Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 5 bài: Tập đọc Cái trống trường em

5 72 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:56

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM I Mục tiêu Kiến thức: Hiểu nội dung - Từ ngữ: ngẫm nghĩ, giá trống, năm học - Hiểu tình cảm gắn bó HS với trống trường lớp Kỹ năng: Đọc trơn - Đọc từ có âm, vần khó - Ngắt nhịp câu thơ, biết nhấn giọng vào từ ngữ cần thiết Thái độ: Tình cảmyêu mếm trường lớp II Chuẩn bị - GV: Tranh, bảng phụ - HS: SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Mục lục sách - HS đọc - Tuyển tập có truyện nào? - HS nêu - Mục lục sách dùng để làm gì? - HS trả lời - GV nhận xét Bài Giới thiệu: (1’) - Thầy cho HS xem tranh - Bác bảo vệ đánh trống để làm gì? - Cái trống HS ntn? - Để hiểu tình cảm bạn HS trống đọc tập đọc hôm Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Mục tiêu: Đọc từ khó, ngắt nhịp - Hoạt động lớp dòng thơ  Phương pháp: Phân tích, luyện tập * ĐDDH: Bảng phụ: từ - HS đọc thầm - Thầy đọc mẫu - Tình cảm gắn bó HS đối trống trường lớp - trống, nghỉ, ngẫm nghĩ, - Luyện đọc, giải nghĩa từ nghiêng, giọng - Thầy yêu cầu HS đọc thầm nêu  Suy nghĩ kĩ - Những từ ngữ cần luyện đọc? - Những từ ngữ khó hiểu?  Cái khung gỗ để đặt (hoặc treo) trống - Ngẫm nghĩ - Giá trống - Mỗi HS đọc câu liên tiếp - Luyện đọc câu đến hết - Thầy lưu ý ngắt câu - Khổ câu 1, nhịp 1/3 - HS đọc - Nó mừng vui quá!/ - Thầy nhận xét, uốn nắn - HS thảo luận nhóm đơi - Luyện đọc - Thầy uốn nắn hướng dẫn  Hoạt động 2: Tìm hiểu  Mục tiêu: Hiểu nội dung  Phương pháp: Trực quan, thảo luận * ĐDDH: Tranh - Bạn H nói với trống trường (xưng hơ, trò chuyện) ntn? - Nói với trống nói với người bạn thân thích xưng bọn mình, hỏi buồn khơng trống - Nói trống trường - Bạn H nói trống trường (tả hoạt động tình cảm ntn?) nói người biết nghỉ, biết ngẫm nghĩ, biết buồn, biết nghiêng đầu, biết vui mừng, biết gọi, giọng tưng bừng - Bạn H yêu trường lớp, yêu vật trường Bạn - Tình cảm H với trống trường nói vui năm học bắt lên tình cảm bạn với trường ntn? đầu, bạn gặp vật thân thiết  Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm, học thuộc lòng  Mục tiêu: Học thuộc thơ  Phương pháp: Luyện tập * ĐDDH:Bảng phụ: thơ - HS xung phong đọc - Lớp nhận xét - Thầy cho HS đọc nhẩm thơ cho thuộc xung phong đọc trước lớp - Thầy nhận xét Củng cố – Dặn dò (3’) - Thầy cho HS đọc diễn cảm - Yêu trường, xem trống người bạn thân thiết - Qua thơ em thấy tình cảm bạn HS trống trường ntn? - Đọc diễn cảm - Chuẩn bị: Mẫu giấy vụn  Rút kinh nghiệm: ... cho HS xem tranh - Bác bảo vệ đánh trống để làm gì? - Cái trống HS ntn? - Để hiểu tình cảm bạn HS trống đọc tập đọc hôm Phát triển hoạt động (27 ’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Mục tiêu: Đọc từ khó,... luyện tập * ĐDDH: Bảng phụ: từ - HS đọc thầm - Thầy đọc mẫu - Tình cảm gắn bó HS đối trống trường lớp - trống, nghỉ, ngẫm nghĩ, - Luyện đọc, giải nghĩa từ nghiêng, giọng - Thầy yêu cầu HS đọc thầm... - Bạn H nói với trống trường (xưng hơ, trò chuyện) ntn? - Nói với trống nói với người bạn thân thích xưng bọn mình, hỏi buồn khơng trống - Nói trống trường - Bạn H nói trống trường (tả hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 5 bài: Tập đọc Cái trống trường em, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 5 bài: Tập đọc Cái trống trường em

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn