Tìm hiểu QR Code và ứng dụng cho bài toán checkin tự động

56 77 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 16:39

Với sự tăng trưởng ngày càng mạnh mẽ của công nghệ số thì việc kiểm tra dữ liệu, thông tin của một sản phẩm hoặc cá nhân tổ chức nào đó một cách nhanh chóng và thuận tiện là điều vô cùng quan trọng. Đề tài với mục đích nghiên cứu tìm hiểu và xây dựng hệ thống tạo mã QR Code bằng thông tin người dùng, ứng dụng cho việc checkin thông tin một cách nhanh chóng thuận tiẹn nhất BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Sinh viên : Phạm Văn Hoàng Hà Giảng viên hướng dẫn: TS Đỗ Văn Chiểu HẢI PHÒNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - TÌM HIỂU QRCODE ỨNG DỤNG CHO BÀI TỐN CHECK-IN TỰ ĐỘNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Sinh viên : Phạm Văn Hoàng Hà Giảng viên hướng dẫn: TS Đỗ Văn Chiểu HẢI PHÒNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Văn Hoàng Hà Mã SV: 1412101104 Lớp: CT1802 Ngành: Công nghệ thông tin Tên đề tài: Tìm hiểu QRcode ứng dụng cho toán check-in tự động Sinh viên: Bùi Thị Bích Phương – QT1805K NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp a Nội dung: b Các yêu cầu cần giải Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán Địa điểm thực tập Sinh viên: Bùi Thị Bích Phương – QT1805K CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Đề tài tốt nghiệp giao ngày 15 tháng 10 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 07 tháng 01 năm 2019 Đã nhận nhiệm vụ: Đ.T.T.N Sinh viên Đã nhận nhiệm vụ: Đ.T.T.N Cán hướng dẫn Đ.T.T.N Hải Phòng, ngày tháng .năm 2019 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị QC20-B18 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: ………………………………………………………………………… Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………… Họ tên sinh viên: ……………………………… Ngành: ………………………………… Nội dung hướng dẫn: ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Đạt Khơng đạt Điểm: …………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng 01 năm 2019 Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) QC20-B18 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN Họ tên giảng viên: ………………………………………………………………………… Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………… Họ tên sinh viên: ……………………………… Ngành: ………………………………… Đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Phần nhận xét giảng viên chấm phản biện Những mặt hạn chế Ý kiến giảng viên chấm phản biện Được bảo vệ Không bảo vệ Điểm: …………………………… Hải Phòng, ngày …… tháng 01 năm 2019 Giảng viên chấm phản biện (Ký ghi rõ họ tên) QC20-B19 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: QRCODE TÌM HIỂU VỀ LẬP TRÌNH WEB TRÊN PHP/SQL I Giới thiệu Qrcode .5 QRcode : Mã vạch hệ Thuật toán QRcode II World Wide Web HTML 19 1.1 World Wide Web 19 1.1.1 Khái niệm 19 1.1.2 Cách tạo trang web 19 1.1.3 Trình duyệt web (web Client hay web Browser) 19 1.1.4 Webserver 20 1.2 Phân loại Web 20 1.2.1 HTML 21 1.2.2 Cấu trúc chung trang HTML 21 1.2.3 Các thẻ HTML 22 III Ngôn ngữ PHP, MySQL 23 2.1 Ngôn ngữ PHP 23 2.2 MySQL 30 CHƯƠNG : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 35 I Phát biểu toán 35 II Biểu đồ nghiệp vụ 35 Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống 35 Biểu đồ phân rã chức 36 SV: Phạm Văn Hoàng Hà – CT1802 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng Biểu đồ lng liệu 37 Mơ hình liên kết thực thể (ER) 39 CHƯƠNG :THUẬT TOÁN , ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM 41 I Thuật toán sinh mã qrcode 41 1.1 Các bước mã hóa tạo chuỗi nhị phân 41 II Môi trường thử nghiệm 43 III Giao Diện 44 3.1 Giao diện trang chủ 44 3.2 Quản lý thành viên 44 3.3 Giao diện danh sách thành viên 44 3.4 Giao diện sửa thành viên 45 3.5 Giao diện thêm thành viên 46 3.6 Giao diện chức check-in 46 KẾT LUẬN 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 SV: Phạm Văn Hoàng Hà – CT1802 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn tới tất thầy cô giáo Khoa Công nghệ thông tin - trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng, chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo giảng dạy truyền đạt kiến thức bổ ích cho chúng em suốt thời gian học tập trường, giúp em có thêm nhiều kiến thức hiểu rõ vấn đề nghiên cứu, để em hồn thành đồ án Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn thầy T.S Đỗ Văn Chiểu – Khoa Công nghệ thơng tin - trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Trong thời gian làm tốt nghiệp vừa qua, thầy giành nhiều thời gian quý báu tâm huyết để hướng dẫn em hoàn thành đề tài Dưới kết trình tìm hiểu nghiên cứu mà em đạt thời gian vừa qua Tuy có nhiều cố gắng học hỏi trau dồi để nâng cao kiến thức tránh khỏi sai sót Em mong góp ý quý báu thầy giáo, cô giáo tất bạn để luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày tháng năm 2019 Sinh viên thực Phạm Văn Hoàng Hà SV: Phạm Văn Hoàng Hà – CT1802 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng CHƯƠNG : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG I Phát biểu toán Hiện mã QRcode sủ dụng rộng rãi tiện ích mà mang lại như: Dễ dàng tra cứu thông tin sản phẩm bất kỳ, gủi mail, sms, tốn, chun khoản ngân hàng… Thậm chí lưu đầy đủ thơng tin cá nhân người dùng, chính lẽ chương trình tạo mã qrcode viết nhằm mục đích giúp việc check-in tự động dễ dàng Người quản trị nhâp đầy đủ thông tin người dùng vào hệ thống bao gồm: họ tên, email, sdt Sau nhập xong hệ thống tự động lưu thông tin người dùng vào danh sách, đồng thời tạo mã qrcode cho người dùng chính địa email họ - Người quản trị cung cấp mã qrcode cho người dùng Sau có mã qrcode tay người dùng check-in thơng tin hệ thống, sau check-in thành công, thông tin người dùng lưu vào hệ thống - Người quản trị hệ kiểm tra ngày check-in thành viên danh sách check-in II Biểu đồ nghiệp vụ Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống SV: Phạm Văn Hoàng Hà – CT1802 35 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng a) Mơ tả hoạt động Trước thành viên check-in tự động hệ thống trình thực sau: - Để tạo mã qrcode cho thành viên trước tiên người quản trị phải điền đầy đủ thông tin thành viên vào danh sách thành viên - Sau thêm thành công hệ thống lưu thông tin thành viên đồng thời tạo mã qrcode theo địa email họ - Mã sau tạo người quản trị cung cấp cho thành viên Khi có mã qrcode thành viên tiến hành check-in hệ thống Hệ thống sau nhận mã qrcode thành công lưu vào danh sách check-in Biểu đồ phân rã chức Mô tả chi tiết chức năng: Chức – Khởi tạo thơng tin: Để người dùng check-in hệ thống bắt buộc thành viên phải có danh sách thành viên Khi người quản trị nhập đầy đủ thông tin thành viên vào hệ thống bao gồm : họ tên, email, sdt Chức –Khởi tạo mã QR: Sau nhập đầy đủ thơng tin hệ thống tự tạo mã qrcode thành viên Mã sau tạo người quản trị đưa đến cho thành viên SV: Phạm Văn Hoàng Hà – CT1802 36 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng Chức – Check-in tự động : Thành viên có mã đến hệ thống tiến hành quét mã, sau nhận diện mã thành viên hệ thống tự động lưu lại thông tin thành viên Như thành viên check-in thành công Ma trận thực thể chức 3.1 Danh sách hồ sơ liệu a Thông tin thành viên b Danh sách mã QR c Danh sách check-in Các chức năng: Khơi tạo thông tin thành viên Khởi tạo mã QR Check-in tự động 3.2 Ma trận thực thể chức Các thực thể dự liệu a Danh sách thành viên b Danh sách mã QR c Danh sách check-in Các chức nghiệp vụ a Khởi tạo thông tin thành viên C Khởi tạo mã QR R C Check-in tự động R R SV: Phạm Văn Hoàng Hà – CT1802 b c C 37 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng Biểu đồ lng liệu 3.1 Biểu đồ luồng liệu chức thêm thành viên Sơ đồ mô tả chức thêm thành viên hệ thống Người quản trị điền đầy đủ thông tin gồm Họ tên, Sdt, Email vào danh sách thành viên Sau thêm thành viên thành công hệ thống tự động lưu vào danh sách 3.2 Biểu đồ luồng liệu chức khởi tạo mã QR Sơ đồ mô tả chức khởi tạo mã qrcode Khi người quản trị nhập đầy đủ thông tin thành viên xác nhận tạo hệ thống tạo cho thành viên mã qrcode từ email thành viên 3.3 Biểu đồ luồng liệu chưc check-in tự động Sơ đồ mô tả chức check-in hệ thống Khi có mã qrcode thành viên đến check-in hệ thống Hệ thống tự động lưu thông tin ngày check-in thành viên vào danh sách check-in SV: Phạm Văn Hoàng Hà – CT1802 38 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng Mơ hình thực thể E-R 5.1 Các kiểu thực thể Danh sách thành viên có thuộc tính :Mã thành viên, Tên thành viên, số điện thoại, Email Danh sách check-in có thuộc tính : Mã dịch vụ, Email, Ngày 5.2 Xác đinh mối quan hệ - THÀNH VIÊN có MÃ QR - Mã QR hệ thống tự động tạo từ thông tin thành viên 1 Có THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN n - THÀNH VIÊN sử dụngQR a dá d Có DỊCH VỤ DS CHECK-IN a THÀNH VIÊN 5.3 Mơ hình ER dá Sử d Dụng n DỊCH VỤ n THÀNH VIÊN SV: Phạm Văn Hoàng Hà – CT1802 Tạo a MÃ QRCODE dá d 39 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng Thiết kế bảng liệu 6.1 Bảng User Stt Tên trường Kiểu liệu Ghi Id(mã thành viên) int Khóa chính Hoten Varchar Sdt Char Email Varchar MaQR Varchar Trong bảng user có trường : id, hoten, sdt, email, maqr, có id(mã thành viên) khóa chính 6.2 Bảng DichVu Stt Tên trường Dichvu_id Kiểu liệu int User_email Varchar User_id ngaysudung int timestamp Ghi Khóa chính Khóa ngoại Trong bảng dichVu có trường : dichvu_id, user_email,user_id ngaysudung có dichvu_id khóa chính, user_id khóa ngoại Mơ hình quan hệ Mơ hình quan hệ hệ thống SV: Phạm Văn Hồng Hà – CT1802 40 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng CHƯƠNG THUẬT TỐN , ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM Thuật toán sinh mã qrcode 1.1 Các bước mã hóa tạo chuỗi nhị phân - Bước1 Mã hóa Bộ chế độ (Mode Indicator): Một chế độ chuỗi bit thể chế độ liệu bạn sử dụng: kiểu số, kiểu chuỗi, kiểu nhị phân Nhật ngữ Với chuỗi HELLO WORLD, kiểu chuỗi, nên Bộ chế độ 0010 Chuỗi nhị phân: 0010 - Bước Mã hóa độ dài liệu: Trong bước này, xác định có ký tự thơng điệp, chuyển độ dài thành số nhị phân VD: Với chuỗi HELLO WORLD, có 11 ký tự kể khoảng trắng Ta chuyển 11 sang nhị phân, 1011 - Bước Mã hóa liệu : Để mã hóa chuỗi ký tự, ta chia chuỗi thành cặp ký tự: HE,LL,O ,WO,RL,D.Với cặp ký tự, ta lấy giá trị mã ASCII ký tự đầu nhân với 45, sau cộng với giá trị mã ASCII ký tự sau Sau chuyển kết thu thành chuỗi nhị phân 11 bit - Bước Hoàn thành bit: Với chuỗi bit thu trên, ta phải chắn có đủ độ dài Điều phụ thuộc vào việc có bit chúng cần để tạo phiên sửa lỗi Chuỗi có 59 bit, ta thêm số vào cuối chuỗi (Còn chuỗi có 102 bit ta thêm số 0) Chuỗi ta là: 0010 000001011 01100001011 01111000110 10001011100 10110111000 10011010100 001101 0000 SV: Phạm Văn Hoàng Hà – CT1802 41 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng - Bước Giới hạn chuỗi thành chuỗi bit, sau thêm số cần Bước ta chia chuỗi thành nhóm bit Ở chuỗi cuối cùng, chưa đủ bit ta thêm vào sau số đủ Chuỗi thêm số vào sau chuỗi cuối cùng 00100000 01011011 00001011 01111000 11010001 01110010 11011100 01001101 01000011 01000000 - Bước Thêm từ vào cuối chuỗi ngắn Chuỗi có 10 chuỗi con, cần phải thêm vào chuỗi Bắt đầu thêm 11101100, sau thêm 00010001, tới 11101100 Nếu cần nhiều thêm đủ số chuỗi Chuỗi bây giờ: 00100000 01011011 00001011 01111000 11010001 01110010 11011100 01001101 01000011 01000000 11101100 00010001 11101100 1.2 Ứng dụng thực nghiệm Đoạn code mô tả thư viện cần sủ dụng chương trình tạo mã QRcode Ban đầu phải kết nối đến thư viên “qrlib.php”, thư viện chứa tập tin thư mục gốc tiếp đến $PNG_WEB_DIR = ‘temp/’; tên thư mục chứa file ảnh qrcode Đoạn code thực kiểm tra thông tin tạo mã QR cho thành viên SV: Phạm Văn Hoàng Hà – CT1802 42 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng Sau kết nối tới csdl thành cơng sử dụng thẻ $errorCorretionLevel= ‘L’; mức độ sửa lỗi mã QR sử dụng sửa lỗi Reed-Solomon, có mức độ L,M,Q,H tương đương với 7%,15%,25%,30% phục hồi liệu $matrixPointSize = 4; kích cỡ ảnh qrcode Nếu có liệu thơng tin thành viên tên ảnh đặt id thành viên lưu vào file ‘temp’ với đuôi đinh dạng ảnh png Biến $codeContents gán thông tin email thành viên Khi có đầy đủ giá trị tiếp đến : QRcode::png($codeContents, $filename,$errorCorrectionLevel, $matrixPointSize, 2); thực thi nhiệm vụ lại tạo code hồn chỉnh Môi trường thử nghiệm Hệ thống thử nghiệm mơi trường có thơng số sau: - Laptop Asus X550LD: Intel Core i5, RAM 8GB - Hệ điều hành: Window 10 64 bit - XAMPP: v3.2.1 - PHP Version 4.2.11 SV: Phạm Văn Hoàng Hà – CT1802 43 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng - MySQL to 5.6.21 Một Số Giao Diện Thử Nghiệm 3.1 Giao diện trang chủ Ở trang index gồm có phần chính là: trang chủ, quản lý thành viên, danh sách check-in Trong phân quản lý thành viên chia làm phần nhỏ danh sách thêm thành viên Tiếp theo phần tiêu đề giời thiệu về website 3.2 Quản lý thành viên - Trong phần Quản lý thành viên chia làm phần chính : Danh sách thành viên thêm thành viên SV: Phạm Văn Hoàng Hà – CT1802 44 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng 3.3 Giao diện danh sách thành viên Trong giao diện danh sách thành viên có STT ,HoTên, Email ,SDT, MãQR, có thêm chức sửa, xóa Trong MaQR hình ảnh png tạo lên thông tin người dùng từ hệ thống 3.4 Giao diện sửa thành viên Khi người quản trị muốn sửa thơng tin thành viên kích vào biểu tượng sửa phần danh sách cho giao diện SV: Phạm Văn Hoàng Hà – CT1802 45 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng Trong giao diện sửa có phận tương ứng với thơng tin sửa thành viên : họ tên, email, sdt Khi điền đầy đủ thơng tin cần sửa tiếp người quản trị kích vào nút button sửa sau hệ thống tự động chuyển về danh sách lưu vào hệ thống 3.4 Giao diện thêm thành viên Khi cần thêm thành viên người quản trị thực thêm giao diện lên Trong giao diện thêm thành viên có thơng tin bắt buộc họ tên, email, sdt Khi điền đầy đủ thông tin thành viên cần thêm người quản trị thực kích vào nút button thêm Sau hệ thống chuyển về danh sách thành viên tự động lưu vào danh sách thành viên SV: Phạm Văn Hoàng Hà – CT1802 46 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng 3.5 Giao diện chức check-in Để thực việc check-in thông tin thành viên hệ thống, thành viên sử dụng máy quét mã thực quét mã QRcode Bên email ngày mà hệ thống lưu Khi có mã qrcode qt qua “xin mời quét mã ” hệ thống tự động lưu thông tin mã qrode thành viên đó, cụ thể email ngày người thực check-in hệ thống SV: Phạm Văn Hoàng Hà – CT1802 47 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng KẾT LUẬN Trong đồ án em nghiên cứu, tìm hiểu về cánh tạo mã QRcode ngôn ngữ lập trình PHP hệ quản trị sở liệu MySQL để ứng dụng vào toán check-in tự động Nội dung đồ án em đạt vấn đề sau: Lý thuyết: - Phát biểu mơ tả nghiệp vụ tốn - Biểu diễn nghiệp vụ toán cách sơ đồ tiến trình nghiệp vụ - Phân tích thiết kế toán cách đầy đủ - Thiết kế sở liệu quan hệ để lưu trữ liệu Chương trình: - Sử dụng hệ quản trị sở liệu SQL - Sử dụng ngôn ngữ lập trình php tạo thành cơng mã QRcode thơng tin người dùng - Ứng dụng thành công vào hệ thống check-in tự động - Hệ thống cài đặt thử nghiệm ban đầu localhost, đưa lên hosting cho kết quả, đáp ứng yêu cầu toán Hạn chế: - Chương trình sơ sài chưa tối ưu hết chức Giao diện website đơn giản chưa bắt mắt - Chương trình cần phát triển thêm về chức giao diện - Chương trình nhiều thiếu sót Rất mong thầy giáo bạn tận tình giúp đỡ để chương trình ngày hồn thiệt SV: Phạm Văn Hoàng Hà – CT1802 48 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt [1] Hướng đẫn lập trình tạo QRcode với HTML5- JavaScript [2].Lập trình web PHP 5.3 sở liệu MySQL 5.1 – Phạm Hữu Khang [3] Xây Dựng Ứng Dụng Web Bằng PHP MySQL (Ấn Bản Dành Cho Sinh Viên - Có CD Bài Tập Kèm Theo sách) – Phạm Hữu Khang Tham khảo Internet [1] https://www.w3schools.com/ [2] http://phpqrcode.sourceforge.net/ SV: Phạm Văn Hoàng Hà – CT1802 49 ... Vì em chọn đề tài Tìm hiểu qrcode ứng dụng cho toán check-in tự động với mục đích nghiên cứu tìm hiểu xây dựng hệ thống tạo mã qrcode thông tin người dùng, ứng dụng cho việc check-in thông... ảnh hưởng chất liệu hay nền mà sử dụng Chính mà QR code xu hướng dần thay cho Bar code truyền thống Qrcode có loại chính : động tĩnh -QRcode động, hay gọi “Qrcode trực tiếp”: sau khởi tạo, liên...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - TÌM HIỂU QRCODE VÀ ỨNG DỤNG CHO BÀI TỐN CHECK-IN TỰ ĐỘNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu QR Code và ứng dụng cho bài toán checkin tự động, Tìm hiểu QR Code và ứng dụng cho bài toán checkin tự động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn