Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập viết Chữ hoa: G

2 60 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 22:01

Tuần: GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT TẬP VIẾT CHỮ HOA G I – MỤC TIÊU Rèn kỹ viết chữ: - Biết viết chữ G theo cỡ vừa nhỏ - Biết viết ứngdụng cụm từ góp sức chung tay cỡ nhỏ, mẫu , nét , với quy định II - ĐỒ DÙNG - Mẫu chữ G - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC A, Bài cũ: Cả lớp viết chữ hoa E , Ê Hs nhắc lại câu ứng dụng viết Viết chữ Em B, Bài mới: Giới thiệu bài: Ghi đầu Hướng dẫn viết chữ G a, Hướng dẫn quan sát nhận xét chữ G - GV giới thiệu khung chữ cấu tạo nét bìa chữ mẫu : +Cao li (9đường kẻ ngang) +Gồm nét : nét kết hợp nét cong cong trái nối liền ,tạo vòng xốn to đầu chữ ; viết nét khuyết ngược - Chỉ dẫn cách viết - GV viết lên bảng chữ G vừa viết vừa nêu lại cách viết b, Hs viết vào bảng chữ G – GV nhận xét Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng a, Giới thiệu cụm từ ứng dụng – HS đọc – nêu nghĩa cụm từ ứng dụng: Cùng đoàn kết làm việc b, Hs quan sát nhận xét : Những chữ cao li :o,u a,c,n Chữ cao 1,25 li: s Chữ cao li: p Chữ cao1,5 li : t Những chữ cao 2,5 li :h,g,y Chữ cao li : G Gv viết mẫu chữ Góp c, Hs luyện viết chữ Góp vào nháp – Gv nhận xét uốn nắn Hướng dẫn hs viết vào tập viết GV nêu yêu cầu viết – Hs viết vào Gv chấm , chữa nhận xét Củng cố dặn dò Nhận xét tiết học ... a,c,n Chữ cao 1 ,25 li: s Chữ cao li: p Chữ cao1,5 li : t Những chữ cao 2, 5 li :h ,g, y Chữ cao li : G Gv viết mẫu chữ G p c, Hs luyện viết chữ G p vào nháp – Gv nhận xét uốn nắn Hướng dẫn hs viết. .. vào bảng chữ G – GV nhận xét Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng a, Giới thiệu cụm từ ứng dụng – HS đọc – nêu nghĩa cụm từ ứng dụng: Cùng đoàn kết làm việc b, Hs quan sát nhận xét : Những chữ cao... +G m nét : nét kết hợp nét cong cong trái nối liền ,tạo vòng xốn to đầu chữ ; viết nét khuyết ngược - Chỉ dẫn cách viết - GV viết lên bảng chữ G vừa viết vừa nêu lại cách viết b, Hs viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập viết Chữ hoa: G, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập viết Chữ hoa: G

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn