Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 25 bài: Tập đọc Dự báo thời tiết

2 41 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:45

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC ĐỌC THÊM BÀI DỰ BÁO THỜI TIẾT ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ (TIẾT 7) I Mục tiêu: - Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc từ tuần 19 đến tuần26.( phát âm rõ ràng, ttốc độ đọc khoảng 45 tiếng/ phút) ; hiểu nội dung tập đoạn, ( trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc) * H khá- giỏibiết đọc lưu loát đoạn, bài; tốc độ đọc 45 tiếng/ phút - Biết cách đặt trả lời câu hỏi: Biết đáp lời đồng ý người khác tình cụ thể, -H đọc nắm ND tập đọc: Dự báo II.Đồ dùng dạy- học.: Phiếu ghi tên tập đọc, SGK, bảng phụ III.Các hoạt động dạy - học : NDKT - TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH Bài -Cho HS bắt thăm đọc trả lời câu hỏi -HS đọc TLCH ND tập đọc -Nhận xét - ghi điểm -Nhận xét, bổ sung Bài 2: Tìm phận câu trả lời cho câu hỏi Như nào? -2-3HS đọc *HĐ1:Kiểm tra lấy điểm đọc (5-6’) *HĐ 2:Ôn cách đặt -Bài tập yêucầu gì? trả lời câu hỏi -T theo dõi, giúp đỡ H: Vì sao?(810’) -T huy động kết quả, chữa -2HS đọc -Tìm phận trả lời cho câu hỏi sao? -Thảo luận theo cặp -T chốt -Làm vào -Sơn Ca khát khô họng sao? - Vì Sơn ca khát khơ họng? *HĐ 3: Nói lời đáp em (7-8’) Bài 3: Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm -2HS đọc -Bài tập yêu cầu gì? -H trả lời -Bộ phận in đậm từ nào? -Thảo luận theo nhóm ghi kết bảng phụ -T y/c H nêu kết -H trình bày kết - T y/c H nhận xét, bổ sung -H nhận xét, bổ sung Bài 4: Nói lời đáp em -2HS đọc đề -Yêu cầu HS thảo luận theo cặp đưa lời thoại để bạn nói lời đồng ý -Nói lời đáp em người khác đồng ý -Khi nói đáp lời đồng ý cần nói *HĐ4:Ơn với thái độ nào? TĐ Dự báo -T t/c cho H đọc Dự báo (13-15) -Nhận xét - chữa 3.Củng cố -Nhận xét học -dặn dò( 2) -Nhắc HS nhà ôn -Thảo luận theo cặp -Các cặp lên đóng vai xử lí lời đáp bạn -H luyện đọc trả lời câu hỏi SGK ... báo -T t/c cho H đọc Dự báo (13-15) -Nhận xét - chữa 3.Củng cố -Nhận xét học -dặn dò( 2) -Nhắc HS nhà ôn -Thảo luận theo cặp -Các cặp lên đóng vai xử lí lời đáp bạn -H luyện đọc trả lời câu hỏi... đáp em -2HS đọc đề -Yêu cầu HS thảo luận theo cặp đưa lời thoại để bạn nói lời đồng ý -Nói lời đáp em người khác đồng ý -Khi nói đáp lời đồng ý cần nói *HĐ4:Ơn với thái độ nào? TĐ Dự báo -T t/c... Sơn ca khát khơ họng? *HĐ 3: Nói lời đáp em (7-8’) Bài 3: Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm -2HS đọc -Bài tập yêu cầu gì? -H trả lời -Bộ phận in đậm từ nào? -Thảo luận theo nhóm ghi kết bảng phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 25 bài: Tập đọc Dự báo thời tiết, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 25 bài: Tập đọc Dự báo thời tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn