Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Tự thuật

2 101 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 11:24

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC TỰ THUẬT A Mục đích yêu cầu: Rèn kỹ đọc thành tiếng - Đọc vần khó: Quận , trường , nữ, - Biết nghỉ sau dấu phảy, dòng Giữa phần yêu cầu trả lời dòng - Biết đọc văn tự thuậtvới goịng rõ ràng , rành mạch Rèn kỹ đọc hiểu: - Nắm thơng tin chínhvề bạn HS - Bước đầu có khái niệm tự thuật B Đồ dùng dạy – học: - GV: SGK - HS: SGK C Các hoạt động dạy - học Nội dung Cách thức tiến hành I KTBC “Có cơng mài kim.”(5’) - GV gọi HS đọc - HS nhận xét - GV đánh giá II Dạy mới: 1.Giới thiệu bài: Tranh minh hoạ SGK(5’) - GV?: Đây hình ảnh ai? - HS quan sát tranh trả lời câu hỏi - Đây hình ảnh bạn học sinh - GV ghi tên lên bảng Luyện đọc.(12’) - GVđọc lần a Đọc dòng - GV hướng dẫn HS cách đọc - HS tiếp nối đọc Huyện, nữ, xã, Mỹ, Hàn Thuyên Võ Thị Sáu - Luyện đọc số từ khó b Đọc đoạn - HS tiếp nối đọc - GV chia thành phần + HS đọc theo nhóm + HS thi đọc nhóm - GV + HS nhận xét ’ Hướng dẫn tìm hiểu bài.(8 ) - GV nêu câu hỏi - HS trả lời Câu 1: Em biết họ tên bạn nữ, sinh ngày 22/4/96 - Câu1 (SGK) Câu 2.Nhờ tự thuật Câu Câu 4;Xã: huận Trạch H: Lương Sơn- Hoà Bình Luyện đọc lại (10,) Củng cố - Dặn dò:(1,) - em trả lời - GV+ HS nhận xét - Câu 2.(SGK) - Câu (SGK): HS tự viết vào nháp - GV gọi vài em đọc - HS trả lời - GV cho HS luyện đọc lại toàn Chú ý cách đọc - Về nhà đọc Hãy tự thuật mìn ... lên bảng Luyện đọc. ( 12 ) - GVđọc lần a Đọc dòng - GV hướng dẫn HS cách đọc - HS tiếp nối đọc Huyện, nữ, xã, Mỹ, Hàn Thuyên Võ Thị Sáu - Luyện đọc số từ khó b Đọc đoạn - HS tiếp nối đọc - GV chia... HS đọc theo nhóm + HS thi đọc nhóm - GV + HS nhận xét ’ Hướng dẫn tìm hiểu bài.(8 ) - GV nêu câu hỏi - HS trả lời Câu 1: Em biết họ tên bạn nữ, sinh ngày 22 /4/96 - Câu1 (SGK) Câu 2. Nhờ tự thuật. .. Luyện đọc lại (10 ,) Củng cố - Dặn dò: (1, ) - em trả lời - GV+ HS nhận xét - Câu 2. (SGK) - Câu (SGK): HS tự viết vào nháp - GV gọi vài em đọc - HS trả lời - GV cho HS luyện đọc lại toàn Chú ý cách đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Tự thuật, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Tự thuật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn