Bài tập tình huống môn luật sở hữu trí tuệ

17 742 2
  • Loading ...
1/17 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 15:56

Bài tập tình huống môn luật sở hữu trí tuệ: câu hỏi ôn tập luật sở hữu trí tuệ, bài tập sở hữu trí tuệ có đáp án, bài tập tình huống về nhãn hiệu, đề thi luật sở hữu trí tuệ thầy châu quốc an, bài tập tình huống về quyền tác giả, bài tập lớn sở hữu trí tuệ, bài tập tình huống về sáng chế, đề thi luật sở hữu trí tuệ đại học luật hà nội tình 1: Bài tập mơn Luật Sở hữu trí tuệ bảo hộ quyền tác giả A chủ sở hữu quyền tác giả tác phẩm X khơng may bị tai nạn qua đời, tác phẩm nhiều độc giả yêu thích nên B viết cốt truyện anh A Những người thừa kế quyền tác giả anh A không đồng ý cho vi phạm quyền tác giả Còn B cho có quyền tác giả phần viết này, phần độc lập với phần anh A độc giả yêu thích Tranh chấp xảy Theo anh (chị) anh B có vi phạm quyền tác giả anh Anh A không Tranh chấp giải nào, sao? Bài làm Về luật điều chỉnh Anh B cá nhân VN, đáp ứng điều kiện lực theo LDS anh A cá nhân VN, tác giả tác phẩm X thỏa dk lực Đối tượng tranh chấp quyền tác giả tác phẩm X Do tranh chấp thuộc điều chỉnh luật Sở hữu trí tuệ(Đ1, Đ2) Về đồng tác giả Điều kiện để đồng tác giả sáng tạo tác phẩm, bỏ tác giả, tài chính, CSVC KT để tạo tác phẩm Trong TH này, thấy khơng co hợp tác A B, cẩ không khoảng tác giả để tạo tác phẩm, bên khơng có tương hỗ tài sở vật chất khoảng tác giả để tạo tác phẩm Do thấy A B khơng đồng tác giả (Điều 38 luật sở hữu trí tuệ) Về tính độc lập tác phẩm Tác phẩm A B, có liên quan nội dung; chat, tác phẩm hoàn toàn riêng biệt, bỏ phần phần có giá trị nghệ thuật giữ chất sử dụng nó, hai phần khơng có phụ thuộc nội dung giá trị sử dụng Ngoài ra, tác phẩm B khơng phải tác phẩm dịch hay phóng tác, cải biên… từ tác phẩm A nên tác phẩm phải sinh B người trực tiếp sáng tạo tác phẩm cách độc lập tác giả tác phẩm phần sau Do nói tác phẩm độc lập B có quyền tác giả tấc phẩm minh Cơ sở pháp lý: K1 – Đ13 Luật sở hữu trí tuệ Về việc B có vi phạm quyền tác giả khơng? Thứ nhất, cần xác định xem B có sử dụng tác phẩm A hay không? Việc sử dụng việc khai thác quyền TS tác phẩm chếp, biểu diễn, truyền đạt… Tuy nhiên, phân tích, tác phẩm B tạo độc lập, khơng có làm tác phẩm phái sinh hay chép cả, B khơng sử dụng tác phẩm A Cơ sở pháp lý: K1,K3 – Đ20 Luật sở hữu trí tuệ Thứ hai, cần xác định hành vi B có xâm phạm quyền tác giả A k? hành vi xâm phạm quyền tác giả quy định luật chiếm đoạt, sử dụng, công bố, làm tác phẩm phái sinh… nhiên, việc làm tác phẩm B hồn tồn độc lập khơng thuộc điểm hành vi xâm phạm quyền tác giả Cơ sở pháp lý: điều 28 Luật sở hữu trí tuệ Do kết luận rằng, hành vi B lầ không vi phạm quyền tác giả A Trong TH 1g-95 Tính khác biệt đáng kể so với tác phẩm có sẵn Việc tính tác phẩm khơng dùng dk để tác phẩm thừa nhận bảo hộ lý sau: Thứ nhất, tính ứng dụng Đối với sáng tạo khác, chẳng hạn sáng chế Tính ứng dụng sáng chế lớn giải vấn đề kỹ thuật Trong đó, nhìn vào loại hình tác phẩm bảo vệ, thấy chúng mang tính nghệ thuật thiên lý thuyết nhiều TÍnh ứng dụng cao, đỏi hỏi sáng tạo, mẻ nó, đó, tác phẩm khơng thiên tính ứng dụng mà mang tính giải trí nhiều hơn, tính tác phẩm khơng thực quan trọng Thứ hai, mục đích sử dụng tác phẩm nói mang tính giải trí nhiều hơn, cá nhân tạo tác phẩm chắn đa dạng, việc trung lặp hoàn toàn ý tưởng khó xảy ra, nên thấy tính ln xuất trọng tác phẩm Ngồi ra, tác phẩm có tính kế thừa, việc tác phẩm có trung lại vài ý tường không vấn đề, nhiều tác phẩm ăn tinh thần phong phú; tốt Do khơng có lý lại dùng tính để hạn chế bảo hộ tác phẩm Tình 2: Bài tập mơn Luật Sở hữu trí tuệ nhãn hiệu Đài truyền hình Việt Nam (VTV) chủ sở hữu Việt Nam nhãn hiệu dịch vụ “ Đường lên đỉnh Olympia” ( nhóm 41- dịch vụ giải trí) Bộ giáo dục Đào tạo tổ chức thi Olympic Mac-LeNin VTV yêu cầu Bộ giáo dục Đào tạo phải đổi tên thi để tránh nhầm lẫn với nhãn hiệu “Olympia” Bộ GD&ĐT cho tên gọi hai thi khác nhau, Olympic tên gọi phổ biến nên bảo hộ dạng NHHH Anh ( chị) đồng ý với ý kiến ai? Bài làm Trong tình tác giả đồng ý với ý kiến Bộ GD- ĐT – Hai tên gọi hai thi “Đường lên đỉnh Olympia” “ Olympic Mac- Lenin” khác không dễ gây nhầm lẫn Olympia tên thành phố Hi Lạp ngày nay, Olympia trước nơi diễn vận hội Olympic cổ đại Tên gọi Olympic tên phiên âm tiếng việt Olympiad (có từ cách gần 3000 năm) bắt nguồn từ tranh tài thể thao quốc gia toàn giới phổ biến mở rộng sang thi mơn khoa học ngồi thể thao mang tầm quốc tế (có tham gia nhiều quốc gia giới) như: IMO (Olympic toán học quốc tế), IPhO (Olympic vật lý quốc tế), IChO (Olympic hóa học quốc tế),… Việc sử dụng từ Olympic tên thi Bộ GD& ĐT nhằm thể tinh thần thi đấu nhằm để công bố là thi kiến thức triết học Mac- Lenin Còn chương trình truyền hình “ Đường lên đỉnh Olympia” thể vinh quang vượt qua bao khó khăn để chiến thắng người chơi, mượn ý nghĩa đỉnh Olympia thần thoai Hy lạp trước để nơi đạt đến vinh quang => tính chất hai thi khác tên gọi khác biệt – Olympic tên gọi phổ biến Tên gọi Olympic có từ cách lâu (gần 3000 năm), biết đến rộng rãi nên biểu tượng tên gọi Olympic thuộc tất người sử dụng rộng rãi, thường xuyên Hiện nay, thi có tính mở rộng, người ta sử dụng từ Olympic kèm tên lĩnh vực thi làm tên gọi thi 2.1 Theo tiết b khoản Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ, tên Olympic q thơng dụng nên coi nhãn hiệu khơng có khả phân biệt Điều 74 Khả phân biệt nhãn hiệu Nhãn hiệu bị coi khơng có khả phân biệt nhãn hiệu dấu hiệu thuộc trường hợp sau đây: b) Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ tên gọi thơng thường hàng hóa, dịch vụ ngôn ngữ sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến;” 2.2 Theo khoản điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ, tên Olympic khơng bảo hộ dạng nhãn hiệu hàng hóa khơng có khả phân biệt Điều 72 Điều kiện chung nhãn hiệu bảo hộ Nhãn hiệu bảo hộ đáp ứng điều kiện sau đây: – Là dấu hiệu nhìn thấy dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể hình ba chiều kết hợp yếu tố đó, thể nhiều màu sắc.2 – Có khả phân biệt hàng hóa, dịch vụ chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ chủ thể khác 2.3 Mặt khác, theo khoản điều 73 Luật Sở hữu trí tuệ, dấu hiệu không bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu “dấu hiệu trùng tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên viết tắt, tên đầy đủ tổ chức quốc tế khơng tổ chức cho phép Từ Olympic trùng với tên Ủy ban quốc tế thể thao nên không bảo hộ dạng nhãn hiệu Điều 73 Dấu hiệu không bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu Các dấu hiệu sau không bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu: Dấu hiệu trùng tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị – xã hội, tổ chức trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp Việt Nam tổ chức quốc tế, khơng quan, tổ chức cho phép => Tên gọi thi “Olympic Mac- Lê nin” không bảo hộ dạng nhãn hiệu hàng hóa mà cá nhân tổ chức sử dụng từ Olympic, tên gọi hai thi khác giải thích nên việc VTV yêu cầu GD&ĐT đổi tên thi để tránh nhầm lẫn với nhãn hiệu Olympia không hợp lý không pháp luật chấp nhận Tình (Bài tập Sở hữu trí tuệ Phát minh sáng chế) Xưa người ta dùng phương pháp trộn bê tông ướt xi măng, sỏi cát Độ đông cứng bê tông tăng cường chất phụ gia X theo tỷ lệ k% Một hơm đãng trí anh Bình pha nhiều phụ gia X, đồng thời lại cho sỏi vào trước cho phụ gia phát sỏi tạo sẵn kẽ hở hợp chất bê tông trước trộn, đồng thời tỷ lệ phụ gia thích hợp hơn, nên bê tơng đơng cứng nhanh hẳn, thích hợp cho cơng trình hầm hay trụ cầu Anh Bình xin đăng ký bảo hộ phát minh sáng chế, song người can việc tạo kẽ hở làm hỗn hợp bê tông mau đông chuyện hiển nhiên, nghề xây dựng biết, anh khơng đủ tiêu chuẩn để bảo hộ Họ có khơng? Bài làm – Việc tạo kẽ hở làm hỗn hợp bê tông mau đơng anh Bình KHƠNG thuộc đối tượng khơng bảo hộ danh nghĩa sáng chế Theo điều 59 luật Sở hữu trí tuệ đối tượng khơng bảo hộ với danh nghĩa sáng chế Điều 59 Đối tượng không bảo hộ với danh nghĩa sáng chế Các đối tượng sau không bảo hộ với danh nghĩa sáng chế: Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học đồ, kế hoạch, quy tắc phương pháp để thực hoạt động trí óc, huấn luyện vật ni, thực trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính Cách thức thể thông tin Giải pháp mang đặc tính thẩm mỹ Giống thực vật, giống động vật Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang chất sinh học mà quy trình vi sinh Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán chữa bệnh cho người động vật – Giải pháp anh Bình có khả áp dụng công nghiệp Tham khảo thêm: Bài tập môn Luật Sở hữu trí tuệ Bảo hộ quyền tác giả Theo điều 62 luật Sở hữu trí tuệ khả áp dụng công nghiệp sáng chế Điều 62 Khả áp dụng công nghiệp sáng chếSáng chế coi có khả áp dụng cơng nghiệp thực việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm áp dụng lặp lặp lại quy trình nội dung sáng chế thu kết ổn định 3 – Giải pháp tạo kẽ hở làm hỗn hợp bê tông mau đơng anh Bình khơng đáp ứng điều kiện có trình độ sáng tạo nên khơng đủ tiêu chuẩn bảo hộ độc quyền sáng chế 3.1 Theo điều 61 luật Sở hữu trí tuệ quy định sáng chế có trình độ sáng tạo phải khơng thể tạo cách dễ dàng người có hiểu biết trung bình lĩnh vực kỹ thuật tương ứng Việc tạo kẽ hở làm hỗn hợp bê tông mau đông chuyện hiển nhiên, nghề xây dựng biết giải pháp anh Bình cho khơng đảm bảo trình độ sáng tạo Điều 61 Trình độ sáng tạo sáng chế Sáng chế coi có trình độ sáng tạo vào giải pháp kỹ thuật bộc lộ cơng khai hình thức sử dụng, mơ tả văn hình thức khác nước nước trước ngày nộp đơn trước ngày ưu tiên đơn đăng ký sáng chế trường hợp đơn đăng ký sáng chế hưởng quyền ưu tiên, sáng chế bước tiến sáng tạo, tạo cách dễ dàng người có hiểu biết trung bình lĩnh vực kỹ thuật tương ứng 3.2 Những người đóng góp ý kiến cho anh Bình có lý nói anh khơng đủ tiêu chuẩn để bảo hộ sáng chế giải pháp anh khơng đảm bảo có trình độ sáng tạo (theo khoản điều 58 luật Sở hữu trí tuệ) “Điều 58 Điều kiện chung sáng chế bảo hộ1 Sáng chế bảo hộ hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế đáp ứng điều kiện sau đây:a) Có tính mới;b) Có trình độ sáng tạo;c) Có khả áp dụng cơng nghiệp.” – Xét tính giải pháp anh Bình đưa Tham khảo thêm: Bài tập môn Luật Sở hữu trí tuệ nhãn hiệu Trường hợp giải pháp kỹ thuật chưa bộc lộ cơng khai hình thức sử dụng, mô tả văn hình thức khác nước nước trước ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ trước ngày ưu tiên trường hợp đăng ký sáng chế hưởng quyền ưu tiên Giải pháp anh Bình coi có tính (khoản điều 60 luật Sở hữu trí tuệ) Mặc dù anh không cấp độc quyền sáng chế cấp độc quyền giải pháp hữu ích (khoản điều 58 luật Sở hữu trí tuệ) Điều 58 Điều kiện chung sáng chế bảo hộ Sáng chế bảo hộ hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích khơng phải hiểu biết thông thường đáp ứng điều kiện sau đây: a) Có tính mới; b) Có khả áp dụng cơng nghiệp Điều 60 Tính sáng chế Sáng chế coi có tính chưa bị bộc lộ cơng khai hình thức sử dụng, mô tả văn hình thức khác nước nước trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế trước ngày ưu tiên trường hợp đơn đăng ký sáng chế hưởng quyền ưu tiên 4.1 Trường hợp có số người có hạn biết có nghĩa vụ giữ bí mật giải pháp Theo khoản 1, điều 60 luật Sở hữu trí tuệ việc tạo kẽ hở làm hỗn hợp bê tơng mau đơng coi có tính Tương tự ý trên, anh Bình cấp độc quyền giải pháp hữu ích Điều 60 Tính sáng chế Sáng chế coi có tính chưa bị bộc lộ cơng khai hình thức sử dụng, mơ tả văn hình thức khác nước nước trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế trước ngày ưu tiên trường hợp đơn đăng ký sáng chế hưởng quyền ưu tiên Sáng chế coi chưa bị bộc lộ công khai có số người có hạn biết có nghĩa vụ giữ bí mật sáng chế 4.2 Trường hợp giải pháp anh Bình có được công bố trước ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ – Nếu đơn đăng ký nộp thời hạn tháng kể từ ngày công bố việc cơng bố thuộc hình thức nêu tiết a, b, c khoản điều 60 luật Sở hữu trí tuệ giải pháp anh Bình đưa đảm bảo có tính tương tự cấp độc quyền giải pháp hữu ích Điều 60 Tính sáng chế Sáng chế khơng bị coi tính cơng bố trường hợp sau với điều kiện đơn đăng ký sáng chế nộp thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố: a) Sáng chế bị người khác công bố không phép người có quyền đăng ký quy định Điều 86 Luật này; b) Sáng chế người có quyền đăng ký quy định Điều 86 Luật công bố dạng báo cáo khoa học; c) Sáng chế người có quyền đăng ký quy định Điều 86 Luật trưng bày triển lãm quốc gia Việt Nam triển lãm quốc tế thức thừa nhận thức – Ngoài trường hợp nêu trên, giải pháp tạo kẽ hở làm bê tông mau khổ anh Bình khơng đảm bảo tính khơng bảo hộ độc quyền cho sáng chế lẫn giải pháp hữu ích Tình 4: Bài tập mơn Luật Sở hữu trí tuệ Bảo hộ quyền tác giả Ông A tác giả tác phẩm kiến trúc “ Vườn nghệ thuật Việt Nam” tác phẩm gửi chọn tham dự triển lãm quốc tế Trung Quốc đoạt huy chương vàng tiền thưởng Sau trở nước , tác phẩm công ty B thi công khu vui chơi V với đồng ý ông A Sau khu vui chơi vào hoạt động, công ty B bỏ nhiều chi phí để quảng cáo cho khu vườn trở thành điểm tham quan hấp dẫn du khách thành phố Hồ Chí Minh Ơng A u cầu công ty B phải trả thù lao quyền tác giả cho ông 15% doanh số bán vé Công ty B từ chối, cho hai bên chưa có thỏa thuận tiền thù lao Anh ( chị) giải vướng mắc nào? Bài làm Ông A pháp luật bảo hộ quyền tác giả: 1.1 Có thể chứng minh cách dễ dàng ông A tác giả tác phẩm kiến trúc Vườn nghệ thuật Việt Nam ông đạt giải thưởng lớn với tác phẩm 1.2 Tác phẩm Vườn nghệ thuật Việt Nam thuộc loại hình tác phẩm bảo hộ quyền tác giả: Tác phẩm thuộc diện tác phẩm kiến trúc thể dạng vật chất nên ông A bảo hộ quyền tác giả tác phẩm (theo khoản Điều luật sở hữu trí tuệ tiết i khoản Điều 14 luật sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung luật số 36/2009/QH12 – Luật Sở hữu trí tuệ) 1.3 Thời hạn bảo hộ quyền tác giả Theo tiết b khoản Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ tác phẩm kiến trúc ông A có thời hạn bảo hộ suốt đời ông A 50 năm năm ông A Như quyền tài sản ông A tác phẩm thời gian bảo hộ Ơng A có quyền hưởng thù lao quyền tác giả từ công ty B: 2.1 Theo khoản điều 20 luật Sở hữu trí tuệ công ty B khai thác, sử dụng tác phẩm Vườn nghệ thuật Việt Nam ông A, quảng cáo, thu lợi nhuận, phải xin phép trả thù lao quyền tác giả cho chủ sở hữu quyền tác giả tác phẩm Mặt khác, việc cơng ty B sử dụng, khai thác tác phẩm Vườn nghệ thuật Việt Nam không nằm trường hợp “sử dụng sản phẩm công bố xin phép, trả tiền nhuận bút, thù lao” (quy định Điều 25 luật Sở hữu trí tuệ) mà nhằm mục đích thương mại nên cơng ty B phải trả thù lao quyền tác giả cho ông A Công ty B nêu lý chưa có thỏa thuận tiền thù lao mà khơng trả thù lao cho ơng A cơng ty B xâm phạm quyền tác giả buộc phải trả khoản thù lao cho tác giả tác phẩm kiến trúc 2.2 Khoản thù lao mà tác giả nhận theo luật Sở hữu trí tuệ quy định tùy thuộc thỏa thuận hai bên tác giả công ty B không thiết 15% doanh số vé Ông A đưa yêu cầu ông cho phù hợp với mức thù lao ông xứng đáng nhận 15% doanh số vé Công ty B buộc phải xem xét đề nghị thỏa thuận với ơng A mức thù lao công ty chấp nhận được, hai bên phải kết làm hài lòng cơng ty B khơng có quyền từ chối trả thù lao Nếu hai bên thỏa thuận phải nhờ tới can thiệp quan chức ấn định mức thù lao Tình 5: Bài tập Sở hữu trí tuệ phát minh sáng chế Kỹ sư Thành nghĩ loại đầu bút bi đặc biệt khiến bi trơn mực Anh đăng ký bảo hộ phát minh Điểm mấu chốt phát minh tạo khoảng trống viên bi đầu bút bi Anh Mạnh cho việc thơng khí hai đầu chất lỏng ( mực) khiến chất lỏng chảy chuyện nghề biết Hơn nữa, anh Thành thông báo phát minh trước đăng ký bảo hộ Vì phát minh anh Thành khơng tính giới khơng khả bảo hộ Anh Mạnh có lý khơng? Tại sao? Bài làm Về tình Phát anh Thành giải pháp kỹ thuật, không nên gọi phát minh tình huống, phát minh từ việc tìm vật, tượng, quy luật có sẵn tự nhiên trước người chưa biết tới Còn giải pháp kỹ thuật sản phẩm sáng tạo người, sẵn tự nhiên Vì mà loại đầu bút bi đặc biệt này- thành lao động sáng tạo trí tuệ coi giải pháp kỹ thuật Chúng ta xem xét xem giải pháp có coi sáng chế khơng có bảo hộ dạng sáng chế hay khơng? Sáng tạo đầu bút bi đặc biệt anh Thành NẰM NGỒI đối tượng khơng bảo hộ danh nghĩa sáng chế Theo điều 59 luật Sở hữu trí tuệ đối tượng khơng dược bảo hộ với danh nghĩa sáng chế Giải pháp anh Thành khơng đảm bảo có trình độ sáng tạo, khơng bảo hộ hình thức cấp độc quyền sáng chế 3.1 Anh Mạnh có lý cho việc thơng khí hai đầu chất lỏng khiến chất lỏng chảy chuyện nghề biết Theo quy định điều 61 luật Sở hữu trí tuệ thấy phát anh Thành dựa giải pháp kỹ thuật có sẵn trước mà cải tiến làm ưu việt hơn, hiệu chưa phải bước tiến sáng tạo vượt trội hẳn so với trình độ kỹ thuật người trình độ trung bình nghề dễ dàng biết nên giải pháp kỹ thuật anh Thành đầu bút bi đặc biệt khơng coi có trình độ sáng tạo 3.2 Điều liên quan đến điều kiện bảo hộ sáng chế (điều 58 luật Sở hữu trí tuệ) Trong đó, sáng chế phải đảm bảo có trình độ sáng tạo, có tính khả áp dụng công nghiệp bảo hộ hình thức cấp độc quyền sáng chế => Giải pháp kỹ thuật đầu bút bi đặc biệt anh Thành khơng bảo hộ hình thức cấp độc quyền sáng chế không đảm bảo có trình độ sáng tạo Xem xét tính giải pháp anh Thành Theo lời anh Mạnh anh Thành thơng báo đầu bút bi đặc biệt trước nộp đơn xin bảo hộ sáng chế 4.1 Trường hợp anh Thành thông báo cho số người bạn có hạn biết họ có nghĩa vụ giữ bí mật Theo khoản điều 60 luật Sở hữu trí tuệ, giải pháp kỹ thuật anh Thành coi chưa bị bộc lộ cơng khai đảm bảo tính Thêm vào đó, đầu bút bi có khả áp dụng công nghiệp (điều 62 luật Sở hữu trí tuệ) nên theo khoản điều 58 luật Sở hữu trí tuệ giải pháp kỹ thuật bảo hộ hình thức cấp độc quyền giải pháp hữu ích 4.2 Trường hợp anh Thành cơng bố giải pháp dạng báo cáo khoa học trưng bày triển lãm quốc gia Việt Nam triển lãm quốc tế thức thừa nhận thức đồng thời đơn đăng ký bảo hộ nộp thời hạn tháng kể từ ngày công bố Theo tiết b, c khoản điều 60 luật Sở hữu trí tuệ trường hợp đàu bút bi đặc biệt ,mà anh Thành sáng tạo đảm bảo tính đồng thời đảm bảo có khả áp dụng cơng nghiệp (điều 62 luật Sở hữu trí tuệ) nên bảo hộ hình thức cấp độc quyền giải pháp hữu ích (khoản điều 58 luật Sở hữu trí tuệ) 4.3 Việc anh Thành thơng báo đầu bút bi đặc biệt nằm ngồi trường hợp nêu Giải pháp kỹ thuật khơng đảm bảo tính nên khơng bảo hộ sáng chế 5 Trường hợp anh Thành gửi đơn xin cấp bảo hộ sáng chế cho giải pháp quan quản lý nhà nước quyền sở hữu cơng nghiệp Sau quan có thẩm quyền thẩm định đánh giá thấy giải pháp khơng đủ điều kiện bảo hộ hình thức sáng chế đủ điều kiện bảo hộ hình thức cấp độc quyền giải pháp hữu ích (khoản điều 58 luật Sở hữu trí tuệ), quan có thẩm quyền trả lại đơn yêu cầu cấp sáng chế kèm theo hướng dẫn đăng kí cấp độc quyền giải pháp hữu ích cho anh Thành Tình 6: Bài tập Sở hữu trí tuệ phát minh sáng chế Ngày 1/2/2006 anh A nộp đơn đăng ký độc quyền sáng chế SP dao cạo râu lưỡi, trình thụ lý đơn 15/10/2006 anh A rút đơn đăng ký cho sáng chế có đưa vào SX lâu thu hồi vốn Ngày 1/12/2006 anh B nghiên cứu chế tạo thành công dao cạo rây lưỡi (nghiên cứu độc lập với A) Ngày 1/3/2007 anh nộp đơn đăng ký cục Sở hữu trí tuệ bị người có thẩm quyền cục từ chối với lý sáng chế khơng có tính anh A lộ ngày 1/2/2006 Theo anh/chị Việc từ chối người thụ lý đơn cục Sở hữu trí tuệ hay sai Tứ vấn cho anh B Bài làm Về luật áp dụng Việc nôp đơn liên quan tới sáng chế quyền sh công nghiệp, người nộp đơn cá nhân VN đáp ứng đủ dk lực Do QH anh Anh A với cục Sở hữu trí tuệ thuộc điều chỉnh cua luật Sở hữu trí tuệsở pháp lý: điều 1, Luật sở hữu trí tuệ Về việc bộc lộ Việc bộc lộ phải hiểu sáng chế cơng khai cho người khác biết, việc công khải phải (i) sử dụng, (ii) mô tả vb (iii) hình thức khác Việc anh A nộp đơn sau hủy bỏ, thấy vấn đề sau Thứ nhất, việc anh A nộp đơn khơng thể xem mơ tả văn giấy tờ gửi lên cho cục đăng ký Sở hữu trí tuệ, việc giai đoạn thụ lý nên xem công khai văn cơng chúng Thứ hai, A nộp đơn, tức sản phẩm chưa bị bộc lộ cơng khai hình thức sử dụng (sản xuất, khai thâc, quảng cáo…) nên xem bị bộc lộ Thứ ba, hình thức khác: anh A ngồi việc nộp đơn, đơn q trình thụ lý nên khơng thể xem việc cơng khai bộc lộ hình thức khác Do đó, hồn tồn khẳng định sáng chế chưa bị tính nên việc từ chối cục Sở hữu trí tuệ sai quy định Cơ sở pháp lý: K1-60, K1-124, 111 Luật sở hữu trí tuệ Anh B có quyền phản đối từ chối TH nhà cục quy định để yêu cầu cục Sở hữu trí tuệ thẩm định lại Cục phải thẩm định lại vòng 18 tháng kể từ ngày nhận yêu cầu anh Anh B Cơ sở pháp lý: 3a-117, 2a-119 Luật sở hữu trí tuệ Tình (Bài tập Sở hữu trí tuệ Phát minh sáng chế) Anh A nhân viên Công ty X (công ty chuyên sản xuất mặt hàng công nghiệp) tác giả phương pháp xử lý nước thải từ nhà máy công nghiệp Tuy nhiên, giữanh Anh A Công ty X xảy bất đồng việc xác định tác giả phương pháp Theo anh/chị: a Tác giả phương pháp anh A hay Công ty X? b anh A/Công ty X nên đăng ký bảo hộ sáng chế hay bảo mật phương pháp với ý nghĩa bí mật kinh doanh? Bài làm a Tác giả phương pháp anh A hay Công ty X? Về luật áp dụng: tranh chấp xảy bên tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện lực LSở hữu trí tuệ, đối tượng tranh chấp “PP xủ lý nước thải’ đối tượng thuộc quyền shCN phạm vi tranh chấp liên quan tới quyền Do luật áp dụng tình luật Sở hữu trí tuệsở pháp lý: điều 1, 2, Luật sở hữu trí tuệ Về đối tượng tranh chấp: Đối tượng phương pháp xử lý nước thải, giải pháp cho vấn đề xác định, xem đối tượng thuộc quyền SHCN Cơ sở pháp lý: k4-4 Luật sở hữu trí tuệ Về tác giả PP: TH 1: anh A nhân viên, thường xuyền thực hoạt động công ty nên tự minh nảy ý tưởng PPXLNT anh A người trực tiếp sáng tạo PP này, anh A tác giả PPXLNT Cơ sở pháp lý: K1-122 Luật sở hữu trí tuệ TH2: anh A cơng ty nghiên cứu,’ hợp tác để sáng tạo PP xử lý nước thải, đồng tác giả Cơ sở pháp lý: K1-122 Luật sở hữu trí tuệ b anh A/Công ty X nên đăng ký bảo hộ sáng chế hay bảo mật phương pháp với ý nghĩa bí mật kinh doanh? Về tính pháp lý đăng ký TH1: anh A đăng ký BH sáng chế PP anh Anh A rõ ràng quy trình nhằm giải vấn đề xác định nc thải DN việc ứng dụng quy luật tự nhiên, rõ phù hợp với định nghĩa sáng chế Cơ sở pháp lý: K12-4 Luật sở hữu trí tuệ PP anh Anh A có tính mới, có trình độ sáng tạo có khả áp dụng cơng nghiệp Ngồi ra, khơng có tính bảo hộ với hinnhf thức giải pháp huuwxu ích Cơ sở pháp lý: K1-58 Luật sở hữu trí tuệ Do tính chất pháp ly khả chấp nhận đăng ký với hình thức sáng chế cao TH2: anh A đăng ký bí mật kinh doanh Để bí mật kinh doanh phải khơng hiểu biết thơng thường khơng dễ dàng có Việc hệ thống xử lý nước thải nước ta hiệ nany có nhiều quy trình vậy, việc trùng lặp khó tránh, nên khơng thể coi khơng phải hiểu biết thơng thường Ngồi PP giải vấn đè kĩ thuật, không PP giúp tạo lợi hẳn trình kinh doanh so với DN khác Do đó, khả chấp nhân với hình thức không cao Cơ sở pháp lý: Điều 84 Luật sở hữu trí tuệ Về quyền áp dụng Nếu dk sáng chế, anh A có quyền (i) sx (ii) áp dụng (iii) khai thác (iv) lưu thơng (v) nhaapj Trong đó, với hình thức bí mậ kinh doanh, anh A (i) áp dụng (ii) bán bí mật đó, mà quyền áp dụng đăng ký sáng chế anh A có quyền tương tự Ngồi ra, với thực tiễn sử dụng PP này, sử dụng thực tế quyền sử dụng Nếu anh A dk bí mật tự thu hẹp khả sử dụng PP mà thực tế khả sử dụng nhiều Về rủi ro Nếu đk bí mật, anh A ln phải đảm bảo việc ln có biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh không bị bộc lộ tiếp cận, đồng thời ln có nhuwxg người muốn tiếp cận bí mật để ứng dujgn Giả sử rủi ro anh A khơng đảm bảo bí mật lợi kinh doanh, anh A khơng muốn bảo khơng bí mật khơng bảo hộ Cơ sở pháp lý: Đ84 Luật sở hữu trí tuệ Còn dk dạng sáng chế, sáng chees công khai, anh A lo lắng việc bảo mật nữa, việc tạp trung sử dụng quyền minh h tốt Kể anh A khơng sử dụng bảo hộ tác giả năm liên tiếp anh A muốn tiếp tục mà khơng phải lo lắng lúc giữ bí mật Cơ sở pháp lý: k2-136, K1-124 Luật sở hữu trí tuệ Tóm lại anh A nên dk dạng sáng chế Tác giả phương pháp xử lý nước thải từ nhà máy công nghiệp anh A khơng phải Cơng ty X Vì: Q trình tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình khoa học trình hoạt động sáng tạo cá nhân Tác giả tác phẩm văn học, nghệ thuật, cơng trình khoa học người cụ thể, họ lao động sáng tạo để trực tiếp tạo tác phẩm Điều 736 BLDS 2005 có quy định sau: Người sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học (sau gọi chung tác phẩm) tác giả tác phẩm Trong trường hợp có hai người nhiều người sáng tạo tác phẩm người đồng tác giả Người sáng tạo tác phẩm phái sinh từ tác phẩm người khác, bao gồm tác phẩm dịch từ ngôn ngữ sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, giải, tuyển chọn tác giả tác phẩm phái sinh Theo quy định Điều NĐ 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ quyền tác giả quyền liên quan tác giả người trực tiếp sáng tạo phần toàn tác phẩm văn học, nghệ thuật khoa học bao gồm: “Cá nhân Việt Nam có tác phẩm bảo hộ quyền tác giả” Như vậy, tình nêu anh A cá nhân sức lao động trực tiếp tạo tác phẩm Để tạo phương pháp xử lý nước thải từ nhà máy cơng nghiệp nêu anh A phải bỏ sức lao động khả sáng tạo để tìm hiểu, nghiên cứu chế tạo phương pháp Và tình nêu trên, Công ty X quan chủ quản anh Anh A không tham gia vào phần việc tạo tác phẩm khoa học anh Anh A Ngồi ra, anh A đáp ứng yêu cầu mà tác giả tác phẩm cần có: – Thứ nhất, anh A người trực tiếp thực hoạt động sáng tạo để tạo phương pháp xử lý nước thải từ nhà máy công nghiệp Hoạt động sáng tạo tác giả lao động trí óc để tạo tác phẩm cách sáng tạo hay nói cách khác, tác phẩm phải kết hoạt động sáng tạo thể hình thái vật chất thể thơng qua hình thức định, có tính độc lập tương đối, mang tính nội dung, ý tưởng mang tính thể tác phẩm Có thể nói, anh A phải sử dụng trí óc thân để đưa phương pháp hợp lý cho việc xử lý nước thải công nghiệp Tuy anh A chế tạo phương pháp xử lý nước thải dựa kinh phí, vật chất, phương tiện, tư liệu ý kiến đóng góp Công ty X đây, Công ty X không công nhận tác giả phương pháp Căn theo Khoản Điều NĐ 100/2006/NĐ-CP: “2 Tổ chức, cá nhân làm công việc hỗ trợ, góp ý kiến cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo tác phẩm không công nhận tác giả.” – Thứ hai, người tạo tác phẩm phải ghi tên thật bút danh tác phẩm cơng bố Vì tác phẩm anh Anh A chưa công bố nên biết anh A có ghi tên thật hay bút danh tác phẩm khơng Nhưng anh A nhân viên Công ty X nên thực việc mà Công ty X giao, anh A muốn chế tạo phương pháp xử lý nước thải chắn anh A phải đưa đề án thuyết phục Công ty X Và bàn đề án chắn phải có đề tên thật ký anh Anh A – Thứ ba, phương pháp xử lý nước thải từ nhà máy công nghiệp tạo Tình 8: Bài tập Sở hữu trí tuệ phát minh sáng chế Ông A nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế X ngày 1/2/2012 Cộng hòa Pháp cấp văn băng bảo hộ Ngày 1/9/2012, ông B nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế X Việt nam Ngày 1/12/201,2 ông A phản đối ông B yêu cầu quan chức Việt Nam không cấp Phản đối chấp nhận Ngày 1/3/2013, ông A nôp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế X Việt Nam Là người có thẩm quyền anh (chị) giải đơn ông A nào? Bài làm Về luật điều chỉnh: bên tranh chấp tổ chức đáp ứng dk chủ thể, tranh chấp bên liên quan tới QSHCN, đối tượng tranh chấp đối tượng thuộc SHCN thuộc ĐTđược Luật Sở hữu trí tuệ Do luật áp dụng luật Luật sở hữu trí tuệsở pháp lý: Đ1, Đ2, Đ3 Luật sở hữu trí tuệ Về đối tượng tranh chấp Nhãn hiệu A “thiên thai”, B “Bồng lai” khác nên ĐT tranh chấp Cơ sở pháp lý: Đ72, Đ74 Luật sở hữu trí tuệ Tên TM A B giống phần tên riêng, cụ thể “thiên thai” Tuy nhiên, giống không gây nhầm lẫn, tức có khả phân biệt A Và B khu dk thứ phải có khu vực KD Trong đó, A KD tác phẩm HCM, B KD địa bàn tỉnh BD (không xét TH địa bàn tác phẩm HCM A bao gồm ln tỉnh BD) Do có phân biệt nên tên TM Đt tranh chấp Cơ sở pháp lý: 76, k2 – 78 Luật sở hữu trí tuệ Việc ghi “…” B kèm theo tên TM, dẫn TM, dẫn nhằm hướng dẫn TM HH (nhãn hiệu, tên TM) để giúp NSD xác định chủ thể KD (đóng chai co sở nước TTTT) Do ĐT tranh chấp Cơ sở pháp lý: k2 – Đ130 Luật sở hữu trí tuệ Về quyền A A DN hợp phá CQ có thẩm quyền CQ ĐKKD HCM cho phep thành lập DN lấy tên TM “…Thiên Thai” A HĐ hợp pháp CSH hợp pháp tên TM NÀY< có quyền hợp pháp CSH Tên TM A sử dụng vào 1990, tức trước TG DN B hoạt động Cơ sở pháp lý:3b-6, 76 Luật sở hữu trí tuệ Về hành vi B Hành vi xâm phạm với dẫn TM phải thỏa dk Trung tương tự tên TM: với dẫn “sx TT”, rõ ràng tên TT hoàn toàn trùng với tên TM, cụ thể phần tên riêng – phần quan trọng để xác định, phân biệt DN với  Tên TM sử dụng trước dẫn đó: nêu, tên TM A có trc B có dẫn TM  Cùng SP, dv: KD SP nước khống Do đó, xác định HV B HV xâm phạm tên TM (thuộc quyền SHCN) B  Cơ sở pháp lý: K2-Đ129 Luật sở hữu trí tuệ ... Điều luật sở hữu trí tuệ tiết i khoản Điều 14 luật sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung luật số 36/2009/QH12 – Luật Sở hữu trí tuệ) 1.3 Thời hạn bảo hộ quyền tác giả Theo tiết b khoản Điều 27 Luật Sở hữu. .. dụng luật Luật sở hữu trí tuệ Cơ sở pháp lý: Đ1, Đ2, Đ3 Luật sở hữu trí tuệ Về đối tượng tranh chấp Nhãn hiệu A “thiên thai”, B “Bồng lai” khác nên ĐT tranh chấp Cơ sở pháp lý: Đ72, Đ74 Luật sở hữu. .. việc từ chối cục Sở hữu trí tuệ sai quy định Cơ sở pháp lý: K1-60, K1-124, 111 Luật sở hữu trí tuệ Anh B có quyền phản đối từ chối TH nhà cục quy định để yêu cầu cục Sở hữu trí tuệ thẩm định lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tình huống môn luật sở hữu trí tuệ, Bài tập tình huống môn luật sở hữu trí tuệ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn