Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Tập đọc Cháy nhà hàng xóm

2 97 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:34

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC: ĐỌC THÊM BÀI “CHÁY NHÀ HÀNG XĨM” ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ I.Mục tiêu: -Đọc rõ ràng rành mạch tập đọc HTL tuần 28 đến tuần 35( phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/ phút); hiểu ý đoạn, nội dung đoạn đọc - H K-G đọc tương đối lưu loát TĐ từ tuần 28 - 34 ( tốc độ đọc 50 tiếng / phút) - Biết đáp lời an ủi theo tình cho trước(BT2); dựa vào tranh, kể lại câu chuyện ý đặt tên cho câu chuyện vừa kể(BT3) - Kiểm tra (Đọc) theo mức độ cần đạt nêu tiêu chí đề kiểm tra mơn TV2, HKII( Bộ giáo dụcvà đào tạo- Đề kiểm ta HKI cấp tiểu học, Lớp 2, NXB giáo dục 2008) II.Đồ dùng dạy- học.: Phiếu ghi tên tập đọc, SGK, bảng phụ III.Các hoạt động dạy - học : NDKT - TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Bài -Cho HS bắt thăm đọc trả *HĐ1:Kiểm tra lời câu hỏi lấy điểm đọc -Nhận xét - ghi điểm HOẠT ĐỘNG HỌC SINH - HS đọc TLCH ND tập đọc -Nhận xét, bổ sung (5-6’) *HĐ2: Ôn tiết (12-15’) Bài 2: Nói lời đáp em -2HS đọc đề -Yêu cầu HS thảo luận theo cặp -Nói lời đáp em người đưa lời thoại để bạn nói lời khác đồng ý đồng ý -Thảo luận theo cặp -Khi nói đáp lời đồng ý cần nói với thái độ nào? -Các cặp lên đóng -H lắng nghe -2HS đọc .Bài 3: Kể chuyện theo tranh,… - T y/c H nhận xét, bổ sung H thi kể chuyện nhóm -H nhóm kể -H nhận xét, bình chọn *HĐ 2:Ơn tiết ( 15- 17) Bài : Xếp từ cho thành cặp từ trái nghĩa; - nêu YC đề - H làm VBT, H làm Bp - YC H làm VBT - nhận xét , chốt từ trái nghĩa Bài 4: Hãy viết từ -5 câu …… - H dựa vào câu gợi ý SGK - YC H làm - H nhận xét 3.Củng-cố dặn -Nhận xét học dò: ... -Các cặp lên đóng -H lắng nghe -2HS đọc .Bài 3: Kể chuyện theo tranh,… - T y/c H nhận xét, bổ sung H thi kể chuyện nhóm -H nhóm kể -H nhận xét, bình chọn *HĐ 2: Ôn tiết ( 15- 17) Bài : Xếp từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Tập đọc Cháy nhà hàng xóm, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Tập đọc Cháy nhà hàng xóm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn