Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Gấu trắng là chúa tò mò

2 41 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:46

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC ĐỌC THÊM BÀI GẤU TRẮNG CHÚA TỊ MỊ ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ I.Mục tiêu: - Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc từ tuần 19 đến tuần26.( phát âm rõ ràng, ttốc độ đọc khoảng 45 tiếng/ phút) ; hiểu nội dung tập đoạn, ( trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc) * H khá- giỏibiết đọc lưu loát đoạn, bài; tốc độ đọc 45 tiếng/ phút - Nắm số từ ngữ muông thú - Biết kể ngắn vật mà biết -H đọc nắm ND tập đọc: Gấu trắng chúa II.Đồ dùng dạy- học.: Phiếu ghi tên tập đọc, SGK, bảng phụ III.Các hoạt động dạy - học : NDKT - TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Bài -Cho HS bắt thăm đọc trả lời - HS đọc TLCH ND câu hỏi tập đọc *HĐ1:Kiểm tra lấy điểm đọc (5-6’ *HĐ 2: mở rộng vốn từ muông thú (6-7’) HOẠT ĐỘNG HỌC SINH -Nhận xét - ghi điểm -Nhận xét, bổ sung Bài 2: Trò chơi mở rộng vốn từ mng thú -2-3HS đọc -HD cách chơi để mở rộng vốn từ muông thú -H lắng nghe -Chia lớp thành nhóm Cho thi đua viết tên hết thuộc mng thú sau chia thú thú không nguy hiểm -Thực thi đua nhóm ghi kết bảng phụ -Nhận xét đánh giá -H nhận xét, bình chọn -H trình bày kết - yêu cầu HS dựa vào đặc điểm chúng tìm thành ngữ nói mng thú *HĐ 3: Thi kể chuyện vật Bài 3: Nêu yêu cầu -Thi đua tìm -Tổ chức cho HS trình bày tranh ảnh vật mà em sưu tầm theo nhóm -H trưng bày tranh ảnh -T theo dõi, giúp đỡ H nhóm (8-10’) -T t/c cho H đọc Gấu trắng chúa *HĐ4:Ơn TĐ Gấu trắng chúa -Cần làm để bảo vệ động vật quý (13-15) -Nhắc HS ôn phần đọc -Nhận xét học -H kể chuyện vật thích cho bạn nhóm nghe -H thi kể chuyện nhóm -Nhận xét, bổ sung -H luyện đọc trả lời câu hỏi SGK 3.Củng-cố dặn dò: -Nhiều HS nêu ... dõi, giúp đỡ H nhóm (8-10’) -T t/c cho H đọc Gấu trắng chúa tò mò *HĐ4:Ơn TĐ Gấu trắng chúa tò mò -Cần làm để bảo vệ động vật quý (13-15) -Nhắc HS ôn phần đọc -Nhận xét học -H kể chuyện vật thích... thuộc muông thú sau chia thú thú khơng nguy hiểm -Thực thi đua nhóm ghi kết bảng phụ -Nhận xét đánh giá -H nhận xét, bình chọn -H trình bày kết - yêu cầu HS dựa vào đặc điểm chúng tìm thành ngữ... học -H kể chuyện vật thích cho bạn nhóm nghe -H thi kể chuyện nhóm -Nhận xét, bổ sung -H luyện đọc trả lời câu hỏi SGK 3.Củng-cố dặn dò: -Nhiều HS nêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Gấu trắng là chúa tò mò, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Gấu trắng là chúa tò mò

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn