tổ chức cong tac kế toan tieu thụ va xac dịnh kết quả sản xuất k

70 48 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 20:36

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA TÀI CHÍNH KẾ TỐN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NGÀNH : KẾ TOÁN HỆ : CAO ĐẲNG Tên đề tài : Tổ chức cơng tác kế tốn tiêu thụ xác định kết sản xuất kinh doanh Sinh viên thực : NGÔ THỊ HOAN MSSV : 4302 (2009-2012) Lớp : 43CK5 Giáo viên hướng dẫn : Hoàng Thu Hà Đơn vị thực tập : Công ty TNHH MẠNH TÙNG Hưng Yên, tháng năm 2012 GVHD : Hoàng Thu Hà LỜI NÓI ĐẦU Từ nước ta thực hiện chính sách đổi mới từ năm 1986 thì nền kinh tê nước ta đã dần chuyển sang nền kinh thị trường, điều được thấy rõ vào những năm gần đây, đặc biệt từ nước ta nhập tổ chức WTO năm 2007 Nền kinh tê thị trường theo định hướng XHCN, với chê các doanh nghiệp thực sự làm chủ tài chính, tự hạch toán tự chịu trách nhiệm về kêt qua hoạt động của mình Trong nền kinh tê thị trường mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp đạt lợi nhuận tối đa Ta cũng biêt lợi nhuận bằng doanh thu trừ chi phí Để tăng lợi nhuận các doanh nghiệp phai tăng doanh thu, giam chi phí đó doanh thu một biện pháp rất quan trọng để tăng lợi nhuận của doanh nghiệp Để tăng doanh thu quan lý một cách chặt chẽ, các doanh nghiệp phai biêt sử dụng toán một công cụ hợp lý Xuất phát từ những lý luận thực tiễn vậy sau một thời gian tìm hiểu Công ty TNHH Mạnh Tùng quyêt định nghiên cứu đề tài “tổ chức cơng tác kế tốn tiêu thụ xác định kết sản xuất kinh doanh” của doanh nghiệp nhằm góp phần hồn thiện cơng tác tở chức toán doanh nghiệp hiện nay, Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu chủ yêu hoàn thiện thêm về mặt lý luận về tổ chức công tác toán tiêu thụ san phẩm điều kiện kinh tê thị trường các biện pháp tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ, để giai quyêt một số vướng mắc thực tiễn hạch toán toán hiện tại Đối tượng nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu lý luận thực tiễn về tổ chức công tác toán tiêu thụ san phẩm điều kiện nền kinh tê thị trường cạnh tranh các biện pháp tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ san phẩm tại Công ty TNHH Mạnh Tùng công ty chuyên cung cấp cho thị trường các san phẩm về bao bì túi nylon Trên sở đó xác lập mô hình tổ chức toán tiêu thụ SVTH : Ngô Thị Hoan – 43CK5 GVHD : Hoàng Thusan phẩm sở công ty áp dụng, đồng thời cai tiên thêm hồn thiện hệ thớng hạch toán toán cho doannh nghiệp Không gian nghiên cứu: đề tài xin được giới hạn phạm vi hoạt động kinh doanh san xuất của công ty Thời gian nghiên cứu quá trình tiêu thụ san phẩm, chi phí doanh thu của công ty: -Tình hình chung của công ty ba năm: 2008-2010 -Tình hình toán tiêu thụ của doanh nghiệp kêt qua kinh doanh ba năm qua Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng phương pháp của chủ nghĩa vật biện chứng: -Phương pháp biện chứng: xét các mối liên hệ biện chứng của các đối tượng toán tiêu thụ san phẩm thời gian, không gian cụ thể -Phương pháp phân tích:để đưa mô hình toán tiêu thụ thành phẩm điều kiện cụ thể -Phương pháp so sánh: để đưa cách khắc phục thiêu xót mô hình toán tiêu thụ xác định kêt qua kinh doanh -Phương pháp phỏng vấn : phỏng vấn để thu thập thêm thông tin -Phương pháp điều tra: Để thu thập các số liệu một cách chính xác - Phương pháp tổng hợp SVTH : Ngô Thị Hoan – 43CK5 GVHD : Hồng Thu Hà MỤC LỤC Trang LỜI NĨI ĐẦU MỤC LỤC PHẦN I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MẠNH TÙNG 1.1Khái quát về công ty 1.2Đặc điểm kinh doanh của công ty 1.3Quá trình hình thành và phát triển .4 1.4Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 1.5Quy trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp 1.6Tình hình lao động của công ty ba năm qua 1.7Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty 10 1.8Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 11 1.9Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp .13 1.10Hình thức kế toán áp dụng .14 PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 15 2.1Kế toán tiêu thụ thành phẩm .15 2.1.1 Những vấn đề chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm 15 2.1.2 Kế toán tiêu thụ thành phẩm .16 2.2 Kế toán doanh thu 23 2.2.1 Kế toán chi phí 25 2.2.2 Kế toán kết quả tiêu thụ sản phẩm của hoạt động sản xuất kinh doanh 37 PHẦN III: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MẠNH TÙNG .39 3.1Kế toán tiêu thụ thành phẩm .39 3.1.1 Một số nét về sản phẩm 39 3.1.2 Phương thức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 39 3.2Kế toán xác định kết quả tiêu 41 3.2.1 Chứng từ sử dụng .41 3.2.2 Tài khoản áp dụng 41 SVTH : Ngơ Thị Hoan – 43CK5 GVHD : Hồng Thu Hà PHẦN I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MẠNH TÙNG 1.1 Khái quát công ty Tên công ty: Công ty TNHH Mạnh Tùng Loại hình: công ty TNHH Trụ sở chính: Minh Khai – NHư Quỳnh – Văn Lâm - HƯng Yên Điện thoại 03213.985.956 Fax: 03213.986885 Email :ctytnhhmanhtungvn.vn 1.2 Đặc điểm kinh doanh của công ty Công ty TNHH Mạnh Tùng doanh nghiệp san xuất kinh doanh theo điều lệ công ty, luật doanh nghiệp pháp luật của nước CHXH CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Công ty chuyên san xuất các loại bao bì túi nylon 1.3 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH Mạnh tùng có tiền thân sở san xuất nhựa mạnh tùng được thành lập vào tháng 4- 1994 từ những ngày đầu mới thành lập doanh nghiệp đã áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào san xuất để tạo các san phẩm có chất lượng cao San phẩm chủ yêu của sở ban đầu cuộn màng nylon cung cấp cho ngành công ngiệp , nông nghiệp, dân dụng một số ngành khác Đi theo thời gian sự phát triển của nền kinh tê Việt Nam nói chung ngành san xuất nhựa nói riêng Năm 2002 Công ty TNHH Mạnh tùng được thành lập hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 0503000011 sở họach đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 15/03/2002 Ngành nghề san xuất chính các san phẩm bao bì túi nylon, in bao bì bọc hàng bằng chất liệu PE, PP HD Để đáp ứng nhu cầu ngày lớn của thị trường, năm 2005 công ty đã quyêt định mở rộng san xuất đặt trụ sở chính tại khu công nghiệp làng nghề SVTH : Ngô Thị Hoan – 43CK5 GVHD : Hoàng Thu Hà Minh Khai, TT Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên với diện tích 14000m vuông Không chỉ có lợi thê về nguồn nguyên liệu nhập khẩu trực tiêp với giá ca cạnh tranh, công ty còn liên tục cai tiên công nghệ, nâng cao trình độ cho công nhân viên bằng các khóa học ngắn hạn về chuyên môn kĩ tḥt, an tồn lao đợng đam bao vệ sinh môi trường công nghiệp Chúng tin rằng san phẩm của chúng sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng theo phương châm bền đẹp và thân thiện với môi trường, 1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty Đứng đầu giám đốc của công ty: giám đốc công ty người đại diện cho công ty trước pháp luật, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của công ty Là người tham gia tất ca các hoạt động của công ty từ quá trình san xuất đên tiêu thụ thành phẩm, tìm kiêm khách hàng, kí kêt các hợp đồng, đưa quyêt định về mọi hoat động công ty toán trưởng người giúp đỡ giám đốc công ty người đứng đầu bộ máy toán của doanh nghiệp, chỉ đạo tồn bợ cơng tác toán thống thông tin toán có nhiệm vụ -Tổ chức công tác thống bộ máy toán thống doanh nghiệp hợp lý -Mức định vốn lưu động, quan sát việc sử dung vốn của công ty, kiểm tra tài chính, phân tích thống -Chịu trách nhiệm trước giám đốc nhà nước về hoạt động toán -Có trách nhiệm tổ chức công tác toán, ghi chép tính toán, phan ánh trung thực khách quan đầy đủ, rõ ràng dễ hiểu các nghiệp vụ kinh tê phát sinh SVTH : Ngô Thị Hoan – 43CK5 GVHD : Hoàng Thu Hà Sơ đồ bộ máy quản lý của doanh nghiệp Giám đốc toán trưởng toán tổng hợp toán bán hàng Thủ quỹ SVTH : Ngô Thị Hoan – 43CK5 toán kho Quan trị mạng Phụ trách phân xưởng GVHD : Hồng Thu toán tởng hợp có trách nhiệm lập báo cáo thống tổng hợp theo yêu cầu của nhà nước của doanh nghiệp -Trợ lý cho toán trưởng giúp đỡ các bộ phận khác cần thiêt -Giữ sổ cái cho công ty, tổ chức lưu trữ tài liệu toán -Phân tích toán chi phí san xuất, tính giá thành san phẩm, chi phí bán hàng, chi phí quan lý của doanh nghiệp -Chịu trách nhiệm tính lương cho cán bộ công nhân viên nhà máy, trích các khoan theo lương nộp cho BHXH -Tổ chức ghi chép phan ánh tổng hợp các số liệu về nhập –xuất tiêu thụ hàng hóa, các lọai vốn, loai quỹ của công ty, xác định toán lãi lỗ, ghi chép sổ cái lập bang cân đối toán báo cáo tài chính thuộc phần việc mình phụ trách -Tài khoan phụ trách là: 142, 242, 244, 335, 338, 411 Thủ quỹ: có trách nhiệm thu tiền xuất tiền theo lệnh giám đốc toán trưởng -Có tách nhiệm mở các sổ chi tiêt cho tùng loại tiền mặt, ghi chép chi tiêt cho từng loại nghiệp vụ thu tiền chi tiền phát sinh tronh ngày -Nắm vững tiền mặt công ty, có trách nhiệm quan lý chặt chẽ thu chi tiền phát sinh ngày -Theo dõi các khoan thu chi tạm ứng báo cáo kịp thời tình hình công nợ cho toán tổng hợp cũng toán trưởng Theo dõi các khoan nợ của khách hàng -Mở sổ chi tiêt theo dõi công nợ toán vốn bằng tiền Cuối ngày báo cáo tiền mặt tồn quỹ -Tiên hành công tác toán theo đúng quy định nhà nước -Lập báo cáo thống theo đúng quy định kiểm tra sự chính xác của báo cáo các phòng ban lập -Lưu trữ, bao quan hồ sơ theo đúng quy định công ty theo pháp luật SVTH : Ngô Thị Hoan – 43CK5 GVHD : Hoàng Thu toán bán hàng: phan ánh tình hình bán hàng, giá bán cung cấp những tài liệu cần thiêt liên quan đên hoạt động bán hàng cho các bộ phận, quan nhà nước quan lý -Phan ánh các khoan phai thu của người mua, người nợ -Lên hoạch san xuất dựa vào các số liệu thu thập được cho phù hợp Phụ trách tài khoan : 511, 512, 515, 521, 532, 131, 335, 138, toán kho: kiểm tra tình hình nhập xuất tồn kho sổ toán một cách chính xác bằng cách đối chiêu các phiêu nhập kho với sổ sách toán Xác định giá trị hàng tồn kho thực tê lúc cuối kỳ đồng thời làm sở tính giá hàng hóa xuất kho kỳ Tài khoan phụ trách: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 Quan trị mạng:có trách nhiệm quan lý trang wed của công ty, đưa những thông tin giới thiêụ về công ty, những san phẩm của doanh nghiệp san xuất để cộng đồng mạng biêt thông tin chia sẻ với bạn bè nhằm góp phần quang bá hình anh cơng ty -Giúp các nhân viên khác hồn thiện kĩ tin học quan lý cũng công tác toán -Thực hiện các giao dịch qua mạng dưới sự chỉ đạo của giám đốc, đặc biệt giao dịch với ngân hàng, khách hàng Phụ trách san xuất: từ hoach san xuất phòng toán đưa xuống, phụ trách san xuất có trách nhiệm nên hoạch san xuất, phân công lao đông một cách hợp lý để kịp thời tiên độ giao hàng -Quan lý máy móc, thống những lỗi san xuất máy móc gây để hồn thiện cơng nghệ san xuất 1.5 Quy trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp Thành phẩm của công ty chủ yêu các loại túi nylon, màng phủ nông nghiệp, màng nhà kính, màng phủ các loại theo khuôn mẫu: ví dụ túi nylon Tràng An, túi nylon Thiên Hương, túi nylon Kinh Đô, túi nylon phi 100x230, 100x260, 2000x1850 SVTH : Ngơ Thị Hoan – 43CK5 GVHD : Hồng Thu Hà Đầu tiên các hạt nhựa nguyên sinh PP, PE HD sẽ được đưa qua trộn màu với một tỷ lệ nhất định motoos loại nhựa pha trộn khác để tạo các màu sắc khác theo yêu cầu của khách hàng Từ đó vào quá trình san xuất Sơ đồ quy trình sản xuất của doanh nghiệp Hạt nhựa nguyên sinh Trộn màu Tạo màng Kiểm tra Nhập kho Máy in Máy đột quai Kiểm tra Máy thổi Máy cắt dán Nhập kho 1.6 Tình hình lao động của công ty ba năm qua Lao động của công ty qua ba năm qua ít có sự biên đổi về số lượng sự thay đổi lớn nhất doanh nghiệp có xu hướng sử dung cán bộ công nhân viên có trình độ nguyên nhân doanh nghiệp đã vào ổn định san xuất, yêu cầu của khách hàng về chất lượng san phẩm cao hơn, đặc biệt doanh nghiệp nghiên cứu phương án mở rộng san xuất kinh doanh, tìm kiêm thị trường tiêu thụ mới nên cần người có trình độ Cụ thể về sự thay đổi đó tốc độ phát triển bình quân người có trình độ đại học, cao đẳng đạt 141,4%, tốc độ phát triển người có trình độ trung cấp đạt 122,7% Khi xét về sự giới tính thì tỉ lệ công nhân viên nam tồn nhà máy ln cao nữ giới, tỉ lệ đã được thu hẹp khoang cách hai năm gần vẫn chưa đạt mức cân bằng SVTH : Ngô Thị Hoan – 43CK5 GVHD : Hoàng Thu Hà 31.219.800.398,00 100,00 I Tài san ngắn hạn5.134.532.838,00 68,88 5.575.920.138,00 49,89 Tiền.290.438.627,00 8,53 1.694.144.939,00 10,88 - Tiền mặt tại quỹ(gồm ca ngân phiêu) 14.829.008,00 1,15 215.951.182,00 12,75 - Tiền gửi ngân hàng.275.609.619,00 98,85 1.478.193.575,00 87,25 Các khoan phai thu4.998.872.587,00 33,03 7.732.033.796,00 49,64 - Phai thu của khách hàng4.948.643.339,00 99,00 7.679.847.353,00 99,33 Tra trước cho người bán 2.657.243,00 0,03 - Thuê GTGT được khấu trừ 50.229.248,00 1,00 49.529.200,00 0,64 Hàng tồn kho8.845.221.624,00 58,44 6.149.741.403,00 39,48 - Nguyên vật liệu tồn kho8.099.242.276,00 91,57 5.095.002.728,00 82,85 Thành phẩm tồn kho 745.979.348,00 8,43 1.054.738.675,00 17,15 II Tài san dài hạn6.837.950.495,00 31,12 15.643.880.260,00 50,11 Tài san cố định6.731.538.785,00 98,44 12.292.007.963,00 78,57 TSCĐ hữu hình5.569.416.159,00 82,74 11.129.885.337,00 90,55 TSCĐ vô hình1.162.122.626,00 17,26 1.162.122.626,00 9,45 Chi phí XDCBDD 80.508.452,00 1,18 3.284.124.786,00 20,99 Chi phí tra trước dài hạn25.903.258,00 0,38 67.747.511,00 0,43 Phân loạinăm 20102011Giá trịcơ cấuGiá trịcơ cấuI Nợ phai tra17558691756 25334428 8051001 Nợ ngắn hạn15153139156 1788518 2265 - Vay ngắn hạn10182964701 1604601 2132 - Phai tră cho người bán4857387634 17281961 57 - Phai tra công nhân viên112786821 110954655 - Phai tra phai nộp khác 2076745424 Min h Khai - Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên SỞ TIÊN GỬI Ngày ctSớ ctDiễn giaiTKĐƯPS SVTH : Ngơ Thị Hoan – 43CK5 55 GVHD : Hoàng Thu Hà NợPS CóDư cuối kỳông bà Dư đầu kỳ 1720681335 … 03 /01/2012797thanh toán tiền mua hàng1313829544 1724510 879Công ty TNHH SERIN VN03/01/2012798thanh toán tiền mua hàng13180000000 180451 0879cty TM & sx Nam Đạt03/01/2012799thanh toán tiền mua hàng131236488945 20409 99824Cty TNHH Yamaha Motor Vn SỔ TỔNG HỢP TÀI KHOẢN 131Từ ngày 01/03/2012 đên ngày 31/03/2012 Diẽn giaiTKĐƯPhát sinh NợCódư đầu kỳ 11.109.689.693,00 132.907.619,00 Tiền mặt111 132.907.619,00 Tiền Việt Nam1111 7.211.919.161,00 Tiền Gửi ngân hàng112 7.211.919.161,00 Tiền VN tại ngân hàng NN &PTNT Văn Lâm1121 7.211.919.161,00 Thuê các khoan phai nộp nhà nước1121A 548.852.619,00 Thuê GTGT phai nộp333 548.852.619,00 Thuê GTGT đầu ra3331 548.852.619,00 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ33311 5.514.340.614,00 Doanh thu bán thành phẩm511 5.514.340.614,00 Thu SVTH : Ngô Thị Hoan – 43CK5 56 GVHD : Hoàng Thu Hà nhập khác5111 425.454.545,00 Thu về nhượng bán lý TSCĐ711 425.454.545,00 Cộng phát sinh7111 6.488.647.778,00 7.344.826.780,00 Số dư cuối kỳ 10.253.510.637,00 ngày … tháng… năm HUYHOANCT CP Nhựa Huy Hoàn Minh Khai - Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên SỔ CÁI TÀI KHOẢN 155Từ ngày 01/03/2012 đên ngày 31/03/2012 CTngày sốDiễn giaiPs nợPs cóTKĐƯM ĐtTên ĐT Số dư đầu kỳ867877508 … …….… PN03/01/20124 08Nhập thành phẩm vào kho262908071 154THOA Nguyễn Thị Thoa CT CP Nhựa Tiên ĐạtHD03/01/201247689bá n hàng túi nylon 2297290336322TA2 CT CP Bánh Kẹo Tràng An 2HD03/01/201247690bán hàng túi nylon 354112206322YAC T TNHH Yamaha Motor VNPN03/02/2012409Nhậ p thành phẩm vào kho126915609 154THOA Nguyễn Thị Thoa CT CP Nhựa Tiên ĐạtPN03/03/2012410Nhậ p thành phẩm vào kho166979976 154THOA Nguyễn Thị Thoa CT CP SVTH : Ngơ Thị Hoan – 43CK5 57 GVHD : Hồng Thu Hà Nhựa Tiên ĐạtPN03/04/2012411Nhập thành phẩm vào kho194799257 154THOA Nguyễn Thị Thoa CT CP Nhựa Tiên ĐạtPN03/05/2012412Nhậ p thành phẩm vào kho71448453 154THOAN guyễn Thị Thoa CT CP Nhựa Tiên ĐạtHD30/3/2012155 113.007.291,00 … 31/3/2012 Kêt chuyển giá vốn 632 ->9119111 5.242.901.926, 00 Cộng phát sinh 5.242.901.926,00 5.242.901.926,00 Dư cuối kỳ ngày … tháng … nămNgười lập biểuKê toán trưởng(ký, đóng dấu)(ký, đóng dấu) TKĐƯThời hạn được chiêt khấuSớ phát sinhSớ dưNgày ctSH Nợ CóNợ Có Dư đầu kỳ 476.906.566,00 ….…….….… … … … 03/01/201247689bán túi Nylon5111 241.988.722,00 03/01/201247689bán túi Nylon511 24.198.872,20 03/01/201247636bán túi Nylon5111 12.545.600,00 03/01/201247636bán túi Nylon33311 1.254.560,00 28/3/201247648bán túi Nylon5111 216.395.918,00 28/3201247648bán túi SVTH : Ngô Thị Hoan – 43CK5 58 GVHD : Hoàng Thu Hà Nylon3331 21.639.591,80 … … ….….… … Cộng phát sinh 4.468.743.035,00 4.382.891.576,00 Dư cuối kỳ 62.758.025,00 ngày Tháng NămNgười lập biểukê toán trưởng(ký, đóng dấu) (ký, đóng dấu)CƠNG TY TNHH MẠNH DŨNGNH TÙNG Minh Khai - Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên SỔ CÁI TÀI KHOẢN 632Từ ngày: 01/3/2012 đên ngày 31/03/2012Chứng từDiễn giaiTKĐƯPhát sinhngày ctSố Nợ Có03/01/201247689bán túi nylon( CT CP Bánh Kẹo Tràng An 2)155 229.792.033,00 03/01/201346690bán túi nylon( CT TNHH Yâmha Môtor VN155 35.411.220,00 03/05/201247693bán túi nylon (XN xây lắp số CTCP lắp máy điện Nước & XD155 9.842.589,00 Minh Khai - Như quỳnh - Văn Lâm - Hưng yên SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNGTừ ngày 01/03/2012 đên 31/03/2012Tên san phẩm hàng hoá, dịch vụ: túi nylon PP Tràng An 2Chứng từDiễn giaiTKĐƯDoanh thuCác khoan tính giam trừNgày ctSố Số lượngĐơn giáThành tiềnThuê tiêu SVTH : Ngô Thị Hoan – 43CK5 59 GVHD : Hoàng Thu Hà thụCác khoan 521,531, 532….….… ….… … ….… ….03/01/201247689Bán túi nylon131 4.005,00 31.864,00 127.615.320,00 23/3/201247636Bán túi nylon131 400,00 31.364,00 12.545.600,00 28/3/201247648Bán túi nylon131 6.899,50 31.364,00 216.395.918,00 ………… … … … Cộng phát sinh 11.304,50 356.556.838,00 Doanh thu thuần 356.556.838,00 Giá vốn hàng bán 11.304,50 31.241,00 353.163.884,50 Lãi gộp 3.392.953,50 Ngày … tháng … năm ngày Tháng … năm 2010 Người lập biểuKê toán trưởng (họ, ký tên) (ký, họ tên) 502 13.341.927 Minh Khai - Như Quỳnh - Văn Lâm Hưng Yên TỔNG HỢP XUẤT NHÂP TỒNTừ ngày: 01/3/2012 đên ngày 31/03/2012Kho: Thành phẩm (TP)Mặt hàngĐầu kỳNhập XuấtCuối kỳMã tpnhóm thành phẩmĐvtSố lượngGiá trịSố lượng Giá trịSố lượngGiá trịSố lượngGiá trịCMnylon các loại dùng chomay chiêc 200 369.332 SVTH : Ngô Thị Hoan – 43CK5 60 GVHD : Hoàng Thu Hà 200 369.332 HDCHECtúi HDPE các loạichiêc 989.000 226.129.056 989.000 226.129.056 M1000x1000manh nylon 1000x1000kg 200 5.329.728 200 5.239.729 M150manh PE 150m2 700 700 MANGPEmàng PEkg 338 8.552.465 1.730 49.367.603 1.728 48.398.098 340 9.521.970 PEKDPE Kinh đokg 210 5.268.601 210 5.268.601 PELWtúi nylon PE Liwaywaykg 6.100 168.075.451 6.100 168.075.451 PETAtúi nylon PE Tràng ankg 86.117 9.267 274.091.654 9.267 274.089.041 88.730 PPTAtúi nylon PP Tràng Ankg 1.192 43.738.188 11.305 346.694.155 11.304 353.164.852 1.193 37.267.491 PPTHtúi nylon PP Thiên Hươngkg 27.787 390 11.445.534 390 11.443.977 29.344 T100x230túi nylon phi 100x230CỢNG139 921 948SỚ HIỆU TÀI KHOẢNSớ tiềnGhi chúNợCóABC1D1.Doanh thu bán hàng5119115 514 340 614SỚ HIỆU TÀI SVTH : Ngơ Thị Hoan – 43CK5 61 GVHD : Hoàng Thu Hà KHOẢNSố tiềnGhi chúNợCóABC1D1 Giá vốn hàng bán9116325 224 291 9262.Chi phí QLDN911642150 126 739,5CỢNG5 374 418 666SỚ HIỆU TÀI KHOẢNSớ tiềnGhi chúNợCóABC1D1.Chi phí tiền điện, nước64211175 063 369,752.Chi phí văn phòng phẩm6421111 199 2333.Khấu hao64221420 744 918.54.Tiền lương64211248 249 3145.Trích theo lương6423384 824 931CỘNG150 126 739,5Kèm theo : chứng từ gốc Ghi chúNợCóABC1D1.Doanh thu bán hàng1315115 514 340 514CỘNG5 514 340 614A Nhận xét chung về kế toán tiêu Qua việc tìm hiểu thực tê công tác toán tiêu thụ tại công ty có một số nhận xét sau Ưu điểm: nhìn chung doanh áp dụng nghiêm chỉnh các chê độ chuẩn mực toán hiện hành về toán tiêu thụ thành phẩm từ việc xây dựng hệ thống tài khoan, chứng từ toán, sổ sách toán đên việc lập báo cáo tài chính cụ thể sau SVTH : Ngô Thị Hoan – 43CK5 62 GVHD : Hoàng Thu Hà - Về hạch toán hàng hóa nhập kho - Hạch toán doanh thu thành phẩm - Về tài khoan chứng từ toán Nhược điểm: quy mô bộ máy toán tiêu thụ thành phẩm còn nhỏ so với quy mô tiêu thụ của doanh nghiệp hiện dẫn đên một người phai làm nhiều công việc gây nên sự chồng chéo, sai sót nhầm lẫn làm hiệu qua công việc chưa cao Cán bộ công nhân viên có trình độ nghiệp vụ chuyên môn chưa cao chưa đáp ứng được nhu cầu thực tê thời đại hiện của công ty Khối lượng tài san chưa lớn, thị trường tiêu thụ chưa rộng so với tiềm khách hàng khu vực Biện pháp hoàn thiện - Cần đào tạo thêm đội ngũ quan lý, các công nhân viên có trình độ nhất định để bố trí hợp lý công ty - Nên tăng cường thêm toán hàng tồn kho chi phí kinh doanh - Tổ chức tốt nữa toán hàng tồn kho hạch toán chi phí kinh doanh - Nên đào tạo bồi dưỡng, tăng cường thêm cán bộ công nhân viên bộ SVTH : Ngô Thị Hoan – 43CK5 63 GVHD : Hồng Thu Hà phận kinh doanh có trình đợ cao để mở rộng thị trường tiêu thụ san phẩm công ty, tìm kiêm đối tác Kết luận Tiêu thụ thành phẩm mang ý nghĩa xã hội rất lớn, nó thỏa mãn nhu cầu của các tầng lớp dân cư khác nhau, giúp cho việc lưu thông hàng hóa thị trường được thông suốt phan ánh quy mô tốc độ cấu phát triển san xuất nền kinh tê hàng hóa Xuất phát từ đó toán tiêu thụ thành phẩm nói riêng của san xuất kinh doanh nói chung có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp Muốn vậy doanh nghiệp phai phát huy một cách có hiệu qua công cụ toán nói chung đặc biệt toán tiêu thụ xác định kêt qua kinh doanh Với sự phát triển của các doanh nghiệp, hệ thống quan lý nói chung toán nói riêng đặc biệt khâu toán tiêu thu thành phẩm xác định kêt qua kinh doanh không ngừng thực hiện, đáp ứng được yêu cầu san xuất kinh doanh phục vụ kịp thời cho quá trình san xuất được liên tục Tuy chỉ ý kiên chủ quan của cá nhân em vẫn mong có sự tham gia giúp đỡ của các thầy giáo để em có nhiều kinh nghiệm SVTH : Ngơ Thị Hoan – 43CK5 64 GVHD : Hồng Thu Hà phần toán tiêu thụ thành phẩm xác định kêt qua tiêu thụ thành phẩm được tốt Với thời gian chưa nhiều trình độ kha còn hạn chê, chắc chắn ban báo cáo không tránh khỏi những thiêu sót nhất định Em rất mong sự đóng góp qúy báu của các thầy cô giáo để đề tài của em thực sự có ý nghĩa ca về thực tiễn lẫn lý luận Người lập biểu toán trưởng CÔNG TY TNHH MẠNH TÙNG Như Quỳnh- Văn Lâm _ HƯng Yên SỔ CÁI TÀI KHOẢN Từ ngày 01/3/2011 đên ngày 31/3/2011 Tài khoan 155- Thàng phẩm CT Như Quỳnh- Văn LâmHưng YêN SỔ CÁI TÀI KHOẢN Từ ngày 01/3/2012 đên ngày 31/3/2012 Tài khoan 511: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Chứng từ -Sổ có trang, đánh số từ trang 01 đên -Ngày mở sổ: Ngày 31 tháng năm 2012 SVTH : Ngô Thị Hoan – 43CK5 65
- Xem thêm -

Xem thêm: tổ chức cong tac kế toan tieu thụ va xac dịnh kết quả sản xuất k , tổ chức cong tac kế toan tieu thụ va xac dịnh kết quả sản xuất k

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn