Biện pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông tỉnh thừa thiên huế (tt)

12 57 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN VĂN NGHIỆM BIỆN PHÁP QUẢN CƠNG TÁC HỘI HĨA GIÁO DỤC CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ QUẢN DemoChuyên Versionngành: - Select.Pdf SDKGIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ KHÁNH TUẤN HUẾ, NĂM 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa công bố cơng trình khác TÁC GIẢ Nguyễn Văn Nghiệm Demo Version - Select.Pdf SDK ii LỜI CẢM ƠN Trân trọng cảm ơn Khoa Tâm Giáo dục, Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Sư phạm Huế quý thầy giáo, cô giáo tham gia giảng dạy giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, với lòng kính trọng tình cảm chân thành, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo Phó Giáo sư – Tiến sỹ Lê Khánh Tuấn, người dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc, Phòng ban Sở Giáo dục Đào tạo Thừa Thiên Huế; cấp ủy Đảng, quyền địa phương huyện, thị xã, thành phố; Ban giám hiệu, giáo viên, hội cha mẹ học sinh trường trung học phổ thông địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu Xin bày tỏ tình cảm chân thành, lòng biết ơn đến gia đình, đồng nghiệp, bạn Demo Version - Select.Pdf SDK bè,… giúp đỡ, động viên, khích lệ tơi q trình hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng hồn thành luận văn chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Với mong muốn luận văn góp phần vào phát triển giáo dục đào tạo Tỉnh nhà, kính mong nhận góp ý quý thầy cô đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Thừa Thiên Huế, tháng năm 2014 Nguyễn Văn Nghiệm iii MỤC LỤC Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn .iii Mục lục iv MỞ ĐẦU NỘI DUNG Chương 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN CÔNG TÁC HỘI HÓA GIÁO DỤC CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT 1.2 Các khái niệm 1.3 Quan điểm, mục tiêu, vai trò ngun tắc hội hóa giáo dục giai đoạn 12 1.4 Quản cơng tác hội hố giáo dục trường THPT 15 1.5 Chức năng, nhiệm vụ hiệu trưởng yếu tố ảnh hưởng đến quản cơng tác hội hóa giáo dục trường THPT 22 - Select.Pdf SDK * Tiểu kếtDemo ChươngVersion 27 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN CƠNG TÁC HỘI HĨA GIÁO DỤC CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 28 2.1 Khái quát tự nhiên, kinh tế - hội, tình hình giáo dục đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế 28 2.2 Thực trạng cơng tác hội hố giáo dục trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế 36 2.3 Thực trạng quản công tác XHHGD hiệu trưởng trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế 47 2.4 Đánh giá chung 52 * Tiểu kết Chương 60 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN CƠNG TÁC HỘI HĨA GIÁO DỤC CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 61 3.1 Cơ sở xác lập biện pháp 61 iv 3.2 Biện pháp quản công tác hội hóa giáo dục hiệu trưởng trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế 63 3.2.1 Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh, lực lượng hội công tác hội hóa giáo dục 63 3.2.2 Thực tốt, có hiệu chức quản hiệu trưởng 67 3.2.3 Phát huy vai trò chủ đạo, nòng cốt nhà trường THPT cơng tác hội hóa giáo dục 72 3.2.4 Bảo đảm vai trò lãnh đạo Đảng, quản Nhà nước nhân dân làm chủ công tác XHHGD trường THPT 74 3.2.5 Thu hút sử dụng có hiệu nguồn lực XHHGD nhà trường 77 3.2.6 Thực đầy đủ chế, sách chế định Nhà nước XHHGD 79 3.2.7 Mối quan hệ biện pháp 81 3.3 Khảo nghiệm nhận thức mức độ quan trọng, tính cấp thiết khả thi biện pháp 82 * Tiểu kết Chương 86 VersionNGHỊ - Select.Pdf SDK KẾT LUẬNDemo VÀ KHUYẾN 88 Kết luận 88 Khuyến nghị 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC v DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 2.1 Tình hình học sinh trung học phổ thông 30 Bảng 2.2 Kết xếp loại học lực hạnh kiểm học sinh THPT 31 Bảng 2.3 Tình hình đội ngũ giáo viên THPT 32 Bảng 2.4 Ngân sách giáo dục đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế qua năm 34 Bảng 2.5 Kết trưng cầu ý kiến cần thiết công tác XHHGD 37 Bảng 2.6 Kết trưng cầu ý kiến tầm quan trọng công tác XHHGD 38 Bảng 2.7 Kết trưng cầu ý kiến mục tiêu công tác XHHGD 38 Bảng 2.8 Kết trưng cầu ý kiến quan điểm công tác XHHGD 39 Bảng 2.9 Kết trưng cầu ý kiến nội dung công tác XHHGD 40 Bảng 2.10 Kết trưng cầu ý kiến tình hình hoạt động hội đồng giáo dục địa phương 41 Bảng 2.11 Kết trưng cầu ý kiến tình hình hoạt động ban đại diện cha mẹ Demo Version - Select.Pdf SDK học sinh trường 42 Bảng 2.12 Kết trưng cầu ý kiến nội dung công tác XHHGD trường THPT 43 Bảng 2.13 Kết trưng cầu ý kiến việc thực công tác XHHGD trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế 44 Bảng 2.14 Kết trưng cầu ý kiến mức độ tham gia quan, ban, ngành, tổ chức kinh tế - hội công tác XHHGD trường THPT địa phương 47 Bảng 2.15 Đánh giá mức độ thực hình thức đóng góp địa phương công tác XHHGD trường THPT 48 Bảng 2.16 Kết trưng cầu ý kiến thực quản công tác XHHGD hiệu trưởng THPT địa phương 49 Bảng 3.1 Về mức độ quan trọng biện pháp 83 Bảng 3.2 Về tính cấp thiết biện pháp 84 Bảng 3.3 Tính khả thi biện pháp 85 vi BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Tỷ lệ xếp loại học lực học sinh THPT tỉnh Thừa Thiên Huế 32 Biểu đồ 2.2 Tỷ lệ đạt trình độ chuẩn giáo viên THPT tỉnh Thừa Thiên Huế 33 Biểu đồ 3.1 So sánh mối tương quan mức độ quan trọng, 86 SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Vai trò thơng tin thực chức quản 21 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ mối quan hệ biện pháp 81 Demo Version - Select.Pdf SDK vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ BCHTW Ban chấp hành Trung ương CBQL Cán quản CNH Cơng nghiệp hóa ĐCSVN Đảng Cộng sản Việt Nam GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GDTX Giáo dục thường xuyên GS.VS Giáo sư Viện sĩ HĐH Hiện đại hóa HĐND Hội đồng nhân dân KTTH-HN Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp PCGD Phổ cập giáo dục QLGD Quản giáo dục TCCN Trung cấp chuyên nghiệp THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TW Trung ương UBND Ủy ban nhân dân XHCN hội chủ nghĩa XHH hội hóa XHHGD hội hóa giáo dục Demo Version - Select.Pdf SDK viii MỞ ĐẦU chọn đề tài Giáo dục đào tạo nghiệp tồn dân, tồn Đảng hội hóa giáo dục (XHHGD) chủ trương lớn Đảng, Nhà nước nhằm khuyến khích, huy động người hội tham gia, đóng góp vào nghiệp giáo dục, xây dựng hội học tập liên tục suốt đời Nghị TW (Khóa IX) Đảng khẳng định: “Đẩy mạnh hội hóa giáo dục, xây dựng hội học tập, coi nghiệp giáo dục toàn dân giải pháp quan trọng để tiếp tục phát triển giáo dục Nhà nước khuyến khích đóng góp, sáng kiến cho giáo dục” Nghị số 90/CP ngày 21/8/1997 Thủ tướng Chính phủ “Phương hướng chủ trương hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa” vận động tổ chức tham gia rộng rãi nhân dân, toàn hội vào phát triển nghiệp nhằm bước nâng cao mức hưởng thụ giáo dục, y tế, văn hoá phát triển thể chất tinh thần nhân dân Phát huy thành đạt cơng tác hội hóa, Chính phủ ban hành Nghị 05/2005/NQ- Demo Version - Select.Pdf SDK CP ngày 18/4/2005, việc tiếp tục đẩy mạnh hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa; đồng thời tổ chức sơ kết đánh giá, đúc rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh, bổ sung chế sách, giải pháp phối hợp bộ, ban ngành, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác XHHGD XHHGD vận động, tổ chức tham gia toàn hội vào nghiệp phát triển giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, bình đẳng hội hóa đa dạng hóa hình thức hoạt động giáo dục mở rộng nguồn đầu tư, khai thác tiềm nhân lực, vật lực tài lực hội để phát triển giáo dục; phát huy sử dụng có hiệu nguồn lực nhân dân, tạo điều kiện để hoạt động giáo dục đạt hiệu tốt Đối với trường trung học phổ thông (THPT), XHHGD vừa chủ trương, vừa giải pháp để trường tham mưu với địa phương việc huy động nguồn lực phục vụ cho hoạt động giảng dạy, giáo dục Làm tốt cơng tác XHHGD góp phần quan trọng việc hồn chỉnh cơng tác tổ chức nhà trường, xây dựng đội ngũ, bổ sung sở vật chất theo hướng đồng bộ, đại, tạo điều kiện vững cho phát triển bền vững trường THPT Thực chủ trương XHHGD Đảng Nhà nước, nhiều năm qua, trường THPT địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có hoạt động tích cực đạt thành tựu định, góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục Tuy nhiên, nhìn chung, hoạt động XHHGD cơng tác quản hoạt động XHHGD trường THPT nhiều lúng túng, bất cập; chưa có đồng giải pháp nhằm đưa hoạt động vào ổn định có hiệu cao Đặc biệt, đến chưa có cơng trình nghiên cứu khoa học thật đầy đủ, hoàn chỉnh luận thực tiễn công tác XHHGD phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế, hội địa bàn tỉnh để từ có định hướng có tính khả thi cho hoạt động XHHGD, đặc biệt công tác quản XHHGD hiệu trưởng trường THPT Xuất phát từ u cầu có tính cấp thiết nhằm đáp ứng phát triển giáo dục trường THPT cách toàn diện, đồng thời vận dụng thành tựu cơng trình nghiên cứu có liên quan, kết hợp với thực tiễn hoạt động XHHGD Demo Version - Select.Pdf SDK trường THPT địa bàn tỉnh, chọn đề tài “Biện pháp quản cơng tác hội hóa giáo dục hiệu trưởng trường trung học phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế” làm đề tài luận văn tốt nghiệp, hy vọng đề tài đóng góp biện pháp thiết thực, hữu hiệu nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu công tác quản XHHGD trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian tới Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu luận, khảo sát đánh giá thực trạng quản công tác XHHGD hiệu trưởng trường THPT địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đề xuất biện pháp quản để bước củng cố, nâng cao hiệu công tác quản XHHGD trường THPT từ đến năm 2020 Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác quản XHHGD hiệu trưởng trường THPT địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản công tác XHHGD hiệu trưởng trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế Giả thuyết khoa học Quản công tác XHHGD hiệu trưởng trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian qua có nhiều tiến bộ, bước đầu đạt kết định, song nhiều khó khăn hạn chế, bất cập Nếu có vận dụng hợp sở luận, đánh giá xác thực trạng, từ xây dựng biện pháp quản công tác XHHGD cách hệ thống, khoa học khả thi giúp hiệu trưởng nâng cao hiệu quản lý, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững trường THPT Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở luận công tác quản XHHGD hiệu trưởng trường THPT - Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản XHHGD hiệu trưởng trường THPT địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Demo Version - Select.Pdf SDK - Đề xuất biện pháp quản công tác XHHGD hiệu trưởng trường THPT địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Phương pháp nghiên cứu Để giải vấn đề nghiên cứu, tác giả sử dụng nhóm phương pháp sau: 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu luận Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa tài liệu có liên quan nhằm xây dựng sở luận cho đề tài nghiên cứu 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp điều tra, vấn, thu thập thông tin, đánh giá thực trạng để dựng sở thực tiễn cho việc đề xuất biện pháp - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm, phương pháp lấy ý kiến chuyên gia để khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp 6.3 Phương pháp thống kê toán học: Để xử số liệu thu thập trình nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài 7.1 Giới hạn phạm vi, thời gian khảo sát: - Đề tài sâu nghiên cứu thực trạng công tác XHHGD quản công tác XHHGD người hiệu trưởng trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua chọn mẫu khảo sát 25/40 trường (62,5%) đại diện đủ địa bàn: vùng núi, đồng thành phố Qua đó, đề xuất biện pháp quản công tác XHHGD trường THPT từ đến năm 2020 - Thời gian khảo sát: Chủ yếu năm, từ 2008 đến 2013; nhận định, đánh giá cho thời kỳ từ 2005 đến 7.2 Giới hạn khách thể điều tra: - Đại diện lãnh đạo Đảng, quyền, ban ngành địa phương - Đại diện lãnh đạo, cán chuyên viên Sở Giáo dục Đào tạo (GD&ĐT) - Hiệu trưởng trường THPT - Đại diện đoàn thể, giáo viên trường THPT Cấu trúc luận văn Gồm phần: Mở đầu; Nội dung; Kết luận khuyến nghị 8.1 Mở đầuDemo Version - Select.Pdf SDK 8.2 Nội dung Gồm chương: - Chương 1: Cơ sở luận quản công tác XHHGD hiệu trưởng trường THPT - Chương 2: Thực trạng quản công tác XHHGD hiệu trưởng trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế - Chương 3: Biện pháp quản công tác XHHGD hiệu trưởng trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế 8.3 Kết luận khuyến nghị 8.4 Danh mục tài liệu tham khảo 8.5 Phụ lục ... 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 61 3.1 Cơ sở xác lập biện pháp 61 iv 3.2 Biện pháp quản lý cơng tác xã hội hóa giáo. .. TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 28 2.1 Khái quát tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình giáo dục đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế ... lý luận quản lý công tác XHHGD hiệu trưởng trường THPT - Chương 2: Thực trạng quản lý công tác XHHGD hiệu trưởng trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế - Chương 3: Biện pháp quản lý công tác XHHGD hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông tỉnh thừa thiên huế (tt) , Biện pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông tỉnh thừa thiên huế (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn