Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Tự thuật

4 86 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 11:24

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC: TIẾT 3: TỰ THUẬT I MỤC TIÊU:  Đọc rõ ràng toàn bài; biết nghỉ sau dấu câu, dòng, phần yêu cầu phần trả lời dòng  Nắm thơng tin bạn học sinh Bước đầu có khái niệm tự thuật (lí lịch) (trả lời câu hỏi SGK) II CHUẨN BỊ:  Giáo viên: + Tranh minh họa Tập đọc + Ghi sẵn nội dung luyện đọc  Học sinh: SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Ổn định: Hoạt động học - Hát Kiểm tra cũ: - Gọi HS đọc trả lời câu hỏi theo - HS trả nội dung - GV nhận xét – ghi điểm - Nhận xét phần kiểm Bài mới: - Giới thiệu bài: - Tựa bài: Tự thuật - HS lặp lại * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS luyện đọc - HS lắng nghe - GV đọc mẫu toàn - Nhắc HS ý từ có vần khó - GV hướng dẫn HS luyện đọc tìm từ khó đọc - Cho HS đọc nối tiếp câu trước lớp - Luyện đọc từ khó: nữ, xã, tỉnh, tiểu học ,… - HS đọc nối tiếp câu - HS phát từ khó đọc - Hướng dẫn HS đọc đoạn trước lớp: Câu dài cần biết nghỉ - HS đọc nối tiếp đoạn - Giải nghĩa từ ngữ: tự thuật, quê quán - HS đọc giải SGK - Đọc đoạn nhóm - HS chia nhóm đơi, đọc đoạn nối - Tổ chức cho HS thi đọc: Cho HS thi tiếp đọc nhóm - HS thi đọc - GV nhận xét khen nhóm đọc tốt - Nhận xét * Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu - Gọi HS đọc thành tiếng, đọc thầm đoạn , trao đổi thảo luận tìm hiểu nội dung để trả lời câu hỏi - Cả lớp đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi 1: Em biết bạn Thanh Hà? - Gọi HS nêu câu hỏi 2: Nhờ đâu em - HS trả lời chi tiết Thanh Hà: Họ biết bạn Thanh Hà vậy? tên, nam nữ, ngày sinh, nơi sinh, quê - Gọi HS nêu câu hỏi 3: Hãy cho biết: quán, học lớp, trường + Họ tên em: - HS trả lời: Nhờ tự thuật + Nam hay nữ: +Ngày sinh em: - HS nối tiếp trả lời +Nơi sinh em: - Cho HS làm mẫu trước lớp - Gọi HS nêu câu hỏi + Hãy cho biết tên địa phương em ở: Phường…… Thành phố……… - GV chốt ý: Nhờ tự thuật mà ta nắm thơng tin bạn - Nhiều HS trả lời nối tiếp HS * Luyện đọc lại : - Cho HS chia nhóm , thi đọc tồn - GV nhận xét lớp bình chọn - HS nghe nhóm đọc tốt Củng cố - Dặn dò: - Hỏi lại tựa - HS thi đọc lại - Em biết bạn HS bài? - Giáo viên chốt lại phần tiết học - Về nhà đọc lại nhiều lần tập trả lời câu hỏi cho trôi chảy - Nhận xét tiết học – Tự thuật – HS trả lời – HS nghe – HS nghe ... thiệu bài: - Tựa bài: Tự thuật - HS lặp lại * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS luyện đọc - HS lắng nghe - GV đọc mẫu toàn - Nhắc HS ý từ có vần khó - GV hướng dẫn HS luyện đọc tìm từ khó đọc - Cho HS đọc. .. quán - HS đọc giải SGK - Đọc đoạn nhóm - HS chia nhóm đơi, đọc đoạn nối - Tổ chức cho HS thi đọc: Cho HS thi tiếp đọc nhóm - HS thi đọc - GV nhận xét khen nhóm đọc tốt - Nhận xét * Hoạt động 2: ... Luyện đọc từ khó: nữ, xã, tỉnh, tiểu học ,… - HS đọc nối tiếp câu - HS phát từ khó đọc - Hướng dẫn HS đọc đoạn trước lớp: Câu dài cần biết nghỉ - HS đọc nối tiếp đoạn - Giải nghĩa từ ngữ: tự thuật,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Tự thuật, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Tự thuật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn