài giảng môn Trắc địa I - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 13 Vũ Thị Thanh Thủy, 2009, Bài giảng Trắc địa II – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 14 Vũ Thị Thanh Thủy CS, 2008, Giáo trình trắc địa sở, NXB Nơng Nghiệp – HN 15 Viện nghiên cứu Địa chính, 2002, Hướng dẫn sử dụng phần mềm MicroStation & Mappingoffice để thành lập đồ địa chính, Hà Nội PHỤ LỤC 01 Kết tổng hợp loại đất Văn Lãng, huyện Yên Bình tỉnh, Yên Bái mảnh đồ số 15 (Nguồn: Trung tâm tài nguyên môi trường miền núi từ số liệu sổ mục kê Văn Lãng) Mảnh đồ 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Thửa số Diện tích 197.1 Mã đất LUC 95 LUC 41.5 LUC 77 LUC 57.6 LUC 518.6 SON 2069 CLN 104.6 LUC 98.3 LUC 10 109.3 LUC 11 296.7 ONT 12 84.4 BHK 13 360.6 ONT 14 277.4 CLN 15 615.2 BHK 16 2964.6 CLN 17 763.3 NTS 18 2534.5 CLN 19 285 ONT Ghi 15 15 20 66.7 BHK 21 15 DTL 15 22 15 23 15 24 15 25 15 26 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 27 21.4 374 158.7 245.8 397.9 1144.1 337 LUC LUC LUC BCS BCS BCS 28 29 323.8 BCS ONT 30 226.8 ONT 31 243.2 NTS 32 2645.2 ONT 33 351.6 ONT 34 53.3 CLN 35 261.9 ONT 36 291 CLN 37 406 CLN 38 447.9 ONT 39 241.7 CLN 40 57 BHK 41 956.1 DTL 42 608.4 LUC 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 43 1497.3 LUC 44 641.4 CLN 45 24 CLN 46 493.5 CLN 47 76 CLN 48 423.9 ONT 49 428.3 CLN 50 495.2 CLN 51 775.9 CLN 52 417.8 BHK 53 353.1 CLN 54 1716.3 ONT 55 181.8 DTL 56 200 BHK 57 538.7 BHK 58 721.6 BHK 59 269.4 CLN 60 178.9 LUC 61 400.3 DGT 62 242 LUC 63 399 BHK 64 702.4 LUC 65 770.7 LUC 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 66 354.8 DGT 67 539.7 LUC 68 1575.7 DGT 69 399.7 LUC 70 638.7 LUC 71 333.8 LUC 72 280.8 LUC 73 40.6 LUC 74 553.7 LUC 75 772.8 SON 76 411.9 CLN 77 5361.4 ONT 78 323.8 BHK 79 226.8 NTS 80 243.2 LUC 81 2645.2 BHK 82 351.6 LUC 83 53.3 CLN 84 261.9 ONT 85 291 LUC 86 406 LUC 87 447.9 LUC 88 241.7 LUC 15 15 15 15 15 89 57 CLN 90 956.1 ONT 91 608.4 NTS 92 1497.3 LUC 93 641.4 BHK 24 BHK 493.5 LUC 76 LUC 423.9 LUC 428.3 NTD 325.8 CLN 100 719.9 LUC 101 72.6 CLN 102 68.9 CLN 103 302.4 BHK 104 688.1 LUC 105 320.1 CLN 106 41.6 CLN 107 263.4 CLN 108 373.2 LUC 109 95.8 LUC 110 168.2 LUC 111 159.8 LUC 15 94 15 95 15 96 15 97 15 98 99 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 112 179.9 BHK 113 382.3 BHK 114 237.5 ONT 115 248.4 ONT 116 113.2 CLN 117 164.8 ONT 118 357.1 ONT 119 353.5 ONT 120 344.2 ONT 121 171.8 ONT 122 573.2 LUC 123 40.2 BHK 124 700.5 CLN 125 177.9 CLN 126 284 CLN 127 164 CLN 128 156.7 ONT 129 690.3 CLN 130 351.9 ONT 131 225 ONT 132 399.3 ONT 133 260 ONT 134 281.5 CLN 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135 368.2 CLN 136 375.8 ONT 137 397 ONT 138 282.3 BHK 139 236.6 CLN 140 226.3 CLN 141 216 DGT 142 2257 CLN 143 403.8 CLN 144 1324.1 CLN 145 484.1 CLN 146 295.5 ONT 147 209.3 ONT 148 147.9 CLN 149 8651.6 DGT 150 780 CLN 151 322.2 ONT 152 343.6 LUC 153 1056.7 CLN 154 97.4 DTL 155 556.2 BHK 156 410.2 CLN 157 90.3 LUK 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 158 614.3 LUC 159 341.9 ONT 160 76.8 CLN 161 210.1 CLN 162 188.7 CLN 163 1584.5 BHK 164 137.2 CLN 165 152.7 CLN 166 408.2 CLN 167 1634.3 SON 168 149.5 LUK 169 61.5 LUK 170 207 ONT 171 1017.4 CLN 172 289.7 DSH 173 2780.2 CLN 174 284.3 LUC 175 257.8 NTS 176 392.5 ONT 177 76.2 CLN 178 288.5 ONT 179 234.9 LUK 180 448.7 LUC 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 181 3056.1 CLN 182 817 NTS 183 130.3 CLN 184 56.9 DGT 185 632.8 BHK 186 260 ONT 187 509.9 DGT 188 340.9 ONT 189 362.1 BHK 190 412.4 BHK 191 370.9 LUC 192 1883.1 NTS 193 86.9 BHK 194 1759.2 NTS 195 63 BHK 196 172.2 BHK 197 143.5 DTL 198 324 LUC 199 478.5 LUC 200 1063.1 LUC 201 2181 CLN 202 529.4 NTS 203 446.3 NTS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 204 1696.5 CLN 205 450.1 BHK 206 115.6 DTL 207 1159.5 LUC 208 82.4 LUC 209 85.8 DGT 210 322.7 NHK 211 127.4 LUC 212 2.8 DGT 213 120.7 LUC 214 304.1 LUC 215 13.6 DGT 216 31.5 DGT 217 191.7 LUC 218 16.8 DGT 219 471.8 LUC ... từ số liệu đo vẽ ngoại nghiệp + Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh đồ địa số 15 tỉ lệ 1: 1000 xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 1. 3 Ý nghĩa đề tài + Áp dụng. .. cơng nghệ tin học máy tồn đạc điện tử thành lập mảnh đồ địa số 15 tỉ lệ 1/ 1000 xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 1. 2 Mục tiêu đề tài + Áp dụng quy trình cơng nghệ xây dựng đồ địa tỷ lệ. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CAO TIẾN LÂM Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP MẢNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỐ 15 TỈ LỆ 1/ 1000 TẠI XÃ VĂN LÃNG, HUYỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa chính số 15 tỉ lệ 1 1000 tại xã văn lãng huyện yên bình tỉnh yên bái , Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa chính số 15 tỉ lệ 1 1000 tại xã văn lãng huyện yên bình tỉnh yên bái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn