HỆ SINH THÁI KINH DOANH DU LỊCH VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH DU LỊCH TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SỐ

17 149 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 12:35

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/330650638 Hệ sinh thái kinh doanh du lịch vận chuyển hành khách du lịch thời đại công nghệ kỹ thuật số Conference Paper · May 2017 CITATIONS READS 45 author: Thuy-Vy Pham University of Economics Ho Chi Minh City PUBLICATIONS   0 CITATIONS    SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Nghiên cứu mơ hình tăng trưởng kinh tế dựa Khoa học - Công nghệ - Đổi sáng tạo (STI) Việt Nam đến năm 2030 View project All content following this page was uploaded by Thuy-Vy Pham on 26 January 2019 The user has requested enhancement of the downloaded file HỆ SINH THÁI KINH DOANH DU LỊCH VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH DU LỊCH TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SỐ ThS Phạm Thanh Thuý Vy – Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM Nguyễn Minh Nhật – ĐI CHUNG Việt Nam MỞ ĐẦU Từ năm 1980, Công nghệ thông tin (Information and Communication Technologies – ICTs) làm thay đổi sâu sắc đến xã hội lĩnh vực kinh doanh Người tiêu dùng có thay đổi hành vi tìm kiếm, định sử dụng sản phẩm dịch vụ, doanh nghiệp có thay đổi cải tiến không ngừng lực thu thập thông tin người dùng Và vậy, gốc ngành du lịch dựa chất hành vi người, nên chất hoạt động ngành du lịch biến đổi theo Các ghi nhận cho thấy mối liên hệ mạnh phát triển ICTs du lịch (Baggio Chiappa, 2013) Một cách tốt để hiểu toàn diện phát triển đồng ngành du lịch quốc gia tiếp cận ngành du lịch hệ sinh thái (ecosystem) Trong đó, thành phần ngành du lịch liệt kê đầy đủ, xếp theo trật tự làm rõ tương tác yếu tố thành phần Trong tham luận này, hệ sinh thái lĩnh vực du lịch phân tích sâu qua tình doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận chuyển sử dụng công nghệ thông tin để khai thác thị trường khách du lịch nội địa Bài tham luận nhằm đáp ứng ba mục tiêu: (1) Cung cấp khung sở lý luận hệ sinh thái du lịch bối cảnh doanh nghiệp ứng dụng ICTs để cung cấp dịch vụ (2) Cập nhật thông tin thực trạng ứng dụng ICTs ngành vận chuyển hành khách, xác định hệ sinh thái kỹ thuật số ngành (3) Đánh giá tiềm phát triển ICTs ngành vận chuyển hành khách cách áp dụng mơ hình hệ sinh thái du lịch để phân tích Ba mục tiêu thể ba phần tương ứng viết CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Hệ sinh thái ngành du lịch Khái niệm hệ sinh thái kinh doanh (business ecosystem) định nghĩa “hệ thống mạng lưới bao gồm người mua, nhà cung cấp sản xuất sản phẩm dịch vụ, môi trường kinh tế xã hội, bao gồm tổ chức khung quy luật” (Moore, 1996) Khái niệm Moore sử dụng hình ảnh ẩn dụ từ hệ sinh thái môi trường tự nhiên để môi trường kinh doanh gồm nhiều thành phần, cấu trúc mối quan hệ tương quan với Từ đó, doanh nghiệp hiểu quy luật kinh doanh chủ động xây dựng mối quan hệ với bên liên quan phát triển môi trường hoạt động kinh doanh Strategy& (2013) giới thiệu hệ sinh thái ngành du lịch gồm ba phần: sản phẩm dịch vụ, hỗ trợ ngành, hỗ trợ mang tính hệ thống Trong đó: - Sản phẩm dịch vụ du lịch: có vai trò thu hút phục vụ khách du lịch đến địa phương Có hai loại khách du lịch khách cơng tác khách du lịch tuý Đối tượng khách du lịch tuý quan trọng hơn, đem lại doanh thu cho ngành du lịch - Những hỗ trợ ngành: hoạt động để nâng cao ngành du lịch nghiên cứu, marketing, chương trình thu hút vốn… Các hoạt động diễn nhiều cấp, bao trùm lên tất loại doanh nghiệp tổ chức triển khai loại sản phẩm dịch vụ du lịch khác Những hỗ trợ mang tính hệ thống: thành phần cuối hệ sinh thái du lịch, bao gồm yếu tố sở vật chất, an ninh, mơi trường tính bền vững Những hỗ trợ khách du lịch không thấy họ lại nhận qua trải nghiệm du lịch địa phương Khi người khách du lịch đến địa phương vận hành du lịch yếu kém, họ thường khơng nói việc xếp hàng hay đặc sản địa phương, mà than phiền mặt sống thường nhật mà họ thấy thành phố đầy rác, nạn móc túi, nước bẩn y tế (Strategy&, 2013, trang 7) HÌNH – HỆ SINH THÁI NGÀNH DU LỊCH Ghi chú: MICE = Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions Nguồn: Strategy& Hệ sinh thái du lịch cho thấy tranh rộng lớn ngành du lịch mà yếu tố chi phối chịu chi phối yếu tố khác, cấp độ khác Điều cho thấy, để phát triển ngành du lịch phải có chương trình phát triển tồn diện, khơng phải cải thiện cảnh quan hay đa dạng hoá sản phẩm du lịch nơi Cũng vậy, số hố ngành du lịch, cần nhìn tồn ngành hệ sinh thái đầy đủ việc ứng dụng kỹ thuật số mảng truyền thông hay quản lý bán hàng Khi công nghệ thông tin thay đổi cách người tiêu dùng du lịch cầu thị trường du lịch, việc số hoá ngành du lịch cần phân tích triển khai tồn hệ sinh thái du lịch ba cấp độ sản phẩm/ dịch vụ, hỗ trợ ngành hỗ trợ hệ thống Khi đó, hệ sinh thái kinh doanh du lịch kỹ thuật số hiểu hệ sinh thái kinh doanh “được hoàn thiện sở hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo môi trường kỹ thuật số cho mạng lưới tổ chức hợp tác, chia sẻ kiến thức, phát triển mơ hình kinh doanh mở tích hợp cơng nghệ có tính cách mạng đổi mới” (Stanley Briscoe, 2010) Do du lịch ICTs có mối liên hệ mạnh có phát triển nửa kỷ qua, nên có nhiều đề tài nghiên cứu ICTs ngành du lịch Tuy nhiên, đề tài phân tích hệ sinh thái kỹ thuật số ngành du lịch Mặc dù, số đề tài cho thấy khơng thể tách rời thành phần “thực tế” “ảo” ngành du lịch triển khai số hoá (Baggio Chiappa, 2013) Và nghiên cứu đồng thời ra khơng thể phân tích phát triển số hoá ngành du lịch cách riêng lẻ rời rạc Phần trình bày làm rõ khái niệm hệ sinh thái du lịch nghiên cứu hệ sinh thái du lịch kỹ thuật số, tầm quan trọng việc phân tích hệ sinh thái ngành du lịch để phát triển du lịch Phần sâu vào hệ sinh thái chuyên ngành vận chuyển hành khách, cụ thể hàng không đường 2.2 Hệ sinh thái dịch vụ vận chuyển hành khách HÌNH – HỆ SINH THÁI NGÀNH VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH DU LỊCH KỸ THUẬT SỐ HÀNG KHÔNG VÀ ĐƯỜNG BỘ Hoạt động kinh doanh du lịch khơng nằm ngồi việc trả lời năm câu hỏi bản: đâu, đâu, làm gì, ăn mua Trong đó, kinh doanh vận chuyển khách du lịch sợi dây kết nối hoạt động Ngành kinh doanh trả lời cho câu hỏi "di chuyển phương tiện gì?" để đến nơi thực hoạt động trả lời câu hỏi Vì di chuyển liên quan đến tất giai đoạn hoạt động du lịch nên việc hiểu rõ tình hình ngành kinh doanh cần thiết để định hình trạng ngành du lịch Lý mà ngành vận chuyển hành khách chọn phân tích ngành đầu cách tân kỹ thuật số (World Economic Forum, 2017) Liên tục lên platform kỹ thuật số cho phép tạo liên kết tổ chức hệ sinh thái ngành du lịch, việc chia sẻ tài ngun thơng tin trở nên quan trọng nhận thức ngành B2B (Business-toBusiness) Trong Hình 2, cấp độ tồn cầu, nghiên cứu World Economic Forum (2017) cung cấp mô tả hệ sinh thái du lịch của ngành Hàng không Đường bộ, dựa hành trình trải nghiệm du lịch khách hàng (customer journey mapping) Trong phần thực trạng, mơ hình dùng để xác định mô tả hệ sinh thái ngành vận chuyển hành khách du lịch Việt Nam Trong phần sau, hệ sinh thái ngành vận chuyển hành khách (hàng khơng đường bộ) trình bày mơ tả chi tiết Qua đó, thấy mối liên kết mang tính hệ thống mạng lưới doanh nghiệp triển khai dịch vụ điện tử Đồng thời, mạng lưới tạo nên môi trường để doanh nghiệp phát triển 2.3 Vai trò thị trường mới: Sự phát triển công nghệ thông tin ngành du lịch làm lên hai loại hình thị trường (1) thị trường B2B2C (business-to-business-to-customer) (2) thị trường C2C (customer-tocustomer) Hai loại thị trường có vai trò quan trọng đến phát triển ngành du lịch  Mơ hình B2B2C: mơ tả doanh nghiệp bán sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp khác bán cho người tiêu dùng thơng qua mơi trường Internet Hay nói cách khác, thị trường nơi giao dịch diễn doanh nghiệp bán hàng cho người tiêu dùng mà sử dụng dịch vụ tảng trung gian doanh nghiệp khác Trong phần phân tích thực trạng, Amadeus, Sabre, Pegasus, Travelport ví dụ mơ hình thị trường B2B2C Mơ hình B2B2C đặc biệt có vai trò quan trọng việc thúc đẩy phát triển ngành du lịch hệ sinh thái ngành: o Omni-channel: kênh sử dụng tảng công nghệ công ty cung cấp, việc chia sẻ liệu dễ dàng tích hợp nhiều nguồn – nhiều công ty nơi Sự tích hợp tạo nên một-kênh-cho-tất-cả (omni-channel) o Dẫn đầu thúc đẩy công nghệ phát triển: công ty khác sử dụng tảng cơng nghệ cơng nghệ cải tiến, tồn doanh nghiệp cải tiến theo công nghệdụ Vietnam Airlines chọn Sabre Airlines làm giải pháp công nghệ đặt vé điện tử Khi Sabre nâng cấp lên công nghệ mới, hệ thống đặt vé Vietnam Airlines hãng hàng không chọn Sabre nâng cấp o Sự phân luồng thơng tin: người dùng khơng phải mò mẫm lượng thông tin lớn Các doanh nghiệp tự phân loại thơng tin doanh nghiệp mình, cơng nghệ công ty B2B2C hỗ trợ cho người cần thơng tin gặp thơng tin cần o Khuyến khích phát triển thị trường cá nhân hố, phần đi dài (the long tail): người dùng trải nghiệm du lịch theo cách riêng nhờ vào phân luồng thông tin xuất kênh omni-channel Từ đó, sản phẩm dịch vụ cá nhân hoá để tạo nên trải nghiệm khác biệt cho khách hàng  Mơ hình C2C (customer-to-customer): mơ hình này, người tiêu dùng liên hệ trực tiếp với người tiêu dùng khác môi trường Internet trao đổi, chia sẻ dịch vụ cho Đi Chung Taxi ví dụ phân tích phần thực trạng Thị trường đóng vai trò quan trọng việc điều tiết tái phân phối nguồn lực thị trường Khi thị trường C2C phát triển, nhu cầu du lịch tăng Ngồi ra, hành trình trải nghiệm du lịch (customer journey mapping), thị trường C2C điều tiết thiếu hụt thừa cung – cầu, từ hành khách dễ dàng từ bước sang bước hành trình mua hàng Điều có nghĩa khách hàng du lịch nhiều thuận tiện hơn, sử dụng nhiều dịch vụ du lịch Đặc biệt, thông tin chia sẻ thị trường C2C có mức độ tin cậy cao tạo nhiều yêu cầu (demand) du lịch HỆ SINH THÁI KỸ THUẬT SỐ NGÀNH VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH DU LỊCH TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 3.1 Thực trạng ngành vận chuyển khách du lịch Người du lịch thực di chuyển phương tiện đường (xe máy, xe hơi, xe đạp, bộ, ), đường hàng không, đường thủy, đường sắt Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào kinh doanh vận chuyển khách du lịch áp dụng cho phương tiện đường đường hàng khơng Vì thế, nội dung trình bày tham luận tập trung vào mảng kinh doanh vận chuyển khách du lịch đường đường hàng không  Tình hình hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách đường hàng khơng Hiện có ba doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh lĩnh vực hàng khơng, đặc biệt khai thác hầu hết chuyến bay nội địa, là: Vietnam Airlines (VNA), Vietjet Air Pacific Airlines Có hãng hàng khơng Việt khác muốn gia nhập ngành không thành công Trước năm 2008, việc khai thác kinh doanh vận chuyển hành khách nội địa đường hàng không chủ yếu Vietnam Airlines (VNA) công ty khai thác Đến năm 2008, Jetstar Pacific Airlines (JPA) thức đời từ việc đổi tên Pacific Airlines thay đổi chủ sở hữu Tuy nhiên 70% vốn JPA Vietnam Airlines nắm giữ Đến 2009, Air Mekong tham gia khai thác tuyến bay nội địa Tuy nhiên đến 2013, hãng ngừng hoạt động Cùng thời gian với Air Mekong, Vietjet Air (VJA)- hãng hàng không tư nhân Việt Nam - bắt đầu hoạt động Trong VNA tập trung khai thác khách hàng trung cấp định hình dịch vụ bay tiêu chuẩn JPA(1)và VJA định vị hàng khơng giá rẻ (Vietjet Air, 2017), hướng đến khách hàng trẻ nhóm khách hàng có thu nhập thấp Với lợi có mặt lâu thị trường, hoạt động kinh doanh VNA thực chủ yếu qua kênh đại lý phòng vé cơng ty du lịch Vì VNA có 70% cổ phần JPA nên hãng hàng không thừa hưởng khai thác kinh doanh từ nhóm đại lý Tuy nhiên, với định hướng hãng hàng không giá rẻ hướng đến người nhóm người sử dụng trẻ, JPA thực khai thác kinh doanh khách hàng cá nhân thuộc nhóm triển khai xây dựng hệ thống bán hàng trực tuyến VJA đời vào năm 2011, thời điểm mạng xã hội bắt đầu hoạt động thương mại điện tử bắt đầu đẩy mạnh phổ biến Tương tự JPA, VJA hướng đến nhóm đối tượng khách hàng hãng tập trung khai thác đẩy mạnh kênh trực tuyến nỗ lực phát triển hệ thống đại lý Theo Cục hàng không (2017), đến cuối năm 2016, VJA lần có thị phần khách nội địa cao VNA dẫn đầu thị trường nước Từ 2013, ngày nhiều đại lý vé máy bay ứng dụng công nghệ vào hoạt động phân phối vé máy bay Sự chuyển biến góp phần vào thay đổi định hướng kinh doanh cách thức hoạt động hãng hàng không nước ảnh hưởng đến thói quen lại khách du lịch: - Thứ nhất, cấp độ vĩ mô, tốc độ tăng trưởng tỉ lệ tăng trưởng khách du lịch nội địa di chuyển qua đường hàng không tăng Theo số liệu từ tổng cục thống kê (2017), từ năm 2000 - 2014, tốc độ tăng trưởng trung bình vận chuyển khách du lịch nước đường hàng không đạt 14% Riêng năm 2014, mức độ tăng trưởng đạt 60%, nâng tổng số khách di chuyển máy bay từ gần 11 triệu lượt khách lên 17,5 triệu lượt khách Con số lớn so với tốc độ tăng trưởng khách du lịch nội địa, đạt 48% năm 2014 (Tổng cục du lịch, 2017) Tỉ lệ khách du lịch nội địa di chuyển qua đường hàng không tăng từ 15% vào cuối năm 2000, đến 35% vào cuối năm 2010 đạt 46% vào cuối năm 2014 Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến tăng trưởng cao cơng nghệ thơng tin đóng vai trò mang lại thuận tiện cho khách hàng đưa đến kết tăng trưởng - Thứ hai, cấp độ vi mơ, có cạnh tranh động hoạt động phân phối vé máy bay Khi phòng vé đại lý vé máy bay ứng dụng công nghệ vào hoạt động phân phối vé máy bay, xảy tượng cạnh tranh gay gắt theo (1) hàng dọc, (2) hàng ngang cấp, (3) hai hệ thống Sự cạnh tranh thúc đẩy tăng trưởng ngành hàng không theo nhiều cách khác Một mặt, chương trình khuyến đem lại nhiều ưu đãi khuyến khích khách hàng sử dụng máy bay Mặt khác, hãng hàng không đại lý không ngừng nâng cấp công nghệ để đem lại nhiều thuận tiện cho khách hàng đặt vé máy bay Hơn nữa, để bán vé máy bay, hãng hàng không đại lý nỗ lực xây dựng tốt hình ảnh thương hiệu hai  Kinh doanh vận chuyển hành khách đường Việc phân định nhu cầu lại cho mục đích du lịch với mục đích khác vận chuyển đường gặp nhiều khó khăn chưa có thống kê đầy đủ hoạt động kinh doanh vận chuyển riêng cho khách du lịch đường 3.2 Thực trạng việc ứng dụng ICTs du lịch ngành vận chuyển hành khác Đặc thù ngành kinh doanh dịch vụ gắn liền với đời sống, doanh nghiệp lĩnh vực du lịch tiếp cận ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh sớm nhanh so với doanh nghiệp lĩnh vực khác Các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch đường hàng không đầu việc ứng dụng công nghệ thơng tin vào hoạt động kinh doanh từ đầu năm 2000 Trong đó, đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch đường bắt đầu xuất từ khoảng 2012 có khác thời gian đời loại cơng nghệ ứng dụng, nhiên chia việc ứng dụng khai thác công nghệ kinh doanh vận chuyển khách du lịch thành ba loại: cơng nghệ dành cho (1) nhóm B2B, (2) nhóm B2C (3) nhóm C2C: (1) Cơng nghệ dành cho nhóm B2B Trong nhóm này, sản phẩm/ dịch vụ cung ứng chủ yếu để đáp ứng nhu cầu quản lý đặt chỗ chăm sóc khách hàng Cơng nghệ nhằm tối ưu lượng chỗ trống có phương tiện cách ứng dụng nguyên tắc quản lý doanh thu (revenue management) tạo công cụ quản lý mối quan hệ với khách hàng (Customer Relationship Management - CRM) vào sản phẩm công nghệ Tất hãng hàng không nội địa đại lý vé máy bay hàng phải ứng dụng hệ thống phân phối toàn cầu (Global Distribution System - GDS), tảng cho phép họ truy xuất vào liệu để so sánh đặt mua tùy chọn đặt chỗ Ngoài ra, doanh nghiệp ứng dụng thêm phần mềm quản lý khách hàng tích hợp trực tiếp vào kênh bán hàng họ lưu trữ đám mây (cloud storage) thực theo cách truyền thống cách ghi nhận thông tin qua email, gọi điện phần mềm cài đặt máy tính Hiện nay, tất doanh nghiệp Việt Nam sử dụng hệ thống GDS từ nhà cung cấp nước Galileo, Apollo, Worldspan, Amadeus, SABRE hay Pegasus Chưa có doanh nghiệp nội địa tạo hệ thống tương tự GDS Việt Nam Đối với doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch đường bộ, GDS hồn tồn ứng dụng vào hoạt động kinh doanh Tuy nhiên, doanh nghiệp nhóm chưa biết GDS, dạng tảng GDS chưa xuất dành riêng cho nhóm Mặc vậy, thị trường xuất phần mềm quản lý đặt vé xe khách Tương tự phần mềm quản lý chỗ đặt vé hãng hàng không, phần mềm dành cho xe khách giúp cho hãng xe tối ưu lượng chỗ trống, linh hoạt điều chỉnh giá chương trình khuyến nhằm kích cầu, đồng thời giúp quản lý thơng tin khách hàng thuận tiện nhằm phục vụ hoạt động chăm sóc khách hàng từ trước lúc mua hàng đến sau sử dụng dịch vụ Click1bus, Vé Xe Rẻ Pasoto (nay Easybook.com) ba đơn vị đầu cung ứng sản phẩm công nghệ cho nhà xe Việt Nam Lĩnh vực bắt đầu xuất tên tuổi khác Mobihome, Hlinkbus, Muavexe.vn nhiên việc triển khai gặp nhiều hạn chế thói quen khả tiếp cận công nghệ tài xế doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách đường Đối với hoạt động vận chuyển khu vực dân cư, hãng taxi tự phát triển phần mềm riêng mua phần mềm, hợp tác với doanh nghiệp nước Click1bus nước ngồi Grab (2) Cơng nghệ dành cho nhóm B2C Các doanh nghiệp cung cấp tảng nhằm giúp cho người sử dụng dịch vụ tự đặt mua dịch vụ vận chuyểnqua kênh trực tuyến Các hãng hàng không thực nâng cấp website để khách hàng cá nhân tự đặt vé trực tiếp Các đại lý bán vé bắt đầu áp dụng việc bán vé trực tuyến bên cạnh phương thức bán vé truyền thống qua email, điện thoại khách hàng đến gặp trực tiếp Các doanh nghiệp vận chuyển khách đường cung ứng đa dạng dịch vụ đến khách du lịch có nhiều dạng cơng nghệ khác nhau: - Công nghệ đặt xe theo thời gian thực (real-time): dạng công nghệ cho phép khách hàng sử dụng dịch vụ với thời gian chờ ngắn (thường không phút), giá thông tin chuyến mô tả rõ ràng, không cần đến tổng đài trực khách du lịch tương tác trực tiếp với tài xế Nhóm kể đến Grab (Malaysia), Uber (Mỹ), Go-ixe (Việt Nam), Taxi Vinasun (Việt Nam), Taxi Quốc Tế (Khánh Hòa, Việt Nam) - Công nghệ đặt trước xe (advanced booking): dạng cơng nghệ tương tự đặt phòng khách sạn hay đặt vé máy bay, yêu cầu khách hàng phải đặt trước dịch vụ khoảng thời gian định trước sử dụng dịch vụ Với hình thức này, doanh nghiệp cần có thêm tổng đài để tương tác với khách hàng, giá thông tin chuyến mô tả rõ ràng trước khách hàng tương tác với tổng đài đặt chỗ trước gặp tài xế Nhóm kể đến Nội Bài Connect (Hà Nội, Việt Nam), Vietgo (Hà Nội, Việt Nam), Easybook (Malaysia), Vé Xe Rẻ (Việt Nam), Đi Chung (Việt Nam) (3) Công nghệ dành cho nhóm C2C Cơng nghệ dạng cho phép tự khách du lịch người có phương tiện tương tác với nhau, tự thỏa thuận giá tự chịu trách nhiệm vụ việc xảy q trình sử dụng dịch vụ Chẳng hạn, người có xe máy tơ tự bán chỗ trống phương tiện người sử dụng chọn hình thức di chuyển, tài xế mà họ mong muốn qua ứng dụng kết nối hai bên Bên tạo công nghệ không định giá Khi đặt doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch vào hệ sinh thái doanh nghiệp lĩnh vực hàng không, du lịch World Economic Forum (2017, trang 6) đề xuất thấy hoạt động kinh doanh doanh nghiệp có trùng lặp, tiếp nối hỗ trợ Các hãng hàng khơng cần có hỗ trợ bán vé từ đại lý Atadi, Ivivu, Easybooking, … sau khách hàng mua vé máy bay cần tiếp tục hỗ trợ dịch vụ đưa đón sân bay Đi Chung, Nội Bài Connect, Vinasun, Uber, Grab, … sau thực chuyến bay, họ tiếp tục cần sử dụng dịch vụ đón sân bay Tương tự với hãng kinh doanh vận chuyển đường bộ, khách hàng việc đặt vé, sử dụng dịch vụ lại điểm điểm đến họ cần có dịch vụ vận chuyển trung gian để đưa đón đến trạm trạm đến Tuy nhiên, doanh nghiệp có hợp tác với để tạo thành chuỗi dịch vụ khép kín, khách hàng phải sử dụng dịch vụ đơn lẻ cho nhu cầu Thực tế ảnh hưởng đến cách mà doanh nghiệp ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh Bên cạnh đó, phần mềm tạo mang tính phục vụ trực tiếp cho nhu cầu cá nhân có khả mở rộng liên kết với dịch vụ bên liên quan để hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ khép kín, đầy đủ toàn diện Ngoài ra, dịch vụ du lịch sản phẩm cơng nghệ có khuynh hướng tập trung vào cá nhân, đến trực tiếp khách du lịch đến bên trung gian đại lý vé, cơng ty du lịch, thêm thiếu kết nối doanh nghiệp hệ sinh thái du lịch Điều ảnh hưởng đến khả cung ứng mở rộng dịch vụ đơn vị 3.3 Hệ sinh thái kỹ thuật số ngành vận chuyển hành khách du lịch Từ phân tích thành phần trên, chúng tơi đề xuất mơ hình hệ sinh thái kỹ thuật số ngành vận chuyển hành khách Việt Nam mô tả qua Hình HÌNH – HỆ SINH THÁI NGÀNH VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH DU LỊCH KỸ THUẬT SỐ TẠI VIỆT NAM Trong lĩnh vực kinh doanh vé máy bay, dạng đại lý lai (click and mortar retail) đạikinh doanh trực tuyến (pure click retail) đời ngày nhiều Các hãng hàng không phụ thuộc vào nhóm đạikinh doanh vé trực tuyến Tình trạng xảy tương tự đại lý lai số khách hàng đặt trực tuyến chiếm tỉ lệ nhỏ so với số khách đặt theo cách thức truyền thông đến gặp trực tiếp, qua điện thoại email Doanh nghiệp dạng có Easybooking, Baynhe, aBay, Hiện nay, Atadi.vn doanh nghiệp kinh doanh vé trực tuyến 100% Những doanh nghiệp lai 100% trực tuyến vừa kênh phân phối hãng hàng không, đồng thời vừa đối thủ cạnh tranh mảng kinh doanh trực tuyến hãng Có hai nguyên nhân dẫn đến hạn chế đầu tư phát triển mảng kinh doanh vé trực tuyến - Thứ nhất, thói quen mua hàng người sử dụng dịch vụ Khách mua vé chưa có tin tưởng vào giao dịch trực tuyến Ngoài ra, nhu cầu chăm sóc, đảm bảo dịch vụ từ nhà cung cấp qua kênh tổng đài, gặp trực tiếp lớn Do vậy, việc thiết lập mạng lưới đại lý trì hệ thống nàylà cần thiết, khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa nhóm khách hàng khơng quen thuộc với ứng dụng công nghệ thông tin - Thứ hai, tỉ trọng đóng góp doanh số vé nhóm doanh nghiệp, khách du lịch theo đoàn cao so với khách cá nhân Các nhóm khách ưu tiên sử dụng dịch vụ đại lý vé công ty du lịch vìnhững thuận tiện mặt tốn, hóa đơn, cơng nợ dịch vụ giá trị gia tăng khác.Điều giúp doanh thu hãng đảm bảo giúp hạn chế rủi ro xảy liên quan đến chăm sóc khách hàng cá nhân - Tuy gặp rào cản trên, đại lý vé đầu tư khai thác kinh doanh trực tuyến từ xuất doanh nghiệp vừa kinh doanh vé trực tuyến túy, vừa bán cung cấp phần mềm cho đại lý vé máy bayvà hình thành kiểu dịch vụ B2B2C (Business to Business to Consumer) Trong mơ hình cung ứng này, công ty bán trực tiếp cho khách hàng bán phần mềm trực tuyến theo mơ hình điên tốn đám mây (cloud computing) cho công ty khác để công ty cung cấp dịch vụ cho khách hàng họ Easybooking, Atadi, Likebay doanh nghiệp thực hình thức đến đại lý cấp đối tác kinh doanh họ Đối với lĩnh vực kinh doanh vận chuyển khách du lịch đường bộ, công nghệ thông tin chủ yếu ứng dụng vào ba tuyến dịch vụ: (1) Tuyến 1: Dịch vụ đưa đón sân bay với doanh nghiệp Đi Chung, Vietgo, Nội Bài Connect (2) Tuyến 2: Dịch vụ lại trung tâm Grab, Uber, Go-ixe, Vinasun, Taxi Quốc Tế (3) Tuyến 3: Dịch vụ lại liên tỉnh Đi Chung, Vé Xe Rẻ, Easybooking EASYBOOKING PASOTO ĐI CHUNG Ước tính nội Easybooking, kể từ đầu năm 2013 đến nay, tỉ trọng doanh thu mảng kinh doanh vé máy bay online chiếm chưa đến 10% tổng doanh thu công ty phải bù lỗ cho mảng kinh doanh Pasoto trang đặt vé xe đời vào đầu năm 2015 Doanh nghiệp cung ứng phần mềm cho hãng xe khách tạo kênh mua vé trực tuyến cho khách hàng cá nhân Sau thời gian hoạt động, dựa công nghệ có, doanh nghiệp phải mở rộng thêm dịch vụ bán vé máy bay phòng khách sạn Tuy nhiên, đến 8/2016, Pasoto Easybook (Malaysia), doanh nghiệp ngành, mua lại thức ngừng hoạt động Đi Chung doanh nghiệp xã hội đời từ 2012, chuyên cung cấp tảng giúp dịch vụ vận chuyểnvới người dùng cuối Đi Chung khai thác mạnh dịch vụ đưa đón sân bay phủ rộng 21 sân bay toàn quốc Doanh nghiệp mặt cung cấp kênh đặt chỗ cho người dùng cuối, mặt khác cung cấp công nghệ cho hãng vận chuyển để cải tiến quy trình điều xe chăm sóc khách hàng Từ doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến, để tăng độ phủ dịch vụ, Đi Chung tiến hành cung cấp công cụ đặt vé đưa đón sân bay trực tuyến cho doanh nghiệp, đại lý vé máy bay, khách sạn, công ty du lịch, OTAs (Online Travel Agencies), nhóm đại lý cá nhân Trong tuyến dịch vụ (1) (3) ứng dụng kiểu công nghệ đặt trước với hệ thống tổng đài hỗ trợ, tuyến dịch vụ (2) lại tập trung vào công nghệ đặt xe theo thời gian thực Sự khác biệt xảy nhu cầu lại đặc điểm hành trình quy định Tuy nhiên, cơng nghệ tuyến dịch vụ (2) tập trung khai thác thành phố lớn với quy mô dân số lớn (thường triệu trở lên) nhằm tận dụng lượng phương tiện sẵn có, kể phương tiện cá nhân tổ chức, để phục vụ cho nhu cầu lại thường xuyên cư dân chỗ cho du khách.Tuyến dịch vụ (1) (3) hướng đến khai thác hãng vận chuyển sẵn có nhằm tối ưu chỗ trống xe phục vụ cho vừa cá nhân, vừa tổ chức đáp ứng mục đích du lịch khác Bên cạnh đó, tương tự kinh doanh vé máy bay, doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch đường phát triển mơ hình B2B2C để khai thác nhóm khách hàng truyền thống cách ứng dụng cơng nghệ cho điểm bán hãng xe, đại lý vé, cơng ty du lịch Đặc biệt, mơ hình này, riêng với nhóm kinh doanh vận chuyển khách du lịch đường bộ, dịch vụ khai thác hai kênh bán hàng điểm cung cấp dịch vụ lưu trú đại lý cá nhân, tức biến cá nhân trở thành điểm bán hàng Ngoài ra, nhóm dịch vụ này, nhóm dịch vụ (2) có khả thay cho nhóm (1) (3), nhiên khơng xảy tình ngược lại đặc thù cơng nghệ Hiện tại, nhóm dịch vụ (2) doanh nghiệp kinh doanh lưu trú lữ hành khai thác để thay cho dịch vụ (1) Một số du khách sử dung dịch vụ (2) cho dịch vụ (3) chưa khơng tạo lợi chi phí so với nhóm (3) nên việc triển khai nhóm (2) cho kiểu dịch vụ nhóm (3) chưa đẩy mạnh Trong hệ sinh thái ngành vận chuyển hành khách du lịch, ranh giới ngày có xu hướng mờ nhạt dần (World Economic Forum, 2017), xuất mở rộng liên kết doanh nghiệp nhằm khai thác tối đa nhu cầu khách hàng Nhưng hệ sinh thái ngành Việt Nam, chuyển biến diễn khó khăn Grab phát triển Grab Liên tỉnh chưa khai thác mảng Ngược lại, Đi Chung phát triển mạnh dịch vụ đưa đón sân bay chuyến tỉnh lân cận, lại khó khăn việc khai thác chuyến nội thành điểm đến Hay Atadi, Jetstar bán vé máy bay đồng thời mở rộng sang chuyến xe từ sân bay vào nội thành giá tiện ích chưa thực tạo cầu thị trường Nhìn chung, doanh nghiệp hệ sinh thái phát triển rời rạc, thiếu đồng tồn ranh giới rào cản cho việc mở rộng phát triển kinh doanh NHỮNG CÂU HỎI VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT Từ phân tích thực trạng trên, vấn đề phát triển tăng trưởng cho ngành vận chuyển du lịch nói riêng tồn ngành du lịch nói chung cách khai thác hết giá trị công nghệ kỹ thuật số đặt cho người nghiên cứu nhà quản lý cấp câu hỏi quan trọng Những câu hỏi ý tưởng cho hướng nghiên cứu Đồng thời, việc tiếp cận ngành góc nhìn tồn cảnh hệ sinh thái mở số đề xuất gợi ý sách 4.1 Những câu hỏi quan trọng: - Trong hệ sinh thái ngành du lịch, vai trò bên liên quan thay đổi cách nhanh chóng, q trình hợp tác trình cạnh tranh diễn đồng thời Mơ hình kinh doanh (business model) giúp doanh nghiệp dễ dàng chia sẻ tiếp cận thơng tin tài sản đồng thời cạnh tranh cách hiệu để sử dụng hết giá trị chuyển biến công nghệ kỹ thuật số - Trong hệ sinh thái du lịch kỹ thuật số, ranh giới online offline biến Các mơ hình kinh doanh theo cách truyền thống, doanh nghiệp phân chia rõ ràng hai mảng online offline khơng phù hợp Vậy q trình vận hành tổ chức doanh nghiệp để phù hợp? Những yếu tố tác động đến hành vi người tiêu dùng - Hiện nay, có đầu tư mạnh vào doanh nghiệp khởi nghiệp lĩnh vực công nghệ ngành du lịch vận chuyển Khi hoạt động kinh doanh triển khai mạnh mẽ, kích nhu cầu di chuyển tăng cao, làm hàng loạt vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân người tiêu dùng, quản lý giao thông, phát triển sở hạ tầng,… Trong hệ sinh thái ngành, thành phần yếu tố tác động tích cực đến việc phát triển ngành? 4.2 Một số đề xuất: Trước đây, ngành vận chuyển hành khách dịch vụ hỗ trợ cho phát triển ngành du lịch Nhưng bối cảnh thúc đẩy ngành trở thành ngành đầu tàu cho phát triển du lịch bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 Việt Nam có số thuận lợi mở cho doanh nghiệp số hội để phát triển bối cảnh nay: - Thứ nhất, đội ngũ nhân lực nước có lực cơng nghệ thơng tin đủ sức cạnh tranh với nhân quốc tế Trong doanh nghiệp vừa nhỏ xuất doanh nghiệp với sản phẩm có hàm lượng ứng dụng cơng nghệ thơng tin cao có sức cạnh tranh mặt sản phẩm so với sản phẩm/dịch vụ nước Atadi hay Đi Chung - Thứ hai, người dùng nước nhanh nắm bắt thay đổi công nghệ di động cơng nghệ mạng Ngồi ra, ngày có nhiều người có thói quen mua sắm tốn trực tuyến Tuy thay đổi thói quen mua sắm diễn chủ yếu khu vực đô thị, dấu hiệu đáng ý để doanh nghiệp bắt đầu đưa dịch vụ với mức độ ứng dụng công nghệ ngày sâu - Thứ ba, phía nhà nước, đầu năm 2017, lần Bộ Chính trị định đặt du lịch làm trọng tâm, động lực cho phát triển kinh tế quốc gia thời gian tới Quyết địnhnày dẫn đến sách hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp nước nhằm nâng cao sức cạnh tranh thị trường nội địa hỗ trợ vốn để có thêm nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu phát triển sản phẩm, truyền thông phát triển thị trường - Cuối cùng, phong trào khởi nghiệp công nghệ tiếp sức hàng loạt chương trình, kiện nhận nhiều quan tâm từ phía nhà nước, nhà đầu tư lẫn doanh nghiệp Hơn nữa,cùng với định hướng phát triển du lịch, phong trào tạo ảnh hưởng tích cực việc tạo nhiều sản phẩm du lịch tích hợp cơng nghệ cao Vé Xe Rẻ, Đi Chung, Atadi, Aleka xem đại diện tiêu biểu lên từ phong trào khởi nghiệp công nghệ lĩnh vực vận chuyển khách du lịch Tuy nhiên, để phát triển ngành vận chuyển hành khách, doanh nghiệp hạn chế rào cản thách thức lớn: - Thứ nhất, áp lực cạnh tranh ngày gay gắt khiến doanh nghiệp tập trung vào ngắn - Thứ hai, lực tiếp nhận sử dụng công nghệ nhiều hạn chế, yếu từ đội - hạn đầu tư dài hạn Điều dẫn đến thiếu đầu tư cho nghiên cứu phát triển để tạo ứng dụng sản phẩm công nghệ vào hoạt động kinh doanh ngũ thực thi, triển khai dịch vụ Thứ ba, việc đầu tư vào cơng nghệ thiếu góc nhìn bao qt toàn thị trường toàn hệ sinh thái du lịch dẫn đến hiệu đầu tư thấp công nghệ nhanh chóng bị bắt chước lỗi thời Hoặc việc bắt chước công nghệ công ty ngành thiếu sáng tạo đổi cách tiếp cận triển khai dịch vụ gây thiếu bền vững sản phẩm cơng nghệ lẫn sản phẩm/dịch vụ mà đơn vị kinh doanh - Thứ tư, nhân làm việc doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch chưa có đào tạo ngànhvà kỹ chuyên môn liên quan Hiện nay, hoạt động kinh doanh bán vé máy bay có yêu cầu phải qua đào tạo bán vé cáchsử dụng hệ thống GDS Hoạt động có phối hợp hãng hàng không, đại lý vé trung tâm đào tạo nên nhìn chung nhân ngành đàotạo tốt hơnso với nhânsự doanh nghiệp kinh doanh vận chuyểnkháchdu lịch đường - Cuối cùng, doanh nghiệp kinh doanh vận chuyểnkhách du lịch riêng lẻ cạnh tranh với hình thành liên minh đủ lớn để đầu tưnghiên cứu phát triển, ứngdụng công nghệ Sự đầu tư phát triển ICTs ngành vận chuyển hành khách khơng phải việc tích hợp thêm ICTs vào hoạt động kinh doanh Việc quản lý doanh nghiệp thời đại dừng lại sách đầu tư vốn nhiều, khuyến khích kinh doanh tập trung lĩnh vực hay lĩnh vực khác Cần tiếp cận hệ sinh thái ngành du lịch để có phát triển đồng tồn diện Từ đó, phát triển thành chương trình trọng điểm cấp độ ngành trở lên Đây hướng nghiên cứu cho đề tài TÀI LIỆU THAM KHẢO Baggio, R., Chiappa, G (2013) Tourism destinations as digital business ecosystem, ENTER2013: 20th International Conference on Information Technology an Travel & Tourism, January 2335 (Austria) Jetstar Pacific website, http://www.jetstar.com/vn/vi/about-us/jetstar-group/jetstar-pacific, truy cập tháng năm 2017 Moore, J F (1996) The Deatch of Competition: Leadership and Strategy in the Age of Business Ecosystems, NewYork: Harper Business Soha News (2017), Vietnam Airlines Vietjet Air: Hãng chiếm thị phần hàng không Việt Nam?, http://soha.vn/vietnam-airlines-va-vietjet-air-hang-nao-chiem-thi-phan-hang-khong-viet-nam20170203163512354.htm , truy cập tháng năm 2017 Stanley, I., Briscoe, G (2010) The ABC of digital business ecosystems, Communications law, 15 (1), 12-25 Strategy& (2013) Reinventing Tourism in the GCG: Building the tourism ecosystem Tổng Cục Du lịch (2017), Khách du lịch nội địa giai đoạn 2000-2016 Tổng Cục Thống kê (2017), Số liệu thống kê vận tải hàng không VietjetAir (2017) Báo cáo thường niên 2016 World Economic Forum, (2017) Digital Transformation Initiative: Aviation, Travel and Tourism Industry View publication stats
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ SINH THÁI KINH DOANH DU LỊCH VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH DU LỊCH TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SỐ, HỆ SINH THÁI KINH DOANH DU LỊCH VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH DU LỊCH TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SỐ

Từ khóa liên quan

Mục lục

est-detail='[8,"XYZ",90,718.6,null]'>Kinh doanh vận chuyển hành khách đường bộ

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn