Ex 00 layoutwebsite ĐHTN

11 60 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 08:53

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Bài  00: Layout Website Các thuộc tính định vị ! Thuộc  ,nh:  Posi1on   ! ! Được  dùng  để  định  vị  từng  phần  của  thẻ  DIV   Có  các  giá  trị  sau:   !   Sta1c:  Tĩnh   !   Rela1ve:  Tương  đối   !   Absolute:  Tuyệt  đối   !   Fixed:  Cố  định   Các thuộc tính định vị !  Posi1on:  sta1c   Là  giá  trị  mặt  định  khi  Posi1on  không  được  set  giá   trị   !   Phụ  thuộc  hoàn  toàn  vào  tọa  độ  của  tag  cha   !  !  Posion:  fixed   !  Xác  định  tọa  độ  của  Tag  hiện  tại  theo  vị  trí  và  kích   thước  của  cửa  sổ  trình  duyệt   Layout Website Layout Website (tt) Layout Website (tt) ! Các  phương  pháp  Layout  Website   !   Table   ! Tabless  –  dùng  thẻ    và  CSS   Layout Website (tt) ! Phương  pháp  TABLE   ! Ưu  điểm   ! ! ! Dễ  thiết  kế   Thiết  kế  lẹ   Khuyết   ! ! ! Nặng  nề  trong  quá  trình  load  về  Browser   Chậm   Sửa  chữ  bảo  trì  khó   Layout Website (tt) ! Phương  pháp  TABLESS   ! Ưu  điểm   ! ! ! ! Nhẹ,  dễ  dàng  load  về  Browser   Nhanh   Dễ  bảo  trì  khi  thay  đổi  giao  diện   Khuyết   !  Code  khó  và  tốn  nhiều  thời  gian   ! Các  Browser  không  đồng  nhất  trong  hiển  thị   định  dạng  CSS   Tài liệu tham khảo 1.  2.  3.  hip://www.w3schools.com/css/   hip://www.w3.org/Style/CSS/   hip://www.izwebz.com/     See Tổng you quanagain InternetJ& Web Câu  hỏi  ?   4/14/13  
- Xem thêm -

Xem thêm: Ex 00 layoutwebsite ĐHTN, Ex 00 layoutwebsite ĐHTN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn