Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập viết Chữ hoa: G

3 53 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 22:01

Giáo án Tiếng Việt TẬP VIẾT CHỮ HOA G A-Mục đích yêu cầu: -Biết viết hai chữ viết hoa ………………theo cỡ chữ vừa nhỏ -Biết viết ứng dụng cụm từ: "… óp sức chung tay" theo cỡ nhỏ, viết chữ mẫu B-Đồ dùng dạy học: Mẫu chữ viết hoa: ……, cụm từ ứng dụng TV C-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động 1: Kiểm tra cũ: Cho lớp viết: ……………………………… Nhận xét - Ghi điểm Bảng HS (HS yếu) Nhận xét II-Hoạt động 2: Bài 1-Giới thiệu bài: Hôm cô hướng dẫn em viết chữ hoa …… - ghi bảng 2-Hướng dẫn viết chữ hoa: -GV treo mẫu chữ giới thiệu chữ ……… Quan sát, nhận xét Chữ hoa … cao ô li? ôli Chữ …… gồm nét: nét kết hợp nét cong cong trái nối liền tạo thành vòng xoắn to đầu chữ Nét nét khuyết ngược -GV viết mẫu hướng dẫn cách viết Quan sát -Hướng dẫn HS viết bảng HS viết Theo dõi, uốn nắn 3-Hướng dẫn HS viết từ cụm từ ứng dụng: -Từ ứng dụng: …… óp Quan sát -Hướng dẫn HS nhận xét cấu tạo độ cao chữ Bảng 4-Hướng dẫn cách viết cụm từ ứng dụng: -Gọi HS đọc: "…….óp sức chung tay" GV giải nghĩa cụm từ Đọc -Hướng dẫn HS quan sát cấu tạo, độ cao chữ: HS trả lời -Con chữ cao ôli: o, ư, c, u, n, a -Con chữ cao 1,25 ôli: s -Con chữ cao 1,5 ô li: t -Con chữ cao ôli: p -Con chữ cao 2,5 ôli: h, g, y -Con chữ cao ôli: …… -Dấu đặt chữ: / o, / -Lưu ý khoảng cách chữ -GV viết mẫu Quan sát 5-Hướng dẫn HS viết vào TV: -1dòng chữ …………… cỡ vừa -1dòng chữ …………… cỡ nhỏ -1dòng chữ ……óp cỡ vừa -1 dòng chữ … óp cỡ nhỏ -1 dòng câu ứng dụng cỡ nhỏ HS viết 6-Chấm bài: 5-7 Nhận xét III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò -Gọi HS viết lại chữ hoa: …………………… -Về nhà luyện viết thêm - Chuẩn bị sau - Nhận xét Bảng (3 HS) Gọi HS yếu ...3-Hướng dẫn HS viết từ cụm từ ứng dụng: -Từ ứng dụng: …… óp Quan sát -Hướng dẫn HS nhận xét cấu tạo độ cao chữ Bảng 4-Hướng dẫn cách viết cụm từ ứng dụng: -G i HS đọc: "…….óp sức chung tay" GV giải... ôli: h, g, y -Con chữ cao ôli: …… -Dấu đặt chữ: / o, / -Lưu ý khoảng cách chữ -GV viết mẫu Quan sát 5-Hướng dẫn HS viết vào TV: -1dòng chữ …………… cỡ vừa -1dòng chữ …………… cỡ nhỏ -1dòng chữ ……óp... ……óp cỡ vừa -1 dòng chữ … óp cỡ nhỏ -1 dòng câu ứng dụng cỡ nhỏ HS viết 6-Chấm bài: 5-7 Nhận xét III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò -G i HS viết lại chữ hoa: …………………… -Về nhà luyện viết thêm - Chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập viết Chữ hoa: G, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập viết Chữ hoa: G

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn