Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A

3 61 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 11:01

Giáo án Tiếng Việt TẬP VIẾT CHỮ HOA A A-Mục đích yêu cầu: -Rèn khả viết chữ: -Biết viết chữ viết hoa … (theo cỡ chữ vừa nhỏ) -Biết viết ứng dụng câu: ……………………………….theo cỡ nhỏ B-Đồ dùng dạy học: Mẫu chữ …… viết sẵn Câu ứng dụng Vở tập viết C-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động 1: Kiểm tra cũ: kiểm tra TV HS II-Hoạt động 2: Bài 1-Giới thiệu bài: Ghi bảng 2-Hướng dẫn viết chữ hoa: -Hướng dẫn HS quan sát nhận xét chữ … hoa +GV treo mẫu Quan sát +Con chữ … cao ô li? ô +Được viết nét? nét -GV viết mẫu nét chữ hoa … Quan sát -Hướng dẫn HS viết lên bảng +Cho HS viết chữ hoa … lên bảng +Nhận xét HS viết 3-Hướng dẫn viết câu ứng dụng: -Gọi HS đọc Cá nhân -GV giải nghĩa câu ứng dụng -Cho HS quan sát độ cao chữ: +Các chữ ……… cao ô li? 2,5 ô li +Chữ … cao ô li? 1,5 ô li +Các chữ……………….cao ô li? ô li +Hướng dẫn cách đặt dấu thanh, khoảng cách chữ +GV viết mẫu chữ …… lên bảng HS viết bảng 4-Hướng dẫn HS viết vào TV: -Viết dòng chữ …….cỡ vừa Nghe -Viết dòng chữ …….cỡ nhỏ -Viết dòng chữ ……… cỡ vừa -Viết dòng chữ ……… cỡ nhỏ -Viết dòng cụm từ ứng dụng cỡ nhỏ -GV hướng dẫn cách cầm viết, ngồi, độ cao, khoảng cách chữ -GV theo dõi, uốn nắn em yếu 5-Chấm, chữa bài: GV thu chấm 5-7 Nhận xét III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò: -Trò chơi: Thi viết nhanh, đẹp: ……… nhóm -Về nhà luyện viết thêm - Chuẩn bị - Nhận xét ... dấu thanh, khoảng cách chữ +GV viết mẫu chữ …… lên bảng HS viết bảng 4-Hướng dẫn HS viết vào TV: -Viết dòng chữ …….cỡ v a Nghe -Viết dòng chữ …….cỡ nhỏ -Viết dòng chữ ……… cỡ v a -Viết dòng chữ. ..3-Hướng dẫn viết câu ứng dụng: -Gọi HS đọc Cá nhân -GV giải ngh a câu ứng dụng -Cho HS quan sát độ cao chữ: +Các chữ ……… cao ô li? 2, 5 ô li +Chữ … cao ô li? 1, 5 ô li +Các chữ …………….cao ô li? ô... v a -Viết dòng chữ ……… cỡ nhỏ -Viết dòng cụm từ ứng dụng cỡ nhỏ -GV hướng dẫn cách cầm viết, ngồi, độ cao, khoảng cách chữ -GV theo dõi, uốn nắn em yếu 5-Chấm, ch a bài: GV thu chấm 5-7 Nhận xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn